IniciFormació › Fem la contractació fàcil (Formació per a...

Fem la contractació fàcil (Formació per al Consell Comarcal del Vallès Occidental)

Data curs
16 juny de 2023 a 21 juliol de 2023

FORMACIÓ PER A PERSONAL TÈCNIC DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Programa
  • Redacció de l’informe de necessitat del contracte
  • Redacció dels criteris d’adjudicació  (automàtics i de valoració) i solvència.
  • Elaboració de l’estudi econòmic dels Serveis/Obres i subministres a contractar.
  • Funcions del responsable del contracte. Seguiment, execució i liquidació del contracte.
  • Redacció de plecs de prescripcions tècniques
  • Informació sobre les eines publiques de contractació: Perfil del contractant, gestió dels sobres i Registre de contractes
  • Nocions pràctiques sobre els diversos procediments de contractació. Valor estimat del contracte. Plurianualitat. Calendaris.
Dades interès

Formació presencial al Consell Comarcal del Vallès Occidental

Formador: Adrià Soler, cap de contractació de Martorelles

Dates: 16 i 30 de juny i 7, 14 i 21 de juliol.

INSCRIPCIÓ