IniciFormació › Jornades sobre contractació pública destin...

Jornades sobre contractació pública destinades als ens locals de Catalunya: Cal una llei de contractes del sector públic de Catalunya? - Alt Pirineu i Aran (formació presencial)

Data curs
08 juny de 2022
Contacte de formació

Cristina Soler cristina.soler@acm.cat o bé 9349 616 616

Formació presencial al CETAP (Seu d'Urgell)

Després del recorregut de més de quatre anys de l’entrada en vigor de la Llei de contractes del sector públic (LCSP) i amb el coneixement i l’experiència de la seva aplicació durant aquest temps, ara es planteja un nou repte: desenvolupar en l’àmbit català una legislació en l’àmbit de la contractació pública i, com no pot ser d’una altra manera, des de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) es vol liderar l’impuls d’aquest nou marc normatiu, ja que impacta de manera molt clara en el funcionament d’una part molt important dels ens locals.

Destinataris: Adreçat a tècnics i tècniques locals que tinguin encomanades les funcions d’assessorament jurídic, preparació, tramitació i gestió dels contractes dels ens locals. També, als àmbits de secretaria, intervenció, gerència, i als electes vinculats o relacionats amb les àrees econòmiques i de contractació.
 

Objectius:

Us fem la proposta d’unes Jornades sobre contractació pública destinada als ens locals de Catalunya amb un format -tornant a la presencialitat- més participatiu, creatiu, col·laboratiu i no tan acadèmic. Convidant a la participació de totes les persones implicades en la compra pública i en els procediments de contractació –sigui quina sigui la seva especialització- per tal d’enriquir al màxim la proposta de la nova normativa. Per a les persones participants, també és el moment del retrobament amb professionals del mateix àmbit, compartint experiències i coneixements.

Així mateix, en aquestes Jornades volem donar un espai per tractar les últimes novetats en l’àmbit de la contractació, així com aquells temes més rellevants detectats a través de les consultes més freqüents que arriben als serveis jurídics de l’ACM, les resolucions dels tribunals contractuals, els informes de Juntes consultives, etc.

I per últim, com a objectiu de caràcter general, i no menys important, aquestes jornades pretenen també facilitar el contacte i treball en comú de tots aquells i aquelles que comparteixen les funcions específiques, encara que diverses, en la gestió dels contractes. En aquest sentit, les jornades volem afavorir la interacció, coordinació i cooperació en les tasques de contractació dels ens locals entre les àrees de govern, directives, jurídiques, tècniques i administratives.

Programa

9.15 h. Inscripcions

9.30 h. Benvinguda

  • Sra. Joana Ortega, secretària general de l’Associació Catalana de Municipis.

9.45 h. La Central de contractació del món local. Presentació dels futurs Acords marc i del manteniment dels vigents davant l’escassetat de determinats béns i la variabilitat de
preus, entre altres qüestions.

  • Sr. Víctor Torrents, cap de l’Oficina de seguiment de contractes de la Central de compres de l’ACM.

10.15 h. “Breaking news”, les últimes novetats de la contractació

  • Sra. Blanca Mestre, secretària de l’Ajuntament de Puigcerdà.

11.30 h. Pausa

12.00 h. Presentació dels treballs previs sobre la viabilitat per a disposar d’una llei de contractes del sector públic de Catalunya

  • Sra. Jordina Moltó, cap de l’àrea d’Estudis i contractació de l’ACM.

12.30 h. Procés participatiu per a l’elaboració de la proposta legislativa de contractació del sector públic de Catalunya

13.45 h. Cloenda de la jornada

Dades d'interès

Dia: 08 de juny

Hora: 09:15h

Lloc: CETAP (Centre Cultural les Monges. Plaça de les monges, 2 3r. La Seu d'Urgell

INSCRIPCIÓ