IniciFormació › Formació teòrico-pràctica de treballs en ...

Formació teòrico-pràctica de treballs en alçada. Mancomunitat Penedès / Garraf

Data curs
22 febrer de 2023 a 23 febrer de 2023

FORMACIÓ PER ALS TREBALLADORS DE LA MANCOMUNITAT PENEDÈS / GARRAF

Programa
Contingut teòric de la formació:
Legislació i Normativa Aplicable (Llei PRL y normativa subsidiària. RD 2177/2004 y normes UNE-EN de referència)
La seguretat i la prevenció de riscos en els treballs en alçada: conceptes bàsics de seguretat i pautes de caràcter general.
Descripció, funcions i responsabilitats del Recurs Preventiu.
Definició dels factors de caiguda, el passadís de seguretat, la física aplicada a les caigudes i el efecte pèndol.
Descripció i parts del sistema anti caigudes.
Descripció i informació general EPI: Categories, manual informatiu, Etiquetat, Identificació individual, Revisions, Normes de manteniment i conservació.
Normes UNE-EN per EPI anti caigudes.
Descripció i tipologia de sistemes anti caigudes conforme norma UNE-EN 363.
Descripció i tipologia de dispositius d’ancoratge conforme norma UNE-EN 795
Descripció de las conseqüències de la suspensió, síndrome orto estàtic i protocol d’actuació en un accident (PAS).
Explicar i realitzar instal·lacions d’ancoratges temporals sobre elements estructurals
Objectius
Contingut pràctic de la formació:
Identificació i comprovació dels EPI anti caigudes.
Pautes per el correcte ajust i col·locació dels equips.
Ascens i descens escala vertical mitjançant element doble amb absorbidor conforme EN 355.
Instal·lació d’ancoratges temporals aprofitant elements estructurals.
Dades d´interès

Dates: 22 i 23 de febrer de 7 a 14h

Lloc: Planta compostatge  Sant Pere de Ribes i Planta selecció envasos Vilafranca del Penedès

Formador: Guillem Garín Sánchez

INSCRIPCIÓ