IniciFormació › Seminari: "Com fer un pla d'integr...

Seminari: "Com fer un pla d'integritat en el teu ajuntament" (formació no presencial)

Data curs
03 novembre de 2023 a 01 desembre de 2023

Cus per capacitar personal de les adminsitracions locals per a l'elaboració de plans d'integritat a les seves organitzacions.

Programa

 

Sessió 1: Dia 3 de novembre

Sistema d’integritat i lideratge ètic

 • Visió global de la creació del marc d’integritat institucional
 • Explicació del contingut d’un pla d’integritat, i com abordar la seva creació i implantació
 • Lideratge polític i declaració institucional
 • Codis ètics i codis de conducta (elaboració, aprovació, models, contingut mínim, destinataris)

Durada: 1 hora

Formadors:Sr. Lluís Corominas, Cap de l’Àrea de Continguts de l’ACM, i Director de la FTBG

 • Sr. Jan Reñé, tècnic de la Fundació Transparència i Bon Govern (ACM)

Organització del sistema i òrgans interns

 • Òrgan/s a crear (tipologia, composició, funcions...) en el marc del pla d’integritat
 • Responsable del sistema intern d’informació
 • Responsable d’avaluació de riscs
 • Presentació de Bones pràctiques: Mataró i Vilanova i la Geltrú

                Durada: 1’5 hores

              Formadors:  Sr. Jan Reñé, tècnic de la Fundació Transparència i Bon Govern (ACM)

 • Sra. Núria Cortada, Servei de Govern Obert de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
 • Sr. Sergi Benedicto, Tècnic de suport especialitzat al Servei d’Estratègia i Governança de l’Aj. de Mataró.

 

Sessió 2: Dia 10 de novembre

Avaluació de riscs

 • Explicació teòrica de metodologies d’avaluació de risc, i recomanacions de com dur-la a terme (òrgan responsable, periodicitat, especialització...)
 • Demostració d’una matriu de risc i el seu funcionament (model ACM/FTBG)
 • Plans de contingència
 • Complementari: banderes vermelles

Durada: 2,5 hores

Formador:  Sr. Martí Puigbó Vivas, consultor a Daleph

 

Sessió 3: Dia 17 de novembre

Canals de denúncia (I)

 • Explicació de la Llei 2/2023 i la seva aplicació.
 • Explicació de les diferents propostes d’implantació dels sistemes interns d’informació a l’administració local.

Durada: 2,5 hores

Formadora: Sra. Rosa Sánchez, Directora de Serveis d’Anàlisi de l’Ajuntament de Barcelona

 

Sessió 3: Dia 24 de novembre

Conflictes d’interès

 • Explicació teòrica sobre les tipologies de conflictes d’interès, com detectar-los, prevenir-los i gestionar-los.
 • Casos pràctics per representar situacions de conflictes d’interès.

                 Durada: 1,5 hores

                 Formador: Sr. Jordi Tres, Cap de formació de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Canals de denúncia (II)

 • Explicació de la Llei 2/2023 i la seva aplicació.
 • Explicació de les diferents propostes d’implantació dels sistemes interns d’informació a l’administració local.

Durada: 1 hora

Formadora: Sra. Rosa Sánchez, Directora de Serveis d’Anàlisi de l’Ajuntament de Barcelona

Sessió 5: Dia 1 de desembre

Transparència

 • Obligacions de publicitat activa i dret d’accés a la informació pública
 • Agendes públiques
 • Declaracions de béns i interessos
 • Comunicació del pla d’integritat
 • Participació en el seu disseny, elaboració i implantació

Durada: 1,5 hores

Formador/a:  Pendent de confirmar

Taller de selecció i presentació de propostes de plans d’integritat del curs

Durada: 1,5 hores

Formadors:  Sr. Lluís Corominas, Cap de l’Àrea de Continguts de l’ACM, i Director de la FTBG

 • Sr. Jan Reñé, tècnic de la Fundació Transparència i Bon Govern (ACM)

 

Dades d'interès

Dates: 3, 10, 17 i 24 de novembre i 1 de desembre

Horari: de 10 a 13h

Formació online a través de la plataforma zoom de l'ACM

INSCRIPCIÓ