IniciFormació › Debat Municipalista 'Els processos d�...

Debat Municipalista 'Els processos d'estabilització de personal a l'administració local'

Data curs
27 octubre de 2022

L’entrada en vigor de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, en virtut de la qual s’ha engegat un procés per a l’estabilització de les places de l’administració pública ocupades per personal temporal, amb l’objectiu de reduir a la taxa de temporalitat a un màxim del 8%, representa una oportunitat i un repte per als ens locals.  Una oportunitat perquè permet consolidar i estabilitzar unes plantilles de personal que durant anys s’han anat nodrint de personal funcionari interí i laboral temporal, per donar resposta amb celeritat a unes necessitats creixents en un marc de restriccions a la incorporació de recursos humans. Repte perquè el procés d’estabilització imposa uns terminis molt concrets per a la realització d’uns processos selectius que han d’estar resolts definitivament abans de 2015 i la convocatòria dels quals ha de publicar-se abans del 31 de desembre d’enguany.

Els governs locals i el municipalisme s’han activat per aprofitar l’oportunitat i donar resposta al repte, promovent iniciatives i acumulant experiències de gran interès per a totes les parts implicades, de les quals cal fer-ne difusió perquè se’n puguin aprofitar un màxim d’ens locals. Ara és un bon moment, quan encara no ha finalitzat el termini per a la publicació de les convocatòries dels processos selectius, per donar a conèixer i compartir experiències com la del Consell Comarcal de la Selva, iniciatives com l’oferiment de la Diputació de Barcelona per assumir la gestió dels processos selectius dels municipis que ho sol·licitin, i instruments com l’Acord de criteris generals a aplicar als processos d’estabilització derivats de la llei 20/2021, de 28 de desembre, que resultin d’aplicació als ens locals de Catalunya que no disposin de representació legal dels seus empleats públics, que acaben de signar l’ACM, l’FMC i els sindicats Comissions Obreres i UGT. Finalment, per tenir una visió de com s’estan portant a terme aquests processos fora de Catalunya, comptarem amb la participació de la secretària general de la Federació Navarresa de Municipis i “Concejos”.

Programa

12.00 h. - Inauguració

  • l·lm. Sr. Lluís Soler, president de l’ACM i alcalde de Deltebre

 

12.10 h. - Presentació de l’acord de criteris generals a aplicar als processos d’estabilització derivats de la Llei 20/2021, que resultin d'aplicació als ens locals de Catalunya que no disposin de representació legal dels seus empleats públics

  • Sr. Albert Guilera, responsable dels Serveis Jurídics de l’ACM

 

12.25 h. - Experiència d'aplicació del procés d’estabilització en un consell comarcal

  •  Sr. Martí Pujals, gerent del Consell Comarcal de la Selva

 

12.55 h. - Com s'està realitzant el procés d'estabilització als municipis de Navarra

  • Sra. Berta Enrique, secretària general de la Federació Navarra de Municipis i Consells

 

12.40 h. - Mecanismes de la Diputació de Barcelona per donar suport a la realització dels processos selectius dels ajuntaments

  • Sra. Leonor Alonso, tècnica assessora de la Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona

 

13.05 h. – Cloenda

  • Sra. Joana Ortega, secretària general de l’ACM
Dades d'interès

Dia: Dijous 27 d'octubre de 2022

Hora: 12.00 h.

Lloc: online. Es podrà seguir a través de les xarxes socials de l'ACM

INSCRIPCIÓ