IniciFormació › Legislem per avançar: 'Llei de Governs...

Legislem per avançar: 'Llei de Governs i Finances Locals'

Data curs
13 setembre de 2022

L’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a través de la Fundació Transparència i Bon Govern, ha iniciat aquest any 2022 el debat per impulsar tres projectes legislatius de gran interès i impacte en el món local.
Des de l’ACM participem activament en totes les iniciatives que volen regular aspectes que afecten al món local. Però, a  més, volem impulsar la novació o la modificació en aquells àmbits que considerem fonamentals per al món  local.

És amb aquesta voluntat que volem obrir el debat a tres grans àmbits: 

  • La viabilitat per a disposar d’una llei  de contractes del sector públic de Catalunya que s’adapti a la realitat del nostre país.
  • La regulació de les competències i el finançament dels ens locals a través de la Llei de governs i finances locals.
  • Definir el marc dels drets i deures dels electes locals, a través de  l’Estatut de l’electe local que esdevingui un marc jurídic de referència per a qualsevol contingència que afecti als electes locals.

L’objectiu és generar debat i concretar el posicionament del món municipal sobre aquests tres grans temes, independentment que des de l’àmbit parlamentari o governamental també es promoguin aquestes iniciatives legislatives.

 

La Llei de Governs i Finances Locals

Hem començat ja el debat sobre la Llei de Contractes del Sector Públic de Catalunya, amb una primera sessió de presentació i la participació en vuit tallers territorials de més de dos-cents tècnics relacionats amb l’àmbit de la contractació pública.

Ara, iniciem el segon taller amb el debat sobre les competències i el finançament dels governs locals a Catalunya.
Cal posar al dia el sistema de govern local del nostre país. Les competències, com s’exerceixen, els diferents nivells de govern local, la relació entre ells i també la relació amb el Govern de la Generalitat, desenvolupant el capítol VI del títol II de l’EAC.

Alhora, cal avançar amb el finançament que es correspon amb aquesta nova regulació del sistema i acabar amb els dèficits estructurals actuals, fruit de l’assumpció de competències impròpies, del mal finançament de les competències delegades o, en general, de la poca incidència sobre el marc legislatiu que sovint ha tingut l’àmbit local.

Us presentem la primera jornada, en que presentarem el taller i on situarem els principals reptes que planteja la Llei. A partir d’aquesta primera jornada, impulsarem els debats territorials per a conèixer de primera mà els dèficits i les propostes dels electes i dels tècnics del món local.

Programa

12.00 h - Inauguració

  •  Il·lm. Sr. Lluís Soler i Panisello, president de l’ACM i alcalde de Deltebre.
  •  Sr. David Rodríguez, secretari de Governs Locals i de Relacions amb l'Aran.


12.25 h. - Conferència inaugural: ‘El futur de les competències i el finançament local’

  •  Sr. Francesc Esteve, membre del Consell de Garanties Estatutàries

Modera: Sra. Joana Ortega, secretària general de l’ACM


12.45 h. - Debat de la comissió d’experts

  • Sr. Xavier Forcadell, advocat i secretari d’ajuntament
  • Dr. Alberto Navarro, professor agregat de Dret financer i tributari de la UdG
  • Sr. Martí Pujals, advocat i gerent del Consell Comarcal de La Selva
  • Sr. Jordi Manau, interventor de la Diputació de Lleida

Modera: Sr. Lluís Corominas, director de la Fundació Transparència i Bon Govern (FTBG)

 

14.00 h. - Cloenda

Dades d'interès

Dia: Dimarts 13 de setembre de 2022

Hora: de 12.00 a 14.00 h.

Modalitat: online

INSCRIPCIÓ