Inici › Finançament europeu

Finançament europeu

La Unió Europea posa a disposició dels ciutadans, administracions, ONG, empreses i  acadèmics diferents fonts de finançament. Una diversitat de fons europeus que abasta diverses àrees d’interès.

En aquest apartat, trobareu informacions d’interès per al món local relacionades amb el finançament europeu. Així com, totes aquelles convocatòries de fons europeus que siguin d’interès municipal.

Cal recordar que, sovint, la sol·licitud, acceptació i execució de projectes europeus és complex. És per aquest motiu que l’Associació Catalana de Municipis, tal i com va aprovar en el seu pla de mandat, ofereix a tots els associats assessorament i assistència tècnica en la tramitació d’aquesta projectes.

 

DOCUMENTACIÓ INTERÈS

Pla de Recuperació per a Europa

L’arribada de la pandèmia, ha fet reformular el pressupost de la Unió Europea per al període 2021-2027 (1,0743 bilions d’euros) i ha creat nous mecanismes de finançament, el New Generation EU (750.000 milions d’euros) per a contribuir a la reparació dels danys econòmics i socials, iniciar la recuperació europea i preservar i crear ocupació. En total, la UE disposarà d’un total de 1,824 bilions d’euros fins l’any 2027.

Aquests dos instruments, el Marc financer Pluriennal com el Next Generation EU, contribuiran a transformar la UE a través dels seves principals polítiques, en particular el Pacte Verd Europeu, la revolució digital i la resiliència.

En aquest document, trobareu totes aquelles informacions relacionades amb el Pla de recuperació per a Europa.

Més informació

 

“Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”

El passat 7 d’octubre de 2020, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va presentar el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, amb l’objectiu de permetre a Espanya, "créixer d’una nova manera, sobre uns pilars més robustos ".

Aquest pla mobilitzarà en els propers 3 anys (fins l’any 2023), el 50% dels recursos espanyols que provinguin de l’instrument NextGenerationEU, és a dir, 72.000 milions d’euros. Dels quals el 37% es destinaran a inversió verda i el 33% a la digitalització.  Aquests 72.000 milions d’euros hauran de permetre generar un impacte addicional al PIB de més de 2,5 punts annuals i crear més de 800.000 llocs de treball, amb l’objectiu de renovar el teixit productiu, especialment amb el jovent.

El Govern espanyol ha decidit avançar en els propers Pressupostos Generals, 27.000 milions d’euros d’aquest Pla, per a permetre accelerar l’execució d’aquest, un cop s’aprovin els pressupostos.

Aquest pla s’estructura en 10 polítiques tractores

 • Agenda Urbana i rural, 16% dels recursos.
 • Impuls a les infraestructures i els ecosistemes resilients, 12% dels recursos.
 • Transició energètica justa i inclusiva, 9% dels recursos.
 • Administració per al segle XXI, 5% dels recursos.
 • Modernització i digitalització del ecosistema empresarial, 17% dels recursos.
 • Pacte per la Ciència i la innovació i enfortiment del Sistema Nacional de Saltu, 17% dels recursos
 • Educació i coneixement, la formació contínua i el desenvolupament de les capacitats, 18% dels recursos
 • Nova economia de les cures i polítiques d’ocupació, 6% dels recursos.
 • Desenvolupament de la cultura i l’esport, 1,1% dels recursos
 • Modernització del sistema fiscal.

Més informació.

 

El Consell de Ministres, reunit, ahir, 22 de desembre de 2020, va aprovar el Real Decret Llei amb les mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’Estat Espanyol, neix de l’acord del Consell d’Europa del passat 21 de juliol de 2020 de crear un fons extraordinari per a impulsar la recuperació econòmica i social d’Europa, el Next Generation EU.  Aquest instrument financer, implicarà la rebuda de 140.000 milions d’euros en forma de transferències i préstecs durant el període de 2021 i 2026.

Una oportunitat única per al nostre país per a promocionar grans projectes estratègics que donin un impuls a l’economia i a la transformació.

La Comissió Europea ha traslladat la gestió d’aquests fons als estats, els quals hauran de presentar els seus Plans de recuperació durant el primer trimestres del 2021. El govern espanyol va presentar el seu Plan de Recuperación, Transformación i Resiliencia el passat mes d’octubre, amb les principals prioritats. Poc a poc, es van desgranant els detalls de com es repartirà aquest fons entre els diferents ministeris, les comunitats autònomes i els municipis.

Aquesta passat dimarts, el govern espanyol va anunciar l’aprovació d’aquest Reial Decret Llei, que entrarà en vigor juntament l’1 de gener, amb paral·lel amb els pressupostos generals de l’Estat per al 2021.

El Pla del govern espanyol pretén posar en marxa inversions, transformacions i reformes estructurals dirigides a al transició cap a un economia i societat climàticament neutres, sostenibles, circulars, respectuoses amb els límits imposats pel medi natural i eficients en l’ús dels recursos.

També va anunciar que desplegarà l’agenda Espanya Digital 2025, amb l’objectiu d’impulsar la connectivitat i la ciberseguretat, la digitalització de l’administració i del teixit productiu, les competències digitals del conjunt de la societat i la innovació disruptiva en l’àmbit de la intel·ligència artificial. 

El pla impulsarà projectes que permetin la realització de reformes estructurals, i que per tant, permetin un canvi de model productiu per a la recuperació econòmica.

Aquestes mesures urgents aprovades pel Consell de Ministres hauran de permetre:

 • l’agilització de l’administració pública, i en especial d’Administració General de l’Estat, per a ser més àgil i eficaç i eficient, sobretot en el procediments i gestió pública.
 • La col·laboració público-privada, facilitant-ne la creació. Es contempla la creació de la nova figura dels projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE), amb la voluntat que permetin una gestió àgil i de reforçament d’aquells projectes que contribueixen al creixement econòmic, a l’ocupació i a la competitivitat.
 • Creació d’òrgans de governança, es crea una comissió presidida pel president del govern i de la qual en formaran part tots els ministeris. Així mateix, es crearà el Comitè Tècnic, gestionada ple Ministeri d’Hisenda. També es crea la Conferència Sectorial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb els comunitats autònomes i ciutats, també presidida pel Ministeri d’Hisenda.
 • Agilització en els procediments, es declararan de tramitació urgent els procediments administratius que estiguin vinculats a l’execució dels fons.
 • Gestió pública eficaç, s’adopten mesures que permetin reorganitzar els recursos existents, prioritzant les necessitats i el compliment dels objectius a través d’un instrument de planificació estratègica.

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/paginas/2020/refc20201222.aspx#RESILENCIA

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2020/refc20201222.pdf

Convocatòries d’interès per al món local

La Comissió Europea atorga ajuts per a la implementació de tecnologia digital als museus

El passat 1 d’octubre, la Comissió Europea va obrir aquesta convocatòria dins el programa de finançament H2020, amb l’objectiu de donar l’oportunitat als museus mitjans i petits, de treballar amb socis creatius i tecnològics, per aplicar tecnologies. Amb aquesta convocatòria es pretén desenvolupar solucions que millorin la seva millorar la presència digital o innovin les seves funcions i processos quotidians, experimentin amb la digitalització 3D i aplicacions AR / VR per als visitants, aprofitin el potencial creatiu de tecnologia per oferir experiències transformadores per al públic o provar nous models de negoci per a la seva recuperació post-crisi. 

Els projectes seleccionats, participaran en una estructura de projectes col·laboratius per a museus i organitzacions culturals d’Europa, on es compartiran els resultats i documentació detallada de cada un d’ells, per servir d’exemples de referència, pràctica i font de coneixement per al sector museístic. 
 
L'acció funcionarà conjuntament amb les iniciatives existents que donin suport a la transformació digital del sector del patrimoni cultural, com ara Europeana, la plataforma digital europea per al patrimoni cultural i el Centre Europeu de Competència per a la Preservació i Conservació de Monuments i Llocs. 

Pressupost: 1 M €

Data límit: 12/01/2021

Enllaç de la convocatòria

Premi Europeu de seguretat viària urbana 2020
La Comissió Europea ha creat un nou Premi Europeu per a la seguretat viària Urbana de la UE, el qual premia a les administracions locals que hagin aplicat mesures per a millorar la seguretat viària, i/o fomenti l’intercanvi de bones pràctiques a tot Europa. Aquestes mesures poden afectar un o diversos aspectes de la seguretat viària, com ara infraestructures millorades, mesures de reducció de velocitat, iniciatives per millorar la seguretat de la flota de vehicles d’una autoritat pública o mesures per millorar les habilitats o la sensibilització en seguretat de les persones.

Per optar al Premi, les mesures ja han d’estar implementades (no s’han de trobar en fase de planificació), ser innovadores i tenir com a objectiu millorar la seguretat a llarg termini. 

El premi, que s’emmarca dins la Setmana Europea de la Mobilitat, donarà visibilitat al guanyador i als finalistes a nivell europeu, facilitarà la cobertura a les publicacions de la Carta Europea de Seguretat Viària, als canals de xarxes socials de la UE i recomanacions per convidar el guanyador i els finalistes a participar com a ponents en esdeveniments rellevants. 

Data límit: 31/10/2020 

Enllaç de la convocatòria

Nova convocatòria del INTERREG MED

El programa Interreg Med publica la quarta convocatòria de projectes modulars la qual constarà d’una única fase. Aquesta està adreçada a l’Eix 2:

OE 2.1 Eficiència energètica dels edificis

OE 2.2 Energies renovables

 L’objectiu d’aquesta és basar-se en els assoliments dels projectes concrets d’Interreg MED 2014-2020 i capitalitzar encara més els resultats dels projectes finalitzats, fent de pont amb els requisits del proper període de programació i en línia amb la nova estratègia de creixement de la UE: el Pacte Verd Europeu.

Per a aquesta convocatòria, s’aplica una restricció a l’elegibilitat dels Lead Partners: només els socis que hagin participat en el projecte modular podran presentar-se com a líders. A més, un soci només pot presentar una sol·licitud incloent la seva candidatura com a Lead Partner en el marc de la convocatòria.

El 7 d'octubre tindrà lloc un seminari en línia pels candidats.

Pressupost: 4 MEUR  

Data límit: 15/12/2020

Enllaç de la convocatòria

Convocatòria europea

Pacte Verd Europeu: permetre als ciutadans actuar sobre el canvi climàtic, per al desenvolupament sostenible i la protecció del medi ambient a través de l’educació, la ciència ciutadana, les iniciatives d’observació i el compromís ciutadà

L’objectiu de la convocatòria és involucrar els ciutadans i les comunitats en accions de canvi climàtic, desenvolupament sostenible i protecció del medi ambient. Les activitats proposades es basaran en iniciatives i pràctiques existents que demostrin a nivell internacional, europeu, nacional, regional i local la innovació en mètodes d’ensenyament i aprenentatge, així com involucrar la comunitat en general en els canvis necessaris per a una transició reeixida i justa.

Els projectes seleccions han de ser coherents amb el Pacte Verd Europeu, el Pacte Europeu per al Clima i l’Estratègia Europea de Biodiversitat per al 2030.

Les accions que s’haurien d'abordar són un dels dos subtemes següents:

Subtema 1: Capacitar els ciutadans per actuar sobre el canvi climàtic i per al desenvolupament sostenible mitjançant l'educació 

Subtema 2: Permetre als ciutadans actuar sobre el canvi climàtic i el desenvolupament sostenible mitjançant una millor supervisió i observació del medi ambient i dels seus impactes ambientals.

Pressupost: 25M €  

Data límit: 26/01/2021

Enllaç de la convocatòria

Bases reguladores d'ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

 

OBJECTE I FINALITAT

L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és incentivar actuacions que fomentin el desenvolupament local, en el marc del PDR de Catalunya 2014-2020, que inclou actuacions adreçades a fomentar la diversificació de les economies rurals.

Així mateix, tenen com a finalitat el foment de la realització d'inversions que generin activitat econòmica per a l'aplicació de les estratègies de desenvolupament local proposades pels GAL i aprovades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb accions dirigides a fomentar la reactivació econòmica i la creació d'ocupació; a establir polítiques específiques per al jovent del món rural que en fomentin l'arrelament i desenvolupament econòmic i social; a promoure la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiaris, entre altres, els ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions, fundacions o empreses públiques participades per ens locals (en igual o més d'un 25%) que realitzin inversions no productives en:

 1. Recuperació del patrimoni cultural i natural.
 2. Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic.
 3. Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.

QUANTIA

En el cas dels projectes sol·licitats per entitats públiques, l’import no podrà ser superior al 80% de les despeses elegibles; així com l'import de l'ajut no pot ser superior a 100.000 euros per persona beneficiària, per projecte i convocatòria.

La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar són les que determina la convocatòria dels ajuts.

SOL·LICITUDS

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics des de la pàgina web http://seu.gencat.cat/, d'acord amb el procediment establert en l'annex 5, i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DARP.

ENLLAÇOS

Modificació de les bases reguladores per a ajuts destinats als Programes de suport al desenvolupament local

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies publica les modificacions de les bases reguladores per ajuts del Programa de suport al desenvolupament local.

L’objectiu de publicar les modificacions són pels següents motius:

 • Es considera convenient seguir les recomanacions de la Intervenció delegada en relació amb l'adaptació dels terminis d'execució dels programes subvencionats a càrrec de fons de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals.
 • Donada l'experiència acumulada en la gestió i justificació de les subvencions concedides en el marc de les Bases reguladores. també es considera necessari clarificar el sentit d'alguna de les bases reguladores per tal de proporcionar una major seguretat jurídica a les entitats participants;
 • El passat 15 de juny es va publicar l'Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, per la qual s'estableix el règim de justificació econòmica de les subvencions, fet que també comporta la necessitat d'introduir alguns canvis vinculats a la justificació de les subvencions, la seva acreditació i els controls a realitzar;
 • Per tal de facilitar una major comprensió de les entitats que poden concórrer a les convocatòries de subvenció dels diferents programes regulats per l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol:
  • Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica
  • Programa d'Agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL)
  • Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 comarques

Enllaç

 

 

 

Convocatòria d’ajuts a la inversió en instal·lacions de generació d’energia tèrmica amb fonts d'energia renovables

Aquesta és la primera convocatòria d’ajuts a la inversió en instal·lacions d’energia tèrmica amb fonts d’energia renovable, cofinançada amb Fons Europeus.

Aquesta convocatòria té per a objectiu augmentar la participació de les fonts d’energia renovables en la producció d’energia tèrmica, dotant als inversors de la capacitat financera necessària per al desenvolupament d’activitats de construcció i posada en marxa d’instal·lacions de generació d’energia elèctrica i d’aquelles que millorin la gestió i optimització de la producció, permetent l'ús d'autoconsum i la incorporació de l'energia a mercats locals.

Els ajuts seran s’otorgaran a través d’una subvenció a fons perdut (80%), susceptible de ser finançats pel FEDER en el marc del Programa Operatiu Pluriregional de Espanya 2014-2020 (POPE).

Pressupost: 1.900.000,00€   

Data límit: 30/11/2020 (a les 12:00)

Enllaç de la convocatòria

Convocatòria europea per a finançar ciutats climàticament neutres i socialment innovadores

L’objectiu d’aquesta convocatòria és desenvolupar una plataforma de finestreta única que proporcioni l’experiència tècnica, reguladora, financera i socioeconòmica necessària, així com assistència a les ciutats per desenvolupar i implementar els seus plans d’acció climàtics i els seus plans d’acció d’innovació social relacionats.

El projecte pot implicar organitzacions de recerca, universitats, indústria, inclosos els empresaris socials, el sector financer, inclosos els financers d’impacte, inversors, filantrops, ONG, autoritats nacionals i locals i ciutadans. 

El projecte també hauria de ser responsable de la gestió de convocatòries competitives dirigides a tercers per complir els objectius d’aquesta acció. La plataforma ha de facilitar la coordinació de les activitats europees en curs en l’àmbit de la neutralitat climàtica per a les ciutats i ha de ser sostenible, escalable i autofinançada més enllà de la vida de l’acció.

Aquesta hauria d’abordar totes les quatre activitats següents:

 • Plans d’acció climàtica i innovació del Green Deal
 • Preparació i finançament de projectes d’inversió
 • Innovació social i compromís dels ciutadans
 • Recerca i innovació per a la transformació de les ciutats a ser climàticament neutres

Hauria d’integrar un paquet de mesures que abastin tots els sectors com la promoció de la salut, l’aigua, l’alimentació l’energia, la indústria, l’habitatge (habitatge privat i edificis públics com ara escoles i altres infraestructures crítiques), el transport (inclosa la mobilitat connectada i el desplaçament modal) i altres sectors considerats essencials per a la neutralitat climàtica, amb solucions digitals, circulars i naturals com facilitadors crítics, tot respectant el principi de no fer danys significatius (DNSH) en el context específic de la ciutat i la cronologia establerta.

Es preveu que les ciutats i / o comunitats locals que participen en els pilots comprometin els recursos necessaris i es comprometin a desplegar el seu pla d’acció i a assolir els impactes esperats.

Pressupost: 53M €

Data límit: 26/01/2021

Enllaç de la convocatòria

 

Ajuts a projectes que contribueixin al canvi de comportament, social i cultural per al Pacte Verd Europeu

Les accions que es detallin en el projecte haurien d'abordar el canvi de comportament a nivell individual i col·lectiu així com canvis més amplis en les pràctiques socials relacionades amb el Pacte Verd Europeu. Les accions haurien d’establir xarxes transnacionals i transdisciplinàries d’experts, investigadors, professionals i organitzacions rellevants de la societat civil sobre canvis de comportament, socials i culturals. Han d’analitzar pràctiques socials i processos de canvi de comportament, compartir bones pràctiques, eines i recursos i implementar experiències rellevants sobre qüestions prioritàries per complir amb el Pacte Verd europeu. Haurien de basar-se en l’experiència existent, sobretot derivada de projectes finançats per la UE.

Pressupost: 10M €  

Data límit: 26/01/2021

Enllaç de la convocatòria

Convocatòria europea per a projectes de participació amb migrants

La Comissió Europea ha publicat una nova convocatòria del programa AMIF (Fons d’Asil, Migració i Integració) per a promoure la participació de refugiats i migrants en el disseny i implementació de polítiques d’integració a nivell local, regional, nacional i europeu.

Les propostes han d'incloure una o més de les accions següents (llista no exhaustiva): 

 • donar suport a la creació de consells o òrgans consultius de migrants a nivell local, regional, nacional i de la UE en estreta cooperació amb les autoritats públiques 
 • desenvolupar mecanismes de consulta innovadors per a migrants en àrees polítiques que afectin la seva inclusió i participació a les societats d’acollida, per exemple, educació, atenció sanitària, ocupació, habitatge 
 • promoure l'intercanvi d'experiències entre les autoritats públiques locals, regionals i / o nacionals sobre la participació dels migrants en el disseny de les polítiques d'integració i la seva implementació 
 • millorar la creació de capacitats per a les autoritats públiques a nivell local, regional o nacional per a una consulta eficient i la participació dels migrants en el disseny i la implementació d’àrees polítiques que els afecten directament.  

Pressupost total: 32,7 M €

Data límit: 16/02/2021

Sessió informativa: 26/11/2020

Més informació: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-03;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=AMIF-2020-AG;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState

Convocatòria europea per a reduir els obstacles i promoure l'accés a serveis bàsics de nacionals de tercers països

La Comissió Europea ha publicat una nova convocatòria del programa AMIF (Fons d’Asil, Migració i Integració) amb l’objectiu de millorar l'accés als serveis bàsics als nacionals de tercers països, identificant i reduint els obstacles a l'accés als serveis en una o diverses de les àrees següents: 

 

 • Assistència sanitària, inclosa salut mental, suport psicològic, informació i suport relacionats amb la COVID-19
 • Mercat laboral, especialment l’accés als serveis públics d’ocupació i a la formació professional
 • Prestacions de la seguretat social
 • Habitatge
 • Alfabetització financera i accés a serveis financers
 • Formació contínua des dels nivells primari fins al terciari. 

 

Les accions finançades en aquest tema poden centrar-se en la prestació d’un servei bàsic específic o en un enfocament transversal per accedir als serveis bàsics. Les accions finançades també poden incloure l'organització de formacions, conferències, seminaris web, així com mapatge i recerca.

Totes les accions poden orientar-se a nacionals de tercers països en general o centrar-se en grups específics, com ara dones migrants, nens i/o migrants específicament vulnerables.

 

Pressupost total: 32,7 M € 

Data límit: 16/02/2021 

 

Més informació: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-02;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=AMIF-2020-AG;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState

Convocatòria per al desenvolupament i implementació d’estratègies d’integració local

La Comissió Europea ha publicat una nova convocatòria del programa AMIF (Fons d’Asil, Migració i Integració) amb l’objectiu de facilitar el desenvolupament i la implementació d’estratègies d’integració local de múltiples parts interessades que englobin diferents aspectes del procés d’integració. És a dir, millorar la inclusió socioeconòmica i el sentiment de pertinença dels immigrants a les comunitats locals.

Les propostes han d’incloure una o més de les accions següents:

 • Activitats de consulta per al disseny de l'estratègia d'integració local;
 • Formacions, tallers i activitats d’aprenentatge mutu;
 • Assistència tècnica i revisió d'experts dels membres de l'associació per establir i implementar una estratègia d'integració local;
 • Transferència d'activitats de coneixement entre els membres de l'associació;
 • Activitats i esdeveniments de sensibilització;
 • Creació d’eines o plataformes per facilitar la difusió de coneixements i bones pràctiques.

 

Pressupost total: 32,7 M €

Data límit: 16/02/2021

 

Més informació: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=AMIF-2020-AG;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState

 

Intercanvi d’experiències entre ciutats de la Mediterrània sobre la transició energètica en els edificis públic

La Comunitat d’Edificis Eficients (Efficient Buildings Community) del programa Interreg Med obra aquesta convocatòria perquè ciutats del sud-est de la Mediterrània tinguin  l’oportunitat d’intercanviar experiències amb ciutats del nord de la riba, i així compartir els reptes de la transició energètica en els edificis públics.

La Comunitat escollirà sis partenariats de ciutats, perquè, guiats per un grup d’experts, aquests puguin intercanviar opinions sobre el desenvolupament, la posada a punt i la implementació de mesures reeixides en el camp dels edificis públics d’eficiència energètica.

Cada partenariat de ciutats organitzarà dues reunions, una a cada ciutat. Entre les reunions, hi haurà conferències telefòniques periòdiques facilitades per un dels socis de la Comunitat d'Edificis Eficients. A més a més, cada partenariat, podrà participar a les activitats de la Comunitat d’Edificis Eficients: 2 conferències anuals, 4 tallers de formació de capacitats i 7 seminaris web temàtics.

Es cobriran les despeses de viatge i allotjament (1-2 persones per reunió).

Els territoris elegibles són:

Costa Sud-est:

Algèria, Egipte, Jordània, Líban, Marroc, Tunísia i Turquia

Costa Nord:

Croàcia, Xipre, França (Còrsega, Llenguadoc-Rosselló, Migdia-Pirineus, Provença Alps Costa Blava, Roine-Alps), Grècia, Itàlia (tot el país sense Trentino-Alto Adige), Portugal (Algarve, Alentejo, Lisboa), Eslovènia, Espanya (Andalusia, Aragó, Catalunya, Illes Balears, Múrcia, València).

Data límit: 11/12/2020

Més informació: https://efficient-buildings.interreg-med.eu/it/city-twinnings/city-partnerships-call-for-application/

Convocatòria de la comunitat de transports urbans del programa europeu Interreg MED per a un programa de mentoria per a ciutats en l’àmbit del transport urbà sostenible

La Comunitat de Transports Urbans (Urban Transports Community), del programa Interreg Med, ofereix una oportunitat d’aprenentatge i tutoria entre ciutats i territoris mediterranis dedicats al desenvolupament de solucions de mobilitat urbana sostenible als seus territoris. S’oferirà l’oportunitat d’accedir a  eines, recursos i competències per intercanviar bones pràctiques de ciutats pioneres en el la mobilitat urbana sostenible: dades per a la gestió intel·ligent del trànsit; mobilitat suau; mobilitat compartida; mobilitat en destinacions turístiques; i nous enfocaments de planificació.

També es podrà participar en visites d’estudi i activitats de mentoria per analitzar com les ciutats pioneres han respost a problemàtiques i obstacles compartits. 

La comunitat de transports urbans reuneix prop de 200 organitzacions associades que desenvolupen solucions de mobilitat sostenible a les ciutats mediterrànies mitjançant l'acció de set projectes transnacionals finançats en el marc del programa Interreg MED.

La població màxima de la ciutat sol·licitant (sumant-hi els residents més els viatgers i els turistes) ha de ser superior a 10.000 persones. 

Es valorarà molt positivament si existeix o s'està desenvolupant un pla de mobilitat urbana sostenible al territori de la ciutat candidata. 

L’experiència prèvia en projectes finançats per la UE i la participació activa en xarxes internacionals de mobilitat urbana seran valorat positivament . 

Les ciutats o entitats que ho desitgin podran contactar el comitè de suport de la convocatòria en la preparació de la candidatura (formulari de contacte). MedCities garantirà un suport personalitzat en català. 

 

Data límit. 15/12/2020 (a les 12:00) 

Més informació: https://urban-transports.interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/public-call-for-sustainable-urban-transport-implementing-cities/

 

Manifestació d'interès per al disseny i orientació del Programa d'Impuls a la Rehabilitació d'Edificis Públics (PIREP) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

El Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) ha publicat una manifestació d'interès dirigida a entitats locals i a comunitats autònomes, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Es farà un de possibles actuacions de rehabilitació sostenible d'edificis de titularitat pública i d'ús públic que potencialment poguessin contribuir a assolir estalvis mitjans del 30% d'eficiència energètica i que la finalització d'obra (recepció d'obra) es pugui garantir per abans d'agost de 2026.

Es podran tenir en compte també, a aquests efectes merament informatius, les actuacions que hagin iniciat la seva execució a partir de març de 2020 i que, sense haver finalitzat, encara tinguin inversió pendent.

 

Data límit: 18/03/2021

Enllaç: https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/corp/5181/rYyM

Manifestació d’Interès per a Ajuntaments en relació al pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans.

Aquest línia, prevista en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, component 1, té el següents objectius:

 • Accelerar la implantació de zones de baixes emissions en els municipis de més de 50.000 habitants o capitals de província.
 • Fomentar la transformació del transport cap a una activitat de zero emissions.
 • Reduir la utilització del vehicle privat en entorns urbans i metropolitants, prioritzant el transport públic col·lectiu i la mobilitat activa, contribuint així als objectius de canvi modal.
 • Impulsar la digitalització de l’activitat dels serveis públics de transport de competència municipal.

 

Data límit: 12/03/2021

Enllaç: https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/FINANCIACION/default.htm

Manifestació d’interès de les empreses del sector del transport en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), publica una convocatòria de manifestació d'interès per conèixer les propostes del sector del transport per dissenyar un programa d'ajuts que incentivi a les empreses que apostin per un transport amb alt impacte en la transformació ecològica i digital, la creació d'ocupació i l'eficiència econòmica. 

El Programa s'emmarca en el component 6 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que està alineat i pren el seu nom de l'Estratègia de Mobilitat Segura, Sostenible i Connectada i pren com a referència el programa europeu Mecanisme Connectar Europa (CEF) per al desenvolupament de la Xarxa Transeuropea de Transport. Aquest programa s'articularà a través de convocatòries d'ajuts als diferents projectes que presentin les empreses del sector, en l'àmbit de les grans línies d'actuació definides: 

 • Foment de la intermodalitat del transport 
 • Impuls del transport ferroviari de mercaderies 
 • Un transport per carretera segur, sostenible i digital 
 • Sostenibilitat del transport marítim i aeri 
 • Digitalització del transport 

  

Data límit: 28/02/2021 

Enllaç: https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/participacion-publica/programa_de_apoyo

Ampliació del període d’instal·lació per a tots els beneficiaris de WiFi4EU!

En vista de les mesures de contenció del COVID-19 que encara afecten els municipis i regions de tota Europa, l'Agència Executiva d'Innovació i Xarxes (INEA), la Comissió Europea, ha decidit mitigar encara més l'impacte en el desplegament de xarxes WiFi4EU.

El període d'implementació es perllonga en 6 mesos per a tots els beneficiaris de les 4 convocatòries WiFi4EU. Això hauria de permetre a tots els municipis interessats completar els seus projectes, és a dir, a l’empresa instal·ladora de Wi-Fi enviar els informes d’instal·lació i que els municipis aprovessin els informes al portal WiFi4EU.

Enllaços:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/extension-installation-period-all-wifi4eu-beneficiaries

 

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20210222_ampliacio-periode-wifi4eu

Es publica una ordre per la qual es modifiquen les directrius sobre despeses subvencionables dels programes operatius del FEDER

El Ministeri d’Hisenda ha aprovat l’Ordre HAC/114/2021, de 5 de febrer que modifica els criteris sobre despeses que es poden subvencionar amb els diferents programes operatius del FEDER com el Programa Operatiu FEDER de Catalunya (2014-2020). La present ordre modifica l’anterior Ordre HFP/1979/2016, de 29 de desembre que regula les despeses subvencionables.  

La present Ordre s’ha aprovat per adaptar-se el més ràpid possible a les noves prioritats a finançar amb el FEDER i agilitzar el seu funcionament al context actual de la pandèmia del virus COVID-19. A més, cal adaptar la normativa als reglaments aprovats al 2020 per a pal·liar els efectes de la COVID-19: 

 

 • Reglament (UE) 2020/558, de 23 d’abril: mesures per oferir una flexibilitat excepcional en l'ús dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus en resposta a el brot de COVID-19.
 • Reglament (UE) 2020/460, de 30 de març: mesures específiques per mobilitzar inversions en els sistemes d'atenció sanitària dels Estats membres i en altres sectors de les seves economies, en resposta a el brot de COVID-19 (Iniciativa d'inversió en resposta al coronavirus) 

 

Enllaç: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?lang=ca&id=BOE-A-2021-2045

Premis REGIOSTARS 2021 per a projectes sobre desenvolupament regional amb finançament europeu

La Comissió Europea recompensa cada any, mitjançant els premis RegioStars els projectes finançats per la UE que demostren excel·lència i nous enfocaments en matèria de desenvolupament regional. 

En 2021, els premis RegioStars se centren en cinc àmbits essencials de la política regional de la UE:

 • Europa INTEL·LIGENT: augmentar la competitivitat de les empreses locals en un món digital
 • Europa VERDA: comunitats ecològiques i resilients en entorns urbans i rurals
 • Europa JUSTA: impulsar la inclusió i la lluita contra la discriminació
 • Europa URBANA: promoure sistemes alimentaris ecològics, sostenibles i circulars en àrees urbanes funcionals

El tema del any és millorar la mobilitat ecològica a les regions - Any Europeu del Ferrocarril (2021).

El jurat estarà compost per professionals universitaris d'alt nivell, experts en els àmbits respectius, avaluarà les candidatures i seleccionarà els guanyadors.

A més, el públic, a través d'una votació en línia, triarà el seu propi guanyador entre els projectes finalistes i concedirà el premi del públic a un d'ells.

Com a novetat, en el 2021 els finalistes seran convidats a sessions de formació sobre comunicació en el marc de la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats, a l'octubre d'enguany. Els guanyadors de les cinc categories i el guanyador del públic rebran els premis en la cerimònia RegioStars, que se celebrarà a Dubrovnik (Croàcia) al desembre de 2021.

 

 Data límit: 09/05/2021

Enllaç: https://ec.europa.eu/regional_policy/es/regio-stars-awards/

Altres manifestacions d’interès:

Manifestació d'interès per identificar línies d'actuació en xarxes intel·ligents, emmagatzematge energètic i flexibilitat en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Termini: fins al 26/02/2021

Enllaç:

https://www.miteco.gob.es/en/prensa/290129callforinterestredesinteligentesfinal_tcm38-522261.pdf