IniciFormació › Diplomatura de postgrau en gestió i promoci...

Diplomatura de postgrau en gestió i promoció dels actius locals I edició semipresencial

Data curs
07 desembre de 2020 a 14 juny de 2021

OBERTA LA PREINSCRIPCIÓ

INICI DEL CURS DESEMBRE DE 2020 (DATA A CONFIRMAR)

Contngut

Conèixer com es pot contribuir al desenvolupament local, la promoció econòmica i la gestió pública dels actius territorials.

Valorar quins instruments existeixen per assolir els objectius de desenvolupament local i quina concertació és la possible i òptima. Polítiques públiques sectorials de turisme, comerç, política industrial, valorització del patrimoni o planificació estratègica.

Donar resposta a tot això des d’una perspectiva interdisciplinària.

Destinataris

Personal tècnic i administratiu que treballi a les àrees de promoció econòmica, desenvolupament local o de planificació estratègica econòmica i social de Catalunya.

Requisits i criteris d'admissió

Places limitades

Requisits: Es requereix estar en possessió de titulació universitària de primer cicle (diplomat, enginyer o arquitecte tècnic) o grau o de segon cicle (llicenciat, enginyer o arquitecte) o màster.

Criteris de d’admissió: Currículum vitae, equilibri territorial i ordre de sol·licitud.

Informació general

 

Modalitat: Semipresencial

Lloc de realització: Aula virtual i aula de Formació de l'ACM - C/ València, 231 5a planta Barcelona

Preu de la matrícula: 800,00 €

Informació: Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93 496 16 16 o adreçar-vos als correus electrònics formacio@acm.cat; formacio2@acm.cat

 

INSCRIPCIÓ