IniciFormació › SETMANA MUNICIPAL: Plusvàlua

SETMANA MUNICIPAL: Plusvàlua

PROGRAMA

9.30 - 9.45 h - Inauguració

• Sr. Marc Pifarré, secretari general, ACM

• Sra. Marta Espasa i Queralt, secretària d’Hisenda, Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Generalitat de Catalunya

 

9.30 - 9.45 h - Presentació

• Sra. Montserrat Peretó i Garcia, directora general de Planificació i Estudis Fiscals, Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Generalitat de Catalunya, professora titular de Dret Financer i Tributari, Universitat Autònoma de Barcelona

 

10 - 10.45 h - La reforma de la hisenda local: suficiència, autonomia i responsabilitat

• Dr. Gabriel Casado Ollero, catedràtic de Dret Financer i Tributari, Universidad Complutense de Madrid

 

10.45 - 11.30 h. Els efectes jurídics de la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 sobre la plusvàlua municipal

• Dr. Joan Pagès i Galtés, catedràtic de Dret Financer i Tributari, Universitat Rovira i Virgili

 

11.30 - 12 h. Pausa 12.00 - 12:45h - El projecte de Llei d’hisendes locals. Una visió crítica

• Sr. Baldomero Rovira i López, interventor general, Ajuntament de Reus

 

12.45 - 13.45 h - Taula rodona. Present i futur de la plusvàlua municipal

• Dra. Mercè Castillo i Solsona, professora titular de Dret financer i Tributari, Universitat de Lleida

• Sr. Rafael Olañeta Fernández-Grande, director d’Inspecció tributària, Institut Municipal d’Hisenda, Ajuntament de Barcelona

Moderadora: Dra. Montserrat Peretó i García, directora general de Planificació i Estudis Fiscals, Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Generalitat de Catalunya, professora titular de Dret Financer i Tributari, Universitat Autònoma de Barcelona

 

13.45 - 14.15 h - Cloenda

• Il·lm. Sr. Ferran Bel i Accensi, diputat portaveu, Comissió d’Hisenda i Administracions Públiques, Congrés dels Diputats

INSCRIPCIÓ