IniciFormació › Conferència magistral: "La fiscalitzac...

Conferència magistral: "La fiscalització i el control financer"

Data curs
07 juny de 2022
Contacte de formació

Cristina Soler cristina.soler@acm.cat

En el marc de la 6a edició del postgrau sobre Contractació Administrativa, que imparteix la Universitat Autònoma de Barcelona, oferim en obert, per a tots els tècnics dels ens locals, en format online i de forma gratuïta, tres classes magistrals d'entre totes les que ofereix el curs. La tercera i última, la dediquem a conèixer amb profunditat els òrgans de control financer dels ens locals, i anirà a càrrec de la interventora general de l'ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, Petra Sáiz. Aquesta sessió magistral, adreçada a tècnics i electes del món local, tindrà lloc el dimarts, 07 de juny, de 15:30h a 19.30h.

Dades d'interès:

Dia: Dimarts, 07 de juny

Hora: 15:30h.

Lloc: Plataforma Teams de la UAB

INSCRIPCIÓ