IniciFormació › Prepara't per l'ACTIC nivell bàsi...

Prepara't per l'ACTIC nivell bàsic. Consell Comarcal Alt Penedès

Data curs
15 febrer de 2023

FORMACIÓ PER A TREBALLADORS DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS

Programa
Les inicials ACTIC corresponen a la denominació “Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació”, i permet als aspirants obtenir la certificació acreditativa de les seves
competències digitals, enteses com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals
per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.
Objectius
• Què és i com funciona l’ACTIC.
• Preparació de competències que avalua l’ACTIC:
• Competència 1 - Cultura, participació i civisme digital
• Competència 2 - Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu
• Competència 3 - Navegació i comunicació en el món digital
• Competència 4 - Tractament de la informació escrita
• Competència 5 - Tractament de la informació gràfica, sonora i imatge en moviment
• Competència 6 - Tractament de la informació numèrica
• Simulació de prova de competències.
• Construir una identitat digital professional positiva de forma continua.
• Inscripció de l’aspirant a la prova ACTIC.
INSCRIPCIÓ