IniciFormació › Debat Municipalista 'L'acord marc ...

Debat Municipalista 'L'acord marc de concertació territorial de les polítiques actives d'ocupació'

Data curs
14 març de 2023
Contacte de formació

Per a dubtes o més informació contactar amb continguts@acm.cat

L’Acord marc s’orienta a l’impuls de la concertació territorial de les polítiques actives d'ocupació i a implementar el model de desplegament de les estratègies territorials, en el marc del sistema d'ocupació de Catalunya, adaptades a les característiques i necessitats de cada territori. Es tracta de concertació territorial entre el Govern de la Generalitat, les administracions locals, les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, les entitats municipalistes i, si escau, altres agents institucionals i actors rellevants i arrelats per al desenvolupament socioeconòmic de cada territori de Catalunya, amb la finalitat de definir una estratègia territorial.

A la Jornada presentarem l’Acord marc de Concertació Territorial de les polítiques actives d’ocupació i en parlarem en profunditat, per tal d’aprofundir respecte al nou escenari comptant amb la participació del secretari de Treball i dels responsables del Servei d’Ocupació de Catalunya. Des del municipalisme som conscients que és un moment de canvi en el qual cal vetllar perquè el seu desplegament porti a enfortir i millorar les polítiques d’ocupació local tot dotant-les d’una major estabilitat pluriennal i seguretat jurídica.

La jornada també permetrà conèixer l’índex sintètic de desenvolupament econòmic local que és una molt bona eina per millorar la planificació de les polítiques públiques arreu de Catalunya, que recentment ja està disponible.

Programa

11 h.- Inauguració

 • Sra. Joana Ortega, secretària general de l’ACM
 • Sr. Enric Vinaixa, secretari de Treball del Departament d'Empresa i Treball

 

11.15 h. - Presentació de l'Acorc marc de concertació territorial

 • Il·lm. Sr. Josep Caparrós, vicepresident ACM i alcalde de La Ràpita
 • Sr. Juan José Torres, director del Servei d’Ocupació de Catalunya

 

11.40 h. - Taula 1. Funcionament previst de concertació territorial

PRESENTACIÓ DEL DESPLEGAMENT DE L’ACORD MARC

Ponent: Sra. Susana Díaz, subdirectora de polítiques actives d’ocupació del SOC

Intervencions i preguntes:

 • Sra. Ariadna Villegas, gerent DINÀMIG (Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa)
 • Sra. Izaskun Cendegui, coordinadora MIDIT (Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori)
 • Sr. Josep Quer, cap d’Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Girona
 • Sra. Marina Guivernau, responsable de programes d’Ocupació de l'Ajuntament de Lleida
 • Sra. Montse Torres, responsable de l'Àrea d’Ocupació i Formació de l'Ajuntament de Blanes

Modera: Il·lm. Sr. Josep Caparrós, vicepresident de l’ACM i alcalde de La Ràpita

 

13.15 h. - Taula 2. Eines de planificació. Índex sintètic de desenvolupament econòmic local

 • Il·lma. Sra. Agnès Ferré, alcaldessa de La Bisbal del Penedès
 • Sra. Laura Comellas, cap de l’Àrea de Gestió del Coneixement del SOC

 

14.00 h. - Fi de la Jornada

Dades d'interès

Dia: Dimarts 14 de març de 2023

Hora: d'11 a 14 h.

Lloc: online (els ponents intervindran de forma presencial a la seu de l’ACM)

Destinataris: càrrecs electes i tècnics municipals i comarcals

INSCRIPCIÓ