IniciFormació › Jornades sobre contractació pública destin...

Jornades sobre contractació pública destinada als ens locals

Data curs
05 maig de 2021 a 02 juny de 2021

Inscripcions abans del 30 d'abril

Places limitades

Aquest any 2021 i seguint amb la iniciativa que va sorgir del treball entre les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, que juntament amb l'ACM, varen seguir amb la formació  especialització dels treballadors de les administracions locals amb propostes formatives no presencials dins del programa del Pla Agrupat AFEDAP.

Així seguim amb una de les línies estratègiques que l'ACM ja s'havia plantejat durant aquest mandat 2019-2023. Acostar la formació contínua al territori potenciant les eines telemàtiques i no presencials. Som conscients que formar-se ha de ser un valor afegit dels servidors públics i volem posar les màximes facilitats possibles.

Així, aquest curs  i dins el pla AFEDAP 2021, tornem a presentar un nou programa formatiu integrat per una sèrie de sessions intensives, de curta durada, i molt especialitzades perquè siguin més fàcilment cursades.

Objectius

Havent complert tres anys de l’entrada en vigor de la Llei de contractes del sector públic, un any dels quals ha estat marcat per la pandèmia de COVID- 19, ens cal seguir avançant en diversos fronts i realitzar la reflexió sobre els temes que cal treballar en profunditat d’una manera més pràctica. Per una part, el procediment simplificat és una de les novetats de la llei que ha generat certs problemes i dubtes en la seva implantació i utilització. Una segona problemàtica i lligada amb la fase d’execució del contracte, són les modificacions del contracte vinculades al règim de les previsions establertes en la LCSP i al sistema d’implementació en els plecs i procediment de tramitació. I un altre tema sobre el qual no se’n parla gaire, és el règim específic de la contractació dels altres ens del sector públic que no són administració pública. 

Programa i dates

1a Sessió: 5 de maig de 9.30 a 11.30

09.30 h. - Benvinguda

09.45 h. - 'Tres anys després de la LCSP... i un any de la COVID-19. Repàs dels principals impactes pels ens locals'

  • Àlex Tarroja, tècnic jurista dels serveis jurídics de l’ACM

 

10.30 h. - Taula rodona:“Els procediments simplificat i simplificat abreujat en la LCSP

Objectius: El Simplificat abreujat del 159.6 com a substitut del menor.

       Problemes o dificultats en els requisits de solvència i criteris d’adjudicació

       La utilització del RELI en els procediments simplificats

       La utilització de les eines digitals com automatització de la contractació.

  • Sònia Garcia, advocada dels serveis jurídics de l’Ajuntament de Palafrugell.
  • Jordi Voltas, cap del Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni de l’Ajuntament de Reus.

 

2a. Sessió: 19 de maig de 9.30h a 11.30h

9.30 a 10.45 h. - Taula rodona: 'Aspectes jurídics i tècnics del compliment i modificació dels contractes i la seva aplicació pràctica'

Objectius: Les previsions en el PCAP i el PPT.

     Les modificacions, previstes i no previstes, del contracte i els seus límits.

     Modificacions segons el tipus de contracte: obres, serveis i subministraments.

     Altres modificacions: revisió de preus, cessió, subcontractació, pròrroga...

     Sobre les penalitzacions i/o resolució del contracte.

  • Regina Pauné, Cap de la unitat de Secretaria de l’Ajuntament de St. Vicenç dels Horts
  • Jofre Clofent, Cap de la unitat de contractació de l’Ajuntament de Badalona

 

10.45 a 11.30 h. - 'La regulació de la contractació dels altres ens del sector públic: els poders adjudicadors que no són administracions públiques i les entitats del sector públic que no són poders adjudicadors'

Objectus: El règim específic de guies i/o instruccions sobre la regulació dels contractes no harmonitzats.

                  Criteris automàtics i/o d’apreciació subjectiva per a l’adjudicació dels contractes.

                  L’execució. Principals incidències en el seguiment i execució dels contractes.

                  Límits i excepcions a l’aplicació de les normes de dret privat en l’execució del contracte.

  • Imma Sivill, cap de la unitat de contractació grup SAGESSA.

 

3a. Sessió: 2 de juny de 9.30h a 12.30h

09.30h. - Taula rodona: 'Compra pública responsable, avançant cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible'

Objectius: Incorporació de clàusules socials i mediambientals, en les diferents fases

           Previsions en els plecs administratius i tècnics per a un efectiu seguiment i control.

           Distinció entre responsable del contracte i la unitat de supervisió.

           Metodologia del seguiment de les clàusules socials, mediambientals i altres.

  • Victor Torrents, cap de l’oficina de seguiment de la Central de contractació de l’ACM
  • Jordi Brunet, cap de contractació de la Diputació de Girona

 

11 a 12.30 h. - Sessió gammificada

  • Divisió en grups