IniciFormació › Acreditació de competències ACTIC al Conse...

Acreditació de competències ACTIC al Consell Comarcal de l'Alt Penedès

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”.

L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador que s’avalua automàticament. La prova és telemàtica, encara que s’ha de fer en un centre col·laborador reconegut per la Generalitat, el qual garanteix que es fa en les condicions adequades. Hi ha més de 350 centres distribuïts per tot Catalunya, amb molta diversitat d’horaris d'avaluació. La sol·licitud d’acreditació i l’obtenció del certificat també són telemàtics. No cal esperar cap convocatòria per presentar la sol·licitud.

Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat (bàsic, mitjà o avançat) que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell (1, 2 o 3, respectivament) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració. Aquests certificats són, doncs, una eina que pot facilitar l'obtenció d'una feina, la promoció professional, l'accés a eines d’aprenentatge virtual o l'obtenció d'una certificació professional.

 

Objectius principals

Preparar als assistents del curs per tal de que puguin avaluar-se de les competències del acTIC nivell 1, l’avaluació es fa mitjançant una prova automatitzada que té lloc en un centre col·laborador escollit per la persona aspirant. La xarxa de centres col·laboradors està estesa per tot el territori de Catalunya i ofereix horaris d’avaluació molt diversos. Podeu informar-vos sobre els centres existents i els horaris d’avaluació que ofereixen mitjançant el portal ACTIC, clicant l'opció Cercador de centres col·laboradors del menú Serveis ACTIC.

PROGRAMA

2.7.1. Sessió 1: C1, C2 i C3

C1 - Cultura, participació i civisme digital

1. Identifica quins serveis i recursos es poden obtenir a través d’Internet i la resta de les TIC i de quina manera poden ser útils per a la vida quotidiana

2. Cerca i descarrega recursos genèrics i en formats diversos

3. Efectua una gestió senzilla per Internet, tipus consulta, compra o particpació en un fòrum

4. Reconeix els principals mitjans d’identificació electrònica i n’utilitza els més bàcis

5. Distingeix quines són les principals eines col·laboratives i d’intercanvi d’informació i les seves utilitats

6. Aplica els hàbits bàsics per a la salut, ergonomia i respecte mediambiental en l’ús d’un ordinador o dispositiu

7. Utilitza les mesures elementals per grantir la privadesa i seguretat de la informació

C2 - Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu

1. Identifica els conceptes bàsics de les TIC i utilitza les principals eines que es basen en TIC (mòbils, ordinadors)

2. Reconeix els principals tipus de tecnologia de connectivitat i les seves característiques bàsiques

3. Identifica els components principals d’un ordinador i les seves funcions i empra els perifèrics principals

4. Està familiaritzat/ada amb els conceptes de maquinari i programari i identifica la diferència entre tipus de programari pel que fa a les llicències i al mode de generació i distribució

5. Reconeix el concepte de xarxa i la possibilitat de compartir recursos en xarxa amb altres equips

6. Utilitza els principals dispositius d’emmagatzematge per gravar informació

7. Identifica els tipus bàsics de programari, les seves funcions i les funcions bàsiques d’un sistema operatiu.

8. Organitza l’escriptori, accedeix a les aplicacions, treballa amb els finestres i icones i organitza fitxers.

C3 - Navegació i comunicació en el món digital

1. Accedeix a un web per consultar i descarregar informació

2. Fa ús del correu electrònic per comunicar-se

3. Utilitza un calendari electrònic compartit senzill

 

2.7.2. Sessió 2: C4 Tractament de la informació escrita

 Obrir i tancar l’aplicació i documents concrets de text

 Crear un nou document de text

 Formats bàsics

 Font

 Alineació de paràgraf

 L’ús de les majúscules

 Configurar marges

 Imprimir un document de text

 Moure a...

 Eliminar un document

 Iniciar un flux de treball

 Gestionar els aspectes

 Gestionar els permisos

 Administrar propietats i accions per carpeta

 

2.7.3. Sessió 3: C5 - Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment

 Identifica els principals formats digitals d’imatge, so i vídeo

 Traspassa imatges digitals entre diferents dispositius (càmera digital, ordinador, escàner, etc.)

 Emmagatzema i imprimeix imatges digitals fixes

 Obté fixers de so des de diversos dispositius (MP3, CD d’àudio, etc)

 Enregistra so en un CD o DVD

 

2.7.4. Sessió 4: C6 - Tractament de la informació numèrica

 Crea un full de càlcul utilitzant els formats més bàsics

o Creació de llibres

o Introducció de dades

o emmagatzematge

o Impressió

 Components bàsics del full de càlcul

o Formats senzills de cel•la

o Ajustar entorn de treball: columnes, files, fulles

 Genera fórmules senzilles en un full de càlcul

ALTRES INFORMACIONS

Lloc de realització: Consell Comarcal de l'Alt Penedès

Dates: 22, 24, 29 i 31 d’octubre

Horari: 10:00 a 15:00

INSCRIPCIÓ