Inici › Finançament europeu

Finançament europeu

La Unió Europea posa a disposició dels ciutadans, administracions, ONG, empreses i  acadèmics diferents fonts de finançament. Una diversitat de fons europeus que abasta diverses àrees d’interès.

En aquest apartat, trobareu informacions d’interès per al món local relacionades amb el finançament europeu. Així com, totes aquelles convocatòries de fons europeus que siguin d’interès municipal.

Cal recordar que, sovint, la sol·licitud, acceptació i execució de projectes europeus és complex. És per aquest motiu que l’Associació Catalana de Municipis, tal i com va aprovar en el seu pla de mandat, ofereix a tots els associats assessorament i assistència tècnica en la tramitació d’aquesta projectes.

 

DOCUMENTACIÓ INTERÈS

Pla de Recuperació per a Europa

L’arribada de la pandèmia, ha fet reformular el pressupost de la Unió Europea per al període 2021-2027 (1,0743 bilions d’euros) i ha creat nous mecanismes de finançament, el New Generation EU (750.000 milions d’euros) per a contribuir a la reparació dels danys econòmics i socials, iniciar la recuperació europea i preservar i crear ocupació. En total, la UE disposarà d’un total de 1,824 bilions d’euros fins l’any 2027.

Aquests dos instruments, el Marc financer Pluriennal com el Next Generation EU, contribuiran a transformar la UE a través dels seves principals polítiques, en particular el Pacte Verd Europeu, la revolució digital i la resiliència.

En aquest document, trobareu totes aquelles informacions relacionades amb el Pla de recuperació per a Europa.

Més informació

 

“Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”

El passat 7 d’octubre de 2020, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va presentar el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, amb l’objectiu de permetre a Espanya, "créixer d’una nova manera, sobre uns pilars més robustos ".

Aquest pla mobilitzarà en els propers 3 anys (fins l’any 2023), el 50% dels recursos espanyols que provinguin de l’instrument NextGenerationEU, és a dir, 72.000 milions d’euros. Dels quals el 37% es destinaran a inversió verda i el 33% a la digitalització.  Aquests 72.000 milions d’euros hauran de permetre generar un impacte addicional al PIB de més de 2,5 punts annuals i crear més de 800.000 llocs de treball, amb l’objectiu de renovar el teixit productiu, especialment amb el jovent.

El Govern espanyol ha decidit avançar en els propers Pressupostos Generals, 27.000 milions d’euros d’aquest Pla, per a permetre accelerar l’execució d’aquest, un cop s’aprovin els pressupostos.

Aquest pla s’estructura en 10 polítiques tractores

 • Agenda Urbana i rural, 16% dels recursos.
 • Impuls a les infraestructures i els ecosistemes resilients, 12% dels recursos.
 • Transició energètica justa i inclusiva, 9% dels recursos.
 • Administració per al segle XXI, 5% dels recursos.
 • Modernització i digitalització del ecosistema empresarial, 17% dels recursos.
 • Pacte per la Ciència i la innovació i enfortiment del Sistema Nacional de Saltu, 17% dels recursos
 • Educació i coneixement, la formació contínua i el desenvolupament de les capacitats, 18% dels recursos
 • Nova economia de les cures i polítiques d’ocupació, 6% dels recursos.
 • Desenvolupament de la cultura i l’esport, 1,1% dels recursos
 • Modernització del sistema fiscal.

Més informació.

Convocatòries d’interès per al món local

La Comissió Europea atorga ajuts per a la implementació de tecnologia digital als museus

El passat 1 d’octubre, la Comissió Europea va obrir aquesta convocatòria dins el programa de finançament H2020, amb l’objectiu de donar l’oportunitat als museus mitjans i petits, de treballar amb socis creatius i tecnològics, per aplicar tecnologies. Amb aquesta convocatòria es pretén desenvolupar solucions que millorin la seva millorar la presència digital o innovin les seves funcions i processos quotidians, experimentin amb la digitalització 3D i aplicacions AR / VR per als visitants, aprofitin el potencial creatiu de tecnologia per oferir experiències transformadores per al públic o provar nous models de negoci per a la seva recuperació post-crisi. 

Els projectes seleccionats, participaran en una estructura de projectes col·laboratius per a museus i organitzacions culturals d’Europa, on es compartiran els resultats i documentació detallada de cada un d’ells, per servir d’exemples de referència, pràctica i font de coneixement per al sector museístic. 
 
L'acció funcionarà conjuntament amb les iniciatives existents que donin suport a la transformació digital del sector del patrimoni cultural, com ara Europeana, la plataforma digital europea per al patrimoni cultural i el Centre Europeu de Competència per a la Preservació i Conservació de Monuments i Llocs. 

Pressupost: 1 M €

Data límit: 12/01/2021

Enllaç de la convocatòria

Premi Europeu de seguretat viària urbana 2020
La Comissió Europea ha creat un nou Premi Europeu per a la seguretat viària Urbana de la UE, el qual premia a les administracions locals que hagin aplicat mesures per a millorar la seguretat viària, i/o fomenti l’intercanvi de bones pràctiques a tot Europa. Aquestes mesures poden afectar un o diversos aspectes de la seguretat viària, com ara infraestructures millorades, mesures de reducció de velocitat, iniciatives per millorar la seguretat de la flota de vehicles d’una autoritat pública o mesures per millorar les habilitats o la sensibilització en seguretat de les persones.

Per optar al Premi, les mesures ja han d’estar implementades (no s’han de trobar en fase de planificació), ser innovadores i tenir com a objectiu millorar la seguretat a llarg termini. 

El premi, que s’emmarca dins la Setmana Europea de la Mobilitat, donarà visibilitat al guanyador i als finalistes a nivell europeu, facilitarà la cobertura a les publicacions de la Carta Europea de Seguretat Viària, als canals de xarxes socials de la UE i recomanacions per convidar el guanyador i els finalistes a participar com a ponents en esdeveniments rellevants. 

Data límit: 31/10/2020 

Enllaç de la convocatòria

Nova convocatòria del INTERREG MED

El programa Interreg Med publica la quarta convocatòria de projectes modulars la qual constarà d’una única fase. Aquesta està adreçada a l’Eix 2:

OE 2.1 Eficiència energètica dels edificis

OE 2.2 Energies renovables

 L’objectiu d’aquesta és basar-se en els assoliments dels projectes concrets d’Interreg MED 2014-2020 i capitalitzar encara més els resultats dels projectes finalitzats, fent de pont amb els requisits del proper període de programació i en línia amb la nova estratègia de creixement de la UE: el Pacte Verd Europeu.

Per a aquesta convocatòria, s’aplica una restricció a l’elegibilitat dels Lead Partners: només els socis que hagin participat en el projecte modular podran presentar-se com a líders. A més, un soci només pot presentar una sol·licitud incloent la seva candidatura com a Lead Partner en el marc de la convocatòria.

El 7 d'octubre tindrà lloc un seminari en línia pels candidats.

Pressupost: 4 MEUR  

Data límit: 15/12/2020

Enllaç de la convocatòria

Convocatòria europea

Pacte Verd Europeu: permetre als ciutadans actuar sobre el canvi climàtic, per al desenvolupament sostenible i la protecció del medi ambient a través de l’educació, la ciència ciutadana, les iniciatives d’observació i el compromís ciutadà

L’objectiu de la convocatòria és involucrar els ciutadans i les comunitats en accions de canvi climàtic, desenvolupament sostenible i protecció del medi ambient. Les activitats proposades es basaran en iniciatives i pràctiques existents que demostrin a nivell internacional, europeu, nacional, regional i local la innovació en mètodes d’ensenyament i aprenentatge, així com involucrar la comunitat en general en els canvis necessaris per a una transició reeixida i justa.

Els projectes seleccions han de ser coherents amb el Pacte Verd Europeu, el Pacte Europeu per al Clima i l’Estratègia Europea de Biodiversitat per al 2030.

Les accions que s’haurien d'abordar són un dels dos subtemes següents:

Subtema 1: Capacitar els ciutadans per actuar sobre el canvi climàtic i per al desenvolupament sostenible mitjançant l'educació 

Subtema 2: Permetre als ciutadans actuar sobre el canvi climàtic i el desenvolupament sostenible mitjançant una millor supervisió i observació del medi ambient i dels seus impactes ambientals.

Pressupost: 25M €  

Data límit: 26/01/2021

Enllaç de la convocatòria

Bases reguladores d'ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

 

OBJECTE I FINALITAT

L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és incentivar actuacions que fomentin el desenvolupament local, en el marc del PDR de Catalunya 2014-2020, que inclou actuacions adreçades a fomentar la diversificació de les economies rurals.

Així mateix, tenen com a finalitat el foment de la realització d'inversions que generin activitat econòmica per a l'aplicació de les estratègies de desenvolupament local proposades pels GAL i aprovades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb accions dirigides a fomentar la reactivació econòmica i la creació d'ocupació; a establir polítiques específiques per al jovent del món rural que en fomentin l'arrelament i desenvolupament econòmic i social; a promoure la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiaris, entre altres, els ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions, fundacions o empreses públiques participades per ens locals (en igual o més d'un 25%) que realitzin inversions no productives en:

 1. Recuperació del patrimoni cultural i natural.
 2. Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic.
 3. Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.

QUANTIA

En el cas dels projectes sol·licitats per entitats públiques, l’import no podrà ser superior al 80% de les despeses elegibles; així com l'import de l'ajut no pot ser superior a 100.000 euros per persona beneficiària, per projecte i convocatòria.

La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar són les que determina la convocatòria dels ajuts.

SOL·LICITUDS

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics des de la pàgina web http://seu.gencat.cat/, d'acord amb el procediment establert en l'annex 5, i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DARP.

ENLLAÇOS

Modificació de les bases reguladores per a ajuts destinats als Programes de suport al desenvolupament local

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies publica les modificacions de les bases reguladores per ajuts del Programa de suport al desenvolupament local.

L’objectiu de publicar les modificacions són pels següents motius:

 • Es considera convenient seguir les recomanacions de la Intervenció delegada en relació amb l'adaptació dels terminis d'execució dels programes subvencionats a càrrec de fons de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals.
 • Donada l'experiència acumulada en la gestió i justificació de les subvencions concedides en el marc de les Bases reguladores. també es considera necessari clarificar el sentit d'alguna de les bases reguladores per tal de proporcionar una major seguretat jurídica a les entitats participants;
 • El passat 15 de juny es va publicar l'Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, per la qual s'estableix el règim de justificació econòmica de les subvencions, fet que també comporta la necessitat d'introduir alguns canvis vinculats a la justificació de les subvencions, la seva acreditació i els controls a realitzar;
 • Per tal de facilitar una major comprensió de les entitats que poden concórrer a les convocatòries de subvenció dels diferents programes regulats per l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol:
  • Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica
  • Programa d'Agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL)
  • Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 comarques

Enllaç

 

 

 

Convocatòria d’ajuts a la inversió en instal·lacions de generació d’energia tèrmica amb fonts d'energia renovables

Aquesta és la primera convocatòria d’ajuts a la inversió en instal·lacions d’energia tèrmica amb fonts d’energia renovable, cofinançada amb Fons Europeus.

Aquesta convocatòria té per a objectiu augmentar la participació de les fonts d’energia renovables en la producció d’energia tèrmica, dotant als inversors de la capacitat financera necessària per al desenvolupament d’activitats de construcció i posada en marxa d’instal·lacions de generació d’energia elèctrica i d’aquelles que millorin la gestió i optimització de la producció, permetent l'ús d'autoconsum i la incorporació de l'energia a mercats locals.

Els ajuts seran s’otorgaran a través d’una subvenció a fons perdut (80%), susceptible de ser finançats pel FEDER en el marc del Programa Operatiu Pluriregional de Espanya 2014-2020 (POPE).

Pressupost: 1.900.000,00€   

Data límit: 30/11/2020 (a les 12:00)

Enllaç de la convocatòria

Convocatòria europea per a finançar ciutats climàticament neutres i socialment innovadores

L’objectiu d’aquesta convocatòria és desenvolupar una plataforma de finestreta única que proporcioni l’experiència tècnica, reguladora, financera i socioeconòmica necessària, així com assistència a les ciutats per desenvolupar i implementar els seus plans d’acció climàtics i els seus plans d’acció d’innovació social relacionats.

El projecte pot implicar organitzacions de recerca, universitats, indústria, inclosos els empresaris socials, el sector financer, inclosos els financers d’impacte, inversors, filantrops, ONG, autoritats nacionals i locals i ciutadans. 

El projecte també hauria de ser responsable de la gestió de convocatòries competitives dirigides a tercers per complir els objectius d’aquesta acció. La plataforma ha de facilitar la coordinació de les activitats europees en curs en l’àmbit de la neutralitat climàtica per a les ciutats i ha de ser sostenible, escalable i autofinançada més enllà de la vida de l’acció.

Aquesta hauria d’abordar totes les quatre activitats següents:

 • Plans d’acció climàtica i innovació del Green Deal
 • Preparació i finançament de projectes d’inversió
 • Innovació social i compromís dels ciutadans
 • Recerca i innovació per a la transformació de les ciutats a ser climàticament neutres

Hauria d’integrar un paquet de mesures que abastin tots els sectors com la promoció de la salut, l’aigua, l’alimentació l’energia, la indústria, l’habitatge (habitatge privat i edificis públics com ara escoles i altres infraestructures crítiques), el transport (inclosa la mobilitat connectada i el desplaçament modal) i altres sectors considerats essencials per a la neutralitat climàtica, amb solucions digitals, circulars i naturals com facilitadors crítics, tot respectant el principi de no fer danys significatius (DNSH) en el context específic de la ciutat i la cronologia establerta.

Es preveu que les ciutats i / o comunitats locals que participen en els pilots comprometin els recursos necessaris i es comprometin a desplegar el seu pla d’acció i a assolir els impactes esperats.

Pressupost: 53M €

Data límit: 26/01/2021

Enllaç de la convocatòria

 

Ajuts a projectes que contribueixin al canvi de comportament, social i cultural per al Pacte Verd Europeu

Les accions que es detallin en el projecte haurien d'abordar el canvi de comportament a nivell individual i col·lectiu així com canvis més amplis en les pràctiques socials relacionades amb el Pacte Verd Europeu. Les accions haurien d’establir xarxes transnacionals i transdisciplinàries d’experts, investigadors, professionals i organitzacions rellevants de la societat civil sobre canvis de comportament, socials i culturals. Han d’analitzar pràctiques socials i processos de canvi de comportament, compartir bones pràctiques, eines i recursos i implementar experiències rellevants sobre qüestions prioritàries per complir amb el Pacte Verd europeu. Haurien de basar-se en l’experiència existent, sobretot derivada de projectes finançats per la UE.

Pressupost: 10M €  

Data límit: 26/01/2021

Enllaç de la convocatòria