IniciFormació › Tot el que com a electe has de saber de la n...

Tot el que com a electe has de saber de la nova llei de contractes.

Presentació

La nova Llei de contractes del sector públic (LCSP), aprovada el passat mes d'octubre, és un text que pretén desenvolupar i aplicar diferents directives comunitàries. La nova LCSP comporta afectacions importants, i algunes de gran abast, pels governs locals.

A partir de l’entrada en vigor de la LCSP, aquest 9 de març, els responsables de les tasques de contractació i compres, les àrees de secretaria, i els mateixos electes locals tindran un nou marc d’actuació, amb noves càrregues administratives, nous procediments, però també marge de decisió per implementar polítiques públiques des dels òrgans de contractació locals.

L'ACM entén important difondre la nova regulació contractual, de forma resumida i amb els trets més importants, pensat pels electes locals. Per aquest motiu,s'ha preparat una sessió explicativa de les 7 qüestions que es consideren imprescindibles conèixer per part dels electes locals.

Objectius

- Divulgar els objectius i marc general de com s'ha construït la nova LCSP.

-  Apropar la formació en contractació pública adreçada de forma exclusiva als  electes locals, i de forma territorial.

- Conèixer les principals novetats de la nova regulació de contractes del sector públic en les diverses fases del procediment, preparació, licitació, adjudicació, execució.

-  Analitzar les 7 qüestions principals de la nova LCSP que són d'interès pels electes locals.

- Difondre la regulació de la contractació centralitzada dins dels procediments de tramitació dels contractes basats derivats dels Acords marc per l'adquisició dels béns, productes i serveis dels catàlegs de les centrals de compres de l'ACM.

Altres informacions

Lloc de realització: Majoritàriament a les seus dels respectius Consells Comarcals.

Horari: Majoritàriament de 17h a 19h

Destinataris: Electes locals

Per a més informació truqueu al 93.496.16.16 (extensió 201) o directament a formacio@acm.cat

INSCRIPCIÓ