IniciCentral compresProductes › Gas

Gas

  • Servei de subministrament de gas natural.
  • L’empresa adjudicatària del subministrament de gas natural és Endesa Energia SAU.
  • El període de vigència del nou Acord marc és de l'1 d'octubre del 2018 fins el 30 de setembre de 2019. La primera pròrroga entrarà en vigor el proper 1 d'octubre i serà vigent fins el 30 de setembre de 2020.
  • 277 ens locals tenen contractat el subministrament de gas natural a través de la central de compres del món local.

 

Com adherir-se

Per adherir-se cal fer només dues passes:

1. Aprovar l’adhesió a l’Acord marc derivat de subministrament de gas natural de l’ACM utilitzant el model d'adhesió al contracte derivat 2018.02-D1. Si us adheriu per primera vegada caldrà que complimenteu el model d'adhesió primera pròrroga contracte derivat de gas.

2. Enviar el certificat de l’acord al CCDL i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (c/ València, 231 6a 08007 Barcelona). Us agrairíem que ens avancéssiu el certificat per correu electrònic a l’adreça centraldecompres@acm.cat. Enviar el certificat de l’acord a Endesa Energia SAU (c/ Avinguda Vilanova, 12 - 08018 Barcelona)

 

Condicions econòmiques

BAIXA PRESSIÓ

Adjudicatari: ENDESA ENERGIA SA  

Preus 2n trimestre 2020

SUBLOTS (tarifa)

Terme variable

Preu (€/MWh)(*)

Terme Fix

Preu (€/mes)

Sublot 1 (3.1)

51,634

2,53

Sublot 2 (3.2)

44,734

5,79

Sublot 3 (3.3)

40,116

54,22

Sublot 4 (3.4)

37,116

80,97

 

ALTA PRESSIÓ

Adjudicatari: ENDESA ENERGIA SA  

Preus 2n trimestre 2020

SUBLOTS (tarifa)

Terme variable

Preu (€/MWh)(*)

Terme Fix

Preu (€/(kWh/dia)/mes)

Sublot 5 (2.1)

25,886

0,253055

Sublot 6 (2.2)

25,686

0,068683

 

(*) Domiciliant els pagaments s’aplica un descompte del 1,5 % en els preus del terme variable. Tots els preus detallats en aquesta taula no inlcouen l'IVA ni cap altre impost.

Tal i com disposa la clàusula vintena del PCAP derivat, s'aplicaran als preus el corresponent càlcul trimestral amb indexació del preu. Amb aquest sistema, la revisió del preu seria trimestral, i estaria indexada a dos valors: el barril Brent i el canvi Euro/Dòlar.

 

Documentació

- Model d'adhesió al contracte derivat de l'acord marc

Model d'adhesió primera pròrroga contracte derivat de gas

- Formulari ens local

- Formulari CUPS

- 2018.02 Plec clàusules administratives gas natural

- 2018.02 Plec prescripcions tècniques subministrament gas natural

- 2018.02 - D1 Plec de clàusules administratives procediment derivat-gas

2018.02-D1 Contracte ENDESA

2018.02-D1 Contracte cessió ENDESA

2018.02-D1 Contracte 1a pròrroga ENDESA

 

Més informació a:

ACM-CCDL: 93 496 16 16 Ext. 217
centraldecompres@acm.cat