IniciFormació › Formació en protocol de prevenció i aborda...

Formació en protocol de prevenció i abordatge específic de l'assetjament sexual per raó de sexe, gènere i orientació sexual. II

Data curs
15 novembre de 2019 a 19 novembre de 2019

Formació per a  Comissió de seguiment i protocol assetjament del Consell Comarcal d'Osona

Dies: 15 i 19 de novembre

Horari: 10h a 14h

En el marc de la política de prevenció i actuació enfront l'assetjament al Consell Comarcal d'Osona, que inclou l'elaboració d'un Protocol de prevenció i abordatge específic, s'han planificat una sèrie d'accions formatives, per tal de garantir un desplegament real de mesures preventives i una sensibilització efectiva del conjunt del personal respecte a aquest fenomen.

Programa
Comprendre l´assetjament com una manifestació de les discriminacions derivades del sistema sexe-gènere.
Identificar diferents manifestacions de l´assetjament: sexual, per raó de sexe, d´orientació sexual o d´identitat de gènere.
INSCRIPCIÓ