IniciFormació › Curs sobre contenció emocional, psicològic...

Curs sobre contenció emocional, psicològica i física. EAIA - Baix Llobregat

OBJECTIUS
  • Assumir la responsabilitat vers la prevenció de riscos.
  • Afavorir l’autoprotecció com a mesura de prevenció de situacions de danys físics i psicològics.
  • Formació específica sobre contenció emocional, psicològica i física.
  • Prendre les pròpies decisions d’autoprotecció i demanda d’ajut.
  • Evitar o disminuir els riscos derivats de situacions de conflicte amb l’usuari com a mesura de prevenció.
PROGRAMA

1. El pacient/família agitats. Introducció general
2. El pacient psicòtic. Actitud del professional
3. El pacient toxicòman. Actitud del professional
4. El pacient maníac-depressiu /melancòlic. Actitud del professional
5. Sessions de role playing

ALTRES INFORMACIONS

Lloc de realització:  Consell Comarcal de Baix Llobegrat

Horari: 1, 3 i 8 d'actubre

Destinataris: personal de l'àmbit de serveis socials, jutjats, eaia, del Consell Comarcal del Baix Llobregat

INSCRIPCIÓ