IniciFormació › Jornada per a un bon desplegament dels Conse...

Jornada per a un bon desplegament dels Consells Territorials i de les polítiques d’ocupació

Data curs
27 setembre de 2023
Contacte de formació

Cristina Soler cristina.soler@acm.cat o bé 934 961 616 ext.217

Els Consells Territorials son els òrgans de participació al territori i es crearan segons la distribució territorial de Departament de Treball,  en 8 Consells Territorials, conforme amb la resolució EMT/692/2023, de 28 de febrer, de creació de Consells Territorials i d’aprovació del seu Reglament de Règim Intern.

L’objectiu de la Jornada és exposar quina composició dels Consells i quina presència preveu del món local i com poder promoure l’elecció de les entitats socials que tinguin implantació real i coneixement del territori.

Des del municipalisme som conscients que és un moment de canvi, en el qual cal vetllar perquè el seu desplegament porti a enfortir i millorar les polítiques d’ocupació local tot dotant-les d’una major estabilitat pluriennal de finançament, però fins ara, no s’han concretat les eines i mecanismes que en garanteixin la seguretat jurídica. És per aquest motiu que finalment s’ha creat una Taula bilateral entre el SOC i les entitats municipalistes per revisar l’operativa de tot el procés.

Alhora, l’existència de processos de concertació territorial preexistent al territori és una realitat que cal reconèixer el més aviat possible, ja que són espais consolidats que disposen d’estructures des de fa anys,  amb un fort dinamisme i en que la seva denominació és coneguda i reconeguda com a senyal d’identitat. En aquest sentit, presentarem el Mapa-recull de les Iniciatives de Concertació Territorial preexistents identificades.

Abans de la constitució dels Consells Territorials, en aquesta Jornada us informarem de la situació actual i dels mecanisme previstos en dos grans àmbits.

Dades d'interès:

Dia: Dimecres, 27 de setembre

Hora: De 10.00h a 13.00h

Lloc: ACM. Planta baixa (C/València, 231 Barcelona)

 

Programa

9.45 h. - Benvinguda a càrrec de la presidència de l’ACM

10 h. - TAULA 1. 'Governança i eines que dotin de seguretat jurídica i financera'

  • Sr. Lluís Corominas, cap d’Àrea de Continguts de l’ACM
  • Sr. Josep Quer, cap d’Àrea de Promoció Econòmica de l’ajuntament de Girona
  • Sra. Isabel Villalbí, cap d'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Ajuntament d’Amposta
  • Sr. Paco Ramos, Tècnic Assessor en Polítiques d'Ocupació de la  Diputació de Barcelona  

 

11:30 h.-  TAULA 2. 'Mecanismes efectius per la incorporació de les preexistències'

  • Sra. Núria Camps, tècnica de continguts de l’ACM presentarà Mapa de Preexistències Estratègies Territorials
  • Sra. Ariadna Villegas, gerent DINÀMIG (Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa)
  • Sra. Izaskun Cendegui, coordinadora MIDIT (Mancomunitat d’Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori)
  • Sra. Ascensión Calderón,  cap d'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, GRAMEIMPULS
  • Sra. Montserrrat Pagès,  directora de Mas Carandell, IMFE (Institut Municipal de Formació i Empresa)
  • Sra. Glòria Dominguez, directora de l’Agència de desenvolupament local de Solsona, Cardona i el Solsonès (ADLSOLCAR)
INSCRIPCIÓ