Inici › CCDL

CCDL

El CCDL és una entitat local que es va fundar l'any 2008 i que sota la forma de Consorci integra ens locals supramunicipals, com els Consells Comarcals de l’Alt Camp, l’Anoia, el Pallars Jussà, el Pla de l’Estany i la Segarra, les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, que aporten la perspectiva local, i també està integrat per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, que en forma part per la seva visió estratègica del conjunt del territori. Aquesta estructura de socis es podrà ampliar en el futur.

El Consorci té per objecte l'establiment i gestió de serveis i activitats d'interès local o comú per tal d'assolir-ne la millor prestació, d'acord amb els principis de sostenibilitat, eficàcia i eficiència i, en particular, d'estalvi de recursos, així com també, té com a objectiu la contractació de serveis i subministraments pels ens locals de Catalunya, a través d'un sistema d'adquisició centralitzada, així com exercir tasques de suport a la central de contractació de l'Associació Catalana de Municipis.

Així mateix, el Consorci té com a objectius específics gestionar i optimitzar els recursos econòmics assignats en el marc dels programes de la Unió Europea i/o altres ajuts públics o privats per tal de contribuir a revitalitzar les economies locals rurals, mantenir i crear ocupació en relació a l'àmbit territorial, eliminar les desigualtats entre els pobles i afavorir la igualtat de drets entre homes i dones.

 

Què fem?

Actualment, el Consorci està centrat en l’objectiu de la contractació de serveis i subministraments pels ens locals de Catalunya, a través d’un sistema d’adquisició centralitzada, així com també exerceix tasques de suport a la central de contractació de l’ACM. En aquest sentit, el CCDL rep per part de l’ACM diferents encàrrecs per satisfer les necessitats de contractació de subministraments, béns o serveis, dels ens locals catalans associats. Aquests encàrrecs tenen, majoritàriament, tres àmbits d’actuació: primer, amb accions de prospecció de mercat i estadístiques per tal de detectar necessitats de contractació d’interès local; segon, per a l’execució efectiva dels procediments d’Acords marc i licitacions de contractes públics, i finalment, per a la gestió de l’execució de tots els contractes i acords adjudicats fins que aquests no retornin a l’ACM, com a entitat impulsora del sistema, mitjançant la seva cessió.  

 

Perfil de contractant

 

Seu electrònica

 

Normativa

- Estatuts

- Instrucció interna 1/2018, de 20 de juliol, sobre el procediment i actuacions a realitzar amb motiu dels estudis econòmics i les consultes preliminars del mercat

 

Contacte:

http://www.acm.cat/ccdl
c/ València 231, 6a
08007 Barcelona
Telèfon: 93 496 16 16 - Fax: 93 216 02 86

ccdl@ccdl.cat