IniciFormació › Formació en protocol de prevenció i aborda...

Formació en protocol de prevenció i abordatge específic de l´assetjament sexual per raó de sexe, gènere i orientació sexual. I

Data curs
22 octubre de 2019 a 29 octubre de 2019

Formació per a Comandaments, Caps d'Àrea i Comissió de seguiment protocol assetjament del Consell Comarcal d'Osona

Dies: 22, 25 i 29 d´octubre

Horari: 10h a 14h

En el marc de la política de prevenció i actuació enfront l´assetjament al Consell Comarcal d´Osona, que inclou l´elaboració d´un Protocol de prevenció i abordatge específic, s´han planificat una sèrie d´accions formatives, per tal de garantir un desplegament real de mesures preventives i una sensibilització efectiva del conjunt del personal respecte a aquest fenomen.

Presentació i objectius
Comprendre l´assetjament com una manifestació de les discriminacions derivades del sistema sexe-gènere.
Identificar diferents manifestacions de l´assetjament: sexual, per raó de sexe, d´orientació sexual o d´identitat de gènere.
INSCRIPCIÓ