IniciFormació › Eines pràctiques per a l'execució i s...

Eines pràctiques per a l'execució i seguiment del contracte, 2a edició (formació no presencial)

Data curs
22 novembre de 2021 a 17 desembre de 2021

INSCRIPCIONS ABANS DEL 16 DE NOVEMBRE

Objectius

Aprofundir en els diferents supòsits i problemàtiques que hi ha en fase d’execució del contracte.

Entre altres s’abordaran durant el curs:

L'anticipació als problemes que poden sorgir durant l'execució dels contractes

La ultractivitat dels contractes finalitzats

La distinció entre el responsable del contracte i la unitat de seguiment.

La imposició de penalitats al contractista per eventuals incompliments del contracte

Les modificacions dels contractes i els serveis o obres addicionals

La suspensió dels contractes

El control de la subcontractació

La resolució anticipada dels contractes

Les recepcions dels contractes

- Debatre i reflexionar sobre quines són les millors pràctiques per al seguiment dels contractes i la necessària planificació d'aquests, per evitar la ultractivitat dels contractes, per millorar la racionalització i per impulsar les polítiques públiques de l'ens local.

- Posar a la pràctica els coneixements teòrics i pràctics exposats pels docents, en cada una de les matèries tractades durant el curs.

Programa

Dia 1 (22 de novembre d´11 a 14h): “Qüestions prèvies a tenir en compte en l´elaboració dels plecs i la ultra activitat dels contractes”.

Formador:Jofre Clofent, Cap de la unitat de contractació de l’Ajuntament de Badalona.

Dia 2: (26 de novembre de 9.30h a 12.30h): Compliment i seguiment del contracte”

Formadora: Maria Llum Bruno i García, secretària del Consell Comarcal del Bages. Advocada administrativista i assessora jurídica.

Dia 3: (29 de novembre de 9,30 a 12.30h): “Modificacions del contracte”.

Formador: Adrià Soler Escolà, Cap de contractació de l´Ajuntament de Martorelles.

Dia 4: (10 de desembre de 9.30h a 12.30h):“Suspensió i extinció del contracte. Cessió i subcontractació”.

Formadora: Sònia Garcia Planella, advocada dels Serveis Jurídics de l´Ajuntament de Palafrugell

Dia 5: (17 de desembre de 9.30h a 12h30): Taula rodona: “Bones pràctiques, exemples i eines pel seguiment pràctic dels contractes”.

Formadors: Jordi Voltas, cap de contractació de l´Ajuntament de Reus i Carme Sayós, jurídica del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Dades d´interès

Dates: 22, 26 i 29 de novembre, 10 i 15 de desembre

Horari. Consultar dia de cada sessió al programa.

Obtenció Certificats: El certificat d'assistència s'obtindrà a partir del 80% d'assistència. El d'assoliment si es realitzen correctament les proves que es faran cada dia en finalitzar la sessió, excepte el dia de la Taula rodona que no n'hi haurà.