Inici › Finançament europeu

Finançament europeu

 

La Unió Europea posa a disposició dels ciutadans, administracions, ONG, empreses i  acadèmics diferents fonts de finançament. Una diversitat de fons europeus que abasta diverses àrees d’interès.

En aquest apartat, trobareu informacions d’interès per al món local relacionades amb el finançament europeu. Així com, totes aquelles convocatòries de fons europeus que siguin d’interès municipal.

Cal recordar que, sovint, la sol·licitud, acceptació i execució de projectes europeus és complex. És per aquest motiu que l’Associació Catalana de Municipis, tal i com va aprovar en el seu pla de mandat, ofereix a tots els associats assessorament i assistència tècnica en la tramitació d’aquesta projectes.

 

DOCUMENTACIÓ INTERÈS

Catalunya rep 1487,08 milions d’euros del Fons de Finançament a les CCAA de l’Estat com avançament del REACT-UE per a facilitar la liquiditat (clica aquí per ampliar la informació)

Primers recursos mobilitzats del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (clica aquí per ampliar la informació)

La Conferència Sectorial aprova la distribució de més de 3.210 milions d’euros per finançar línies de desenvolupament rural, agràries i pesqueres (clica aquí per ampliar la informació)

L’Estat trasllada a les CCAA les primeres línies d’acció del Pla de 130 mesures davant el repte demogràfic (clica aquí per ampliar la informació)

- El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana transferirà 1.500 milions d'euros del Pla de Recuperació a entitats locals per impulsar una mobilitat sostenible (clica aquí per ampliar la informació)

- 825 milions per a la recuperació de la industria cultural i de l’esport a tot l’Estat Espanyol (clica aquí per ampliar la informació)

El Govern Espanyol va anunciar la inversió de 20.000 milions d’euros en mobilitat i agenda urbana (clica aquí per ampliar la informació)

El Consell de Ministres, reunit, ahir, 22 de desembre de 2020, va aprovar el Real Decret Llei amb les mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (clica aquí per ampliar la informació)

 

 

Next Generation

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

 

El passat 7 d’octubre de 2020, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va presentar el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, amb l’objectiu de permetre a Espanya, "créixer d’una nova manera, sobre uns pilars més robustos ".

Aquest pla mobilitzarà en els propers 3 anys (fins l’any 2023), el 50% dels recursos espanyols que provinguin de l’instrument NextGenerationEUés a dir, 72.000 milions d’euros. Dels quals el 37% es destinaran a inversió verda i el 33% a la digitalització.  Aquests 72.000 milions d’euros hauran de permetre generar un impacte addicional al PIB de més de 2,5 punts annuals i crear més de 800.000 llocs de treball, amb l’objectiu de renovar el teixit productiu, especialment amb el jovent.

El Govern espanyol ha decidit avançar en els propers Pressupostos Generals, 27.000 milions d’euros d’aquest Pla, per a permetre accelerar l’execució d’aquest, un cop s’aprovin els pressupostos.

Aquest pla s’estructura en 10 polítiques tractores

 • Agenda Urbana i rural, 16% dels recursos.
 • Impuls a les infraestructures i els ecosistemes resilients, 12% dels recursos.
 • Transició energètica justa i inclusiva, 9% dels recursos.
 • Administració per al segle XXI, 5% dels recursos.
 • Modernització i digitalització del ecosistema empresarial, 17% dels recursos.
 • Pacte per la Ciència i la innovació i enfortiment del Sistema Nacional de Saltu, 17% dels recursos
 • Educació i coneixement, la formació contínua i el desenvolupament de les capacitats, 18% dels recursos
 • Nova economia de les cures i polítiques d’ocupació, 6% dels recursos.
 • Desenvolupament de la cultura i l’esport, 1,1% dels recursos
 • Modernització del sistema fiscal.

Més informació.

Pla de Recuperació per a Europa

L’arribada de la pandèmia, ha fet reformular el pressupost de la Unió Europea per al període 2021-2027 (1,0743 bilions d’euros) i ha creat nous mecanismes de finançament, el New Generation EU (750.000 milions d’euros) per a contribuir a la reparació dels danys econòmics i socials, iniciar la recuperació europea i preservar i crear ocupació. En total, la UE disposarà d’un total de 1,824 bilions d’euros fins l’any 2027.

Aquests dos instruments, el Marc financer Pluriennal com el Next Generation EU, contribuiran a transformar la UE a través dels seves principals polítiques, en particular el Pacte Verd Europeu, la revolució digital i la resiliència.

En aquest document, trobareu totes aquelles informacions relacionades amb el Pla de recuperació per a Europa.

 

Més informació

Convocatòries d’interès per al món local

La CE torna a fer una crida als hospitals interessats a rebre un robot de desinfecció pel coronavirus

La Comissió té previst ajudar els hospitals dels estats membres de la UE a fer front a la crisi actual causada per l’esclat de la COVID-19 donant-los robots de desinfecció. 

Es tracta de robots autònoms equipats amb llum UV. Els robots funcionen a l'interior sobre superfícies planes. Es poden moure entre habitacions de forma autònoma i realitzar la desinfecció de manera autònoma, normalment triguen menys de 15 minuts a desinfectar les habitacions d’un pacient de mida estàndard. Els robots treballen durant almenys 2 hores amb una sola càrrega i després tornen de manera autònoma a l’estació de càrrega. Es proporcionarà formació completa a l’operador dins d’una setmana després del lliurament. Els fabricants asseguraran el manteniment i el suport. 

La Comissió vol prioritzar els hospitals més afectats. 

Els primers robots adquirits per la Comissió Europea van arribar al març de 2021. Entre els hospitals beneficiaris n’hi havia cinc de catalans: 

 • Hospital de Santa Creu i Sant Pau 
 • Hospital Sant Rafael de Barcelona 
 • Hospital universitari Doctor Josep Trueta de Girona 
 • Hospital comarcal de la Selva a Blanes 
 • Hospital universitari de Tarragona, Joan XXIII  

Per sol·licitar el robot cal emplenar un formulari. 

 

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20210527_robot-hospitals

Ajuts corresponents a l'any 2021 destinats a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

L'objecte dels ajuts regulats en aquestes bases és fomentar la realització de les obres i les instal·lacions de les xarxes col·lectives de reg de les comunitats de regants per a la millora i modernització dels regadius, en alguna de les modalitats següents:  

La modernització integral d'un regadiu existent, consistent en el canvi de la xarxa de reg per gravetat a una xarxa de reg pressuritzada o bé una millora substancial d'un sistema de reg a pressió existent.  

Obres de millora i modernització i elements que millorin la gestió del reg, incrementin l'eficiència en la distribució i fomentin l'estalvi d'aigua i d'energia, si és el cas.  

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les comunitats de regants o altres comunitats d'usuaris d'aigües, principalment vinculades al regadiu, que siguin corporacions de dret públic segons l'article 81 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'aigües, i que siguin titulars d'infraestructures de regadiu i disposin del dret d'aigua corresponent.   

Els ajuts seran cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). 

 

Pressupost: 18.421.052,63 € 

Data límit: 4 mesos des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC núm. 8418 de 26 de maig de 2021 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=901806

Oberta la convocatòria Cross-KIC New European Bauhaus per regions, ciutats o entitats afiliades: aprofitar les solucions existents en l’àmbit públic

La iniciativa New European Bauhaus (NEB) és una iniciativa ambiental, social i cultural que combina l’experiència estètica, la sostenibilitat i la inclusió complementant el Pacte Verd Europeu. Per aquesta activitat Cross-KIC NEB, l’EIT Urban Mobility aprofitarà els  programes existents de participació ciutadana alineats amb la missió NEB.   

Aquesta convocatòria Cross-KIC NEB oferirà a les regions, ciutats o entitats afiliades la possibilitat de seleccionar una d’aquestes solucions de projecte per impulsar un repte específic en la seva pròpia transformació urbana. Les ciutats i les regions es poden beneficiar del treball existent amb l'objectiu d'un impacte ràpid en el 2021. Exemples dels resultats esperats serien l’augment de les taxes d’ús, la millora de les instal·lacions físiques, l’ecologització urbana, un accés més inclusiu i l’adopció de la mobilitat activa.  

Existeixen tres solucions en les què s’invertirà (es farà una sessió informativa de la convocatòria i un esdeveniment de matchmaking l’11 de juny de 10:00 a 11:30 CET): 

 • CLEAR (City LivEAbility by Redesign) és una eina de participació ciutadana per co-dissenyar i planificar l’espai públic. CLEAR ofereix experiments de transició de la vida real a carrers urbans mitjançant una eina web "Co-Design". Té com a objectiu democratitzar el procés de disseny urbà per a tots els ciutadans. A partir d’una ubicació o cas real (que definiran les ciutats), es provarà digitalment una plataforma de co-creació amb una base definida de parts interessades.    
 • RAPID (RApid Prototyping in 3D) utilitza prototips ràpids en 3D per donar suport a la presa de decisions de la ciutat. Permet als ciutadans entendre els canvis i intervencions proposats en el seu entorn construït immediat. Proporciona la possibilitat d’explorar nous dissenys urbans en resposta a la demanda pública, l’ús i els patrons de comportament. RAPID utilitza una biblioteca d’actius urbans en 3D amb guies de regulació per permetre diferents opcions i intervencions per comprendre el comportament dels ciutadans.   
 • FURNISH (Fast Urban Responses for New Inclusive Spaces and Habitat) treballa amb l’urbanisme tàctic per reconfigurar els espais públics connectats a escoles o centres educatius. L’objectiu és ampliar l’espai per a vianants i oci, millorar la circulació i involucrar als fabricants locals i digitals mitjançant el desplegament ràpid i eficaç de mobiliari urbà. 

 Tant els socis com els no socis de KIC poden presentar les seves sol·licituds, que seran elegibles per a consorcis de dues persones jurídiques formades per una ciutat dels Estats membres de la UE i un soci que representi les solucions CLEAR, FURNISH o RAPID. 

 Pressupost: 90.000 €     |      Data límit: 10/07/2021 

https://www.eiturbanmobility.eu/launch-of-cross-kic-new-european-bauhaus-call-for-regions-cities-or-affiliated-entities-capitalising-on-existing-public-realm-solutions/

Convocatòria d’ajuts per establir xarxes entre ciutats o pobles

L’Agència Executiva d'Educació, Audiovisual i Cultura (EACEA) púbica la present convocatòria d’ajuts per establir xarxes entre ciutats o pobles. 

 

Els objectius de la convocatòria són: 

 • Promoure intercanvis entre ciutadans de diferents països; 
 • Donar als ciutadans l 'oportunitat de descobrir la diversitat cultural de laUnió Europea i fer-los conscients que els valors europeus culturals i del patrimoni constitueix la base d’un futur comú; 
 • Garantir les relacions pacífiques entre els europeus i garantir-ne l'activitat de participació a nivell local; 
 • Reforçar la comprensió mútua i l'amistat entre ciutadans europeus; 
 • Fomentar la cooperació entre municipis i l'intercanvi dels millors pràctiques; 
 • Donar suport a una bona governança local i reforçar el paper de les autoritats locals i regionals del procés d’integració europea. 

  

S'espera que els projectes de Xarxes de Ciutats reflexionin sobre una nova narrativa per a Europa, orientada als ciutadans, que promogui la igualtat, prospectiva i constructiva, que resultaria més atractiva per a la generació més jove en particular. Els projectes es poden basar en el resultat de les consultes dels ciutadans i poden conduir a debats sobre maneres concretes de crear una Unió més democràtica, per permetre als ciutadans tornar a comprometre’s amb la UE i desenvolupar un sentit més fort de la propietat del projecte europeu. Les xarxes de ciutats haurien de proporcionar a les ciutats i municipis la possibilitat d’aprofundir i intensificar la seva cooperació i debat en una perspectiva a llarg termini, desenvolupar xarxes sostenibles i esbossar la seva visió a llarg termini per al futur de la integració europea. 

  

Els temes i prioritats de l’abast dels projectes son: 

 • Drets de ciutadania de la UE 
 • Combatre la discriminació i el racisme 
 • Inclusió de minories 
 • Carta de drets fonamentals de la UE 
 • Reflexionar sobre l’impacte de la pandèmia COVID-19 en les comunitats locals 

  

Podran ser socis de la convocatòria les següents entitats: 

 • Pobles  
 • Municipis i / o 
 • Altres nivells d’autoritats locals o els seus comitès d’agermanament o altres organitzacions sense ànim de lucre que representin les autoritats locals. 

  

Es tracta d’una convocatòria del programa Ciutadania, igualtat, drets i valors (CERV) que reuneix l’antic programa Drets, igualtat i ciutadania (REC) i l’antic programa Europa per als ciutadans. 

  

Pressupost: 4.200.000,00€

Data límit: 26/08/2021 

Enllaç per a més informació

 

Convocatòria d’ajuts per establir agermanaments de ciutats o pobles

L’Agència Executiva d'Educació, Audiovisual i Cultura (EACEA) púbica la present convocatòria d’ajuts per establir agermanaments de ciutats o pobles. 

 

Els objectius de la convocatòria són: 

 • Promoure intercanvis entre ciutadans de diferents països;  
 • Donar als ciutadans l’oportunitat de descobrir la diversitat cultural de la Unió Europea i fer-los conscients que els valors i el patrimoni cultural europeus constitueixen la base d’un futur comú;  
 • Garantir les relacions pacífiques entre els europeus i garantir la seva participació activa a nivell local;  
 • Reforçar la comprensió mútua i l'amistat entre ciutadans europeus;  
 • Fomentar la cooperació entre municipis i l'intercanvi de bones pràctiques;  
 • Donar suport a una bona governança local i reforçar el paper de les autoritats locals i regionals en el procés d'integració europea. S'espera que els projectes d'agermanament de ciutats reflexionin sobre una nova narrativa per a Europa, orientada als ciutadans, que promogui la igualtat, prospectiva i constructiva, que resulti més atractiva per a la generació més jove en particular.  

  

Els projectes es poden basar en el resultat de les consultes dels ciutadans i poden conduir a debats sobre maneres concretes de crear una Unió més democràtica, per permetre als ciutadans tornar a comprometre’s amb la UE i desenvolupar un sentit més fort de la propietat del projecte europeu. 

  

Els temes i prioritats de l’abast dels projectes son: 

 • Sensibilitzar sobre la riquesa cultural i lingüística a Europa 
 • Sensibilitzar sobre la importància de reforçar el procés d’integració europeu basat en la solidaritat  
 • Foment del sentiment de pertinença a Europa promovent el debat sobre el futur d’Europa  
 • Reflexionar sobre l’impacte de la pandèmia COVID-19 a les comunitats locals 

  

Podran ser socis de la convocatòria les següents entitats: 

 • Pobles  
 • Municipis i / o 
 • Altres nivells d’autoritats locals o els seus comitès d’agermanament o altres organitzacions sense ànim de lucre que representin les autoritats locals. 

  

Es tracta d’una convocatòria del programa Ciutadania, igualtat, drets i valors (CERV) que reuneix l’antic programa Drets, igualtat i ciutadania (REC) i l’antic programa Europa per als ciutadans. 

 

Pressupost: 2.745.135,00€ 

Data límit: 26/08/2021 

Enllaç per a més informació

 

Oberta la convocatòria del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu per al curs 2021-2022

Fins al proper 6 de juny, els centres educatius interessats ja es poden inscriure al programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu per al curs 2021-2022. 

  

Aquest programa està destinat als alumnes de centres d’educació secundària i de formació professional (4t d'ESO, 1r i 2n de Batxillerat i FP). Té l'objectiu d'estimular el coneixement d'Europa i de la democràcia parlamentària europea entre el jovent, proporcionant-los un coneixement actiu de la Unió Europea, i del Parlament Europeu en particular. No es tracta només d'ensenyar dades sobre la Unió Europea, sinó també de donar-los l'oportunitat d'experimentar la ciutadania europea. 

  

Els centres que participen al programa es comprometen a: 

 • Assistir a una formació obligatòria a Madrid (amb les despeses cobertes pel Parlament Europeu) que se celebrarà a l'octubre de 2021 (si les condicions sanitàries ho permeten) o telemàticament. 
 • Mantenir un InfoPoint sobre el Parlament Europeu actualitzat en el seu centre educatiu a un lloc visible. 
 • Treballar amb uns materials online proporcionats pel Parlament Europeu. 
 • Realitzar activitats durant el curs relacionades amb la Unió Europea. 
 • Celebrar el 9 de maig al seu centre. 

  

En aquest formulari s’inscriuran tots els centres escolars que desitgin incorporar-se al programa. Els centres que ja han estat Escoles Ambaixadores i van abandonar el programa ja no s'hi poden tornar a inscriure. 

  

Data límit: 06/06/2021 

Enllaç per a més informació

Convocatòria Erasmus+: desenvolupament de capacitats en l’àmbit de la joventut

Els projectes de desenvolupament de capacitats són projectes de cooperació internacional basats en associacions multilaterals entre organitzacions actives en l’àmbit de la joventut als països del Programa Erasmus+ i els països associats. El seu objectiu és donar suport a la cooperació internacional i el diàleg polític en l’àmbit de la joventut i l’aprenentatge no formal, com a motor del desenvolupament socioeconòmic sostenible i el benestar de les organitzacions juvenils i els joves.   

L’acció tindrà com a objectiu: 

 • augmentar la capacitat de les organitzacions que treballen amb els joves al marge de l'aprenentatge formal; 
 • promoure les activitats d'aprenentatge no formal en els països socis, especialment les adreçades als joves amb menys oportunitats, per tal de millorar el nivell de competències i garantir la participació activa dels joves en la societat; 
 • donar suport al desenvolupament de la feina juvenil en els països socis, millorant la seva qualitat i reconeixement; 
 • fomentar el desenvolupament, la posada a prova i el llançament de plans i programes de mobilitat d'aprenentatge no formal en els països socis; 
 • contribuir a l'aplicació de l'Estratègia de la UE per a la Joventut (2019-2027), inclosos els 11 objectius europeus en matèria de joventut; 
 • fomentar la cooperació entre les diferents regions del món a través d'iniciatives conjuntes; 
 • millorar les sinergies i complementarietats amb els sistemes d'educació formal i/o el mercat laboral.  

Per portar a terme aquests objectius, les propostes hauran d’enfocar-se en una o varies de les següents àrees temàtiques: 

 • participació política i diàleg amb els responsables de la presa de decisions; 
 • inclusió dels joves amb menys oportunitats; 
 • democràcia, estat de dret i valors: 
 • empoderament / compromís / ocupabilitat dels joves; 
 • pau i reconciliació després del conflicte; 
 • medi ambient i clima; 
 • lluita contra la discriminació i igualtat de gènere; 
 • habilitats digitals i empresarials. 

  

Les activitats proposades han d'estar directament relacionades amb els objectius generals i específics de l'acció, és a dir, han de correspondre a un o diversos dels àmbits temàtics enumerats anteriorment i han de detallar-se en una descripció el projecte que abasti tot el període d'execució. En el context d'aquesta acció internacional, les activitats del projecte s'han de centrar en la creació i el reforç de les capacitats de les organitzacions juvenils i dels joves, principalment en els països socis coberts per l'acció. 

Els projectes han de ser transnacionals i, per això, impliquen un mínim de 2 organitzacions de 2 diferents països del programa Erasmus+ i 2 organitzacions d’almenys 1 país soci elegible. És a dir, almenys 4 organitzacions de 3 països.  

Per poder optar a aquesta beca Erasmus+, les propostes de projectes han de ser presentades per ONGs que treballen en el camp de la joventut (incloses les ONGs europees de joventut i els Consells nacionals de Joventut), autoritats públiques a nivell local, regional o nacional i qualsevol organització pública o privada (amb les seves entitats afiliades) que treballi amb o per a joves fora dels entorns formals establerts en un programa Erasmus+ o en un país soci. En tots tres casos, una sola entitat, que ha d’estar legalment establerta i ubicada en un país del programa Erasmus+, ha d’aplicar en nom de totes les altres entitats participants implicades en el projecte.  

La subvenció de la UE per cada projecte variarà entre un mínim de 100.000 € i un màxim de 300.000 €.  

Pressupost: 16,9M €

Data límit: 01/07/2021 

Enllaç per a més informació

Manifestació d'interès a les CCAA i als ens locals per definir actuacions destinades a digitalitzar l'administració

El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, en col·laboració amb el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, ha formulat una manifestació d'interès als membres de la Conferència Sectorial d'Administració Pública, integrada per l'Administració General de l'Estat (AGE), les Comunitats i Ciutats autònomes (CCAA) i les entitats locals (EELL), en relació amb les actuacions finançables dirigides a la transformació digital i la modernització de les administracions públiques.

L'objectiu és que l'AGE, les CCAA i les EELL defineixin les actuacions que podran desenvolupar-se amb càrrec als fons de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Es tracta de mesures incloses en el programa d'inversió 3 del component 11: Transformació Digital i modernització de el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i de les administracions de les comunitats autònomes i entitats locals.

Aquest finançament ascendeix a 1.000 milions d'euros en el període 2021-2023. D'aquests, 578.600.000 corresponen a les CCAA; 391,4, a les EELL; i els 30 restants, a el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública. Per a aquest exercici, ja estan compromesos 136 milions per a les autonomies i 92 per a les entitats locals.

 

Atenció a la ciutadania

Els projectes que es financin estaran destinats a beneficiar l'atenció a la ciutadania i a contribuir activament a l'èxit de les polítiques públiques. El programa d'inversió compta amb cinc línies estratègiques. En primer lloc, l'Administració orientada a la ciutadania pretén modernitzar els serveis públics, afavorint la usabilitat, utilitat, qualitat, accessibilitat, mobilitat dels serveis públics digitals i la modernització i capacitació.

La segona línia, Operacions intel·ligents, està enfocada a millorar la qualitat, quantitat i eficiència dels serveis i processos de gestió i tramitació de les administracions públiques, mitjançant l'ús de tecnologies d'automatització intel·ligent.

Per la seva banda, Govern de la dada, té com a objectiu democratitzar l'accés a les dades, permetent el lliure accés a la informació i la seva replicabilitat. La quarta línia estratègica, Infraestructures digitals, busca dotar les administracions públiques de les infraestructures tecnològiques necessàries per a la seva modernització.

Finalment, amb Ciberseguretat es busca garantir la seguretat de les infraestructures, comunicacions i serveis digitals de les administracions públiques.

 

Accessibilitat a través del mòbil

Per a cadascuna de les línies estratègiques s'identificaran actuacions finançables. Cada comunitat autònoma desenvoluparà al mínim un projecte en una d'elles. A més, es fixa l'objectiu que en 2023, el 60% dels tràmits digitals de l'administració autonòmica permeten el seu ús per dispositiu mòbil. En l'actualitat, es permet el 48% dels mateixos.

Les CCAA i les ELL tenen fins al 7 de juny per formular les seves propostes. Els projectes que proposin hauran d'estar alineats amb els plans estratègics de el Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència; amb l'Agenda Espanya Digital 2025 i amb el Pla de Digitalització de les Administracions Públiques. També hauran de permetre la interoperabilitat entre serveis i la reutilització per altres administracions, entre d'altres.

Data termini: 7 de juny de 2021

Per a qualsevol dubte, podeu contactar: consultaPRTR@correo.gob.es

S’adjunta informació:

Premis Setmana Europea de la Mobilitat 2021

Els premis EUROPEANMOBILITYWEEK reconeixen les autoritats locals que han fet el màxim per conscienciar sobre la mobilitat sostenible durant EUROPEANMOBILITYWEEK (16-22 de setembre). Aquest any, a la llum de la pandèmia COVID-19, les autoritats locals no necessiten implementar els tres criteris per poder optar a la sol·licitud.  

En lloc d’això, poden presentar-se amb els seus esdeveniments i iniciatives permanents d’infraestructura com és habitual (organitzar activitats durant la setmana del 16 al 22 de setembre, implementar o promoure noves infraestructures de transport i celebrar un dia sense cotxes) o les seves alternatives en línia i mesures a curt termini per ajudar a la gent a moure’s amb seguretat durant la pandèmia. Els sol·licitants també han de signar la Carta.   

Els guanyadors dels premis són escollits per un grup independent d’experts en transport. Els premis EUROPEANMOBILITYWEEK es lliuren en dues categories: una per a municipis de més de 100.000 habitants i una per a municipis més petits que es trobin sota aquest llindar. 

https://mobilityweek.eu/emw-awards/

Premi de Seguretat Viària Urbana de la UE

En el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, la Comissió Europea llança un nou premi europeu per a la seguretat viària.  

Reconeixent el paper crucial que tenen les ciutats de tota Europa en la millora de la seguretat viària, sobretot tenint en compte que el 38 per cent de les víctimes mortals i més del 50 per cent de lesions greus es produeixen a les vies urbanes, el premi reconeix les autoritats locals per adoptar un sistema holístic mesures per millorar la seguretat viària, dins de l'esperit del concepte de "sistema segur" reconegut internacionalment. El guardó premia els èxits destacats i innovadors de les autoritats locals en matèria de seguretat viària i fomenta l’intercanvi de bones pràctiques a tot Europa.  

Aquestes mesures poden afectar un o diversos aspectes de la seguretat viària, com ara infraestructures millorades, mesures de reducció de velocitat, iniciatives per millorar la seguretat de la flota de vehicles d’una autoritat pública o mesures per millorar les habilitats o la sensibilització en seguretat de les persones.  

Per optar al premi, les mesures ja han d’estar implementades (no en la fase de planificació), ser innovadores i tenir com a objectiu millorar la seguretat a més llarg termini.  

Els sol·licitants poden ser autoritats públiques locals que tinguin competència legal per desenvolupar i implementar mesures de seguretat viària al seu territori. La persona de contacte per a cada sol·licitud ha de ser un representant d’una autoritat pública. Les consultores i els operadors de transport no són elegibles. En cas de dubte, es contactarà amb els sol·licitants per demostrar el seu estatus legal com a autoritat pública local o regional.  

Data límit: 31/10/2021 

https://mobilityweek.eu/urban-road-safety-award/

Convocatòria per a l'any 2021 del Programa NEOTEC d’ajuts per a nous projectes empresarials d'empreses innovadores en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

El CDTI publica la present convocatòria d’ajuts del programa Neotec que finançaran la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els que l'estratègia de negoci es basa en el desenvolupament de tecnologia. Així mateix, es prima la incorporació de persones amb grau de doctor a l'empresa per reforçar les seves capacitats d'absorció i generació de coneixement.  

Els ajuts es poden destinar a projectes empresarials en qualsevol àmbit tecnològic i / o sectorial. No obstant això, no s'adeqüen a aquesta convocatòria els projectes empresarials el model de negoci es basa primordialment en serveis a tercers, sense desenvolupament de tecnologia pròpia. Tampoc seran objecte d'ajuda aquelles iniciatives que no reflecteixin clarament en el seu pla d'empresa la continuïtat en el desenvolupament de tecnologia ni les que, directament o indirectament, ocasionen un perjudici significatiu a l'entorn o els dirigits a augmentar l'eficiència dels combustibles fòssils. 

Podran adquirir la condició de beneficiàries les petites empreses innovadores, constituïdes com a màxim en els tres anys anteriors a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d'ajuda a la present convocatòria, amb un capital social mínim, o capital social més prima d'emissió o assumpció, de 20.000 euros, desemborsat íntegrament, i inscrit totalment en el registre corresponent abans de la presentació de la sol·licitud. Així mateix, han de tenir els comptes anuals corresponents als dos últims exercicis, si escau, dipositats en el Registre Mercantil o registre oficial corresponent. 

Les subvencions concedides en aquesta convocatòria es finançaran amb càrrec als fons NextGenerationEU de el Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea. Els ajuts podran finançar fins al 70% del pla d'empresa presentat, d'un o dos anys de durada (només 2022 o 2022 i 2023), amb un pressupost mínim de 150.000 euros i un límit de 250.000 euros per beneficiari. Els projectes que contractin doctors en els termes previstos per la convocatòria rebran fins al 85% de finançament del seu pla d'empresa, amb un límit de 325.000 euros. 

Pressupost: 36.460.000,00€       |       Data límit:  08/07/2021 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=818&MN=2&TR=C&IDR=2938

Ajuts estatals a la producció de llargmetratges i curtmetratges

El BOE del 13 de maig publica l’Ordre CUD/464/2021 per la qual es permet finançar amb recursos del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (en el marc del Next Generation EU)  la producció de llargmetratges i curtmetratges.

Entre altres finalitats, aquesta norma pretén continuar pal·liant en la mesura del possible el gran impacte econòmic que ha suposat la COVID-19 en el sector de la producció cinematogràfica i audiovisual.

El Pla espanyol de Recuperació, Transformació i Resiliència contempla una línia específica per a l'impuls de la indústria cultural i l'esport (política palanca IX- Impuls de la indústria de la cultura i l’esport), que pel que fa a l'àmbit de la producció cinematogràfica es concreta en el component 25 (Espanya hub audiovisual d’Europa (Spain AVS Hub).

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7949

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana transferirà 1.500 milions d'euros del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a entitats locals de més de 20.000 habitants per impulsar una mobilitat sostenible, segura i connectada

A la reunió de la Conferència Nacional de Transports el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) del passat divendres 14 de maig, s’ha transmès a les comunitats autònomes les línies del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'Economia relacionades amb el transport i la mobilitat. En concret les inversions i programes d’incentius lligats als components 1 i 6 del Pla que han de gestionar. 

Dins del component 1, "Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans", les CCAA rebran 1.300 milions en transferències. El MITMA gestiona el programa en col·laboració amb el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO). 

D'altra banda, el component 6, "Mobilitat sostenible, segura i connectada", està liderat pel MITMA, que transferirà a les comunitats autònomes 220 milions per a projectes de digitalització dels serveis de transport de viatgers i mercaderies en l'àmbit autonòmic i local. 

Co-governança

A la reunió, s'ha aprofundit en la gestió a través de la Conferència Nacional de Transports dels 1.520 milions d'euros assignats a les comunitats autònomes: 

 • 1010 milions d'euros per a projectes de digitalització del transport autonòmic i de transformació de la mobilitat en entorns metropolitans, desglossats en dues línies:  
  • 900 milions d'euros per a la creació o funcionament de zones de baixes emissions (ZBE) en els entorns metropolitans i per a la transformació del transport públic. Aquestes actuacions s'han de realitzar per part de les comunitats autònomes amb la finalitat de contribuir a la transformació digital i sostenible el transport urbà i metropolità i al funcionament de les ZBE que siguin implantades en municipis de més de 50.000 habitants i capitals de província, que concentren al 50% de la població espanyola. Està previst finançar el 100% de la despesa de les actuacions.
  • 110 milions d'euros per a actuacions de digitalització del transport autonòmic: serveis administratius, sistemes de gestió de transport a la demanda o solucions de pagament integrades, entre altres qüestions. 
 • 510 milions d'euros per a actuacions de renovació de flotes d'empreses privades de transport de viatgers i mercaderies (400 milions d'euros) i la digitalització d'aquestes empreses (110 milions d'euros), a través de convocatòries d'ajuts per concurrència simple que gestionaran les comunitats autònomes. 

  

Amb aquests ajuts, es pretén impulsar mesures de transformació sostenible i digital del sistema de transport públic, projectes que facilitin la mobilitat activa, com el projecte de conversió en zona de vianants dels carrers o la creació d'infraestructura ciclista, i altres actuacions l'objectiu final sigui reduir l'ús del vehicle privat en els entorns urbans i metropolitans. En definitiva, es vol transformar les ciutats per garantir la millora de la qualitat de vida, de l’aire i de la salut dels ciutadans, a través d'una considerable reducció de les emissions contaminants i d'un canvi en els hàbits de mobilitat quotidiana.

 

Subvencions a entitats locals

 

A més a més, en el decurs de la Conferència Nacional de Transports s’ha informat sobre els 1.500 milions d'euros destinats a projectes de les entitats locals, a través de convocatòries d'ajuts en concurrència competitiva gestionades des del MITMA, presentant el projecte d'Ordre Ministerial per la qual s'aproven les bases reguladores per al Programa d'ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, que està previst convocar enguany. Aquests ajuts es destinaran a ajuntaments de més de 50.000 habitants i capitals de província, i segons determinades condicions, també es poden destinar a ajuntaments entre 20.000 i 50.000 habitants.

Així mateix, s'ha inclòs en l'ordre del dia el Programa de suport al transport sostenible i digital del MITMA, dotat amb 580 milions d'euros en l'àmbit de les empreses de transport les bases i convocatòries del qual està previst publicar aquest mateix any.  

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transportes/Paginas/2021/140521-movilidad-sostenible.aspx?gfe=1

825 milions per a la recuperació de la industria cultural i de l’esport a tot l’Estat Espanyol

El passat divendres 14 de maig, l’Estat Espanyol va presentar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en l’àmbit cultural i de l’esport i que suposarà una inversió de 825 milions d'euros que es repartiran per a la 'revalorització de la indústria cultural' (325 milions d'euros), 'Spain Audiovisual Hub' (200 milions d'euros), i per al 'foment de el sector de l'Esport' (300 milions d'euros).

El Pla es basa en el desenvolupament de quatre principis que són el marc en el qual s'han d'inscriure totes les reformes i inversions de cada estat membre: transició ecològica, transformació digital, igualtat de gènere i cohesió social i territorial.  

En aquest sentit, el Ministeri de Cultura i Esport ha dissenyat els seus programes dins d'aquest marc, en el qual, per exemple, el 20% del total de les inversions han d'estar dirigides a la transformació digital i el 37% a la transició ecològica. 

Més enllà d'aquests tres components específics, les indústries culturals i esportives també poden beneficiar-se d'altres components gestionats per altres ministeris, com ara l'impuls a la pime', la 'modernització i competitivitat del sector turístic', i especialment el 'Pla nacional de competències digitals ', en què 150 milions d'euros estan reservats per a la capacitació de les indústries culturals.  

La transformació de les indústries culturals

El Pla escomet tres reptes fonamentals: la revaloració de les indústries culturals, dinamitzar la cultura com a element de cohesió social i territorial i digitalitzar i impulsar els grans serveis culturals. Per a això s'ha definit, entre altres, un programa de beques perquè els treballadors de la cultura puguin accedir a una formació que reforci les seves habilitats emprenedores i financeres; un programa de formació especialitzada en oficis tècnics per almenys 300 professionals de les arts escèniques i musicals; o un projecte de mobilitat internacional per al sector del llibre destinat als creadors (escriptors, traductors i il·lustradors) i professionals dels diferents estaments del sector del llibre (agències literàries, editors, etc.).  

Respecte a la dinamització de la cultura com a element de cohesió social i territorial, el pla inclou ajudes per ampliar i diversificar l'oferta cultural en àrees no urbanes; ajudes en concurrència competitiva, mesures de conservació, restauració i posada en valor de patrimoni cultural espanyol i actuacions a tot Espanya sobre béns BIC; o la dotació a les biblioteques tant de llicències de llibres digitals com físics, i la compra de llibres en format en paper i llibres electrònics per a totes les biblioteques públiques. 

Un altre dels grans reptes és digitalitzar i impulsar els grans serveis culturals. El Museu Nacional del Prado va a desenvolupar una plataforma digital entre museus a la qual s'espera que es sumin almenys 30 d'ells; el Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia va concedir beques i residències d'investigació per a artistes i pensadors joves; i es van digitalitzar arxius tant de les diferents administracions com d'ens privats per a la posada a disposició dels seus continguts perquè estiguin accessibles per a tots ciutadans.  

 

Criteris de repartiment

Segons ha afirmat el ministre de Cultura i Esport, per al disseny del Pla "ens hem mantingut sempre en diàleg amb els sectors afectats i hem tingut en compte les fortaleses i debilitats de les indústries cultural i esportives". Igualment, "es preveu la col·laboració publicoprivada, que requereix del compromís dels sectors als quals es dirigeixen les inversions". A més "s'ha establert un model de cogovernança i corresponsabilitat amb les comunitats autònomes i el conjunt de les administracions públiques en el compliment de les fites i objectius que ens hem marcat davant d'Europa".

Les inversions d'aquests components es gestionaran, entre d'altres, mitjançant ajudes a el sector, licitacions o convenis per a la formació, sempre a través de convocatòries públiques en règim de concurrència competitiva. Altres inversions seran gestionades directament per les comunitats autònomes.

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/cultura/Paginas/2021/150421-plan-recuperacion-cultura.aspx?gfe=1

 

CULTURA

(component 24) 325M€

110,87 M €

Reforç de la competitivitat de les indústries culturals

Projecte 1

Competitivitat i professionalització de les indústries culturals

Projecte 2

Digitalització dels sistemes de gestió de la propietat intel·lectual

Projecte 3

Vertebració e internacionalització

141,06 M €

Dinamització de la cultura com a element de cohesió social i territorial

Projecte 1

Posada en valor del patrimoni històric

Projecte 2

Modernització i gestió sostenible d’infraestructures

Projecte 3

Diversificació oberta cultural d’àrees no urbanes

Projecte 4

Dotació de recursos per a les biblioteques públiques

73,06 M €

Digitalització i impuls dels grans serveis culturals

Projecte 1

Grans museus estatals: Prado i Sofia

Projecte 2

Patrimoni Bibliografic i Biblioteca Nacional d’Espanya

Projecte 3

Patrimoni Cultural, difusió, digitalització i interoperabilitat

Projecte 4

Eines avançades – Gestió INAEM

Spain Audiovisual Hub

(Component 25)

200M€

200M€

Modernització, digitalització i internacionalització del sector audiovisual

Programa 1

Foment, Modernització i digitalització

Programa 2

Promoció e internacionalització

Programa 3

Atracció de rodatges i inversió exterior

Esport

(Component 26) 300M€

75,63 M €

Pla de digitalització del sector de l’esport

Projecte 1

Digitalització de la gestió de l’activitat ordinària i econòmica de les federacions

Projecte 2

Anàlisis de dades amb tecnologia Bigdata

Projecte 3

Digitalització de centres de medicina de l’esport

Projecte 4

Identificació, gestió i pagament de llicencies esportives i assegurances

Projecte 5

Pla de modernització, digitalització i lluita contra el dopatge

Projecte 6

Esport segur, saludable i inclusiu

146,52 M €

Pla de transició ecològica d’instal·lacions esportives

Projecte 1

Foment del turisme esportiu saludable

Projecte 2

Pla d’energia de l’esport 2.0

Projecte 3

Creació de Red Pafer

77,84 M €

Pla Social del sector de l’esport

Projecte 1

Pla d’internacionalització de l’esport

Projecte 2

Promoció de la igualtat a l’esport

Manifestació d’interès: Pla d’Impuls al Sector Audiovisual (Spain Audiovisual HUB)

Dins el Pla de Recuperació, Resiliència i Transformació de l’estat espanyol, la novena palanca fa èmfasi a l’Impuls a la indústria de la cultura i l'esport. Dins d’aquesta, recull tres components, entre els quals es troba el nº 25 "Spain Audiovisual Hub (inclou sector de videojocs)", amb l'objectiu de posicionar Espanya com a centre de referència per a la producció audiovisual i el sector de videojocs, mitjançant l'atracció d'inversions i talent, la simplificació de requisits i l'impuls de l'ecosistema d'empreses i professionals en l'àmbit de la producció en espanyol i en altres llengües .

La importància estratègica de el sector audiovisual és reconeguda així mateix dins de l'estratègia "Espanya Digital 2025" que planteja com un dels seus eixos millorar l'atractiu d'Espanya com a plataforma europea de negoci, treball i inversió en l'àmbit audiovisual a través de dues mesures:

 • Projecte de Llei General de Serveis de Comunicació Audiovisual
 • Pla Spain Audiovisual Hub

Per donar compliment als objectius plantejats, el Govern va presentar el 24 de març de 2021 el "Pla d'Impuls a el sector audiovisual: Espanya Hub Audiovisual d'Europa" (#SpainAVSHUB) amb la finalitat de reforçar la producció audiovisual espanyola, la seva internacionalització i el increment de l'atractiu d'Espanya com a destinació d'inversions estrangeres i activitat econòmica vinculada a la producció audiovisual. El pla mobilitzarà uns recursos públics que ascendeixen a 1.603 milions d'euros, al llarg de el període 2021- 2025.

Els objectius fonamentals i últims de el pla són la creació d'ocupació a Espanya, fomentar la competitivitat de les empreses (en particular, les pimes) de la indústria audiovisual del nostre país i europea, i fer-ho de manera sostenible, contribuint a trencar la bretxa de gènere i a la vertebració territorial.

Els recursos financers d'aquest Pla provindran dels pressupostos generals de l'Estat i de fons de la Unió Europea, principalment, el Fons Europeu de Recuperació i Resiliència, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el Programa Europa Creativa per al període 2021- 2027.

El Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, ha obert aquesta manifestació d’interès per tal d'identificar idees, propostes i projectes per a articular les accions previstes dins el component 25 "Spain Audiovisual hub "del Pla de Recuperació. Més concretament, es vol:

 

 • Dotar de transparència al procés de col·laboració publico-privada
 • Identificar els projectes i iniciatives plantejades per les empreses de el sector per assolir els objectius de el Pla.
 • Garantir que les iniciatives desplegades pel sector públic arriben a el conjunt d'empreses, administracions públiques i altres tipus d'organismes o iniciatives evitant una dispersió de la inversió sense impacte real en l'economia
 • Conèixer l'encaix de cada proposta en diferents temàtiques o sectors
 • Avaluar l'impacte de cadascuna de les propostes
 • Inferir el seu potencial contribució a el desenvolupament econòmic i social
 • Tenir una visió actualitzada de l'tipus de necessitats de el sector

Repartits en quatre blocs temàtics:

1) Tecnologies:

 • Noves tecnologies per millorar la competitivitat empresarial, que es puguin encarregar pel ministeri com Compra Pública Innovadora, relacionades, entre d'altres, amb avenços en postproducció digital, animació i els videojocs (incloent la incorporació d'intel·ligència artificial a l'automatisme d'alguns processos), etiquetatge automàtic de continguts i l'acreditació de l'edat a l'accedir a continguts digitals "on line", mesurament d'audiències en l'àmbit digital, l'aplicació de tecnologies vinculades a la gestió de drets de propietat intel·lectual o el suport a la implantació de les tecnologies pròpies dels videojocs en altres entorns.
 • Desenvolupament innovador de continguts digitals, com el suport a projectes de creació de videojocs i prototips, i projectes que puguin pivotar sobre la tecnologia 5G.

 

2) Espais i infraestructures per a la producció digital:

 • Desenvolupament de nous estudis de gravació i postproducció audiovisual avançats que incorporin tecnologia digital i permetin la creació de hubs de producció audiovisual digitals en què hi hagi totes les activitats de la cadena de valor de la producció audiovisual.
 • Desenvolupament d'una plataforma de continguts audiovisuals en espanyol

 

3) Competències Digitals

 • Formació en competències digitals (incloent tutories) i professionalització de les activitats de el sector.
 • Suport a la transformació digital de Pimes amb activitat (en sentit ampli) al sector audiovisual

 

4) Altres línies diferents de les anteriors

 

La presentació de manifestacions d'interès està oberta a tot tipus d'agents privats i organismes o administracions públiques i les propostes hauran de versar sobre els aspectes descrits a l'apartat anterior

La informació que es recopili mitjançant aquestes manifestacions d'interès té com a únic objectiu ajudar a la definició de les línies estratègiques i guiar l'acció d'aquesta Secretaria d'Estat en l'execució dels plans amb càrrec als fons europeus. Aquesta Manifestació d'interès no es realitza en el marc de cap procediment de contractació ni de subvenció ja convocat i en cap cas genera dret preferent al finançament, ni compromís algun per part del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital. Es garantirà la confidencialitat de la informació enviada i el reconeixement de la propietat intel·lectual.

La no presentació d'una Manifestació d'interès no limitarà la possibilitat de presentar propostes en una eventual futura convocatòria o licitació. Les convocatòries posteriors a aquesta Manifestació d'Interès estaran subjectes a tot moment als criteris de publicitat, concurrència, transparència i no discriminació.

Data límit: 28/05/2021 a les 08.00h.

Formulari: https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/corp/5880/hhko

Més informació: https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/participacionpublica/consultapublica/Paginas/manifestacion-interes-spain-audiovisual-hub.aspx

 

 

 

 

 

Convocatòria: l'esport com a eina d'integració i inclusió social de refugiats

L’objectiu específic d’aquesta acció és promoure el compromís directe dels refugiats i les comunitats d’acollida de la UE i promoure un enfocament a escala europea, augmentant el potencial de les comunitats d’acollida europees per implicar i integrar amb èxit els refugiats mitjançant l’esport. 

El terme "refugiat" indica les persones que tenen l'estatus de refugiat formal en un estat membre de la UE, així com les persones que han sol·licitat oficialment l'estatus de refugiat a la UE i les sol·licituds de les quals encara no s'han tramitat. Les persones amb antecedents migratoris que no siguin "refugiats" queden excloses de l'abast d'aquesta convocatòria de propostes. 

La implementació de l’acció preparatòria tindrà la deguda consideració a la complementarietat amb el programa esportiu Erasmus + de la UE, amb les accions elegibles en el marc del Fons d’asil, migració i integració (AMIF), així com amb les que es financen actualment en el marc del projecte pilot “Promoció de la salut, millorar l’activitat física a tot Europa ”. 

Les activitats han de recollir-se en el marc dels valors comuns europeus i respectar aquests principis essencials i, sobretot, la no discriminació, la tolerància i la igualtat de gènere. 

A continuació es mostra una llista no exhaustiva de les principals activitats elegibles en aquesta convocatòria de propostes: 

Activitats esportives destinades a promoure la participació de refugiats a les societats de la UE 
Preparació i formació d’entrenadors i personal esportiu que treballaran en la integració i inclusió social dels refugiats a través de l’esport 
Desenvolupament d'activitats i identificació de bones pràctiques sobre la participació dels refugiats en activitats esportives destinades a la seva integració a les societats d'acollida. 

Per ser elegibles, els sol·licitants han de complir els criteris següents: 

- ser una organització pública o privada amb personalitat jurídica principalment activa en el camp de l’esport i organitzar regularment competicions esportives a qualsevol nivell (les persones físiques no són elegibles) 

- tenir el seu domicili social en un dels estats membres de la UE.   

Pressupost: 1,9M €       |       Data límit: 16/06/2021 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-sport-2021-inclusion-refugees;callCode=PPPA-SPORT-2021-INCLUSION-REFUGEES;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState

Convocatòria: innovació d'infraestructures i programes esportius de base

L’objectiu d’aquesta acció preparatòria és la realització de projectes pilots per identificar i provar idees innovadores donant l’oportunitat a les organitzacions esportives de desenvolupar i promoure noves formes de practicar activitats esportives i físiques, la comunicació sobre aquestes activitats i el seu benefici i el desenvolupament d’instal·lacions esportives lleugeres. Això inclou el desenvolupament de noves formes d’esport i activitats físiques, la comunicació sobre aquestes activitats i els seus beneficis, així com el desenvolupament d’instal·lacions esportives petites i recreatives.  

L'objectiu específic d'aquesta acció és donar suport a la promoció de l'activitat física mitjançant formes modernes i flexibles de practicar esport tant en termes d'oferta (entrenaments, activitats) com d'infraestructures.  

Les accions promouran noves formes de practicar esport, com ara: 

 • adaptació de la infraestructura existent i desenvolupament d’instal·lacions esportives lleugeres, que complementen directament els resultats esperats; 
 • organització de noves formes d'activitats físiques i integració amb activitats tradicionals per oferir activitats esportives; enfocaments innovadors dels programes de formació;  
 • activitats intergeneracionals i divulgació als joves per augmentar la seva participació;  
 • ús de tecnologia digital i xarxes socials.  

Les activitats han de respectar els principis essencials de la UE com la no discriminació; qualsevol infraestructura esportiva implicada en les activitats haurà de ser accessible per a persones amb discapacitat. 

Per ser elegibles, els sol·licitants (beneficiaris i entitats afiliades) han de:  

Ser una entitat jurídica (entitat pública o privada)  
Ser una federació, organització o club esportiu amb personalitat jurídica, que organitzi regularment competicions o activitats esportives i tingui activitats a Europa, dimensió europea o impacte europeu.  
Establir-se en un dels països elegibles, és a dir:  
Estats membres de la UE (inclosos els països i territoris d’ultramar (PTU)). Els beneficiaris i les entitats afiliades s’han de registrar al registre del participant abans d’enviar la proposta  
i hauran de ser validats pel Servei Central de Validació (validació REA). Per a la validació, se’ls demanarà que pengin documents que mostrin l’estat i l’origen jurídic. 

Pressupost: 1.900.000,00 €      |      Data límit: 16/06/2021 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-sport-2021-grassroots-innovation;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

Convocatòria d’ajuts per a projectes de memòria europea

Donar suport a projectes destinats a commemorar la definició d’esdeveniments de la història moderna europea, incloses les causes i conseqüències dels règims autoritaris i totalitaris, i a sensibilitzar els ciutadans europeus sobre la seva història, cultura, patrimoni cultural i valors comuns, millorant així la seva comprensió de la Unió, els seus orígens, finalitat, diversitat i èxits i la importància de la comprensió mútua i la tolerància. Amb aquests ajuts es donar suport a les següents iniciatives polítiques europees: Estratègia de la UE per combatre l’antisemitisme, pla d’acció d'antiracisme de la UE per al 2020-2025 i el marc estratègic de la UE per al poble gitano en matèria d’igualtat, inclusió i participació. 

  

Eels projectes han d'abordar una (o totes dues) de les prioritats polítiques establertes per al 2021:  

1. Commemoració i investigació i educació sobre crims comesos en règims totalitaris 

2. Resistència, transició democràtica i consolidació democràtica a la UE  

La convocatòria posa èmfasi específic en la dimensió transnacional de la memòria i en un intercanvi transfronterer per afavorir la comprensió europea comuna de la història, els valors culturals i la pertinença. 

 

Pressupost: 4,5 MEUR     |     Data límit: 22/06/2021 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-rem;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

 

Inversions i reformes de l’Estat espanyol per a afrontar el Repte Demogràfic amb els recursos del Next Generation EU

El Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITECO) ha posat en funcionament el Fòrum de Cohesió Territorial, amb la finalitat principal de coordinar la implementació arreu de l’Estat, amb diferents actors, especialment locals, de les inversions i reformes amb relació al repte demogràfic previstes dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència estatal, que ha d’implementar els recursos del Next Generation EU al conjunt de l’Estat.

L’objectiu és establir, juntament amb les 130 mesures anunciades fa un mes en el Fòrum Permanent pel Repte Demogràfic, una agenda efectiva d’igualtat i cohesió territorial que promogui la diversificació econòmica del territori, així com la creació d’aliances publicoprivades amb el tercer sector, el sector privat, les universitats i centres d’investigació i amb la ciutadania en el seu conjunt. Es fa un èmfasi especial en la població jove, gran afectada a escala estatal en problemes d’ocupació, per exemple.

Les 130 mesures que es van anunciar el mes passat tenen 10 eixos d’actuació principals:

 1. Impuls de la transició ecològica
 2. Transició digital i plena connectivitat territorial
 3. R+D+I arreu del territori
 4. Impuls del turisme sostenible
 5. Igualtat de drets i oportunitats per les dones i els joves
 6. Foment de l’emprenedoria i de l’activitat empresarial
 7. Reforç dels serveis públic i impuls a la descentralització
 8. Benestar social i economia dels ciutadans
 9. Promoció de la cultura
 10. Reformes institucionals i normatives per abordar el repte demogràfic

Les mesures que s’engloben dins d’aquests eixos principals es valoren inicialment en 10.000 MEUR. Aquest pla té previst iniciar-se aquest mateix any i es pretén que s’allargui fins com a mínim el 2023.

https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/medidas-reto-demografico/

Accés al document complert: https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/medidas-reto-demografico/plan_recuperacion_130_medidas_tcm30-524369.pdf

Manifestació d’interès per identificar les àrees en què es requereixen ajuts per a l'extensió de banda ampla en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

La Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital (MINECO) sotmet a consulta de totes les parts interessades (operadors, administracions públiques, Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i altres agents) la relació preliminar de zones blanques i grises NGA, elaborada a partir de la informació disponible de cobertura de xarxes de banda ampla de nova generació (xarxes NGA). 

L'objectiu de la consulta és consolidar aquesta identificació preliminar per obtenir la relació definitiva de zones blanques NGA i de zones grises NGA, en què, d'acord amb la normativa d'ajuts d'Estat, és possible concedir ajuts públics al llarg de l'any que per a la realització de projectes d'extensió de la cobertura de xarxes NGA en aquestes zones. 

Les zones blanques són aquelles que no disposen de cobertura de xarxes de velocitat de al menys 30 Mbps, ni plans per a la seva dotació en els pròxims tres anys. Les zones grises incloses a la consulta són aquelles en què, tot i tenir cobertura o previsions de cobertura de molt alta velocitat en els pròxims tres anys, és proporcionada per un sol operador i la velocitat és menor de 100 Mbps. 

La consulta pública de zones blanques i grises, juntament amb la consulta de manifestacions d'interès per a la recepció de propostes per estendre la banda ampla de molt alta velocitat i avançar el desplegament de 5G en zones poc poblades, permetran definir els instruments de col·laboració públic- privada que facilitin l'extensió de la cobertura de 100 Mbps a el 100% de la població abans de l'any 2025. 

El Pla per a la Connectivitat i les Infraestructures Digitals, les mesures s'integren en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, té com a objectiu que el 100% de la població tingui accés a xarxes de nova generació d'alta velocitat a l'any 2025, reforçant amb això la cohesió territorial i social de país. El Pla actuarà sobre les denominades zones blanques o grises, tal com permet la normativa europea. 

Data límit: 29/05/2021 

https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/participacionpublica/consultapublica/Paginas/zonas-blancas-grises-NGA.aspx

Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2021

Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2021 corresponents a la recuperació del potencial forestal Per a les zones afectades per incendis forestals a l'Alt Empordà de l'any 2012 en suredes cremades i per a les zones afectades per danys biòtics sobre el pinastre a les comarques de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Maresme i el Vallès Oriental

Les actuacions subvencionables són les següents: 

Restauració del potencial forestal 

1) Tallada de la vegetació afectada i tractament de les restes generades en el cas de l'incendi forestal a l'Alt Empordà de l'any 2012 sobre masses de sureda cremada.

2) Tallada de la vegetació afectada i tractament de les restes generades en els casos de danys biòtics en masses de pi pinastre o marítim (Pinus pinaster) dels municipis de les comarques que figuren en el punt 7 d'aquesta Resolució.

Les actuacions subvencionables s'han d'ajustar als criteris tècnics següents: 

Per a les actuacions de restauració del potencial forestal i pel que fa a les zones cremades, només s'acceptaran sol·licituds per als casos d'incendi forestal a l'Alt Empordà de l'any 2012 sobre masses de sureda (masses on l'espècie principal és l'alzina surera) cremada, i el grau d'afectació haurà de ser superior al 20% dels arbres existents a les zones afectades.

Pel que fa a les zones afectades per danys biòtics, només s'acceptaran sol·licituds per als casos de danys en masses de pi pinastre o marítim (Pinus pinaster) de les comarques de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Maresme i el Vallès Oriental inclosos en la declaració oficial de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi emesa el 2 de febrer de 2018, i el grau d'afectació també haurà de ser superior al 20% dels arbres existents dins la zona afectada. Caldrà triturar o enretirar les restes superiors a 10 cm de diàmetre i enretirar els troncs en menys de 3 setmanes entre els mesos de juny i novembre. Els mesos de desembre, gener i febrer, es podrà acumular fusta a bosc sempre que a 28 de febrer aquesta fusta sigui enretirada o triturada. Durant els mesos de març, abril i maig, no es podrà realitzar cap treball a les masses forestals afectades, excepte en els municipis d'Anglès, Bescanó, Brunyola, Caldes de Malavella, Maçanet de la Selva, Massanes, Riudarenes, Santa Coloma de Farners, Sils i Vilobí d'Onyar.

Només es poden obviar aquestes condicions en el cas de tallar pins que ja estiguin morts i secs; en aquest cas, només cal trossejar les restes de qualsevol diàmetre i deixar-les esteses. 

Per a les zones afectades per incendi, el concepte inclou la tallada de vegetació morta i/o greument afectada, amb l'extracció dels arbres i arbustos de més d'1,5 m d'alçada i respectant els grups d'arbres amb possibilitat de supervivència. Pel que fa a les restes generades, s'han de trossejar en una mida no superior a l'1,5 m i distribuir sobre el terreny homogèniament. En tot cas, les estructures resultants no han de superar els 60 cm d'alçada i s'han d'ordenar de tal manera que es faciliti l'accés per a la realització de tasques posteriors de regeneració.

L'import màxim total que es podrà atorgar a una mateixa persona beneficiària és de 25.000,00 euros. 

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). 

Pressupost: 250.000 €

Data límit: un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGC núm. 8391 de 21 d’abril de 2021 

 

Premis de la Nova Bauhaus Europea

Per accelerar la transició verda, contribuir a la recuperació i garantir una millor convivència per a tothom, hem d’aprofitar la riquesa de coneixement, experiència i capacitats existent, així com demanar noves visions, noves idees i noves solucions.  

Els premis reconeixen i celebren els èxits existents i donen suport a la generació més jove per desenvolupar encara més conceptes i idees emergents. Donen visibilitat a exemples i conceptes que il·lustren com ja existeixen llocs bells, sostenibles i inclusius als nostres territoris, a les nostres comunitats i a les nostres pràctiques, obrint el camí cap al futur. 

Hi haurà premis en 10 categories diferents. A cadascuna de les categories hi ha dues línies de competició paral·leles: 

 • Nous premis Bauhaus europeus per a exemples / projectes acabats existents 
 • Nova Bauhaus europea Rising Stars per a conceptes o idees presentats per joves talents de 30 o menys anys 

  Les deu categories són: 

 • Tècniques, materials i processos per a la construcció i el disseny 
 • Construcció amb esperit de circularitat 
 • Solucions per a la coevolució de l'entorn construït i la natura 
 • Espais urbans i rurals regenerats 
 • Productes i estil de vida 
 • Patrimoni cultural preservat i transformat 
 • Llocs reinventats per trobar-se i compartir 
 • Mobilització de la cultura, art i comunitats 
 • Solucions de vida modular, adaptables i mòbils 
 • Models educacionals interdisciplinars 

  Els guanyadors de cada categoria rebran: 

 • 30.000 euros i un paquet de comunicació per als New European Bauhaus Awards 
 • 15.000 euros i un paquet de comunicació per a les noves estrelles emergents de la Bauhaus europea 

Les sol·licituds les poden presentar les persones i les organitzacions autoritzades a representar la iniciativa. Es permeten sol·licituds conjuntes. La sol·licitud contindrà una explicació sobre el paper de les entitats sol·licitants en el projecte. 

Les sol·licituds de la Nova Bauhaus Rising Stars europea poden ser presentades per persones o grups d’individus de 30 anys o menys a la data de finalització d’aquesta convocatòria. 

Els sol·licitants poden ser residents a la UE o no de la UE, sempre que el seu projecte / idea es desenvolupi o s’implementi a la UE. 

Les aplicacions es poden modificar sempre que estiguin en mode esborrany. 

Per reflectir la dimensió participativa de la fase de disseny de la Nova Bauhaus Europea, el procés de selecció dels premis implicarà una votació pública per part dels subscriptors del butlletí sobre la Nova Bauhaus Europea, així com una avaluació dels socis oficials de la Nova Bauhaus Europea. 

 

 Data límit: 31/05/2021 

 Premis Nova Bauhaus Europea . Obre en una nova finestra.  

Premi Acció transformadora 2021 per a contribucions locals o regionals en pro de la implementació dels ODS, l’Acord Climàtic de París i el Pacte Verd Europeu

El Premi Europeu al Desenvolupament Sostenible, organitzat per l’ICLEI (Governs locals per la Sostenibilitat), el País Basc i la ciutat d’Aalbord (Dinamarca), amb el suport del Comitè Europeu de les Regions i el Banc Europeu d’Inversions, reconeix Accions Transformadores, que reflecteixen les contribucions locals o regionals en pro de la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, l’Acord Climàtic de París i el Pacte Verd Europeu. 

Es concedeix a una ciutat, regió o organització de la societat civil, que utilitzi les 15 vies descrites a la Declaració Basca per provocar la transformació sociocultural, socioeconòmica i tecnològica de la seva comunitat. 

Cerquen accions transformadores amb un alt nivell d’innovació, per exemple en termes d’innovació social i economia cívica, que inspirin a altres a reproduir l’acció en altres llocs d’Europa. 

Les accions que formin part d’un enfocament integrat per oferir la sostenibilitat a la ciutat o la regió i estiguin vinculades a les àrees temàtiques del Pacte Verd Europeu, són especialment buscades. En particular, les relacionades amb la biodiversitat, sistemes alimentaris sostenibles, agricultura sostenible, energia neta, indústria sostenible, construcció i renovació, mobilitat sostenible, control de la contaminació i acció climàtica. 

  

Les accions transformadores haurien de combinar diverses vies i abordar una o més agendes de la Declaració Basca, i haurien d’aconseguir una transformació integral amb un impacte local o regional positiu. 

  

Premi: 

 • 10.000 euros per iniciar una acció transformadora a la vostra ciutat, regió o municipi 
 • Difusió a la Plataforma de Ciutats Sostenibles 
 • Promoció a través del lloc web ICLEI, butlletí electrònic ICLEI a Europa i canals de xarxes socials 
 • Publicitat en publicacions relacionades amb el desenvolupament sostenible 
 • Un trofeu i el dret a ser anomenat "Acció transformadora de l'any 2021" 
 • Icona digital ‘Acció transformadora de l’any 2021’ per utilitzar a llocs web, comptes de xarxes socials i signatura de correu electrònic  

Data límit: 31/07/2021 

Convocatòria Erasmus+: Joventut europea unida

L’acció “Joventut europea unida” es dirigeix a organitzacions juvenils de base que volen establir associacions transfrontereres, és a dir, que tenen com a objectiu afegir una dimensió europea a les seves activitats i vincular aquestes activitats a les polítiques de joventut de la UE, sobretot l’Estratègia juvenil de la UE 2019-2027.  

L’objectiu és fomentar noves aplicacions d’organitzacions encara no ben consolidades a nivell europeu. Amb aquest objectiu, l’acció consisteix principalment a donar suport a activitats destinades a connectar organitzacions juvenils a nivell de la UE i ONG de base que operen a nivell local (rural, ciutats, regions, països) que es beneficiaran del desenvolupament d’activitats transfrontereres. 

 

L’estructura general de l’acció té en compte la mida creixent del sector juvenil, les tendències canviants en la participació dels joves i la necessitat d’un suport més finançat i estable al domini juvenil. També es té en compte la necessitat de cobrir millor la gran diversitat d’organitzacions juvenils a tot Europa i de respondre a les necessitats identificades tant d’activitats de base com de grans projectes de cooperació a Europa. 

  

Els projectes d’aquesta acció volen crear xarxes que promoguin associacions transfrontereres que funcionaran en estreta cooperació amb joves de tota Europa (països del programa Erasmus +). Aquestes xarxes organitzaran cooperació, intercanvis, promouran formació (per exemple, per a líders juvenils) i permetran als mateixos joves establir projectes conjunts mitjançant activitats físiques i / o en línia. 

   

Finalment, a la llum de la pandèmia COVID-19, cal respondre per mitigar el seu impacte socioeconòmic sobre la joventut, inclòs el desenvolupament de capacitats i mesures específiques per fer front a la recuperació de la crisi Covid-19 al sector juvenil. En fer-ho, les xarxes juvenils haurien de considerar maneres de forjar la solidaritat i la inclusió, que concorden amb reptes relacionats amb les habilitats digitals i els estils de vida ecològics. 

  

L'acció vol donar suport específicament a: 

 • La promoció i desenvolupament de la cooperació estructurada transnacional, en línia i fora de línia, entre diferents organitzacions juvenils per tal de construir o enfortir associacions centrades en la solidaritat i la participació democràtica inclusiva de tothom; 
 • La implementació de marcs i iniciatives de la UE, com ara recomanacions específiques per a països del semestre europeu, pel que fa a l’àmbit juvenil; 
 • Iniciatives per animar els joves a participar en el procés democràtic i en la societat organitzant formacions, mostrant punts en comú entre els joves europeus i fomentant el debat sobre la seva connexió amb la UE, els seus valors i els fonaments democràtics, inclús proporcionant una veu significativa als joves a el marc del procés de recuperació de Covid-19; 
 • La participació de grups de joves poc representats (per exemple, joves vulnerables i desafavorits socioeconòmicament) en la política, les organitzacions juvenils i altres organitzacions de la societat civil; 
 • Noves maneres d’empoderar les organitzacions juvenils per tractar la pandèmia Covid-19 i les seves conseqüències. Indicativament, això podria incloure la millora de la col·laboració entre organitzacions juvenils en un context digital mitjançant l'ús de mètodes d'aprenentatge no formal i models organitzatius rellevants, incloent modes alternatius d'intercanvi i ajuda mútua. 

  

S’hi poden presentar ONGs, autoritats públiques a nivell local, regional o estatal, i institucions de recerca o educació, entre d’altres. 

  

Pressupost: 3M €       |       Data límit: 24/06/2021 

  

 

Accions Jean Monnet en altres camps de l'educació i la formació: formació del professorat

Conèixer els objectius i el funcionament de la Unió Europea és una part important de la promoció de la ciutadania activa i dels valors comuns de llibertat, tolerància i no discriminació. Hi ha un desconeixement generalitzat de la Unió Europea i molta desinformació, que al seu torn augmenten el desencís de la gent per la Unió i les seves polítiques.  

Els professors i els formadors estan disposats a participar en oportunitats per al seu propi desenvolupament professional; un nombre significatiu de professors expressen la necessitat d’ampliar les seves competències per desenvolupar un ambient d’aula inclusiu mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i l’ensenyament en aules multilingües i multiculturals. També necessiten oportunitats d'expansió professional pel que fa a la dimensió europea de l'ensenyament a l'escola, en particular sobre l'ensenyament sobre la Unió Europea de manera atractiva.  

L’objectiu general és promoure una millor comprensió, tant en educació general com en formació professional de la Unió Europea i del funcionament de les seves institucions. 

 Les institucions d’ensenyament superior o els instituts / agències de formació del professorat organitzaran activitats en virtut d’aquesta acció que permetran als professors de les escoles i dels proveïdors d’Ensenyament i Formació Professional (FP) desenvolupar noves habilitats, ensenyar i participar en assumptes de la UE, cosa que els permetrà comprendre millor la UE i el seu funcionament.  

Els òrgans de formació del professorat (tant per a la formació inicial del professorat com per al desenvolupament professional continu dels professors) reforçaran els seus coneixements i habilitats internes en matèria d’ensenyament sobre qüestions de la UE i, per tant, deixaran els professors més ben equipats a l’hora d’introduir contingut de la UE en les seves activitats. Les activitats de formació del professorat donaran suport al personal educatiu de les escoles i els proveïdors d’FP 

  Les formacions per a professors de Jean Monnet tenen com a objectiu donar suport a les escoles i als proveïdors d’FP en la planificació, l’organització i la distribució de contingut de la UE en les seves activitats curriculars i extraescolars.  

Els objectius principals són: 

 • permetre que les escoles i els proveïdors d’FP formin coneixement sobre la UE entre els seus professors; 
 • oferir propostes de formació estructurades sobre temes de la UE per a escoles i proveïdors d’FP, oferir contingut i metodologies per als professors que imparteixen docència a diversos nivells, de diferents procedències i experiència; 
 • impartir cursos específics de formació individual o grupal (modulars, residencials, combinats o en línia) per a professors interessats en la UE i disposats a integrar assignatures de la UE en el seu treball diari; 
 • fomentar la confiança dels professors en la integració d’un angle de la UE en el seu treball diari. 

Pressupost: 4M €        |        Data límit: 02/06/2021 

  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2021-ofet-tt;callCode=ERASMUS-JMO-2021-OFET-TT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState

Capitals europees de turisme intel·ligent 2022

La capital europea del turisme intel·ligent 2022 és la tercera edició del concurs. Aquesta iniciativa premia les ciutats europees per les pràctiques turístiques destacades, innovadores i sostenibles.  

Les sol·licituds primer seran avaluades per un grup d’experts independents. En el segon pas, es convidarà fins a set ciutats preseleccionades a presentar la candidatura de la seva ciutat davant del jurat europeu. El jurat europeu seleccionarà dues guanyadores, les capitals europees del turisme intel·ligent 2022. 

L’objectiu és promoure la innovació per enfortir les destinacions intel·ligents a Europa, millorar les ofertes turístiques per als visitants i facilitar noves associacions, la creació de xarxes i l’intercanvi de bones pràctiques. També fomentar l’oferta turística avançada de la UE al públic mundial i augmentar de manera sostenible la presència en destinacions pioneres que ofereixen experiències de visitants úniques. 

  

La iniciativa està gestionada per la Direcció General de Mercat Interior, Indústria, Emprenedoria i Pimes de la Comissió Europea. Té el suport del programa COSME i resulta d’una acció preparatòria proposada pel Parlament Europeu. 

  

Data límit: 16/06/2021 

 https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/index_en

Premi EDEN 2022 per a destinacions turístiques més petites que impulsen un turisme sostenible

EDEN és una iniciativa de la UE, implementada per la Comissió Europea. El seu objectiu és reconèixer i premiar les destinacions més petites que han implementat estratègies d’èxit per impulsar el turisme sostenible mitjançant bones pràctiques verdes.  

El guanyador del títol Europe Destinations of Excellence 2022 serà reconegut, a tota la UE, com a pioner en turisme sostenible: una destinació més petita que lidera la transició cap a un turisme més ecològic.

El guanyador rebrà un suport expert en comunicació i marca per promocionar la seva destinació als mitjans de comunicació i en línia. Inclourà un vídeo que posa de manifest les pràctiques sostenibles que van ajudar a destacar la ciutat. La UE també promourà la destinació guanyadora per augmentar la visió de la ciutat i impulsar el turisme. 

El concurs està obert a ciutats dels països de la UE i dels països COSME, amb entre 25.000 i 100.000 habitants. 

  

Data límit: 16/06/2021 

  

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/eden/apply_en

Convocatòria d’ajuts per promoure la igualtat i la lluita contra el racisme, la xenofòbia i la discriminació

La Direcció General de Justícia (DG JUST) publica la present convocatòria d’ajuts del programa Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors (CERV) l’objectiu de la qual és donar suport a un enfocament integral i interseccional i a accions específiques per prevenir i lluitar contra la intolerància, el racisme, la xenofòbia i la discriminació, en particular per motius d’origen racial o ètnic, color, religió, orientació sexual, identitat de gènere, fins i tot quan aquesta es manifesta en forma d’antigitanisme, antisemitisme, odi antimusulmà, afrofòbia i fòbia LGBTIQ, en línia i no.

Amb aquest objectiu es finançaran les següents prioritats:

 1. Lluita contra la intolerància, el racisme, la xenofòbia, la discriminació, els discursos d'odi i els delictes d'odi
 2. Promoure la gestió de la diversitat i la inclusió en el lloc de treball, tant en el sector públic com en el privat.
 3. Combatre la discriminació contra les persones LGBTIQ i promoure la igualtat LGBTIQ mitjançant la implementació de l’Estratègia d’igualtat LGBTIQ
 4. Prevenir, informar i combatre el discurs d'odi en línia
 5. Restringit a les autoritats públiques per millorar les seves respostes a la discriminació (interseccional), el racisme i la xenofòbia, en particular, basats en l'origen racial o ètnic, la religió o el color, així com en l'orientació sexual, la identitat de gènere, l'expressió de gènere o les característiques sexuals

Podran participar com a socis dels projectes: Les autoritats públiques dels estats membres, a tots els nivells, inclosos els òrgans d’igualtat i les organitzacions de la societat civil, com ara les organitzacions de base comunitària.

Les activitats podran ser:

 1. Coalició i desenvolupament de capacitats, formació de professionals i víctimes de discriminació (interseccional), discursos d'odi i delictes d'odi;
 2. Aprenentatge mutu, intercanvi de bones pràctiques, cooperació, inclosa la identificació de les millors pràctiques que poden ser transferibles a altres països participants;
 3. Difusió i sensibilització, incloses les xarxes socials o campanyes de premsa;
 4. Estudis i activitats analítiques;
 5. Promoció d’habilitats digitals i pensament crític;
 6. Registre de dades, recopilació de dades, enquestes, seguiment i notificació d'incidents de discriminació, discursos d'odi i delictes d'odi, inclosa l'anàlisi de tendències, factors desencadenants i ecosistema d'odi en línia;
 7. Empoderament i suport de les víctimes;
 8. Dissenyar i implementar estratègies o plans d'acció;
 9. Activitats de capacitació i formació per a les autoritats nacionals, regionals i locals. Nota: no es finançaran activitats que donin suport a partits polítics específics, independentment dels seus motius d’aplicació o objectius.

 

Pressupost:   9.900.000,00€      |      Data límit: 15/06/2021

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-equal;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

Convocatòria d’ajuts per a la protecció i promoció dels drets del infants

La Direcció General de Justícia (DG JUST) publica la present convocatòria d’ajuts del programa Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors (CERV) la qual contribuirà a respondre a l’impacte de la pandèmia Covid-19, promovent formes d’incorporar i incorporar els drets dels infants en les respostes a aquesta i qualsevol altra situació d’emergència. Es promocionarà respostes sensibles al gènere a les diferents necessitats dels nens que segueixen augmentat per la pandèmia Covid-19. Així mateix els projectes contribuiran a la implementació de les accions proposades per la Estratègia de la unió Europea sobre els drets de l’infant i a l’enfortiment dels sistemes de protecció infantil.

Els objectius específics dels projectes hauran de ser els següents:

 • Prevenir i combatre a tots els nivells totes les formes de violència masclista contra les dones i les nenes i la violència domèstica, inclosa la promoció dels estàndards establerts al Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita violència contra les dones i violència domèstica;
 • Prevenir i combatre totes les formes de violència contra nens, joves i altres col·lectius en risc, com ara les persones LGBTQI i les persones amb discapacitat;
 • Donar suport i protegir totes les víctimes directes i indirectes de les formes de violència com ara les víctimes de violència domèstica perpetrades dins de la família o en les relacions íntimes, inclosos els nens orfes com a conseqüència de crims, i donar suport i garantir el mateix nivell de protecció a tota la Unió per a les víctimes de violència masclista.

Podran participar com a socis dels projectes:

 • Les autoritats nacionals i locals,
 • Organitzacions de la societat civil, incloses les internacionals i civils
 • Organitzacions de la societat i acadèmics el treball dels quals és rellevant en l'àmbit dels drets dels nens.

Les activitats dels projectes podran ser:

 • Avaluar les lliçons apreses de la situació COVID-19 en el context del seu impacte en els drets dels infants, proporcionant recomanacions per incorporar els drets dels infants i situant-les al centre de les respostes polítiques en situacions d’emergència a nivell nacional i / o nivell local;
 • Establir, enfortir i avaluar protocols i mecanismes de cooperació entre les autoritats i serveis pertinents a nivell local i nacional, i la prestació suport als nens més afectats per la situació COVID-19;
 • Augmentar la capacitat de les autoritats locals i nacionals i augmentar-ne la consciència dels drets i necessitats dels infants.

Els resultats esperats dels projectes hauran de ser:

 • Augment del coneixement sobre l'impacte de la pandèmia COVID-19 en els nens, com així com de les respostes de polítiques públiques preses i de les lliçons apreses per al futur;
 • Establiment de protocols que garanteixin la integració i la protecció dels drets dels infants i donar suport als nens en situacions d’emergència en el futur;
 • Implementació de les recomanacions de la propera estratègia de la UE sobre els drets del nen.

Per ser elegibles, les sol·licituds de subvenció han de complir els criteris següents:

 • El projecte pot ser nacional o transnacional;
 • La sol·licitud ha d’implicar almenys dues organitzacions (sol·licitant i soci);
 • L’ajut de la UE sol·licitada no pot ser inferior a 75.000 euros.

Pressupost:   2.160.000,00€      |      Data límit: 07/09/2021

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-child;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

El Govern aprova una convocatòria d’ajuts a la gestió forestal sostenible i la modernització del sector finançada amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència

El Govern ha aprovat l’expedient plurianual de la convocatòria d’ajuts a la gestió forestal sostenible d’inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (PDR 2014-2020). L’objectiu de la convocatòria és la professionalització del sector, mitjançant actuacions en l’àmbit de compra de nova maquinària, per exemple. Això es podria traduir en una millora en la competitivitat i en l’impacte mediambiental que actualment tenen aquestes indústries. A més, aquests nous recursos econòmics potencialment poden influir en la creació de nous llocs de treball en zones rurals.  

La convocatòria té com a receptors principals empreses i autònoms que es dediquin a l’activitat forestal. 

El focus sobre la protecció i la preservació de la biodiversitat és important per tal d’accedir a aquests recursos. Es pretén encaminar el sector cap a un escenari de zero emissions en un futur no molt llunyà, mitjançant una major eficiència de nova maquinària i processos de producció. 

Aquests ajuts s’emmarquen dins l’Agenda Forestal 2020-2025 de la Generalitat de Catalunya. La dotació per aquests ajuts és de 6 milions d’euros. L’origen del finançament és el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, instrument principal del programa Next Generation EU. Aquesta línia de subvencions ja es trobava prevista dins el Pla de Desenvolupament Regional (PDR) 2014-2020, però les noves fonts de finançament de la UE han permès impulsar aquesta nova convocatòria. Aquests ajuts se sumen als aprovats pel Govern al març per atendre la convocatòria 2021 d’ajuts a la gestió forestal sostenible per un import total de 6.225.815,79 euros els quals permeten a les entitats locals propietàries de boscos de Catalunya realitzar feines de planificació i de gestió forestal sostenible en les més de 300.000 hectàrees de bosc de propietat pública del nostre país. 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/405130/el-govern-destina-6-milions-d-euros-per-a-ajuts-a-empreses-i-autonoms-del-sector-forestal

El MITECO presenta els avanços del Pla de recuperació en matèria de biodiversitat, economia circular i protecció de litoral i recursos hídrics

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) durant la segona reunió del Fòrum d'alt nivell sobre Infraestructures i Ecosistemes Resilients que pretén afavorir el diàleg i la governança conjunta per a la implementació de les reformes i inversions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Al Fòrum, on es reuneixen representants d'empreses, de la societat civil i de el món acadèmic,  s’han presentat els avenços en matèria de medi ambient, així com les dotacions previstes per a la conservació i restauració d'ecosistemes i la seva biodiversitat, la preservació de l'espai litoral i els recursos hídrics i la implementació de l'Estratègia Espanyola d'Economia circular i la normativa de residus. 

La conservació i restauració d'ecosistemes marins i terrestres i la seva biodiversitat, amb una dotació de 1.642 milions d'euros, es configura com un component clau per millorar el patrimoni natural i impulsar les infraestructures verdes a Espanya. 

A més, es contemplen actuacions en matèria de biodiversitat, restauració ecològica i gestió del medi natural orientades a disminuir els nivells d'estrès sobre les espècies i els ecosistemes, apostant per actuacions que facilitin la seva adaptació al canvi climàtic, així com els serveis essencials que brinden. 

D'altra banda, el MITECO preveu reformes i inversions per valor de 2.091 milions d'euros per reduir la vulnerabilitat dels recursos hídrics i els espais naturals costaners front als efectes del canvi climàtic, a través de restauracions i intervencions sobre infraestructures orientades a reduir la sensibilitat davant els riscos. 

El pla de suport a la implementació de l'economia circular i a la normativa de residus, dotat amb 850 milions d'euros, està comprès per l'Estratègia Espanyola d'Economia Circular 2030. 

La Manifestació d'Interès d'Economia Circular en l'àmbit de l'empresa realitzada des del MITECO es van presentar prop de 1.300 projectes centrats en avançar en la circularitat dels models de producció i consum en empreses.  

Així mateix, durant la reunió s’ha recordat que el 31% del total de la quantia atribuïda en el Pla de recuperació als components de la Secretaria d'Estat de Medi Ambient s'ha avançat en els pressupostos generals de l'Estat de 2021. 

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme presenta l’Estratègia de sostenibilitat per a les destinacions turístiques

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme va presentar, el passat 19 d’abril, l'Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destinacions amb un pressupost de 1.905 milions. L'Estratègia establirà les bases d'un nou model turístic per transformar les destinacions d'acord a criteris sostenibles alineats amb els Objectius de l'Agenda 2030 i està recollida dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que es presentarà a la Comissió Europea. 

L’Estratègia ha estat elaborada per la Secretaria d'Estat de Turisme amb la participació dels responsables de turisme de les comunitats autònomes (CCAA) i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), l'Estratègia estableix els objectius i resultats esperats pels programes dels Plans de Sostenibilitat, i defineix les categories de destinació en què s'executaran aquestes actuacions.

Aquesta estratègia respon a dos objectius generals:

 • En primer lloc, donar suport a les destinacions turístiques espanyoles, qualsevol que sigui la seva escala i el tipus de demanda a què respongui, en un procés de transformació que els condueixi a convertir-se en pols d'innovació turística capaços d'integrar en la seva oferta la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial, i de desenvolupar estratègies de resiliència davant dels nous reptes de l'ecosistema turístic, des del canvi climàtic, fins a la sobredemanda turística o les crisis sanitàries i de seguretat.
 • El segon objectiu és assolir una major cohesió territorial, no només relacionant l'oferta i les destinacions de cada territori, sinó creant connexions entre les destinacions de diferents regions. En aquest sentit, l'Estratègia de Sostenibilitat busca un desenvolupament equilibrat del potencial turístic en el conjunt del territori, al mateix temps que pretén consolidar vincles de solidaritat a l'interior de les comunitats, de manera que contribueixin a la solució de problemàtiques comunes. 

Els resultats esperats de l'Estratègia són:

 • Millorar les destinacions turístiques gràcies a la inversió en actuacions claus per a l'augment de la seva competitivitat que permetin exercir un efecte tractor sobre la demanda turística i un efecte dinamitzador del sector turístic privat;
 • Incorporar la sostenibilitat i la digitalització en la gestió dels recursos, infraestructures i productes turístics de les destinacions;
 • Diversificar l'oferta de destinacions turístiques per contribuir a generar oportunitats d'ocupació i activitat, redistribuir la renda i afavorir la cohesió territorial i la desconcentració de la demanda i en quart i últim lloc, millorar el capital natural de sistema turístic, garantint seva perennitat mitjançant la reducció de les emissions, la millora de la gestió de deixalles i aigües, la protecció, restauració i aprofitament turístic dels ecosistemes, la renaturalització dels mateixos i la introducció d'actuacions de prevenció o mitigació dels efectes del canvi climàtic.

 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2021/190421-sostenibilidad.aspx?gfe=1

Bases reguladores dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya en el marc del PDR de Catalunya 2014-2020 i en els anys 2021 i 2022

L'objecte dels ajuts són: 

 1. Projectes de cooperació interterritorial i transnacional entre grups d'acció local (en endavant, GAL): desenvolupament de projectes de cooperació entre GAL i persones o entitats col·laboradores, si s'escau, per compartir estratègies, objectius o problemàtiques que incideixin en la implementació de les estratègies de desenvolupament 
 2. Projectes estratègics d'un GAL: un GAL podrà desenvolupar projectes estratègics amb els agents socials i econòmics del seu territori adreçats al desenvolupament de la seva estratègia de desenvolupament 

 
 

Els projectes de cooperació i els projectes estratègics han de complir les característiques següents: 

 • Han de contribuir aldesenvolupamentsostenible del medi 
 • Han d'implicarla posada en comú d'idees, coneixements, recursos humans i materials, inclosos els financers, dispersos pel territori, a l'entorn de l'assoliment d'un objectiu d'interès compartit i mitjançant l'execució de les accions que es considerin necessàries
 • La naturalesadels projectes ha d'entrar dins de l'àmbit de les directrius temàtiques definides a les estratègies de desenvolupament 
 • S'ha de regir pels principis d'innovació i efecte demostratiu.
 • Els projectes poden tenir caràcter social o econòmic, amb especial consideració per aspectes ambientals, dins les directrius temàtiques preferents dels territoris participants, i tenir en compte la igualtat d'oportunitats entre dones i homes
 • Han d'implicarl'execució d'una acció en comú. Els preparatoris d'estudis o intercanvi d'informació podran tenir la consideració de fase prèvia, però no de projecte de cooperació com a tal. La cooperació no es pot limitar a un intercanvi d'experiències
 • Ha de suposar la realització d'una acció comuna integrada.Es poden limitar a elaborar i compartir un dissenyd'accions beneficioses per als territoris participants, però se n'haurà de dur a terme l'execució particularment a cadascun d'aquests territoris i perllongar la col·laboració en les tasques de seguiment, avaluació i aprofitament de les sinergies. Es considera projecte estratègic l'elaboració conjunta d'una iniciativa, el seguiment i l'avaluació, malgrat que la gestió pugui ser individual a cada territori.
 • Poden implicar larealitzaciói/o la comercialització de productes i/o serveis en qualsevol àmbit de desenvolupament rural, realitzades entre els territoris o agents participants conjuntament
 • Han d'estar relacionat amb la seva Estratègia de Desenvolupament
 • Han depromoure la participació dels sectors socioeconòmics del territori, tant públics com privats, afectats per les finalitats i els objectius del projecte
 • Els projectes s'han d'ajustar a l'estructura i el contingut mínim establerts.   


 

Aquests ajuts estan cofinançats amb el FEADER. 

Bases reguladores: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=895196&language=ca

 

 

Programa “Europa Local 2021” de suport als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals gironins per redactar projectes europeus

Programa “Europa Local 2021” de suport als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals gironins per redactar projectes europeus

 

La Diputació de Girona ha publicat el programa Europa Local que atorga subvencions per cobrir part dels costs de redacció de projectes d'algunes convocatòries finançades per la Unió Europea.  S'admetran els costos de redacció de projectes pensats per a totes les convocatòries amb fons provinents de la Unió Europea, excepte dels fons estructurals i d'inversió (FEDER, FSE, FEADER i FEMP). Sí que s'admetran els costos derivats de la redacció de projectes redactats d'acord amb l'objectiu de Cooperació territorial europea i amb l'Instrument Europeu del Veïnatge (ENI) i del partenariat.  

Les despeses subvencionables seran les que siguin objecte de facturació entre l'1 d'octubre de l'any anterior i el 30 de novembre de l'any de la convocatòria, i poden ser:  

 • Els honoraris de professionals externs.  
 • La dedicació de personal propi dels ajuntaments, degudament justificada i valorada econòmicament.  

Les subvencions no podran excedir de 5.000 € ni del 80% del cost de l'actuació subvencionades.  

Podran sol·licitar els ajuts: Ajuntaments, consells comarcals, altres ens locals i consells esportius de la demarcació de Girona.  

  

Pressupost: 50.000,00€     |     Data límit: 30/09/2021 

Enllaç: https://seu.ddgi.cat/web/servei/6848/programa-europa-local-de-suport-als-ajuntaments--consells-comarcals-i-altres-ens-locals-per-redactar-projectes-europeus-2021

Manifestació d’interès del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per a entitats locals sobre el programa de rehabilitació a nivell de barris.

 

El Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) publica una manifestació d'interès dirigida exclusivament a entitats locals i comunitats autònomes, amb l’objectiu d’ampliar la informació disponible (entorns territorials, magnituds i característiques de la inversió, etc.) sobre els possibles àmbits en què es puguin dur a terme actuacions subvencionables amb càrrec al "Programa de rehabilitació per la recuperació econòmica i social en entorns residencials ". 

La manifestació està dirigida a aquelles entitats locals (municipis, consells comarcals,...) que puguin desenvolupar actuacions de rehabilitació edificatòria a gran escala en algun/s dels seus barris, i actuant aquests entorns residencials com a motor o catalitzador de regeneració i millora urbana. Les actuacions estaran impulsades per l'administració pública, promovent fórmules que afavoreixin la màxima eficiència dels recursos, a través d'esquemes de participació publicoprivada, en la rendibilització dels estalvis energètics, en la utilització d'aprofitaments urbanístics addicionals , així com en altres elements que poden contribuir a garantir la viabilitat economicofinancera de les actuacions i/o reduir els temps d'execució.

Les manifestacions d’interès es recullen a través del formulari penjat en la mateixa pàgina d’internet on hi ha la informació (contestar en les diferents pestanyes, anomenades seccions).

 

Data límit: 09/04/2021

 

Enllaç: https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/corp/5243/OyIT

Es publica una ordre per la qual es modifiquen les directrius sobre despeses subvencionables dels programes operatius del FEDER

El Ministeri d’Hisenda ha aprovat l’Ordre HAC/114/2021, de 5 de febrer que modifica els criteris sobre despeses que es poden subvencionar amb els diferents programes operatius del FEDER com el Programa Operatiu FEDER de Catalunya (2014-2020). La present ordre modifica l’anterior Ordre HFP/1979/2016, de 29 de desembre que regula les despeses subvencionables.  

La present Ordre s’ha aprovat per adaptar-se el més ràpid possible a les noves prioritats a finançar amb el FEDER i agilitzar el seu funcionament al context actual de la pandèmia del virus COVID-19. A més, cal adaptar la normativa als reglaments aprovats al 2020 per a pal·liar els efectes de la COVID-19: 

 • Reglament (UE) 2020/558, de 23 d’abril: mesures per oferir una flexibilitat excepcional en l'ús dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus en resposta a el brot de COVID-19.
 • Reglament (UE) 2020/460, de 30 de març: mesures específiques per mobilitzar inversions en els sistemes d'atenció sanitària dels Estats membres i en altres sectors de les seves economies, en resposta a el brot de COVID-19 (Iniciativa d'inversió en resposta al coronavirus) 

Enllaç: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?lang=ca&id=BOE-A-2021-2045

Ampliació del període d’instal·lació per a tots els beneficiaris de WiFi4EU!

En vista de les mesures de contenció del COVID-19 que encara afecten els municipis i regions de tota Europa, l'Agència Executiva d'Innovació i Xarxes (INEA), la Comissió Europea, ha decidit mitigar encara més l'impacte en el desplegament de xarxes WiFi4EU.

El període d'implementació es perllonga en 6 mesos per a tots els beneficiaris de les 4 convocatòries WiFi4EU. Això hauria de permetre a tots els municipis interessats completar els seus projectes, és a dir, a l’empresa instal·ladora de Wi-Fi enviar els informes d’instal·lació i que els municipis aprovessin els informes al portal WiFi4EU.

 

Enllaços:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/extension-installation-period-all-wifi4eu-beneficiaries

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20210222_ampliacio-periode-wifi4eu