IniciFormació › Gestió de conflictes d'equips i lidera...

Gestió de conflictes d'equips i lideratge per a comandaments

Data curs
18 octubre de 2019 a 15 novembre de 2019

Formació adreçada al personal del Consell Comarcal del Garraf

Dies: 18 i 25 d´octubre i 8 i 15 de novembre

Saber gestionar i solucionar els conflictes que puguin sorgir en el dia a dia és fonamental perquè puguem treballar junts des del respecte i la coresponsabilitat.

Els líders més efectius en processos de canvi coincideixen en un factor fonamental: tots ells demostren un alt nivell d'intel·ligència emocional. Aquest tipus d'intel·ligència influeix tant en la seva actuació com en els seus compromisos, actituds i conductes, els quals s'agrupen en les quatre dimensions següents: autoconsciència i autocrítica, autocontrol i autoregulació de la conducta, motivacions transcendents, empatia i compromís.

Presentació i objectius
Adquirir habilitats per prevenir i saber resoldre els diferents conflictes diaris que sorgeixen o poden sorgir en la relació amb els companys
• Millorar la capacitat de comunicació i de relació eficaç entre equips • Identificar les qualitats i el que s'ha de millorar per exercir el lideratge en l'equip de treball.
• Desenvolupar les habilitats del lideratge assertiu des de l'empatia i la tolerància
Altres informacions

Formació per a treballadors del Consell Comarcal del Garraf

 
Horari de 9h 30 a 14h 30
INSCRIPCIÓ