IniciFormació › L'impacte de la Llei orgànica de prote...

L'impacte de la Llei orgànica de protecció de dades personals

Data curs
18 desembre de 2018

LLOC DE REALITZACIÓ:

Espai Francesca Bonnemaison,

Sala La Cuina del Carrer de Sant Pere Més, Baix 7, Barcelona

Documents Associats
PDF icon llei_proteccio_dades6.pdf
Presentació i objectius

Anàlisi detallada del nou règim jurídic previst al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell Europeu de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), que va entrar en vigor el 24 de maig de 2016 i és aplicable des del 25 de maig de 2018 y la seva translació a la nova Llei orgànica de protecció de les dades personals i garantia dels drets digitals, pendent de publicació oficial.

Programa

9.00 h.- Inauguració

A càrrec de l´ACM

 

9.15 h.- Ponència inaugural: L’impacte de la nova LOPD en el món local

Sra. Maria Àngels Barbarà i Fondevila, directora, Autoritat Catalana de Protecció

 

10.00 h.- Ponència I: El conflicte entre el dret a l’accés a la informació pública i la protecció de dades

Dr. Josep Mir i Bagó, professor titular de dret administratiu, UPF i vocal, Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP)

 

11.15 h.- Ponència II: La informació als interessats les dades dels quals es recullen d’acord amb les noves exigències reglamentàries

Dra. Estrella Gutiérrez David, professora agregada de dret administratiu, Universidad Rey Juan Carlos

 

12.00 h.- Ponència III: Bases jurídiques i finalitats del tractament de dades per les administracions públiques, en particular pels ens locals

Dra. Mònica Vilasau i Solana, professora de dret civil, Universitat Oberta de Catalunya

 

12.45 h.- Ponència IV: El nou delegat de protecció de dades i l’impacte de les avaluacions

Sra. Joana Marí i Cardona, responsable d’avaluació i estudis tecnològics, Autoritat Catalana de Protecció de Dades

 

13.30 h.- Taula rodona: La implantació del nou règim jurídic de protecció de dades als ens locals de Catalunya

Sra. Alfred Lacasa i Tribó, director dels serveis jurídics, Ajuntament de Granollers i advocat

Sra. Montserrat Torrent i Robledo, advocada, Organització de Consumidors i Usuaris

Sr. Albert Guilera i Planas, cap, serveis jurídics, ACM

Moderador: Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i director, Càtedra d'Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, URV

 

14.45 h.- Fi de la jornada

Altres Informacions

Lloc: Espai Francesca Bonnemaison,

Sala La Cuina del Carrer de Sant Pere Més, Baix 7, Barcelona

Horari: 9h a 14:45h

Direcció acadèmica: Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i director Càtedra d´Estudis Jurídics i Locals Màrius Viadel i Martín, URV

 

INSCRIPCIÓ