Inici › CCDL

CCDL

El CCDL és una entitat local que es va fundar l'any 2008 i que sota la forma de Consorci integra ens locals supramunicipals, com els Consells Comarcals de l’Alt Camp, l’Anoia, el Pallars Jussà, el Pla de l’Estany i la Segarra, les Diputacions de Lleida, Girona, Barcelona i Tarragona, que aporten la perspectiva local, i també està integrat per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), que en forma part per la seva visió estratègica del conjunt del territori. Aquesta estructura de socis es podrà ampliar en el futur.

El Consorci té per objecte l'establiment i gestió de serveis i activitats d'interès local o comú per tal d'assolir-ne la millor prestació, d'acord amb els principis de sostenibilitat, eficàcia i eficiència i, en particular, d'estalvi de recursos, així com també, té com a objectiu la contractació de serveis, subministraments i obres pels ens locals de Catalunya, a través d'un sistema d'adquisició centralitzada, així com exercir tasques de suport a la central de contractació de l'ACM.

Així mateix, el Consorci té com a objectius específics gestionar i optimitzar els recursos econòmics assignats en el marc dels programes de la Unió Europea i/o altres ajuts públics o privats per tal de contribuir a revitalitzar les economies locals rurals, mantenir i crear ocupació en relació a l'àmbit territorial, eliminar les desigualtats entre els pobles i afavorir la igualtat de drets entre homes i dones.

 

Què fem?

Actualment, el Consorci està centrat en l’objectiu de la contractació de serveis, subministraments i obres pels ens locals de Catalunya, a través d’un sistema d’adquisició centralitzada, així com també exerceix tasques de suport a la central de contractació de l’ACM. En aquest sentit, el CCDL rep per part de l’ACM diferents encàrrecs per satisfer les necessitats de contractació de subministraments, béns o serveis, dels ens locals catalans associats. Aquests encàrrecs tenen, majoritàriament, tres àmbits d’actuació: primer, amb accions de prospecció de mercat i estadístiques per tal de detectar necessitats de contractació d’interès local; segon, per a l’execució efectiva dels procediments d’Acords marc i licitacions de contractes públics, i finalment, per a la gestió de l’execució de tots els contractes i acords adjudicats fins que aquests no retornin a l’ACM, com a entitat impulsora del sistema, mitjançant la seva cessió.  

 

Perfil de contractant

 

Seu electrònica

 

Normativa

- Estatuts

- Instrucció interna 1/2018, de 20 de juliol, sobre el procediment i actuacions a realitzar amb motiu dels estudis econòmics i les consultes preliminars del mercat

 

Contacte:

http://www.acm.cat/ccdl
c/ València 231, 6a
08007 Barcelona
Telèfon: 93 496 16 16 - Fax: 93 216 02 86

ccdl@ccdl.cat