Inici › Espai reservat per empreses

Espai reservat per empreses

 


Les ofertes rebudes a partir del 12 de juny a les 15h, seran incorporades en la propera actualització del Catàleg. 

L’ACM ha fet una anàlisi dels elements més recurrents que poden necessitar els ens locals per afrontar la nova realitat, no tan sols en la fase inicial d’emergència sanitària sinó també en les posteriors fases. Fruit d’aquest treball i davant les demandes i ofertes rebudes, s’ha considerat oportú posar a disposició de les entitats locals un Catàleg amb productes sanitaris, tecnològics i d’alguna altra índole per pal·liar els efectes de la crisi sanitària que estem vivint i poder seguir prestant serveis a la ciutadania. 

Dins del Catàleg hi ha tres categories diferents: elements de protecció individual; elements de control d’accés i prevenció de la salut del personal dels serveis municipals i usuaris d’aquests serveis; i, finalment, elements de preparació i desinfecció d’espais públics. I dins de cada categoria uns productes determinats amb possibilitat d’ampliar-se.

Si esteu interessats heu d'emplenar el  formulari, un per a cada producte que presenteu. I en cada canvi de preu, es tornarà a presentar el formulari complet que substituirà l’anterior.

L’empresa es compromet a mantenir actualitzada la informació sobre el producte de la seva oferta i a fer una declaració responsable sobre l’habilitació empresarial i capacitat per contractar.

Així mateix, l’ACM es compromet a publicar, de forma resumida i estandarditzada, la informació que se’ns faciliti, un cop analitzada i validada, durant el temps en què estigui vigent el Catàleg Covid-19 de l’ACM. Així mateix, es compromet a publicar, quinzenalment, les actualitzacions que les empreses facin arribar.

Per últim, podeu posar-vos en contacte a través del correu electrònic catalegcovid19@acm.cat