IniciFormació › La gestió dels serveis públics local. Entr...

La gestió dels serveis públics local. Entre externalització i interiorització - Edició Lleida - Finalitzat

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

La crisi dels conceptes de “servei”, “servei general” i “servei públic” han comportat a la vegada que les seves “formes de gestió” entrin en el debat polític i, de retruc, jurídic. Així, la distinció fonamental entre les “formes de prestació directa” i  les “formes de prestació indirecta” es troben en discussió, sobretot per la mal anomenada “remunicipalització”, que no és més que la “internalització” d’un servei o activitat municipal que prèviament s’havia sotmès a “externalització” i era prestat per un concessionari.

 

Amb la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 , sobre contractació públic i la Directiva 2014/23/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 relativa a l’adjudicació de contractes de concessió, la tradicional categoria de “contracte de gestió del serveis públics” tècnicament ha desaparegut. I així es manifesta en el nou avantprojecte de llei que incorpora els plantejaments d’aquestes normatives europees a fi de substituir el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

PROGRAMA

9.30 h.- Inauguració

- Il·lm. Sr. Joan Reñé i Huguet, alcalde, Fondarella, i president, Diputació Lleida
- Dra. Mª José Puyalto i Franco, degana, Facultat de Dret, Universitat de Lleida

 

10.00 h.- Lliçó inaugural: 'Una aproximació conceptual: Del servei al servei públic i al servei d’interès general. Les formes de gestió i la mal anomenada “remunicipalització”'

- Dr. Fernando García Rubio, lletrat, Ajuntament de Madrid i professor titular de dret administratiu, Universidad Rey Juan Carlos

 

10.30 h.- Ponència I: 'Una aproximació contractual (I): Finalització i resolució del contractes de serveis i de servei públic'

- Dr. José Antonio Moreno Moliba, catedràtic de dret administratiu, Universidad de Castilla-La Mancha

 

11.00  h.- Pausa

 

11.30 h.- Ponència II:  'Una aproximació material (I): La gestió de l’aigua i dels residus'

- Dr. Antonio Ezquerra Huerva, professor titular de dret administratiu, UdL

12.00 h.- Ponència III:  'Una aproximació material (II): L’aprofitament de l’aigua pel regadiu'

- Sr. Carles Gabernet i Foix, cap, Unitat Jurídica de Regadius, Infraestructures de la Generalitat de Cataluny

12:30h.- Ponència IV: 'Una aproximació contractual (II): La gestió del personal en el servei públic i la subrogació'

- Dr. Miguel Sánchez Morón, catedràtic de dret administratiu, Universidad de Alcalà de Henares

13.00 h.- Taula rodona: 'Una aproximació prestacional: Entre gestió directa  i gestió indirecta'

- Sr. Miquel Sacrest i Llosas, director general, Aigües del Segarra-Garrigues S.A

- Sr. Xavier García del Río, director gerent, Corp CLD 

- Sr. Jesús Maria Gutiérrez Bustillo, secretari general, Ajuntament de Lleida i professor associat de dret administratiu, UdL

Moderació: Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i director, Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, URV

ALTRES INFORMACIONS

Lloc de realització: Sala de juntes, Facultat de Dret i Economia, Universitat de Lleida

Horari: de 9 a 14:30 hores

 

Direcció acadèmica

- Dr. Antonio Ezquerra Huerva, professor titular de dret administratiu, UdL

- Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i director, Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, URV

INSCRIPCIÓ