IniciFormació › Les hisendes locals i els seus recursos 2a e...

Les hisendes locals i els seus recursos 2a ed (formació no presencial)

Data curs
30 juny de 2023

L’objectiu de la formació és conèixer els principals ingressos  de les entitats locals així com la seva regulació

Programa
  1. El sistema tributari local a la Constitució
  2. Els recursos de les entitats locals
  3. La imposició i ordenació dels tributs locals. Les ordenances fiscals.
  4. Els impostos obligatoris i impostos potestatius
  5. Les taxes, els preus públics i les contribucions especials
  6. La participació en els tributs de l’Estat
  7. Els Recursos de les entitats supramunicipals