IniciFormació › Jornada 'Mesures urgents en matèria d...

Jornada 'Mesures urgents en matèria d’habitatge i altres instruments de gestió'

Data curs
02 abril de 2019

CANVI D'UBICACIÓ

CCCB
C/Montalegre, 5
Aula 1 planta 1a
08001 Barcelona

Els engranatges que s'activen per a l’atenció dels problemes vinculats al dret a l’habitatge posen a prova els mecanismes de comunicació i col·laboració entre els diferents nivells de les administracions que presten servei als catalans i catalanes. Aquesta jornada respon al convenciment que l’èxit d’aquesta feina conjunta passa per un coneixement profund del marc normatiu i de les estratègies globals que serveixen de guia per a les actuacions que les diferents administracions, començant pels ajuntaments, han d’impulsar per a respondre de forma adequada als reptes que es presenten d’acord amb la pluralitat de realitats territorials, socials i econòmiques que tenim al nostre país. És per això que resulta del tot oportú plantejar un debat centrat en les diverses novetats aparegudes en les darreres setmanes al voltant del marc regulador de l’habitatge, tant a Catalunya com a l’Estat. El Reial Decret Llei 7/2019 i el Decret llei 5/2019, de 5 de març, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, tenen efectes importants que cal que els professionals i càrrecs electes de les entitats locals coneguin a fons, en la mesura que suposen canvis substancials en el marc normatiu que des d’ara regeix els arrendaments urbans, la promoció d’habitatge protegit, la política de sòl amb impacte en l’habitatge social o les eines per a gestionar les situacions d’emergència i els desnonaments. En aquest sentit, s’ha articulat un nou cos normatiu, més adaptat al context actual i als reptes de futur, que ha de permetre que s’avanci en la moderació dels preus del lloguer, que s’ampliï el parc d’habitatge social disponible, i que es reforcin els mecanismes  de gestió dels casos d’exclusió residencial. A aquest canvi de dinàmica cal afegir-hi les eines de planificació estratègica a mitjà termini, com el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge impulsat per la Generalitat, que esdevé el full de ruta que planteja els grans objectius que el país ha d’assolir en els propers anys per a complir amb les necessitats que tècnicament s’ha determinat que tenen i tindran les diferents realitats socials i territorials del país, des de les grans àrees metropolitanes, fins als petits municipis, des de l’interior del país fins al litoral. Conèixer el nou marc normatiu i els instruments de planificació estratègica és missió de tots, començant per una peça clau en la política d’habitatge com són les administracions locals.

Programa

8.45-9.10 h - Acreditacions

9.10-9.45 h. - Benvinguda

Sr. David Saldoni de Tena, president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques

Sr. Agustí Serra i Monté, secretari d’Hàbitat Urbà i Territori, Departament de Territori i Sostenibilitat. Conferència inaugural: “El marc d’elaboració del Decret llei de mesures urgents, en especial la reserva de sòl per habitatge de protecció en sòl urbà consolidat”

 

9.45-10.30 h.  - El Reial Decret-llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer. La nova regulació dels contractes de lloguer d’habitatge

Sr. Francisco Javier Martín Ramiro, director general d’Arquitectura, Habitatge i Sòl, Ministerio de Fomento

 

10.30-11.00 h. - El Decret llei de mesures urgents. La moderació de preus en el mercat privat de lloguer

Dra. Judith Gifreu i Font, directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

 

11.00-11.30 h. - Pausa

11.30-12.00 h. - El Decret llei de mesures urgents. L’increment del parc públic i la lluita contra les situacions d’emergència i els desnonaments

Sr. Jaume Fornt i Paradell, director adjunt de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

12.00-12.30 h. - La gestió del parc d’habitatges de lloguer social

Sr. Lluís Hosta i Privat, president de Gestors d’Habitatge Social de Catalunya (GHS)

12.30-13.00 h. - El Pla Territorial sectorial d’Habitatge: perspectiva general

Sr. Josep Casas i Miralles, subdirector general d’Arquitectura, Planificació d’Habitatge i Millora Urbana, Departament de Territori i Sostenibilitat

Sr. Jordi Bosch i Meda, cap del Servei de Planificació d’Habitatge i Sòl Residencial, Departament de Territori i Sostenibilitat

13.00-14.00 h. - Taula rodona: Mecanismes per facilitar la promoció d’habitatge de lloguer social sobre sòl municipal

Sr. Gonçal Marqués i Sagnier, cap del Departament d'Habitatge d’Incasòl

Sr. Javier Rodríguez i Heredia, soci d'AZORA Gestión Inmobiliaria

Sr. Donato Muñoz i Montes, director general de CEVASA

Moderador: Sr. Agustí Jover i Armengol, economista

14.00 h. - Cloenda

Altres informacions

Dia: Dimarts 2 d'abril del 2019

Hora: de 9:00 h a 14:00 h

Lloc: CCCB C/ Montalegre, 7  Aula 1, planta 1 Barcelona

INSCRIPCIÓ