IniciFormació › Preparat per l'Actic nivell avançat al...

Preparat per l'Actic nivell avançat al Consell Comarcal del Berguedà

Data curs
24 maig de 2022 a 28 juny de 2022

FORMACIÓ PER A TREBALLADORS DEL CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ

Les inicials ACTIC corresponen a la denominació “Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació”, i permet als aspirants obtenir la certificació acreditativa de les seves competències digitals, enteses com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Programa

Què és i com funciona l’ACTIC i la prova de qualificació per obtenir-lo.
• Preparació de competències que avalua l’ACTIC:
• C4 Tractament de la informació escrita
• C5 Tractament de la informació gràfica, sonora i imatge en moviment
• C6 Tractament de la informació numèrica
• C7 Tractament de dades
• C8 Presentació de continguts
• Inscripció de l’aspirant a la prova ACTIC.

Es vol facilitar als participants els coneixements i el suport necessaris per a preparar els continguts que s’inclouen en el nivell mig del certificat ACTIC per tal que els aspirants puguin afrontar amb garanties la prova d’acreditació ACTIC.

Dades d'interès

Formació Online

Formador: Sergi Esterli

Dates: Del 24 de maig al 28 de juny (tots dimarts i dijous, excepte el 16 de juny)

Horari: de 16 a 19h

INSCRIPCIÓ