Inici › Posem a disposició dels ens locals dos mode...

Posem a disposició dels ens locals dos models tipus de regulació dels canals d’alerta per donar compliment a la Llei de protecció de les persones alertadores

La Llei 2/2023, de 20 de febrer, estableix que totes les administracions locals han de disposar de sistemes interns d’informació que incorporin un canal d’alertes, i articulin mesures de protecció de les persones alertadores.

D’acord amb la normativa de protecció dels alertadors cada organització haurà de designar un responsable del sistema, aprovar el procediment de recepció i tramitació de les comunicacions, definir la política o estratègia del sistema, i habilitar el canal intern mitjançant el qual es presentaran aquestes informacions. Un dels principals requisits que ha de complir el sistema intern d’informació és garantir en tot moment la confidencialitat de la identitat de les persones alertadores, i de la informació que es comuniqui a través dels canals interns.

Per facilitar el compliment de la Llei, les entitats que conformem la Xarxa de Governs Oberts de Catalunya posem a disposició dels ens locals un model tipus d’instrucció, i un model tipus de reglament de funcionament del sistema intern d’informació. Aquests models són fruit d’una interpretació de la normativa de protecció dels alertadors, i incorporen els elements bàsics per a configurar i implantar els sistemes intern d’informació complint amb tots els requisits legals. Poden ser aprovats directament per cada ens local, o servir de base per a l’elaboració de la pròpia regulació del procediment de gestió de les alertes.

El model d’instrucció es pot aprovar directament per cada administració com a procediment de recepció i tramitació de les comunicacions rebudes al canal intern d’informació. Per la seva banda, el model de reglament incorpora en l’articulat propostes de regulació que desenvolupen els preceptes de la Llei 2/2023, entre els quals es destaca l’ampliació de l’àmbit subjectiu per permetre la presentació d’alertes a qualsevol persona, i l’ampliació de l’àmbit objectiu per permetre alertar sobre qualsevol conducta que pugui ser constitutiva d’infracció. Els ens locals que optin per regular el procediment incorporant qüestions que desenvolupin la llei hauran d’aprovar la norma reguladora necessàriament com un reglament.

Podeu descarregar els documents a continuació:

Per qualsevol consulta relacionada amb l’aprovació de la instrucció i/o del reglament de funcionament del sistema intern d’informació, podeu contactar a fundaciobongovern@acm.cat, o al telèfon 934961616 – ext. 204.