Inici › Properes licitacions

Properes licitacions

En procés de licitació

 

Subministrament de camps d'herba artificial i material esportiu

Expedient: 2019.04

Estat: Licitació. 

Previsió d'estar plenament operatiu: segon semestre de 2022

Més informació: Enllaç

 

Servei de subministrament i manteniment d'aparells desfibril·ladors

Expedient: 2021.01

Estat: Adjudicat 

Previsió d'estar plenament operatiu: maig de 2022

Més informació: Enllaç

 

 

 

Noves licitacions

 

Subministrament d'elements de videovigilància, alarmes i extintors (2019.05)

Els serveis de vigilància i seguretat del municipi podran incorporar en edificis municipals la tecnologia de càmeres de seguretat, alarmes i serveis d'extinció d'incendis. 

Més informació: Enllaç

 

Obres d'asfaltatge de carrers (2019.06)

Treballs d'asfaltatge i altres modalitats de pavimentació vària i manteniment de carrers.

Més informació: Enllaç

 
 

Servei de consultoria per a la preparació i tramitació de subvencions (2021.07)

Servei de consultoria per a la preparació i tramitació de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya.

Més informació: Enllaç

 

 

Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra (2021.05)

Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya.

Més informació: Enllaç

 

Serveis de redacció de documents per a tràmits de planificació territorial i planejament urbanístic (2021.06)

Serveis de redacció de documents per a tràmits de planificació territorial i planejament urbanístic amb destinació a les entitats locals de Catalunya.

Més informació: Enllaç

 

Subministrament de gas natural (2021.04)

Subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya.

Més informació: Enllaç

 

Equips per a la generació d'energia solar fotovoltaica (2021.03)

Subministrament d'equips de generació d'energia solar fotovoltaica amb destinació a les entitats locals de Catalunya.

Més informació: Enllaç

 

 

Servei d'assegurança col·lectiva d'assistència sanitària del personal (2018.05)

Oferir una assegurança col·lectiva d’assistència sanitària del personal al servei dels ens locals de Catalunya que facilitant-ne l’adquisició permeti estendre aquesta prestació a l’administració local.

Més informació: Enllaç