IniciFormació › Curs pràctic de subvencions a les administr...

Curs pràctic de subvencions a les administracions locals (formació no presencial)

Data curs
07 juny de 2023 a 21 juny de 2023

Formació on es tractarà la tramitació de les subvencions.

Es faran casos pràctics per a posar en pràctica la teoria explicada.

 

Programa
 1. Normativa reguladora de les subvencions
 2. Concepte de subvenció 
 3. Pla estratègic de subvencions
 4. Procediments de concessió de les subvencions
 5. Justificació de les subvencions
 6. Ampliació dels terminis per justificar
 7. Especial referència als premis
 8. Plurianualitats
 9. Acreditació d’estar al corrent amb Hisenda i la Seguretat Social
 10. La Base de dades nacional de subvencions i el Sistema Nacional de publicitat de subvencions i ajudes
 11. Reintegrament de les subvencions
 12. Pèrdua del dret al cobrament de la subvenció
 13. Control financer de subvencions i conseqüències del seu incompliment
Dades d'interès:

Formadora:

 • Marta Mas, Cap de Secció de Control Financer de la Diputació de Girona.

Dates: 7, 14 i 21 de juny de 9.30 a 12.30 h.