Inici › Finançament europeu

Finançament europeu

 

La Unió Europea posa a disposició dels ciutadans, administracions, ONG, empreses i  acadèmics diferents fonts de finançament. Una diversitat de fons europeus que abasta diverses àrees d’interès.

En aquest apartat, trobareu informacions d’interès per al món local relacionades amb el finançament europeu. Així com, totes aquelles convocatòries de fons europeus que siguin d’interès municipal.

Cal recordar que, sovint, la sol·licitud, acceptació i execució de projectes europeus és complex. És per aquest motiu que l’Associació Catalana de Municipis, tal i com va aprovar en el seu pla de mandat, ofereix a tots els associats assessorament i assistència tècnica en la tramitació d’aquesta projectes.

 

DOCUMENTACIÓ INTERÈS

El Departament d'Acció Climàtica impulsa la cooperació Leader de Catalunya amb l’aprovació de 12 projectes estratègics de cooperació (clica aquí per ampliar informació)

El Govern d’Espanya anuncia una línia de 79 milions d'euros per potenciar l'agricultura de precisió en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (clica aquí per ampliar la informació)

Es modifica el Decret Llei 5/2021 per a la implementació i gestió dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic (clica aquí per ampliar la informació)

Es posa en marxa el Programa 2021 d'ajuda alimentària a les persones més desafavorides que repartirà a Catalunya en una 1a fase 3.424.367 kg d'aliments (clica aquí per ampliar la informació)

Catalunya rep 1487,08 milions d’euros del Fons de Finançament a les CCAA de l’Estat com avançament del REACT-UE per a facilitar la liquiditat (clica aquí per ampliar la informació)

Primers recursos mobilitzats del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (clica aquí per ampliar la informació)

La Conferència Sectorial aprova la distribució de més de 3.210 milions d’euros per finançar línies de desenvolupament rural, agràries i pesqueres (clica aquí per ampliar la informació)

L’Estat trasllada a les CCAA les primeres línies d’acció del Pla de 130 mesures davant el repte demogràfic (clica aquí per ampliar la informació)

- El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana transferirà 1.500 milions d'euros del Pla de Recuperació a entitats locals per impulsar una mobilitat sostenible (clica aquí per ampliar la informació)

- 825 milions per a la recuperació de la industria cultural i de l’esport a tot l’Estat Espanyol (clica aquí per ampliar la informació)

El Govern Espanyol va anunciar la inversió de 20.000 milions d’euros en mobilitat i agenda urbana (clica aquí per ampliar la informació)

El Consell de Ministres, reunit, ahir, 22 de desembre de 2020, va aprovar el Real Decret Llei amb les mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (clica aquí per ampliar la informació)

 

 

Next Generation

Bases reguladoras de las Línias d'ajuts al Comerç d'acord amb els fons NEXT GENERATION EU (NGEU), convocades pel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

1. Línia d'Ajuts “Fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas”. 

100 milions d'euros en 3 anys (2021-22-23)

El termini de presentació de les sol·licituds serà fins el 4 d'octubre de 2021.

MÉS INFO: ENLLAÇ

 

2. Línea d'Ajuts “Potenciación de la actividad comercial en zonas rurales”. 

15 millones de euros en 3 años (2021-22-23)

El termini de presentació de les sol·licituds serà fins el 6 d'octubre de 2021.

MÉS INFO: ENLLAÇ

 

3. Línea d'Ajunts “Programa de Mercados Sostenibles”. 

200 millones de euros en 3 años. (2021-22-23)  

El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 30 de setembre de 2021.

MÉS INFO: ENLLAÇ

Bases reguladores d’ajuts per a l’organització de festivals i certàmens cinematogràfics finançats amb fons NGEU

El Ministeri de Cultura i Esport estableix les bases reguladores dels ajuts per a l’organització de festivals i certàmens cinematogràfics a Espanya. 

Aquests ajuts s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol, en concret en el seu Component 25 Espanya hub audiovisual d’Europa (Spain AVS Hub), Inversió 1 Programa de foment, modernització i digitalització del sector audiovisual.  

Són finançades amb càrrec als fons Next Generation EU les despeses destinades a impulsar els festivals de cinema espanyols en la seva doble transició verda i digital. 

Els ajuts estan previstos per a l’organització i desenvolupament de festivals o certàmens cinematogràfics, entre els quals s’inclouen cerimònies d’entregues de premis de reconegut prestigi que se celebrin a Espanya. 

L’import màxim de l’ajut individual a percebre per cada festival o certamen no podrà superar els 250.000€. 

La convocatòria corresponent es publicarà pròximament. 

MÉS INFORMACIÓ

Convocatòria NGEU d’ajudes en matèria de comerç destinades a ens locals

La FEMP ha publicat l’esborrany de les convocatòries que previsiblement es publicaran en els propers dies sobre les ajudes en matèria de comerç destinades a ens locals dins el marc dels Fons Next Generation. Concretament, tres línies d’ajudes:

 1. Enfortiment de l’activitat comercial en zones turístiques: 100 milions d’euros en 3 anys (2021-22-23)
 2. Potenciació de l’activitat comercial en zones rurals: 15 milions d’euros en 3 anys (2021-22-23)
 3. Programa de Mercats Sostenibles: 200 milions d’euros en 3 anys (2021-22-23)

A la pàgina web de la FEMP s’ha posat a disposició de tots els ajuntaments tota la documentació relacionada: esborranys de les ordres de la convocatòria, així com els cens per a comprovar quins ajuntaments compleixen les línies de zones turístiques.

A més a més, també han elaborar un document amb les preguntes freqüents (adjunt en aquest enllaç) i han habilitat un correu electrònic per a resoldre dubtes i consultes relacionades amb al convocatòria: fondoscomercio@femp.es

La FEMP, juntament amb la Secretaria d’Estat de Comerç gestionaran les dues primeres línies d’ajuts (zones turístiques i zones rurals). Pel que fa a la tercera línia, Mercats Sostenibles, serà exclusivament la Secretaria d’Estat de Comerç qui ho gestionarà. Aquesta secretaria també posa a disposició un correu electrònic per a dubtes i consultes: sgfomon.sscc@mincotur.es

Programa d'ajuts a municipis per a la implementació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà

Objectius

La finalitat és contribuir a la millora de la qualitat de l'aire a les ciutats, accelerant la implementació de les zones de baixes emissions, així com l'articulació d'un sistema fiable, atractiu, accesible i assequible de transport públic urbà amb flotes més modernes, eficients i de nules emissions.

L'objectiu del programa és accelerar la millora de la qualitat de l'aire i contribuir a la descarbonització del transport urbà, fent més atractiu l'ús del transport col·lectiu i de la mobilitat activa (bicicleta, anar a peu), de manera que l'ús del vehicle privat de mortor sigui més limitat al centre de les ciutats.

 

Destinataris

Les línies d'ajuts s'adrecen a municipis de més de 50.000 habitants i capitals de província, que tenen competències per prestar servies de transport públic i als quals la Llei del Canvi Climàtic i Transició Energètica obligarà a implementar zones de baixes emissions abans del 2023. Les iniciativces recollides en les línies de foment del canvi modal, transformació de flota i digitalització del transport es dirigeixen també als municipis amb més de 20.000 habitants que compleixin determinats criteris, com disposar de serveis de transport col·lectiu públic.

 

Quantia

Els ajuts que es donaran serana de 1.000 milions d'euros. La subvenció mínima a sol·licitar per un municipi és de 200.000 euros per cada una de les actuacions incloses en una sol·licitud, mentre que el màxim es fixa en funció dels habitants del municipi. En cas que la proposta sigui presentada per una agrupació de municipis o ens supramunicipals, el límit màxim s'estableix en 40 milions d'euros.

 

Termini

El període d'execució de les actuacions subvencionades en la convocatòria 2021 estarà comprès entre l'1 de febrer de 2020 i el 31 de desembre de 2024. Així, les actuacions a finançar han de ser suficientment madures i solvents tècnica i financerament perquè puguin estar efectivament implementades i en funcionament abans del 31 de desembre de 2024.

Per això, el criteri de maduresa tindrà especial rellevància en la valoració dels projectes, amb un pes del 40% de la nota total.

 

 

ENLLAÇ

MÉS INFORMACIÓ: ENLLAÇ

 • Preguntes i Respostes sobre el programa ajuts a municipis per a la implementació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà: DOCUMENT
 • Guia del sol·licitant: GUIA
 • INFOGRAFIA
 • Recomanacions per a projectes de Zones de Baixes Emissions: GUIA
 • Recomanacions per a projectes d'infraestructura ciclista: GUIA
 • Recomanacions per a projectes de Transformació del transport públic de viatgers i de vehicles pesats per a serveis púbics: GUIA

 

Aprovats ajuts a programes d’incentius per l’autoconsum i l’emmagatzematge amb fonts d’energia renovable amb fons Next Generation EU

Per tal d’avançar cap a la descarbonització del sector serveis, altres sector productius i el sector residencial, el Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha aprovat la concessió directa a les Comunitats Autònomes d’ajudes per a l’execució de programes d’incentius lligats a l’autoconsum i l’emmagatzematge amb fonts d’energia renovable i la implementació de sistemes tècnics renovables en el sector residencial.

Aquest programa d’ajudes s’emmarca dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Component 7 Desplegament i integració d’energies renovables i Component 8 Infraestructures elèctriques, promoció de xarxes intel·ligents i desplegament de la flexibilitat i l’emmagatzematge – i per tant està finançat amb fons europeus provinents del Next Generation EU.

Els programes d’incentius aprovats es dirigeixen a instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge (programes 1,2 i 4), a instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents (programes 3 i 5) i a instal·lacions d’energies renovables tèrmiques (programa 6). El llistat complet d’actuacions subvencionables es troba a l’Annex I del Real Decret 477/2021.

Els destinataris són principalment pimes, persones físiques, comunitats energètiques i administracions, depenent del programa d’incentius. Així, els programes 1, 2 i 3 estan adreçats a aquells destinataris que portin a terme alguna activitat econòmica per la que ofereixen béns i/o serveis al mercat:

 • Persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques: gestors de polígons industrials de naturalesa pública o privada, empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’actuacions en l’àmbit de l’energia, empreses de serveis energètics o proveïdors de serveis energètics;
 • Comunitats d’energies renovables i comunitats ciutadanes d’energia.

D’altra banda, els programes 4, 5 i 6 estan adreçats a aquells destinataris que no portin a terme activitats econòmiques, com ara:

 • Persones físiques;
 • Entitats locals i el sector públic institucional de qualsevol Administració Pública;
 • Persones jurídiques, incloent les entitats del tercer sector;
 • Persones físiques que sí que realitzin activitats econòmiques i que estiguin donades d’alta en el Cens d’Empresaris;
 • Comunitats de propietaris;
 • Comunitats d’energies renovables i comunitats ciutadanes d’energia.

L’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) és l’òrgan responsable de la gestió dels fons dels programes esmentats, que s’obriran mitjançant convocatòries publicades directament per les diferents CCAA, en un termini màxim de 3 mesos a comptar des de l’entrada en vigor del Real Decret en qüestió.

Pressupost: 660 M€  

Pressupost per Catalunya: 115 M€

Data límit: 31/12/2023 

Més informació: ENLLAÇ

 

Convocatòria Next Generation EU per a projectes de foment de recollida selectiva de residus municipals

L’Agència de Residus de Catalunya ha publicat una convocatòria amb fons Next Generation EU per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals.  

L’objectiu d’aquesta subvenció és el foment de projectes de recollida selectiva eficients de les diferents fraccions de residus municipals, des d’una perspectiva de l’economia circular, per contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals i alhora donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent. 

De manera específica, es financen les següents actuacions, que fan referència a projectes de residus municipals i assimilables: 

 • Recollida selectiva de bioresidus (fracció orgànica i fracció vegetal); 
 • Projectes d'autocompostatge; 
 • Recollida selectiva de residus tèxtils; 
 • Recollida selectiva d'olis vegetals usats. 

Els beneficiaris que poden optar a les subvencions són:  

 • Ens locals de Catalunya (ajuntaments, entitats municipals metropolitanes, consells comarcals, mancomunitats de municipis, consorcis i diputacions, entre altres) que fomentin la recollida selectiva i/o l’autocompostatge.  

No poden concórrer en la convocatòria de forma simultània i per a les mateixes actuacions ens locals de forma individual i, alhora, a través d'un ens supramunicipal. 

 • Comerços, serveis i indústries productores de residus comercials i assimilables a municipals (empreses, associacions, gremis, fundacions, entitats sense ànim de lucre, escoles i universitats).  

 Els tipus de projectes subvencionables es divideixen en dues línies:   

 • Línia 1: Projectes fets pels ens locals de Catalunya adreçats a la població i als productors de residus (96% de la dotació pressupostària) 
 • Línia 2: Projectes fets pels productors de residus pel sistema públic i privat de recollida selectiva (4% de la dotació pressupostària) 

 

Pressupost: 22.098.095,28 €

Data límit: 15/11/2021 

Més informació: ENLLAÇ

Convocatòria Next Generation EU d’ajuts al Subprograma Estatal Infraestructures de l’Acció Estratègica en Salut 2017-2020

El Ministeri de Ciència i Innovació, a través del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) publica una convocatòria de concessió de subvencions per ajuts en Infraestructures de l’Acció Estratègica en Salut 2017-2020, finançats amb fons Next Generation EU.  

Aquests ajuts s’emmarquen dins del Pla Estatal R+D+I 2021-2023 i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol. En concret, en el seu Component 17 Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació. 

Les actuacions subvencionables són: 

1. Actuació Infraestructures Científiques Singulars del Sistema Nacional de Salut: 

 • Les instal·lacions han de tenir caràcter singular i estar orientades a la recerca translacional en biomedicina. S’ubicaran en un únic centre de recerca públic, però el seu ús serà compartit entra una àmplia comunitat de recerca. 
 • Les propostes han d’agrupar l’interès científic d’institucions procedents de com a mínim 4 comunitats autònomes i han de desenvolupar un Programa de mobilitat dels seus grups cientificotècnics, així com un pla de captació d’interès de grups addicionals. 
 • Aquesta actuació tindrà un termini d’execució de 5 anys.  
 • L’import màxim subvencionable per sol·licitud és d’1,5M €. 

 

2. Actuació Compra d’equipament i infraestructures cientificotècniques:

 • Es pretenen enfortir les capacitats dels grups de recerca amb la compra d’infraestructures que permeti millorar el rendiment científic. 
 • Aquesta actuació tindrà un termini d’execució de 2 anys. 
 • Les propostes han d’incorporar la perspectiva de gènere.  
 • L’import màxim subvencionable per sol·licitud és de 500.000 € pels IIS i 150.000 € per la resta d’entitats. 

Per l’Actuació 1 els beneficiaris poden ser els Instituts de Recerca Sanitària acreditats per ordre ministerial (IIS en endavant per les seves sigles en castellà). 

Per l’Actuació 2 els beneficiaris poden ser els IIS i les entitats i institucions sanitàries públiques amb activitat clinicoassistencial o sense ella (hospitals, centres d’atenció primària, altres centres assistencials i unitats de l’administració sanitària). 

Pressupost: 15M €

Data límit: 29/07/2021 - 09/09/2021 (15:00h) 

Més informació: ENLLAÇ

Bases reguladores del Programa MOVES Projectes Singulars II finançat amb fons Next Generation EU

Bases reguladores del Programa MOVES Projectes Singulars II finançat amb fons NGEU

El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic publica les bases reguladores del Programa MOVES Projectes Singulars II d’incentius a projectes singulars en mobilitat elèctrica.  

Aquests ajuts s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol i en concret en el seu Component 1 Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans, Inversió 2 Desplegament massiu d’infraestructura de recàrrega com a clau per l’impuls del vehicle elèctric, la substitució de la flota de vehicles per models elèctrics i l’impuls a la innovació en l’electromobilitat. També dins del PERTE VEC es recull el programa MOVES singulars II com una de les mesures facilitadores d’aquest. 

El programa MOVES Projectes Singulars II, finançat amb fons NGEU, dóna continuïtat a l’anterior programa MOVES Projectes Singulars, finançat pel FEDER, afegint-hi un component innovador.  

Són elegibles per aquest nou programa els projectes relacionats amb la utilització del vehicle elèctric i de pila de combustible que contribueixin a la reducció del consum d’energia final i, com a conseqüència, a la menor dependència energètica del petroli i la disminució d’emissions de CO2.  

S’atorgaran ajuts als projectes que presentin un grau significatiu d’innovació en alguna de les següents àrees: 

 • Mobilitat elèctrica i aplicacions TIC; 
 • Infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics innovadora, recàrrega d’hidrogen per vehicles i integració amb altres xarxes intel·ligents; 
 • Aplicacions de nous desenvolupaments de bateries i emmagatzematge elèctric per mobilitat; 
 • Projectes de desenvolupament o innovació de nous processos o prototips de models o components de vehicles elèctrics. 

 

No es consideraran elegibles les inversions associades a augments de capacitat productiva de plantes industrials existents. 

Poden ser beneficiaris del programa: 

 • Tota mena d’empresa amb personalitat jurídica pròpia; 
 • Universitat i centres privats de recerca i desenvolupament amb personalitat jurídica pròpia; 
 • Consorcis i agrupacions empresarials amb i sense personalitat jurídica pròpia; 
 • El sector públic institucional. 

 

L'Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) és l’òrgan gestor dels ajuts i serà l’encarregat de llançar la corresponent convocatòria on s’establirà el pressupost i la data límit de presentació de sol·licituds. S’espera que la data aproximada de publicació de la convocatòria sigui a mitjans setembre 2021. 

Pressupost aproximat: 100 M€

Més informació:

- Resolució del BOE: ENLLAÇ

- Publicació del Departament d'Acció Exterior i Govern Obert: ENLLAÇ

Convocatòria d’ajuts amb fons Next Generation EU a plans d’innovació i sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme convoca ajuts per a l’execució de plans d’innovació i de sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera, amb fons Next Generation EU

Aquests ajuts s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol i en concret en el seu Component 12 Política Industrial Espanya 2030, Inversió 2 Programa d’Impuls a la Competitivitat i Sostenibilitat Industrial.  

Els projectes objecte dels ajuts hauran de seguir alguna de les següents línies d’actuació: 

 • Línia de Recerca, Desenvolupament i Innovació:  

- Recerca industrial: Estudis que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis o que millorin els existents. Comprèn la creació de components de sistemes complexes i pot incloure la construcció de prototips en un entorn de laboratori o d'interfícies simulades amb els sistemes existents; també línies pilot quan sigui necessari per la recerca industrial i la validació de tecnologia genèrica. 

- Projectes de desenvolupament experimental: Adquisició, combinació, configuració i utilització de coneixements i tècniques existents per l’elaboració de plans i estructures o dissenys de productes. 

- Projectes d’innovació en matèria d’organització: Aplicació d’un nou model organitzatiu a les pràctiques comercials, l’organització del centre de treball o les relacions exteriors. 

- Projectes d’innovació en matèria de processos: Aplicació d’un mètode de producció o subministrament nou o millorat. 

 

 • Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica: 

- Inversions amb caràcter innovador destinades a la protecció del medi ambient que compleixen amb almenys una de les següents condicions: 

- Inversions que permetin a l’entitat incrementar el nivell de protecció del medi ambient derivat de les seves activitats en absència de normes de la UE. 

- Inversions que permetin a l’entitat incrementar el nivell de protecció del medi ambient derivat de les seves activitats superant les normes de la UE;

- Inversions amb caràcter innovador en mesures d’estalvi energètic o energies renovables. 

 

Els projectes han d’adaptar-se a les següents prioritats temàtiques: 

1. Economia circular i ecoinnovació aplicades a la millora de les cadenes de valor: 

 • Disseny, evolució i/o implementació de sistemes productius per a la transició ecològica; 
 • Optimització de recursos, matèries primeres i reducció de residus; 
 • Reutilització, reciclatge i aprofitament de matèries primeres secundàries; 
 • Ecodisseny amb criteris d’economia circular. 

2. Descarbonització, eficiència energètica, noves fonts d’energia renovable i reducció d’emissions contaminants: 

 • Implementació i utilització de tecnologies i processos productius eficients i menys intensius en l’ús d’energia i matèries primeres i/o amb menor impacte ambiental; 
 • Implementació i utilització de tecnologies per a la descarbonització com la utilització de noves fonts d’energia renovable o tecnologies d’emmagatzematge d’energia; 
 • Implementació de tecnologies que redueixin les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de procés; 
 • Desenvolupament de nous productes de baixa petjada de carboni en el seu cicle de vida. 

3. Materials i productes avançats 

4. Innovació en processos de qualitat i seguretat: 

 • Noves metodologies d’assajos i validacions; 
 • Millores de qualitat respecte als estàndards; 
 • Traçabilitat de procés i producte. 

5. Innovacions del procés productiu derivades de la prioritat temàtica 3 

  

Són elegibles pels ajuts les societats amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya i inscrites en el registre corresponent, amb independència de la seva mida i que desenvolupin una activitat industrial, sense formar part del sector públic. 

El pressupost i la data límit s’establiran a les corresponents convocatòries del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. 

Més informació: ENLLAÇ

 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

 

El passat 7 d’octubre de 2020, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va presentar el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, amb l’objectiu de permetre a Espanya, "créixer d’una nova manera, sobre uns pilars més robustos ".

Aquest pla mobilitzarà en els propers 3 anys (fins l’any 2023), el 50% dels recursos espanyols que provinguin de l’instrument NextGenerationEUés a dir, 72.000 milions d’euros. Dels quals el 37% es destinaran a inversió verda i el 33% a la digitalització.  Aquests 72.000 milions d’euros hauran de permetre generar un impacte addicional al PIB de més de 2,5 punts annuals i crear més de 800.000 llocs de treball, amb l’objectiu de renovar el teixit productiu, especialment amb el jovent.

El Govern espanyol ha decidit avançar en els propers Pressupostos Generals, 27.000 milions d’euros d’aquest Pla, per a permetre accelerar l’execució d’aquest, un cop s’aprovin els pressupostos.

Aquest pla s’estructura en 10 polítiques tractores

 • Agenda Urbana i rural, 16% dels recursos.
 • Impuls a les infraestructures i els ecosistemes resilients, 12% dels recursos.
 • Transició energètica justa i inclusiva, 9% dels recursos.
 • Administració per al segle XXI, 5% dels recursos.
 • Modernització i digitalització del ecosistema empresarial, 17% dels recursos.
 • Pacte per la Ciència i la innovació i enfortiment del Sistema Nacional de Saltu, 17% dels recursos
 • Educació i coneixement, la formació contínua i el desenvolupament de les capacitats, 18% dels recursos
 • Nova economia de les cures i polítiques d’ocupació, 6% dels recursos.
 • Desenvolupament de la cultura i l’esport, 1,1% dels recursos
 • Modernització del sistema fiscal.

Més informació.

Pla de Recuperació per a Europa

L’arribada de la pandèmia, ha fet reformular el pressupost de la Unió Europea per al període 2021-2027 (1,0743 bilions d’euros) i ha creat nous mecanismes de finançament, el New Generation EU (750.000 milions d’euros) per a contribuir a la reparació dels danys econòmics i socials, iniciar la recuperació europea i preservar i crear ocupació. En total, la UE disposarà d’un total de 1,824 bilions d’euros fins l’any 2027.

Aquests dos instruments, el Marc financer Pluriennal com el Next Generation EU, contribuiran a transformar la UE a través dels seves principals polítiques, en particular el Pacte Verd Europeu, la revolució digital i la resiliència.

En aquest document, trobareu totes aquelles informacions relacionades amb el Pla de recuperació per a Europa.

 

Més informació

Convocatòries d’interès per al món local

Oberta la desena edició del premi SUMP de mobilitat sostenible

Les sol·licituds per a la desena edició del Premi SUMP ja estan obertes, amb el premi d’aquest any centrat en el tema “Segur i saludable amb mobilitat sostenible”.   

El premi de la Comissió Europea per a la planificació de la mobilitat urbana sostenible es va iniciar l’any 2012. L’objectiu del guardó és encoratjar l’adopció de plans de mobilitat  les fites més destacades dins l’àrea temàtica de cada any.  

Els sol·licitants poden ser administracions públiques locals i regionals que tinguin competència legal en desenvolupar i implementar un Pla de mobilitat urbana sostenible al seu territori.   

La cerimònia de lliurament del premi tindrà lloc a Brussel·les el març o l’abril de 2022, on aleshores es revelarà el guanyador. 

Data límit: 31/10/2021 

MÉS INFORMACIÓ

 

Guia per a la incorporació de perspectiva de gènere en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

El Instituto de las Mujeres ha presentat les guies per a la incorporació de la perspectiva de gènere en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). El seu objectiu és "plantejar una sèrie de recomanacions perquè l'enfocament de gènere s'inclogui de manera transversal en tot el cicle de gestió dels projectes finançables amb els fons europeus" (ENLLAÇ).

Ha elaborat dues guies, una dirigida a administracions públiques i una altra a entitats privades i / o partenariats publicoprivats (https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/en-destacado/docs/Guia.Per.... PRTR_12_07_2021.pdf). La incorporació de la igualtat de gènere en el PRTR es realitza en dues direccions: a través de procediments transversals de foment de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes; i amb mesures específiques de gran impacte en la lluita contra la desigualtat.

Pla d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP) local

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha dissenyat el Pla d'Impuls a la Rehabilitació d'Edificis Públics (PIREP), per al qual hi ha prevista una inversió total de 600 M € per a les entitats locals.

El pla es dirigeix a actuacions (projecte i / o obra) de rehabilitació sostenible d'edificis de titularitat pública i d'ús públic (administratiu, educatiu, assistencial, esportiu -cobert-, sanitari, cultural o de servei públic, etc.) que suposin a el menys un estalvi de l'30% del seu consum d'energia primària no renovable i la recepció d'obra pugui garantir abans de març de 2026.

Prèviament a la publicació i difusió de la convocatòria es té previsto organizar, durant l'últim quadrimestre de 2021, una sèrie de jornades informatives, en col·laboració amb la FEMP, en què s'exposaran les línies principals de el pla, els requisits d'elegibilitat de les actuacions, els criteris de valoració previstos i tota la informació que pugui avançar-se per que les entitats locals interessades puguin començar a preparar els seus projectes.

MÉS INFORMACIÓ

 

Subvencions per a inversions a projectes singulars locals d’energia neta en municipis de repte demogràfic (Programa DUS 5000)

Amb data 3 d'agost de 2021 es va publicar al BOE el Reial Decret 692/2021, de 3 d'agost, pel qual es regula la concessió directa d'ajudes per a inversions a projectes singulars locals d'energia neta en municipis de repte demogràfic ( PROGRAMA DUS 5000), en el marc de el Programa de Regeneració i Repte demogràfic de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L'objectiu del programa és incentivar la transició energètica i el canvi cap a la mobilitat sostenible dels petits municipis, que tenen més dificultats per emprendre grans inversions, mitjançant projectes singulars d'energia neta. Es subvencionaran projectes de millora de l'eficiència energètica en edificis i infraestructures públiques, de foment de les inversions verdes -en particular de l'autoconsum-, o d'infraestructures de recàrrega i impuls del vehicle elèctric, entre d'altres.

El programa compta amb un pressupost inicial de 75 milions d'euros procedents dels fons europeus, que podrà ser ampliat sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària i fins que expiri la seva vigència al novembre de 2022.

El pla està dirigit a Ajuntaments, Diputacions, Mancomunitats, Consells Insulars, Consells Comarcals, Ajuntaments i altres entitats públiques amb àmbit d'actuació en municipis de fins a 5.000 habitants i municipis no urbans de fins a 20.000, en els quals els seus nuclis de població tinguin fins a 5.000 habitants, que presentin projectes amb una inversió mínima de 40.000 euros.

Els ajuts subvencionaran el 85% de la inversió i el 100% en el cas que tinguin la consideració de "projectes integrals" per la seva significatiu impacte en la transició energètica al municipi. Es podran sol·licitar a partir dels tres mesos de la publicació al BOE de Reial Decret i durant un període d'un any, a través de la seu electrònica de l'IDAE.

ENLLAÇ AL BOE

Subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE 5000)

En el marc de el Programa de regeneració i repte demogràfic de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, s'ha publicat al BOE el Reial Decret 691/2021, de 3 d'agost, pel qual es regulen les subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució de el Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), inclòs en el Programa de regeneració i repte demogràfic de el Pla de rehabilitació i regeneració urbana de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència .

A l'efecte del que estableix aquest Reial decret, s'entén per municipis de repte demogràfic dels municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els quals totes les seves entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants.

El programa estarà vigent fins al 31 de desembre de 2023 i compta amb una dotació pressupostària de 50 milions d'euros, ampliables si hi ha disponibilitat pressupostària. Les actuacions subvencionables són de tres tipus:

 • millora de l'envolvent tèrmica
 • millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques
 • millora de les instal·lacions d'il·luminació.

 

ENLLAÇ AL BOE

Convocatòria d’ajuts a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització

La Conferència Sectorial de Comerç que va tenir lloc la darrera setmana de juliol, es va aprovar l'esborrany de l'Ordre per la qual s'estableixen les Bases reguladores i la Convocatòria per a l’any 2021, d'Ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització.

Es preveu que l’ordre es publicarà durant la segona quinzena d’agost. Per tant, la data de finalització de la convocatòria seria al voltant del 20 de setembre.

La finalitat d'aquests ajuts és concedir subvencions a les entitats locals, en concurrència competitiva, per a la introducció de mesures destinades a donar suport i impulsar millores en la modernització, a través de la transformació digital i sostenible, dels canals de distribució, mercats municipals, àrees comercials, mercats de venda no sedentària i canals curts de comercialització, que emprenguin entitats locals.

El pressupost total assignat a les tres convocatòries que es posaran en marxa (2021-2022-2023) ascendeix aproximadament a 200 milions d'euros.

Podran ser entitats locals beneficiàries tant els ajuntaments com les diputacions provincials i forals, cabildos i consells insulars, així com les comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis, les mancomunitats de municipis (sempre que els municipis de població superior a 100.000 habitants no representin més de el seixanta per cent del total de la població de la mancomunitat); i els consells comarcals o altres entitats locals que agrupen diversos municipis, instituïdes per les comunitats autònomes.

Pel que fa a les despeses subvencionables, s'inclouen Projectes per a l'adopció d'eines d'informació de clients basades en macrodades o altres tecnologies; Projectes de transformació digital de mercats que millorin el mercat omnicanal i l'experiència de compres; Projectes destinats a la transformació digital de el comerç de carrer i els canals curts de comercialització; Projectes d'obres i recondicionament per millorar les instal·lacions, la seva accessibilitat, equipament i adequació, de les zones ocupades pels mercats municipals, àrees comercials i mercats no sedentaris, així com les seves zones adjacents; Projectes per reduir el consum d'insums per part de el comerç i la substitució d'aquests per alternatives respectuoses amb el medi ambient; Instal·lació de punts de lliurament intel·ligents; Projectes de millora de l'eficiència energètica; Accions que promoguin la prevenció de residus (inclosa la reutilització), la separació en origen dels residus i la preparació per a la reutilització i el reciclatge; i Sensibilització i formació en competències tecnològiques. Això ve desenvolupat en l'Art. 8 de esborrany l'ordre, en sis grans blocs:

 1. Despeses dirigits a la transformació digital.
 2. Despeses relacionades amb la transformació de el punt de venda.
 3. Despeses relatives a sostenibilitat i economia circular.
 4. Despeses relatives a la cadena de subministrament i traçabilitat.
 5. Despeses de sensibilització i formació.
 6. Altres despeses subvencionables.

 

Hi ha una sèrie d'inversions mínimes a realitzar depenent de la població (art. 8), finançant el 100% del pressupost de el projecte de manera anticipada. No obstant això, hi ha la possibilitat de cofinançament per part de l'entitat local o de la vostra comunitat autònoma. En els projectes que es presentin a aquesta primera convocatòria podran finançar despeses meritades i pagades entre l'1 de gener de 2021 i al 31 de desembre de 2023.

Les sol·licituds, comunicacions i altra documentació exigible (art. 14 de l'esborrany) relatiu a la formalització i presentació de sol·licituds, seran presentades en el registre electrònic del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme (https://www.mincotur.gob. és / PortalAyudas), un cop s'obri el termini de presentació.

Qualsevol dubte, el Ministeri ha habilitat la següent adreça electrònica: sgfomon.sscc@mincotur.es

BASES REGULADORES

 

Convocatòria per finançar activitats de difusió dels fons europeus en matèria d’assistència dels serveis socials

L’FSE+ té com a objectiu donar suport als estats membres per fer front a la crisi causada per la pandèmia del coronavirus, assolir alts nivells d’ocupació, una protecció social justa i una força de treball qualificada i resistent preparada per a la transició cap a una economia verda i digital. 

L’objectiu d’aquesta convocatòria és finançar un “Servei d’assistència de serveis socials” que ajudarà les autoritats de gestió a utilitzar els fons FSE+, REACT-EU i altres fons rellevants de la UE per a la intervenció de serveis socials basats en evidències i que ajudaran als proveïdors de serveis socials a accedir a aquests fons. 

Es finançaran les activitats que contribueixin a sensibilitzar i comprendre sobre el FSE+ i REACT-EU i com el finançament pot donar un millor suport als serveis socials. Aquestes activitats haurien d’incloure:  

 • Subministrament en línia, per arribar als proveïdors locals de serveis socials, d’informació general i regular sobre el FSE+ i altres fons.  
 • Curs en línia, dirigit als proveïdors locals de serveis socials, sobre diferents aspectes de la programació, planificació, gestió, implementació i principis dels fons de la UE i de la política social de la UE. 
 • Fulletó dirigit als proveïdors locals de serveis socials proporcionant exemples existents i pràctiques prometedores sobre l’ús de fons de la UE per a serveis socials en diversos camps. 
 • Fòrums nacionals que reuneixin els proveïdors locals de serveis socials, per tal d'informar al sector dels serveis socials per recollir comentaris i identificar experts. 

Les propostes han de ser presentades per un consorci d’almenys 10 sol·licitants que representin organitzacions de la societat civil en l’àmbit dels serveis socials i els interlocutors socials en com a mínim 20 estats membres de la UE.  

  

Pressupost: 2M €

Data límit: 17/08/2021 

Més informació: ENLLAÇ

 

Obertes diferents convocatòries d’empresa social i inclusió social del FSE+ per crear xarxes que facin front a la crisi causada per la pandèmia

El Fons Social Europeu Plus (ESF+) ha obert diferents convocatòries: 

  

 • Acord marc de col·laboració en virtut del FSE-OG-2021 Empresa Social 

Aquesta convocatòria donarà suport a la creació de xarxes a nivell de la UE amb i entre els grups d'interès rellevants en  l’àmbit de l’economia social i contribuirà a consolidar la capacitat institucional de les institucions de finançament d'empreses socials i de microfinances. La convocatòria també donarà suport al desenvolupament d’un ecosistema de mercat per a les microfinances i a l’aparició de mercats d’inversió social.  

Pressupost: 6,4M €

Data límit: 28/09/2021 

Convocatòria ESF-2021-OG-NETW-MF-SE-FPA 

   

 • Acord específic de subvenció en virtut del FPA ESF-OG-2021 Empresa Social 

Aquesta convocatòria té com a objectiu atorgar un Acord Específic de Subvenció (en anglès SGA) per a l'any 2022 en virtut de l’acord marc de col·laboració anterior. Només està oberta a les organitzacions que hagin presentat una proposta en virtut de la convocatòria: Acord marc de col·laboració en virtut del FSE-OG-2021 Empresa Social.  

Pressupost: 1,6M €

Data límit: 30/09/2021 

Convocatòria ESF-2021-OG-NETW-MF-SE-SGA 

  

 • Acord marc de col·laboració en virtut del FSE-OG-2021 Inclusió Social 

Té com a objectiu establir acords marcs de col·laboració (FPA) de quatre anys amb xarxes i organitzacions a nivell de la UE. Les activitats d’aquestes xarxes han de contribuir a la implementació dels objectius del programa i portar a terme, entre d’altres, activitats analítiques, formació i capacitació, aprenentatge mutu i intercanvi de bones pràctiques, sensibilització, informació i activitats de difusió amb valor afegit de la UE. 

Seran elegibles a la convocatòria les entitats sense ànim de lucre (ONGs, etc.) que tinguin la seva missió relacionada amb els objectius i prioritats de la convocatòria. 

Pressupost: 56,9M €

Data límit: 28/09/2021 

Convocatòria ESF-2021-OG-NETW-NGO-FPA 

  

 • Acord específic de subvenció segons FPA-ESF-OG-2021 Inclusió social 

Aquesta convocatòria té com a objectiu atorgar un Acord Específic de Subvenció (en anglès SGA) en virtut de l’acord marc de col·laboració anterior. Només està oberta a les organitzacions que hagin presentat una proposta en virtut de la convocatòria: Acord marc de col·laboració en virtut del FSE-OG-2021 Inclusió Social (ESF-2021-OG-NETW-MF-NGO-FPA). 

Pressupost: 13,8M €

Data límit: 30/09/2021 

Convocatòria ESF-2021-OG-NETW-SGA 

 

Més informació: ENLLAÇ

 

Convocatòria Horizon de subministrament energètic sostenible, segur i competitiu

Aquesta destinació inclou activitats dirigides a un subministrament d’energia sostenible, segura i competitiva. En línia amb l’abast del clúster 5, inclou activitats en les àrees de les energies renovables ; sistema energètic, xarxes i emmagatzematge; així com la captura, utilització i emmagatzematge de carboni (CCUS). 

La transició del sistema energètic es basarà en la reducció de la demanda d’energia global i en la neutralització del clima del costat de l’oferta energètica. Les accions de R&I ajudaran a fer que el subministrament energètic sigui més net, segur i competitiu, augmentant el rendiment dels costos i la fiabilitat d’una àmplia cartera de solucions d’energia renovable, d’acord amb les necessitats i preferències de la societat. 

Els temes de la convocatòria són: 

Pressupost: 5M €

Data límit: 19/10/2021 

  

Pressupost: 16M €

Data límit: 19/10/2021 

  

Pressupost: 35M €

Data límit: 19/10/2021 

  

Pressupost: 1M €

Data límit: 19/10/2021 

 

Més INFORMACIÓ: ENLLAÇ

Convocatòria Horizon Europe per a un ús de l’energia sostenible, eficient i inclusiu

Aquesta destinació tracta d’activitats orientades a la demanda d’energia, sobretot un ús més eficient de l’energia pel que fa als edificis i a la indústria. 

Les solucions paral·leles a la demanda i la millora de l’eficiència energètica són una de les maneres més rendibles de donar suport a la transició cap a la neutralitat climàtica, reduir la contaminació i l’ús de matèries primeres, crear un creixement i ocupació inclusius a Europa, reduir els costos per als consumidors i reduir la nostra dependència d’importacions i redirigir les inversions cap a infraestructures intel·ligents i sostenibles.  

La transició cap a un sistema energètic descentralitzat i neutre per al clima es beneficiarà enormement de l’ús de tecnologies digitals que permetran que els edificis i les instal·lacions industrials es converteixin en elements interactius del sistema energètic mitjançant l’optimització del consum d’energia, la generació i emmagatzematge distribuït i la visió a vis al sistema energètic. També desencadenaran noves oportunitats de negoci i fluxos d’ingressos per a serveis energètics innovadors i actualitzats que valorin l’estalvi energètic i el consum flexible. 

Els temes d’aquesta convocatòria són: 

Pressupost: 5M €

Data límit: 19/10/2021 

 

Pressupost: 8M €

Data límit: 19/10/2021 

 

Pressupost: 7M €

Data límit: 19/10/2021

 

Pressupost: 5M €

Data límit: 19/10/2021 

 

Pressupost: 8M €

Data límit: 19/10/2021 

 

Més INFORMACIÓ: ENLLAÇ

Convocatòria Horizon Europe per a serveis de transport segur, resistent i de mobilitat intel·ligent per a passatgers i mercaderies

Aquesta destinació inclou activitats relacionades amb serveis de mobilitat segura i intel·ligent per a passatgers i mercaderies.  

Europa ha de gestionar la transformació del transport basat en l’oferta en un transport segur, resistent i sostenible i en serveis de mobilitat intel·ligent per a passatgers i mercaderies, basats en la demanda. Una investigació i una innovació adequades permetran beneficis socials, mediambientals, econòmics i socials significatius reduint els accidents causats per errors humans, disminuint la congestió del trànsit, reduint el consum d’energia i les emissions de vehicles, augmentant l’eficiència i la productivitat de les operacions de transport de mercaderies. Per tenir èxit en aquesta transformació, cal preparar la vella infraestructura de transport d’Europa (i no sempre sostenible) per permetre operacions més netes i intel·ligents.  

Europa també ha de mantenir un alt nivell de seguretat del transport per als seus ciutadans. La resiliència hauria de prevaldre als sistemes de transport per prevenir, mitigar i recuperar-se de les interrupcions. La investigació i la innovació fonamentaran els tres pilars de seguretat: tecnologies, regulacions i factors humans. 

Pressupost: 167M €

Data límit: 19/10/2021 

 

Més INFORMACIÓ: ENLLAÇ

Convocatòria Horizon Europe d’infraestructures resilients

El funcionament fiable, robust i resistent de les infraestructures és vital per a la seguretat, el benestar i la prosperitat econòmica de les persones a Europa. Proporcionen la base per a la nostra vida quotidiana, connecten les persones entre elles i garanteixen diferents tipus d’interaccions socials i econòmiques. Per poder permetre aquestes interaccions, ja sigui en transports, comunicacions o serveis, les infraestructures s’han fet més complexes per mantenir-se al dia amb el desenvolupament de les societats modernes, alhora que s’assegura la seva resistència davant els desastres i els impactes del canvi climàtic i altres factors que afecten la societat, per exemple canvis demogràfics. Les infraestructures operen i funcionen en un entorn socio-tecnològic i d’amenaça en ràpida evolució, amb xarxes cada vegada més interconnectades que depenen molt les unes de les altres, cosa que presenta riscos i oportunitats per a la seva protecció. Han de ser resistents a diferents esdeveniments esperats i inesperats, riscos emergents, ja siguin naturals o causats per l’home, involuntaris, accidentals o amb intenció maliciosa. 

Els temes de la convocatòria són: 

Pressupost 2 temes: 20M €

Data límit: 23/11/2021

 

Més INFORMACIÓ: ENLLAÇ

 

Convocatòries Horizon de comunitats urbanes, costaneres i verdes resilients, inclusives, saludables i sostenibles

En el marc d’aquesta destinació, la R + D transdisciplinària amb una forta dimensió de les ciències socials i del comportament i atenció als aspectes de gènere afavorirà un desenvolupament sostenible, equilibrat i inclusiu de les zones rurals, costaneres i urbanes de tres maneres diferents: 

En primer lloc, tindrà com a objectiu augmentar la nostra comprensió dels impactes diferencials dels canvis climàtics, ambientals, socioeconòmics i demogràfics a les zones rurals, costaneres i urbanes per tal d’identificar maneres de convertir aquests canvis en igualtat d’oportunitats per a les persones allà on visquin, millorant la cohesió territorial  i permetent una transició justa.  

En segon lloc, explorarà maneres innovadores d’adaptar les respostes polítiques als desafiaments basats en el lloc identificats en diversos nivells de governança.  

En tercer lloc, donarà suport a la innovació dirigida per la comunitat de baix a dalt per capacitar les comunitats a desenvolupar i provar solucions de primer nivell que responguin als desafiaments globals de formes adaptades localment. 

Els temes d’aquesta convocatòria són: 

Pressupost: 15M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 10M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 5M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 5M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 12M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 6M €

Data límit: 06/10/2021

 

Més INFORMACIÓ: ENLLAÇ

Noves convocatòries Horizon Europe per a una governança innovadora, observacions ambientals i solucions digitals en suport del Pacte Verd Europeu

Els canvis transformadors com els que es requereix el Pacte Verd Europeu són processos dinàmics que requereixen una governança adequada. Al mateix temps, per garantir la coordinació i col·laboració en la presa de decisions, la governança requereix múltiples canals i xarxes que proporcionin dades i informació de fàcil accés procedents de diferents fonts. 

Les següents convocatòries tenen com a objectiu experimentar amb noves formes de governar el procés de transició i modernitzar la governança, en particular fent que la informació i el coneixement estiguin disponibles i accessibles. L’I+D per a la governança en suport del Pacte Verd Europeu proporcionarà informació sobre barreres institucionals com ara els bloquejos, la dependència del camí, els desequilibris de poder per inèrcia política i cultural i incoherències o deficiències normatives. 

La governança innovadora que doni suport als objectius del Pacte Verd Europeu ha de reconèixer, fer front i promoure la resiliència davant les continues crisis i pertorbacions, tant a nivell mundial com europeu, ja siguin climàtiques, ecològiques, econòmiques, socials, geopolítiques o relacionades amb la salut. Cal incorporar estratègies d’avaluació i reducció de riscos crítics, inclosa la diversificació d’infraestructures, recursos i coneixement mitjançant una major autosuficiència i autonomia. 

 

Pressupost: 3,5M €

Data límit: 06/10/2021 
 

Pressupost: 17M €

Data límit: 06/10/2021
 

Pressupost: 5M €

Data límit: 06/10/2021 
 

Pressupost: 4M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 4M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 8M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 5M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 5M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 5M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 4M €

 Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 2M

Data límit: 06/10/2021

 

Pressupost: 10M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 10M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 20M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 2M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 13M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 10M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 10M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 4M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 4M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 12M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 15M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 4M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 15M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 10M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 5M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 8M €

Data límit: 06/10/2021 

 

Pressupost: 8,5M €

Data límit: 06/10/2021

 

Més INFORMACIÓ: ENLLAÇ

 

 

Obertes les convocatòries per contribuir a la formació d’una societat resilient als desastres mediambientals

La destinació “societat resilient a les catàstrofes per Europa” dóna suport a l’aplicació de marcs polítics internacionals (com poden ser el Marc de Sendai per a la reducció del risc de desastres, l'Acord de París o els Objectius de Desenvolupament Sostenible), les polítiques de gestió de riscos de desastres de la UE que facin front a les amenaces naturals i provocades per l'home (ja siguin accidentals o intencionades), les prioritats del Pacte Verd, inclosa la nova Estratègia d’Adaptació al Clima de la UE COM (2021) 82 final, així com l’Estratègia de Seguretat de la UE i l’Agenda Antiterrorista.  

Les propostes de temes per a les següents convocatòries d’aquesta destinació haurien d’establir una via creïble per contribuir a l’impacte esperat del pla estratègic Horizon Europe 2021-2024: reduir les pèrdues derivades de desastres naturals, accidentals i causats per l'home mitjançant una major reducció del risc de desastres basada en accions preventives, una millor preparació i resiliència de la societat i una major gestió del risc de desastres de forma sistèmica.  

Pressupost: 5M €

Data límit: 23/11/2021 

 

HORIZON-CL3-2021-DRS-01-02 : Reducció integrada del risc de desastres per a esdeveniments climàtics extrems: des de sistemes d’alerta primerenca fins a l’adaptació a llarg termini i la creació de resistència 

Pressupost: 6M €

Data límit: 23/11/2021 

 

Pressupost: 5M €

Data límit: 23/11/2021 

 

Pressupost: 2M €

Data límit: 23/11/2021 

 

Pressupost: 8M €

Data límit: 23/11/2021 

 

Més informació: ENLLAÇ

 

El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital ha obert la primera convocatòria del Programa UNICO – Banda Ampla

Aquesta convocatòria, dotada amb 250 milions d’euros, el pressupost més gran de la història per ampliar la connectivitat ultraràpida a tot el territori de l’Estat Espanyol.

El Programa UNICO-Banda Ampla permetrà que el 2025 el 100% de la població tingui connectivitat amb banda ampla ultraràpida amb velocitat superior a 100 Mbps. Les inversions formen part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L’objectiu és desenvolupar projectes que permetin estendre la cobertura, com a mínim, a 316.500 unitats immobiliàries, que siguin llars o empreses.

La convocatòria inclou 52 lots, o zones de concurrència, coincidents amb altres províncies i ciutats autònomes espanyoles. La diferència, amb el programa anterior, Programa d’extensió de Banda Ampla (PEBA-NGA), és que en aquest programa s’ha augmentat la granularitat en la selecció de les zones elegibles, al passar del nivell d’entitat singular de població a un nivell de parcel·les de catastre.

UNICO-Banda Ampla permet ampliar la banda ampla amb una major capacitat en el territori que el Programa d’extensió de Banda Ampla (PEBA-NGA). Aquest últim ha permès que Espanya sigui un dels països europeus amb major cobertura de banda ampla ultraràpida, que arriba al 87% de la població espanyola.

El període de presentació de projectes per a aquesta convocatòria està obert fins al proper 10 de setembre.

Més informació: ENLLAÇ

Consulta pública sobre la propera convocatòria del Programa UNICO-5G Redes

Consulta pública del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital per definir els criteris del Programa UNICO-5G Redes amb el que es desplegarà infraestructura 4G / 5G en zones amb cobertura 4G insuficient

Aquesta convocatòria del Programa UNICO - 5G Redes estarà dotat amb 150 milions d’euros i té entre els seus objectius impulsar la implantació de la tecnologia 4G / 5G en zones rurals mitjançant l’extensió de les infraestructures passives.

UNICO, el Programa d’Universalització d’Infraestructures Digitals per a la Cohesió, serveix de marc per a les diferents convocatòries que permeten que el 100% de la població tingui connectivitat amb banda ampla ultraràpida i acceleri el desplaçament de 5G a tot el territori.

La consulta avança aspectes de la futura convocatòria, com les zones elegibles, els agents que podran optar a aquestes ajudes, l’àmbit geogràfic de concurrència, la intensitat de l’ajuda i els criteris d’avaluació per a les parts interessades que envien les seves contribucions.

La consulta pública estarà oberta fins al 5 de setembre de 2021.

 

Més informació: ENLLAÇ

Fons Social Europeu Plus (FSE+) 2021-2027

El Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) núm. L-231/21 de 30 de juny de 2021, publica el Reglament pel qual s’estableix el Fons Social Europeu Plus (FSE+) pel període 2021-2027. El Reglament estableix els objectius específics i l'àmbit d'aplicació del FSE+. El Reglament del FSE + és el resultat de refondre el Fons Social Europeu (FSE) anterior, la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (IEJ), el Fons d'Ajuda Europea per a les Persones més Desafavorides (FEAD) i el Programa d'Ocupació i Innovació Social (EASI ).

El FSE+ és un fons estructural i d’inversió que contribueix a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea invertint en les persones, ajudant-les a obtenir millors llocs de treball i garantint condicions laborals més justes per a tota la ciutadania de la UE.

 

Objectiu del programa  

El FSE + realitzarà inversions en tres àmbits:

 • eficàcia dels mercats laborals i igualtat d'accés a una ocupació de qualitat;
 • qualitat de l'educació i la formació i accés a elles;
 • inclusió social, salut de les persones en situació de vulnerabilitat i lluita contra la pobresa, en particular la pobresa infantil, i les persones sense llar.

 

Objectius específics  

El FSE + donarà suport als següents objectius específics de les polítiques sectorials d'ocupació i mobilitat laboral, educació i inclusió social, ajudant també a l'eradicació de la pobresa.

 

Més informació: ENLLAÇ

Subvencions del Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica per un desenvolupament socioeconòmic

El programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica té per objectiu permetre a les entitats locals, en cooperació amb els actors rellevants del territori, diagnosticar, planificar, programar, coordinar, comunicar, integrar i executar totes les mesures que es vulguin posar en marxa en el marc d'un desenvolupament socioeconòmic el més integrat, equilibrat, equitatiu i sostenible possible, i el disseny d'accions específiques tant per intervenir sobre les persones en situació d'atur, com sobre el teixit productiu local, especialment el pertanyent a sectors estratègics pel territori, mitjançant accions d'identificació de potencialitats i l'acompanyament i suport a les empreses de cada territori. 

Mitjançant aquest programa, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya vol oferir suport tècnic i financer als processos de planificació estratègica d'ampli abast territorial, que permeti a les diferents estructures de desenvolupament local de Catalunya l'elaboració de plans estratègics territorials, aportar assistència tècnica i financera per al disseny i implementació de plans d'acció i garantir a les entitats locals el suport en el lideratge per al desenvolupament socioeconòmic. 

Podran ser beneficiàries de les subvencions previstes en el programa: 

 • Les entitats locals que representen municipis de més de 20.000 habitants. 
 • Les entitats jurídiques de creació voluntària d’àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d’administracions públiques i amb competències en desenvolupament local i promoció de l’ocupació que abastin un territori de més de 10.000 habitants. 
 • Excepcionalment podran ser beneficiàries d’aquesta subvenció les entitats locals amb un àmbit territorial que no coincideixi amb les anteriors quan per raons d’estructura socioeconòmica diferenciada es justifiqui de manera suficient, abastin un territori de més de 10.000 habitants i l’àmbit d’intervenció de les accions sol·licitades sigui supralocal. 

 

Pressupost: 560.000 €

Data límit: 15/09/2021 

Més informació: ENLLAÇ

Obertes convocatòries d’assistència tècnica i de formació per promoure la lluita contra el frau a la UE

El Programa Antifrau de la Unió (EUAF) promou activitats contra el frau, la corrupció i qualsevol altra activitat il·legal que afecti els interessos financers de la UE. 

Entre d’altres, el programa fomenta el reforç de la capacitat i capacitat d’investigació de les autoritats nacionals, inclosa la seva digitalització, per intensificar la lluita contra el frau, la corrupció i qualsevol altra activitat il·legal que afecti els interessos financers de la UE, tant en els ingressos com en les despeses. 

Aquesta convocatòria inclou 2 convocatòries de 4 topics cadascuna:  

 

1. Convocatòria d’Assistència tècnica  

La convocatòria d’assistència tècnica s’orienta a projectes que tinguin com a finalitat principal l’adquisició d’equips especialitzats, eines i tecnologies de dades, inclòs un component de formació complementari sobre l’ús d’equips adquirits.   

Pressupost: 9,3M €

Data límit: 05/10/2021 

  

 2. Convocatòria Formació, conferències, intercanvis de personal i estudis 

El programa EUAF fomenta la cooperació transnacional i multidisciplinària, l'intercanvi de coneixements i bones pràctiques i la creació de xarxes entre les autoritats nacionals, així com entre professionals i acadèmics implicats en la protecció dels interessos financers de la UE. L’EUAF també té com a objectiu augmentar la consciència del poder judicial i altres branques de la professió d’advocat per protegir els interessos financers de la UE. 

Per aquest motiu, aquesta convocatòria específica preveu donar suport financer a la formació, conferències, seminaris, estudis, seminaris web i activitats d'aprenentatge electrònic. 

Els projectes han de tenir com a objectiu la protecció dels interessos financers de la UE prevenint i combatent el frau, la corrupció i qualsevol altra activitat il·legal que afecti els interessos financers de la UE. 

Pressupost: 1,6M €

Data límit: 05/10/2021 

Més informació: ENLLAÇ

Subvencions R+D+I en l’àmbit dels Plans Nacionals d’Aqüicultura

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) publica una convocatòria d’ajuts a la R+D+I en l'àmbit dels Plans Nacionals d'Aqüicultura per a agrupacions d'entitats que realitzin projectes de recerca en aquesta matèria, cofinançats amb el Fons Europeu Marítim i de Pesca

Els Plans Nacionals d'Aqüicultura són projectes de caràcter innovador i amb un interès col·lectiu, que pretenen incentivar la realització de projectes innovadors d'interès per més d'una comunitat autònoma, enfocats a aconseguir efectes positius per al desenvolupament del sector i el conjunt de les seves empreses.  

Els ajuts de la convocatòria tenen com a objectiu concedir subvencions a projectes de recerca pel desenvolupament de coneixements tècnics, científics o organitzatius en les explotacions aqüícoles, tant en cultius animals com vegetals en alguns dels següents àmbits: 

 • Alimentació i nutrició 
 • Sanitat i benestar animal 
 • Genètica i genòmica 
 • Fisiologia i reproducció 
 • Enginyeria i maneig 
 • Medi ambient i mitigació o adaptació al canvi climàtic 
 • Aspectes econòmics i socials 
 • Producció de cianobacteris, microalgues i angiospermes 

  

Les bases reguladores d'aquests ajuts, que estaran orientats a fomentar la competitivitat i la viabilitat de les empreses aqüícoles, prenen com a punt de partida les prioritats i objectius que emanen del marc europeu, i considerant les prioritats definides pel sector europeu i nacional en matèria d’R+D+I.  

Els beneficiaris per a l'execució d'aquests projectes podran ser: 

 • Organismes públics de recerca 
 • Universitats públiques 
 • Entitats instrumentals del sector públic autonòmic que desenvolupin activitats d’R+D+ I  
 • Centres tecnològics i de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal que desenvolupin activitats d'innovació i desenvolupament tecnològic en l'àmbit de l'aqüicultura 

Els interessats hauran de constituir agrupacions de com a mínim 2 entitats. Ambdues hauran de tenir domicili social o establiment permanent en diferents comunitats autònomes.  

Més informació: ENLLAÇ

              

Convocatòria sobre Estratègia de sostenibilitat turística en destí

El passat 28 de juliol, la Conferència Sectorial de Turisme va aprovar l’Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destino. Aquesta contempla tot el detall per a la participació dels ens locals i agrupacions que vulguin presentar un Pla Territorial de Sostenibilitat: classificació de destinacions, inversions mínimes, etc. També inclou el model de formulari per a participar (annex 1) que s’haurà de complimentar, sense que la presentació impliqui cap reconeixement previ.

Aquest pla, s’enmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR),  amb l’objectiu de transformar i modernitzar el sector turístic a través de la sostenibilitat i la digitalització, incrementant així la seva competitivitat i resiliència.

Concretament, aquesta convocatòria fa referència al component 14 del PRTR, i al seu objectiu de transformació del model turístic cap a la sostenibilitat.

Aquest component està organitzat al voltant de 4 grans eixos: transformació del model turístic, programa de digitalització e intel·ligència per a destins, estratègies de resiliència turística i actuacions especials en l’àmbit de la competitivitat.

En el primer dels eixos és en el que es situa l’Estrategia de Sostenbilidad Turística en Destinos, amb un pressupost estimat de 1.904 milions d’euros.

 

Objectius específics

 1. Donar suport a les destinacions turístiques espanyoles en el seu procés de transformació cap a hubs o pols d’innovació turística.
 2. Incrementar la cohesió territorial per aconseguir un repartiment equilibrat del turisme en tot el territori.
   

Classificació de destins turístics

 1. Sol i Platja
  1. Molt internacionalitzat
  2. Mixtes/residencial
 2. Turístic Rural
  1. Espai natural d’alta muntanya
  2. Territori rural amb una identitat turística
  3. Destí rural coster
 3. Turístic Urbà, contra aprox. Un quart de la demanda turística internacional espanyola.
  1. Grans destinacions urbanes (Barcelona i Madrid)
  2. Destí urbà, ciutats de més de 150.000 habitants.
  3. Ciutats amb una identitat turística, entre 150.000 i 20.000 habitants, amb alta concentració de recursos amb potencialitat turística

 

Accions elegibles

Cada beneficiari ha de seleccionar les seves actuacions justificant la seva necessitat, oportunitat i adequació als fins. S'ha fet una classificació en 4 eixos prioritaris, de manera que les accions han d'estar emmarcades en un o diversos d'aquests eixos:

 • EIX 1. Actuacions en l’àmbit de la transició verda i sostenible: actuacions de restauració ambiental, gestió d'espais naturals, accions d'implantació d'economia circular, rehabilitació sostenible d'edificis i actuacions d'adaptació al canvi climàtic.
 • EIX 2. Actuacions de millora de la eficiència energètica: actuacions d'eficiència energètica incloent les de mitigació del canvi climàtic, actuacions orientades a la reducció de l'energia per a proporcionar productes i serveis turístics, accions que limitin la contaminació per carboni i estimulin la transició cap a energies renovables, així com actuacions de mobilitat sostenible.
 • EIX 3. Actuacions en l’àmbit de la transició digital: actuacions que facilitin la millora contínua dels processos inclosos en la cadena de valor turística mitjançant l'ús de la tecnologia.
 • EIX 4. Actuacions en l’àmbit de la competitivitat: totes les accions de creació d'oferta, millora del producte, creació d'equipaments, embelliment d'espais públics, així com tot el relacionat amb la millora constant de la gestió de la destinació.

 

Components operatius

L’Estrategia de Sostenibilitat Turística en Destí s’organitza al voltant de dos programes, que s’elaboren des de la secretaria d’Estat de Turisme, amb la participació de les CCAA i la FEMP a través de la Conferència Sectorial de Turisme:

 1. Programa Ordinari de Sostenibilitat Turística en Destí, que es convoca anualment i es financia amb pressupost de les tres administracions: estatals, autonòmiques i locals. No depèn de finançament europeu, i per tant, és un programa permanent.
 2. Programa Extraordinari de Sostenibilitat Turística en Destí 2021-2023, és la principal actuació del Pla de competitivitat i modernització del sector turístic. El seu finançament procedeix totalment de fons europeus. Amb un pressupost de 1.858.000€ (660 M€ pel 2021; 720 M€ pel 2022;  478 M€ pel 2023). Aquest és desglossa en els següents programes:
 1. Plans Territorials de Sostenibilitat Turística en Destí (PTSTD), que es negocia cada any amb les CCAA, els ens locals i el sector privat. Es crearà un Comitè Consultiu per a cadascun dels territoris de les CCAA. Aquesta està presidit per un representat de la CCAA, comptarà, com a mínim, amb un representant de la federació de municipis autonòmica, un representant de la secretaria d’estat de turisme i dos del sector turístic.

També es crearà una comissió de seguiment per a cada pla territorial en la que hi participarà la Secretaria d’Estat i les diferents entitats públiques i privades que participin en l’execució del PSTD i ACD. Aquesta tindrà capacitat de modificar algunes de les actuacions previstes.

S’exigirà que cada PSTD i cada ACD tinguin un mínim del 10% d’inversió en cadascun dels eixos d’actuació anteriorment definits.

- Plans de Sostenibilitat Turística en Destí (PSTD), és el principal instrument. El disseny i l’execució del pla va a càrrec dels ens locals de cadascuna de les destinacions. Durada de tres anys. L’ens gestor del d’aquest pla recau sobre una entitat local. Inversió total 23M€ (10M€ per a grans destins urbans, 5M€ per a sol i platja molt internacionalitzat; 2M€ per a destí urbà, ciutats amb identitat turística i sol i platja mixte/estacional; 1M€  per a rural coster, espais naturals terrestres i  destins rurals).

- Actuacions de cohesió entre destins (ACD), representen intervencions de caràcter horitzontal i d’àmbit supra local que contribueixen a completar, relacionar o cohesionar entre sí les actuacions en destí. Aquestes han d’anar orientades a generar o reforçar sinèrgies entre els diferents PSTD d’una mateixa CCAA o amb les limítrofes. Duració màxima de tres anys i no podran consumir més d’un 30% del pressupost acordat a cada PSTD.

 

 1. Pla Nacional de Sostenibilitat Turística en Destí, que contribuirà a la prioritat turística nacional que s’acordi amb les CCAA i els ens locals. La Conferència Sectorial establirà una o varies prioritats estratègiques en matèria de política nacional, de manera que els fons europeus puguin tenir un impacte en l’oferta turística del país. Un 7% del pressupost del Pla extraordinari anirà per a la configuració del pla nacional.

No existeix incompatibilitat entre l’edició ordinària i extraordinària, malgrat un mateix destí no podrà rebre en el període 2021-26 un finançament superior de 50 milions d’euros.

 

Elaboració del Pla Territorial de Sostenibilitat Turística

Fases:

 1. Fase de propostes d’intervencions:
  • Reunió de constitució durant el mes de gener
  • I trimestres: procés de participació per a les entitats locals impulsat per cada CCAA
  • Les propostes es canalitzaran a través de la Secretaria d’Estat.
  • Aquestes es presentaran als diferents Comitès Consultius d’àmbit territorial.
  • Cada CCAA identificarà la necessitat territorial.
  • (Barcelona i Madrid, tenen una categoria específica)
    
 2. Anàlisi i valoració de les intervencions
  • Abril i maig: resum i valoració per part de les CCAA i la secretaria d’estat de turisme (Comité Consultiu)
    
 3. Elaboració de propostes Plan Territorial
  • Juny: CCAA hauran d’elaborar una proposta del Pla Territorial
  • La CCAA, un cop hagi rebut els comentaris del Comité consultori i de la FEMP, haurà d’enviar la proposta del Pla territorial a la Secretaria d’Estat de Turisme abans de l’1 de juliol de cada any.
    
 4. Fase de perfeccionament i validació de la proposta definitiva del Pla
  • La Secretaria d’Estat revisarà el Pla Final.
  • Durant el tercer trimestre de cada any, seran ratificats a la Conferència Sectorial
  • Durant el quart trimestre es transferiran els fons corresponents a cada pla.

IMPORTANT, en la proposta del pla, s’adjunta el model de formulari del PSTD i del ACD.

 

Des de la Direcció General de Turisme, s’informa que a partir del 30 de juliol, s’habilitarà la plataforma del Ministeri per a poder presentar projectes, i estarà oberta fins el dia 20 de setembre.

ENLLAÇ ON PRESENTAR PROJECTES

 

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

 • Component 14 del Pla de Modernització i competitivitat del sector turístic, del PRTR: ENLLAÇ
 • Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destí: ENLLAÇ
 
Oberta la convocatòria per crear xarxes europees d’organitzacions culturals i creatives i fer front als reptes comuns

El Programa Europa Creativa reuneix accions de suport als sectors culturals i creatius europeus. Una de les branques d’aquest programa es la CULTURAL, que millora la cooperació artística i cultural a nivell europeu, per tal de donar suport a la creació d’obres europees i enfortir la dimensió econòmica, social i externa de la innovació i la mobilitat als sectors culturals i creatius europeus. 

 Aquesta convocatòria d’acció de suport a les xarxes europees d’organitzacions culturals i creatives té com a objectiu millorar les capacitats dels sectors culturals i creatius europeus per afrontar reptes comuns i fomentar els talents, innovar, prosperar i generar llocs de treball i creixement. 

 Aquesta acció donarà suport als projectes implementats per xarxes d’organitzacions culturals europees altament representatives, plurinacionals i basades en l’afiliació, que cobreixen una àmplia gamma de països participants a l'Europa Creativa. Les xarxes han de tenir una missió compartida, regles de governança i drets i obligacions dels membres, tal com s’especifica formalment (als "estatuts" o equivalents) i acorden els seus membres. Les xarxes haurien d’estar compostes per una entitat coordinadora i els seus membres. 

 Les propostes haurien d'abordar una o diverses de les prioritats específiques següents: 

 • augmentar l’accés cultural i la participació en la cultura, així com el compromís i el desenvolupament del públic. 
 • construir la capacitat per ser actiu a nivell internacional a Europa i més enllà. 
 • contribuir al Pacte Verd Europeu. 
 • ajudar els sectors culturals i creatius europeus a aprofitar plenament les noves tecnologies per millorar la seva competitivitat.  

  

Les propostes han d’incloure activitats adequades per al reforç de les capacitats d’organitzacions i professionals actius en els sectors creatius i culturals. Aquestes activitats s'han de dissenyar específicament per abordar les prioritats escollides de la convocatòria d'una manera eficaç. 

Són elegibles les empreses (públiques o privades) establertes en un dels països participants al Programa d’Europa Creativa. Les xarxes europees que cobreixen exclusivament el sector audiovisual no són elegibles per al finançament d’aquesta acció. 

Pressupost: 27M €

Data límit: 26/08/2021 

MÉS INFORMACIÓ: ENLLAÇ

La convocatòria per a Enterprise Europe Network per al 2022 i posteriors està oberta

Després de l’adopció del Programa de Mercat Únic (SMP) i l’anunci de les primeres oportunitats de finançament, l’EISMEA va obrir la convocatòria de propostes per establir l’Enterprise Europe Network a partir del 2022.   

Des del seu llançament el 2008, la Xarxa ha jugat un paper crucial a l’hora de facilitar l’accés de les pimes europees al mercat únic i als mercats de tercers països i en proporcionar serveis de suport integrats i orientats al creixement empresarial i d’innovació per ajudar-los a competir. Al llarg de 12 anys, gairebé 2,9 milions de pimes s’han beneficiat dels serveis clau de la xarxa que ajuden al posicionament al mercat, l’estalvi de costos i la creació d’ocupació. Com a resultat, la Xarxa és ara la xarxa de suport més gran del món per a pimes amb ambicions internacionals, activa a més de 60 països. 

Amb la concessió de subvencions per a la xarxa actual fins a finals del 2021, la Comissió Europea està buscant propostes per a la propera xarxa, inicialment per al període comprès entre l’1 de gener de 2022 i el 30 de juny de 2025. Aquesta xarxa es finançarà amb el nou Programa de Mercat Únic (SMP) que substitueix el programa COSME. 

La xarxa hauria de contribuir als objectius de l’SMP millorant la competitivitat i la sostenibilitat de les pimes a Europa i promovent l’emprenedoria. Ho hauria de fer sobretot: 

 • Ajudant-les a ser més sostenibles econòmicament, mediambientalment i socialment; 
 • Donant suport a la seva digitalització i una major resistència als xocs; 
 • Donant suport a la seva innovació i processos d’innovació; 
 • Facilitant el seu accés al mercat únic i als mercats de tercers països; 
 • Ajudant-les a cooperar i, si escau, a integrar-se amb clústers locals, regionals, nacionals i europeus i ecosistemes industrials i cadenes de valor globals. 

  

La xarxa es basarà en els seus punts forts, experiència i èxits existents i els portarà a un nou nivell. En particular, la nova xarxa tindrà un paper crucial a l’hora d’ajudar a tot tipus de pimes en la seva transició cap a models de negoci més sostenibles a través d’assessors de sostenibilitat dedicats i altres serveis de sostenibilitat. També facilitarà la digitalització de les pimes, ajudant-les a adaptar els seus processos, a utilitzar les tecnologies digitals i a desenvolupar nous productes i serveis mitjançant mitjans digitals. Sobretot, donarà suport a les pimes a ser més resistents, a recuperar-se completament de la crisi de la COVID-19 i emergir amb més força. 

Pressupost: 164,5M € 

Data límit: 11/08/2021 

MÉS INFORMACIÓ: ENLLAÇ

Ajuts del Mecanisme de Recuperació i Resiliència per a projectes d’innovació i recerca aplicades i transferència de coneixement a la Formació Professional

La Secretaria General de Formació Professional del Ministeri d'Educació i Formació Professional publica la present convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació i recerca aplicades i transferència de coneixement a la Formació Professional. 

L'objecte dels ajuts és finançar la realització de projectes d'innovació i recerca aplicades i transferència de coneixement en l'àmbit de la formació professional. Es consideren projectes d'innovació i recerca aplicades i transferència de coneixement en formació professional, als efectes d'aquesta convocatòria, aquells projectes amb capacitat per generar, compartir i mobilitzar coneixements entre els centres docents, les empreses i entitats d'utilitat social, i aplicar-los al context formatiu amb l'objectiu d'afegir valor a les pràctiques i desenvolupaments propis de la formació professional. Es tracta de projectes que assagen noves fórmules en resposta a l'evolució experimentada per les famílies, sectors i perfils professionals, formes de gestió i organització empresarial, als requeriments de processos tècnics emergents, a les necessitats de canvi metodològic per a un millor desenvolupament competencial i transició al mercat laboral de l'alumnat d'aquests ensenyaments, així com per atendre les necessitats de perfils professionals amb formació STEAM. 

Els beneficiaris podran ser: 

 • Centres educatius espanyols de titularitat pública que imparteixin ensenyaments de formació professional de sistema educatiu.  
 • Centres educatius espanyols de titularitat privada que mantinguin concert educatiu amb les administracions educatives per als ensenyaments de formació professional de sistema educatiu.  
 • Les empreses que prestin suport des del punt de vista logístic, tècnic, tecnològic o científic als centres de formació professional per desenvolupar el seu projecte.  
 • Centres autoritzats per impartir Formació Professional per a l'ocupació que imparteixin ofertes formatives vinculades al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.  
 • Les entitats que prestin suport des del punt de vista logístic, tècnic, tecnològic, metodològic o científic als centres de formació professional per desenvolupar el seu projecte. 

  

Cadascun dels centres educatius que participen en el projecte podrà sol·licitar una quantitat màxima de 50.000 euros. En el cas de les empreses o entitats, inclosos els que concorrin en qualitat de centres de formació professional per a l'ocupació, aquesta quantia màxima serà de 20.000 euros. 

El nombre màxim de participants per projecte serà de cinc, inclosos centres, empreses i entitats. 

Els ajuts estan dotats amb crèdit del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). 

Pressupost: 24.000.016 €

Data límit: Quaranta dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació al BOE de l'anunci d'aquesta resolució. 

MÉS INFORMACIÓ: ENLLAÇ

La CE torna a fer una crida als hospitals interessats a rebre un robot de desinfecció pel coronavirus

La Comissió té previst ajudar els hospitals dels estats membres de la UE a fer front a la crisi actual causada per l’esclat de la COVID-19 donant-los robots de desinfecció. 

Es tracta de robots autònoms equipats amb llum UV. Els robots funcionen a l'interior sobre superfícies planes. Es poden moure entre habitacions de forma autònoma i realitzar la desinfecció de manera autònoma, normalment triguen menys de 15 minuts a desinfectar les habitacions d’un pacient de mida estàndard. Els robots treballen durant almenys 2 hores amb una sola càrrega i després tornen de manera autònoma a l’estació de càrrega. Es proporcionarà formació completa a l’operador dins d’una setmana després del lliurament. Els fabricants asseguraran el manteniment i el suport. 

La Comissió vol prioritzar els hospitals més afectats. 

Els primers robots adquirits per la Comissió Europea van arribar al març de 2021. Entre els hospitals beneficiaris n’hi havia cinc de catalans: 

 • Hospital de Santa Creu i Sant Pau 
 • Hospital Sant Rafael de Barcelona 
 • Hospital universitari Doctor Josep Trueta de Girona 
 • Hospital comarcal de la Selva a Blanes 
 • Hospital universitari de Tarragona, Joan XXIII  

Per sol·licitar el robot cal emplenar un formulari. 

 

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20210527_robot-hospitals

Ajuts corresponents a l'any 2021 destinats a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

L'objecte dels ajuts regulats en aquestes bases és fomentar la realització de les obres i les instal·lacions de les xarxes col·lectives de reg de les comunitats de regants per a la millora i modernització dels regadius, en alguna de les modalitats següents:  

La modernització integral d'un regadiu existent, consistent en el canvi de la xarxa de reg per gravetat a una xarxa de reg pressuritzada o bé una millora substancial d'un sistema de reg a pressió existent.  

Obres de millora i modernització i elements que millorin la gestió del reg, incrementin l'eficiència en la distribució i fomentin l'estalvi d'aigua i d'energia, si és el cas.  

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les comunitats de regants o altres comunitats d'usuaris d'aigües, principalment vinculades al regadiu, que siguin corporacions de dret públic segons l'article 81 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'aigües, i que siguin titulars d'infraestructures de regadiu i disposin del dret d'aigua corresponent.   

Els ajuts seran cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). 

 

Pressupost: 18.421.052,63 € 

Data límit: 4 mesos des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC núm. 8418 de 26 de maig de 2021 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=901806

Convocatòria d’ajuts per establir xarxes entre ciutats o pobles

L’Agència Executiva d'Educació, Audiovisual i Cultura (EACEA) púbica la present convocatòria d’ajuts per establir xarxes entre ciutats o pobles. 

 

Els objectius de la convocatòria són: 

 • Promoure intercanvis entre ciutadans de diferents països; 
 • Donar als ciutadans l 'oportunitat de descobrir la diversitat cultural de laUnió Europea i fer-los conscients que els valors europeus culturals i del patrimoni constitueix la base d’un futur comú; 
 • Garantir les relacions pacífiques entre els europeus i garantir-ne l'activitat de participació a nivell local; 
 • Reforçar la comprensió mútua i l'amistat entre ciutadans europeus; 
 • Fomentar la cooperació entre municipis i l'intercanvi dels millors pràctiques; 
 • Donar suport a una bona governança local i reforçar el paper de les autoritats locals i regionals del procés d’integració europea. 

  

S'espera que els projectes de Xarxes de Ciutats reflexionin sobre una nova narrativa per a Europa, orientada als ciutadans, que promogui la igualtat, prospectiva i constructiva, que resultaria més atractiva per a la generació més jove en particular. Els projectes es poden basar en el resultat de les consultes dels ciutadans i poden conduir a debats sobre maneres concretes de crear una Unió més democràtica, per permetre als ciutadans tornar a comprometre’s amb la UE i desenvolupar un sentit més fort de la propietat del projecte europeu. Les xarxes de ciutats haurien de proporcionar a les ciutats i municipis la possibilitat d’aprofundir i intensificar la seva cooperació i debat en una perspectiva a llarg termini, desenvolupar xarxes sostenibles i esbossar la seva visió a llarg termini per al futur de la integració europea. 

  

Els temes i prioritats de l’abast dels projectes son: 

 • Drets de ciutadania de la UE 
 • Combatre la discriminació i el racisme 
 • Inclusió de minories 
 • Carta de drets fonamentals de la UE 
 • Reflexionar sobre l’impacte de la pandèmia COVID-19 en les comunitats locals 

  

Podran ser socis de la convocatòria les següents entitats: 

 • Pobles  
 • Municipis i / o 
 • Altres nivells d’autoritats locals o els seus comitès d’agermanament o altres organitzacions sense ànim de lucre que representin les autoritats locals. 

  

Es tracta d’una convocatòria del programa Ciutadania, igualtat, drets i valors (CERV) que reuneix l’antic programa Drets, igualtat i ciutadania (REC) i l’antic programa Europa per als ciutadans. 

  

Pressupost: 4.200.000,00€

Data límit: 26/08/2021 

Enllaç per a més informació

 

Convocatòria d’ajuts per establir agermanaments de ciutats o pobles

L’Agència Executiva d'Educació, Audiovisual i Cultura (EACEA) púbica la present convocatòria d’ajuts per establir agermanaments de ciutats o pobles. 

 

Els objectius de la convocatòria són: 

 • Promoure intercanvis entre ciutadans de diferents països;  
 • Donar als ciutadans l’oportunitat de descobrir la diversitat cultural de la Unió Europea i fer-los conscients que els valors i el patrimoni cultural europeus constitueixen la base d’un futur comú;  
 • Garantir les relacions pacífiques entre els europeus i garantir la seva participació activa a nivell local;  
 • Reforçar la comprensió mútua i l'amistat entre ciutadans europeus;  
 • Fomentar la cooperació entre municipis i l'intercanvi de bones pràctiques;  
 • Donar suport a una bona governança local i reforçar el paper de les autoritats locals i regionals en el procés d'integració europea. S'espera que els projectes d'agermanament de ciutats reflexionin sobre una nova narrativa per a Europa, orientada als ciutadans, que promogui la igualtat, prospectiva i constructiva, que resulti més atractiva per a la generació més jove en particular.  

  

Els projectes es poden basar en el resultat de les consultes dels ciutadans i poden conduir a debats sobre maneres concretes de crear una Unió més democràtica, per permetre als ciutadans tornar a comprometre’s amb la UE i desenvolupar un sentit més fort de la propietat del projecte europeu. 

  

Els temes i prioritats de l’abast dels projectes son: 

 • Sensibilitzar sobre la riquesa cultural i lingüística a Europa 
 • Sensibilitzar sobre la importància de reforçar el procés d’integració europeu basat en la solidaritat  
 • Foment del sentiment de pertinença a Europa promovent el debat sobre el futur d’Europa  
 • Reflexionar sobre l’impacte de la pandèmia COVID-19 a les comunitats locals 

  

Podran ser socis de la convocatòria les següents entitats: 

 • Pobles  
 • Municipis i / o 
 • Altres nivells d’autoritats locals o els seus comitès d’agermanament o altres organitzacions sense ànim de lucre que representin les autoritats locals. 

  

Es tracta d’una convocatòria del programa Ciutadania, igualtat, drets i valors (CERV) que reuneix l’antic programa Drets, igualtat i ciutadania (REC) i l’antic programa Europa per als ciutadans. 

 

Pressupost: 2.745.135,00€ 

Data límit: 26/08/2021 

Enllaç per a més informació

 

Premi de Seguretat Viària Urbana de la UE

En el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, la Comissió Europea llança un nou premi europeu per a la seguretat viària.  

Reconeixent el paper crucial que tenen les ciutats de tota Europa en la millora de la seguretat viària, sobretot tenint en compte que el 38 per cent de les víctimes mortals i més del 50 per cent de lesions greus es produeixen a les vies urbanes, el premi reconeix les autoritats locals per adoptar un sistema holístic mesures per millorar la seguretat viària, dins de l'esperit del concepte de "sistema segur" reconegut internacionalment. El guardó premia els èxits destacats i innovadors de les autoritats locals en matèria de seguretat viària i fomenta l’intercanvi de bones pràctiques a tot Europa.  

Aquestes mesures poden afectar un o diversos aspectes de la seguretat viària, com ara infraestructures millorades, mesures de reducció de velocitat, iniciatives per millorar la seguretat de la flota de vehicles d’una autoritat pública o mesures per millorar les habilitats o la sensibilització en seguretat de les persones.  

Per optar al premi, les mesures ja han d’estar implementades (no en la fase de planificació), ser innovadores i tenir com a objectiu millorar la seguretat a més llarg termini.  

Els sol·licitants poden ser autoritats públiques locals que tinguin competència legal per desenvolupar i implementar mesures de seguretat viària al seu territori. La persona de contacte per a cada sol·licitud ha de ser un representant d’una autoritat pública. Les consultores i els operadors de transport no són elegibles. En cas de dubte, es contactarà amb els sol·licitants per demostrar el seu estatus legal com a autoritat pública local o regional.  

Data límit: 31/10/2021 

https://mobilityweek.eu/urban-road-safety-award/

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana transferirà 1.500 milions d'euros del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a entitats locals de més de 20.000 habitants per impulsar una mobilitat sostenible, segura i connectada

A la reunió de la Conferència Nacional de Transports el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) del passat divendres 14 de maig, s’ha transmès a les comunitats autònomes les línies del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'Economia relacionades amb el transport i la mobilitat. En concret les inversions i programes d’incentius lligats als components 1 i 6 del Pla que han de gestionar. 

Dins del component 1, "Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans", les CCAA rebran 1.300 milions en transferències. El MITMA gestiona el programa en col·laboració amb el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO). 

D'altra banda, el component 6, "Mobilitat sostenible, segura i connectada", està liderat pel MITMA, que transferirà a les comunitats autònomes 220 milions per a projectes de digitalització dels serveis de transport de viatgers i mercaderies en l'àmbit autonòmic i local. 

Co-governança

A la reunió, s'ha aprofundit en la gestió a través de la Conferència Nacional de Transports dels 1.520 milions d'euros assignats a les comunitats autònomes: 

 • 1010 milions d'euros per a projectes de digitalització del transport autonòmic i de transformació de la mobilitat en entorns metropolitans, desglossats en dues línies:  
  • 900 milions d'euros per a la creació o funcionament de zones de baixes emissions (ZBE) en els entorns metropolitans i per a la transformació del transport públic. Aquestes actuacions s'han de realitzar per part de les comunitats autònomes amb la finalitat de contribuir a la transformació digital i sostenible el transport urbà i metropolità i al funcionament de les ZBE que siguin implantades en municipis de més de 50.000 habitants i capitals de província, que concentren al 50% de la població espanyola. Està previst finançar el 100% de la despesa de les actuacions.
  • 110 milions d'euros per a actuacions de digitalització del transport autonòmic: serveis administratius, sistemes de gestió de transport a la demanda o solucions de pagament integrades, entre altres qüestions. 
 • 510 milions d'euros per a actuacions de renovació de flotes d'empreses privades de transport de viatgers i mercaderies (400 milions d'euros) i la digitalització d'aquestes empreses (110 milions d'euros), a través de convocatòries d'ajuts per concurrència simple que gestionaran les comunitats autònomes. 

  

Amb aquests ajuts, es pretén impulsar mesures de transformació sostenible i digital del sistema de transport públic, projectes que facilitin la mobilitat activa, com el projecte de conversió en zona de vianants dels carrers o la creació d'infraestructura ciclista, i altres actuacions l'objectiu final sigui reduir l'ús del vehicle privat en els entorns urbans i metropolitans. En definitiva, es vol transformar les ciutats per garantir la millora de la qualitat de vida, de l’aire i de la salut dels ciutadans, a través d'una considerable reducció de les emissions contaminants i d'un canvi en els hàbits de mobilitat quotidiana.

 

Subvencions a entitats locals

 

A més a més, en el decurs de la Conferència Nacional de Transports s’ha informat sobre els 1.500 milions d'euros destinats a projectes de les entitats locals, a través de convocatòries d'ajuts en concurrència competitiva gestionades des del MITMA, presentant el projecte d'Ordre Ministerial per la qual s'aproven les bases reguladores per al Programa d'ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, que està previst convocar enguany. Aquests ajuts es destinaran a ajuntaments de més de 50.000 habitants i capitals de província, i segons determinades condicions, també es poden destinar a ajuntaments entre 20.000 i 50.000 habitants.

Així mateix, s'ha inclòs en l'ordre del dia el Programa de suport al transport sostenible i digital del MITMA, dotat amb 580 milions d'euros en l'àmbit de les empreses de transport les bases i convocatòries del qual està previst publicar aquest mateix any.  

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transportes/Paginas/2021/140521-movilidad-sostenible.aspx?gfe=1

825 milions per a la recuperació de la industria cultural i de l’esport a tot l’Estat Espanyol

El passat divendres 14 de maig, l’Estat Espanyol va presentar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en l’àmbit cultural i de l’esport i que suposarà una inversió de 825 milions d'euros que es repartiran per a la 'revalorització de la indústria cultural' (325 milions d'euros), 'Spain Audiovisual Hub' (200 milions d'euros), i per al 'foment de el sector de l'Esport' (300 milions d'euros).

El Pla es basa en el desenvolupament de quatre principis que són el marc en el qual s'han d'inscriure totes les reformes i inversions de cada estat membre: transició ecològica, transformació digital, igualtat de gènere i cohesió social i territorial.  

En aquest sentit, el Ministeri de Cultura i Esport ha dissenyat els seus programes dins d'aquest marc, en el qual, per exemple, el 20% del total de les inversions han d'estar dirigides a la transformació digital i el 37% a la transició ecològica. 

Més enllà d'aquests tres components específics, les indústries culturals i esportives també poden beneficiar-se d'altres components gestionats per altres ministeris, com ara l'impuls a la pime', la 'modernització i competitivitat del sector turístic', i especialment el 'Pla nacional de competències digitals ', en què 150 milions d'euros estan reservats per a la capacitació de les indústries culturals.  

La transformació de les indústries culturals

El Pla escomet tres reptes fonamentals: la revaloració de les indústries culturals, dinamitzar la cultura com a element de cohesió social i territorial i digitalitzar i impulsar els grans serveis culturals. Per a això s'ha definit, entre altres, un programa de beques perquè els treballadors de la cultura puguin accedir a una formació que reforci les seves habilitats emprenedores i financeres; un programa de formació especialitzada en oficis tècnics per almenys 300 professionals de les arts escèniques i musicals; o un projecte de mobilitat internacional per al sector del llibre destinat als creadors (escriptors, traductors i il·lustradors) i professionals dels diferents estaments del sector del llibre (agències literàries, editors, etc.).  

Respecte a la dinamització de la cultura com a element de cohesió social i territorial, el pla inclou ajudes per ampliar i diversificar l'oferta cultural en àrees no urbanes; ajudes en concurrència competitiva, mesures de conservació, restauració i posada en valor de patrimoni cultural espanyol i actuacions a tot Espanya sobre béns BIC; o la dotació a les biblioteques tant de llicències de llibres digitals com físics, i la compra de llibres en format en paper i llibres electrònics per a totes les biblioteques públiques. 

Un altre dels grans reptes és digitalitzar i impulsar els grans serveis culturals. El Museu Nacional del Prado va a desenvolupar una plataforma digital entre museus a la qual s'espera que es sumin almenys 30 d'ells; el Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia va concedir beques i residències d'investigació per a artistes i pensadors joves; i es van digitalitzar arxius tant de les diferents administracions com d'ens privats per a la posada a disposició dels seus continguts perquè estiguin accessibles per a tots ciutadans.  

 

Criteris de repartiment

Segons ha afirmat el ministre de Cultura i Esport, per al disseny del Pla "ens hem mantingut sempre en diàleg amb els sectors afectats i hem tingut en compte les fortaleses i debilitats de les indústries cultural i esportives". Igualment, "es preveu la col·laboració publicoprivada, que requereix del compromís dels sectors als quals es dirigeixen les inversions". A més "s'ha establert un model de cogovernança i corresponsabilitat amb les comunitats autònomes i el conjunt de les administracions públiques en el compliment de les fites i objectius que ens hem marcat davant d'Europa".

Les inversions d'aquests components es gestionaran, entre d'altres, mitjançant ajudes a el sector, licitacions o convenis per a la formació, sempre a través de convocatòries públiques en règim de concurrència competitiva. Altres inversions seran gestionades directament per les comunitats autònomes.

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/cultura/Paginas/2021/150421-plan-recuperacion-cultura.aspx?gfe=1

 

CULTURA

(component 24) 325M€

110,87 M €

Reforç de la competitivitat de les indústries culturals

Projecte 1

Competitivitat i professionalització de les indústries culturals

Projecte 2

Digitalització dels sistemes de gestió de la propietat intel·lectual

Projecte 3

Vertebració e internacionalització

141,06 M €

Dinamització de la cultura com a element de cohesió social i territorial

Projecte 1

Posada en valor del patrimoni històric

Projecte 2

Modernització i gestió sostenible d’infraestructures

Projecte 3

Diversificació oberta cultural d’àrees no urbanes

Projecte 4

Dotació de recursos per a les biblioteques públiques

73,06 M €

Digitalització i impuls dels grans serveis culturals

Projecte 1

Grans museus estatals: Prado i Sofia

Projecte 2

Patrimoni Bibliografic i Biblioteca Nacional d’Espanya

Projecte 3

Patrimoni Cultural, difusió, digitalització i interoperabilitat

Projecte 4

Eines avançades – Gestió INAEM

Spain Audiovisual Hub

(Component 25)

200M€

200M€

Modernització, digitalització i internacionalització del sector audiovisual

Programa 1

Foment, Modernització i digitalització

Programa 2

Promoció e internacionalització

Programa 3

Atracció de rodatges i inversió exterior

Esport

(Component 26) 300M€

75,63 M €

Pla de digitalització del sector de l’esport

Projecte 1

Digitalització de la gestió de l’activitat ordinària i econòmica de les federacions

Projecte 2

Anàlisis de dades amb tecnologia Bigdata

Projecte 3

Digitalització de centres de medicina de l’esport

Projecte 4

Identificació, gestió i pagament de llicencies esportives i assegurances

Projecte 5

Pla de modernització, digitalització i lluita contra el dopatge

Projecte 6

Esport segur, saludable i inclusiu

146,52 M €

Pla de transició ecològica d’instal·lacions esportives

Projecte 1

Foment del turisme esportiu saludable

Projecte 2

Pla d’energia de l’esport 2.0

Projecte 3

Creació de Red Pafer

77,84 M €

Pla Social del sector de l’esport

Projecte 1

Pla d’internacionalització de l’esport

Projecte 2

Promoció de la igualtat a l’esport

Inversions i reformes de l’Estat espanyol per a afrontar el Repte Demogràfic amb els recursos del Next Generation EU

El Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITECO) ha posat en funcionament el Fòrum de Cohesió Territorial, amb la finalitat principal de coordinar la implementació arreu de l’Estat, amb diferents actors, especialment locals, de les inversions i reformes amb relació al repte demogràfic previstes dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència estatal, que ha d’implementar els recursos del Next Generation EU al conjunt de l’Estat.

L’objectiu és establir, juntament amb les 130 mesures anunciades fa un mes en el Fòrum Permanent pel Repte Demogràfic, una agenda efectiva d’igualtat i cohesió territorial que promogui la diversificació econòmica del territori, així com la creació d’aliances publicoprivades amb el tercer sector, el sector privat, les universitats i centres d’investigació i amb la ciutadania en el seu conjunt. Es fa un èmfasi especial en la població jove, gran afectada a escala estatal en problemes d’ocupació, per exemple.

Les 130 mesures que es van anunciar el mes passat tenen 10 eixos d’actuació principals:

 1. Impuls de la transició ecològica
 2. Transició digital i plena connectivitat territorial
 3. R+D+I arreu del territori
 4. Impuls del turisme sostenible
 5. Igualtat de drets i oportunitats per les dones i els joves
 6. Foment de l’emprenedoria i de l’activitat empresarial
 7. Reforç dels serveis públic i impuls a la descentralització
 8. Benestar social i economia dels ciutadans
 9. Promoció de la cultura
 10. Reformes institucionals i normatives per abordar el repte demogràfic

Les mesures que s’engloben dins d’aquests eixos principals es valoren inicialment en 10.000 MEUR. Aquest pla té previst iniciar-se aquest mateix any i es pretén que s’allargui fins com a mínim el 2023.

https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/medidas-reto-demografico/

Accés al document complert: https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/medidas-reto-demografico/plan_recuperacion_130_medidas_tcm30-524369.pdf

Convocatòria d’ajuts per a la protecció i promoció dels drets del infants

La Direcció General de Justícia (DG JUST) publica la present convocatòria d’ajuts del programa Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors (CERV) la qual contribuirà a respondre a l’impacte de la pandèmia Covid-19, promovent formes d’incorporar i incorporar els drets dels infants en les respostes a aquesta i qualsevol altra situació d’emergència. Es promocionarà respostes sensibles al gènere a les diferents necessitats dels nens que segueixen augmentat per la pandèmia Covid-19. Així mateix els projectes contribuiran a la implementació de les accions proposades per la Estratègia de la unió Europea sobre els drets de l’infant i a l’enfortiment dels sistemes de protecció infantil.

Els objectius específics dels projectes hauran de ser els següents:

 • Prevenir i combatre a tots els nivells totes les formes de violència masclista contra les dones i les nenes i la violència domèstica, inclosa la promoció dels estàndards establerts al Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita violència contra les dones i violència domèstica;
 • Prevenir i combatre totes les formes de violència contra nens, joves i altres col·lectius en risc, com ara les persones LGBTQI i les persones amb discapacitat;
 • Donar suport i protegir totes les víctimes directes i indirectes de les formes de violència com ara les víctimes de violència domèstica perpetrades dins de la família o en les relacions íntimes, inclosos els nens orfes com a conseqüència de crims, i donar suport i garantir el mateix nivell de protecció a tota la Unió per a les víctimes de violència masclista.

Podran participar com a socis dels projectes:

 • Les autoritats nacionals i locals,
 • Organitzacions de la societat civil, incloses les internacionals i civils
 • Organitzacions de la societat i acadèmics el treball dels quals és rellevant en l'àmbit dels drets dels nens.

Les activitats dels projectes podran ser:

 • Avaluar les lliçons apreses de la situació COVID-19 en el context del seu impacte en els drets dels infants, proporcionant recomanacions per incorporar els drets dels infants i situant-les al centre de les respostes polítiques en situacions d’emergència a nivell nacional i / o nivell local;
 • Establir, enfortir i avaluar protocols i mecanismes de cooperació entre les autoritats i serveis pertinents a nivell local i nacional, i la prestació suport als nens més afectats per la situació COVID-19;
 • Augmentar la capacitat de les autoritats locals i nacionals i augmentar-ne la consciència dels drets i necessitats dels infants.

Els resultats esperats dels projectes hauran de ser:

 • Augment del coneixement sobre l'impacte de la pandèmia COVID-19 en els nens, com així com de les respostes de polítiques públiques preses i de les lliçons apreses per al futur;
 • Establiment de protocols que garanteixin la integració i la protecció dels drets dels infants i donar suport als nens en situacions d’emergència en el futur;
 • Implementació de les recomanacions de la propera estratègia de la UE sobre els drets del nen.

Per ser elegibles, les sol·licituds de subvenció han de complir els criteris següents:

 • El projecte pot ser nacional o transnacional;
 • La sol·licitud ha d’implicar almenys dues organitzacions (sol·licitant i soci);
 • L’ajut de la UE sol·licitada no pot ser inferior a 75.000 euros.

Pressupost:   2.160.000,00€      |      Data límit: 07/09/2021

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-child;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

El MITECO presenta els avanços del Pla de recuperació en matèria de biodiversitat, economia circular i protecció de litoral i recursos hídrics

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) durant la segona reunió del Fòrum d'alt nivell sobre Infraestructures i Ecosistemes Resilients que pretén afavorir el diàleg i la governança conjunta per a la implementació de les reformes i inversions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Al Fòrum, on es reuneixen representants d'empreses, de la societat civil i de el món acadèmic,  s’han presentat els avenços en matèria de medi ambient, així com les dotacions previstes per a la conservació i restauració d'ecosistemes i la seva biodiversitat, la preservació de l'espai litoral i els recursos hídrics i la implementació de l'Estratègia Espanyola d'Economia circular i la normativa de residus. 

La conservació i restauració d'ecosistemes marins i terrestres i la seva biodiversitat, amb una dotació de 1.642 milions d'euros, es configura com un component clau per millorar el patrimoni natural i impulsar les infraestructures verdes a Espanya. 

A més, es contemplen actuacions en matèria de biodiversitat, restauració ecològica i gestió del medi natural orientades a disminuir els nivells d'estrès sobre les espècies i els ecosistemes, apostant per actuacions que facilitin la seva adaptació al canvi climàtic, així com els serveis essencials que brinden. 

D'altra banda, el MITECO preveu reformes i inversions per valor de 2.091 milions d'euros per reduir la vulnerabilitat dels recursos hídrics i els espais naturals costaners front als efectes del canvi climàtic, a través de restauracions i intervencions sobre infraestructures orientades a reduir la sensibilitat davant els riscos. 

El pla de suport a la implementació de l'economia circular i a la normativa de residus, dotat amb 850 milions d'euros, està comprès per l'Estratègia Espanyola d'Economia Circular 2030. 

La Manifestació d'Interès d'Economia Circular en l'àmbit de l'empresa realitzada des del MITECO es van presentar prop de 1.300 projectes centrats en avançar en la circularitat dels models de producció i consum en empreses.  

Així mateix, durant la reunió s’ha recordat que el 31% del total de la quantia atribuïda en el Pla de recuperació als components de la Secretaria d'Estat de Medi Ambient s'ha avançat en els pressupostos generals de l'Estat de 2021. 

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme presenta l’Estratègia de sostenibilitat per a les destinacions turístiques

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme va presentar, el passat 19 d’abril, l'Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destinacions amb un pressupost de 1.905 milions. L'Estratègia establirà les bases d'un nou model turístic per transformar les destinacions d'acord a criteris sostenibles alineats amb els Objectius de l'Agenda 2030 i està recollida dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que es presentarà a la Comissió Europea. 

L’Estratègia ha estat elaborada per la Secretaria d'Estat de Turisme amb la participació dels responsables de turisme de les comunitats autònomes (CCAA) i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), l'Estratègia estableix els objectius i resultats esperats pels programes dels Plans de Sostenibilitat, i defineix les categories de destinació en què s'executaran aquestes actuacions.

Aquesta estratègia respon a dos objectius generals:

 • En primer lloc, donar suport a les destinacions turístiques espanyoles, qualsevol que sigui la seva escala i el tipus de demanda a què respongui, en un procés de transformació que els condueixi a convertir-se en pols d'innovació turística capaços d'integrar en la seva oferta la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial, i de desenvolupar estratègies de resiliència davant dels nous reptes de l'ecosistema turístic, des del canvi climàtic, fins a la sobredemanda turística o les crisis sanitàries i de seguretat.
 • El segon objectiu és assolir una major cohesió territorial, no només relacionant l'oferta i les destinacions de cada territori, sinó creant connexions entre les destinacions de diferents regions. En aquest sentit, l'Estratègia de Sostenibilitat busca un desenvolupament equilibrat del potencial turístic en el conjunt del territori, al mateix temps que pretén consolidar vincles de solidaritat a l'interior de les comunitats, de manera que contribueixin a la solució de problemàtiques comunes. 

Els resultats esperats de l'Estratègia són:

 • Millorar les destinacions turístiques gràcies a la inversió en actuacions claus per a l'augment de la seva competitivitat que permetin exercir un efecte tractor sobre la demanda turística i un efecte dinamitzador del sector turístic privat;
 • Incorporar la sostenibilitat i la digitalització en la gestió dels recursos, infraestructures i productes turístics de les destinacions;
 • Diversificar l'oferta de destinacions turístiques per contribuir a generar oportunitats d'ocupació i activitat, redistribuir la renda i afavorir la cohesió territorial i la desconcentració de la demanda i en quart i últim lloc, millorar el capital natural de sistema turístic, garantint seva perennitat mitjançant la reducció de les emissions, la millora de la gestió de deixalles i aigües, la protecció, restauració i aprofitament turístic dels ecosistemes, la renaturalització dels mateixos i la introducció d'actuacions de prevenció o mitigació dels efectes del canvi climàtic.

 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2021/190421-sostenibilidad.aspx?gfe=1

Bases reguladores dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya en el marc del PDR de Catalunya 2014-2020 i en els anys 2021 i 2022

L'objecte dels ajuts són: 

 1. Projectes de cooperació interterritorial i transnacional entre grups d'acció local (en endavant, GAL): desenvolupament de projectes de cooperació entre GAL i persones o entitats col·laboradores, si s'escau, per compartir estratègies, objectius o problemàtiques que incideixin en la implementació de les estratègies de desenvolupament 
 2. Projectes estratègics d'un GAL: un GAL podrà desenvolupar projectes estratègics amb els agents socials i econòmics del seu territori adreçats al desenvolupament de la seva estratègia de desenvolupament 

 
 

Els projectes de cooperació i els projectes estratègics han de complir les característiques següents: 

 • Han de contribuir aldesenvolupamentsostenible del medi 
 • Han d'implicarla posada en comú d'idees, coneixements, recursos humans i materials, inclosos els financers, dispersos pel territori, a l'entorn de l'assoliment d'un objectiu d'interès compartit i mitjançant l'execució de les accions que es considerin necessàries
 • La naturalesadels projectes ha d'entrar dins de l'àmbit de les directrius temàtiques definides a les estratègies de desenvolupament 
 • S'ha de regir pels principis d'innovació i efecte demostratiu.
 • Els projectes poden tenir caràcter social o econòmic, amb especial consideració per aspectes ambientals, dins les directrius temàtiques preferents dels territoris participants, i tenir en compte la igualtat d'oportunitats entre dones i homes
 • Han d'implicarl'execució d'una acció en comú. Els preparatoris d'estudis o intercanvi d'informació podran tenir la consideració de fase prèvia, però no de projecte de cooperació com a tal. La cooperació no es pot limitar a un intercanvi d'experiències
 • Ha de suposar la realització d'una acció comuna integrada.Es poden limitar a elaborar i compartir un dissenyd'accions beneficioses per als territoris participants, però se n'haurà de dur a terme l'execució particularment a cadascun d'aquests territoris i perllongar la col·laboració en les tasques de seguiment, avaluació i aprofitament de les sinergies. Es considera projecte estratègic l'elaboració conjunta d'una iniciativa, el seguiment i l'avaluació, malgrat que la gestió pugui ser individual a cada territori.
 • Poden implicar larealitzaciói/o la comercialització de productes i/o serveis en qualsevol àmbit de desenvolupament rural, realitzades entre els territoris o agents participants conjuntament
 • Han d'estar relacionat amb la seva Estratègia de Desenvolupament
 • Han depromoure la participació dels sectors socioeconòmics del territori, tant públics com privats, afectats per les finalitats i els objectius del projecte
 • Els projectes s'han d'ajustar a l'estructura i el contingut mínim establerts.   


 

Aquests ajuts estan cofinançats amb el FEADER. 

Bases reguladores: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=895196&language=ca

 

 

Programa “Europa Local 2021” de suport als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals gironins per redactar projectes europeus

Programa “Europa Local 2021” de suport als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals gironins per redactar projectes europeus

 

La Diputació de Girona ha publicat el programa Europa Local que atorga subvencions per cobrir part dels costs de redacció de projectes d'algunes convocatòries finançades per la Unió Europea.  S'admetran els costos de redacció de projectes pensats per a totes les convocatòries amb fons provinents de la Unió Europea, excepte dels fons estructurals i d'inversió (FEDER, FSE, FEADER i FEMP). Sí que s'admetran els costos derivats de la redacció de projectes redactats d'acord amb l'objectiu de Cooperació territorial europea i amb l'Instrument Europeu del Veïnatge (ENI) i del partenariat.  

Les despeses subvencionables seran les que siguin objecte de facturació entre l'1 d'octubre de l'any anterior i el 30 de novembre de l'any de la convocatòria, i poden ser:  

 • Els honoraris de professionals externs.  
 • La dedicació de personal propi dels ajuntaments, degudament justificada i valorada econòmicament.  

Les subvencions no podran excedir de 5.000 € ni del 80% del cost de l'actuació subvencionades.  

Podran sol·licitar els ajuts: Ajuntaments, consells comarcals, altres ens locals i consells esportius de la demarcació de Girona.  

  

Pressupost: 50.000,00€     |     Data límit: 30/09/2021 

Enllaç: https://seu.ddgi.cat/web/servei/6848/programa-europa-local-de-suport-als-ajuntaments--consells-comarcals-i-altres-ens-locals-per-redactar-projectes-europeus-2021

Es publica una ordre per la qual es modifiquen les directrius sobre despeses subvencionables dels programes operatius del FEDER

El Ministeri d’Hisenda ha aprovat l’Ordre HAC/114/2021, de 5 de febrer que modifica els criteris sobre despeses que es poden subvencionar amb els diferents programes operatius del FEDER com el Programa Operatiu FEDER de Catalunya (2014-2020). La present ordre modifica l’anterior Ordre HFP/1979/2016, de 29 de desembre que regula les despeses subvencionables.  

La present Ordre s’ha aprovat per adaptar-se el més ràpid possible a les noves prioritats a finançar amb el FEDER i agilitzar el seu funcionament al context actual de la pandèmia del virus COVID-19. A més, cal adaptar la normativa als reglaments aprovats al 2020 per a pal·liar els efectes de la COVID-19: 

 • Reglament (UE) 2020/558, de 23 d’abril: mesures per oferir una flexibilitat excepcional en l'ús dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus en resposta a el brot de COVID-19.
 • Reglament (UE) 2020/460, de 30 de març: mesures específiques per mobilitzar inversions en els sistemes d'atenció sanitària dels Estats membres i en altres sectors de les seves economies, en resposta a el brot de COVID-19 (Iniciativa d'inversió en resposta al coronavirus) 

Enllaç: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?lang=ca&id=BOE-A-2021-2045