Inici › Xarxa de Governs Transparents

Xarxa de Governs Transparents

Descripció

La Xarxa de Governs Transparents és un marc permanent i estable de col·laboració per a donar suport als ens locals de Catalunya en el compliment de la Llei de Transparència, Accés a la informació pública i Bon govern. La Xarxa duu a terme la seva tasca mitjançant diversos grups de treball per coordinar el desplegament de la Llei de transparència en els àmbits de la publicitat activa, la participació ciutadana, els codis ètics i de conducta, i la formació, entre altres.

La Xarxa de Governs Transparents està integrada per la Generalitat de Catalunya, el Consorci AOC, les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local.

Xarxa de Governs Transparents de Catalunya

 

Tècnic responsable

Jan Reñé

Contacte: jrene.continguts@acm.cat

 

Documents

  • Protocol marc de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya 2020: DOCUMENT