IniciFormació › Matinals Prat de la Riba. Seminari d'ac...

Matinals Prat de la Riba. Seminari d'actualització per a electes locals. IX edició

Data curs
16 abril de 2021 a 10 desembre de 2021

Des de l’any 2000, la Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes (FAAEE) de l’ACM i la UAB organitzen diversos programes formatius adreçats als càrrecs electes de les entitats locals catalanes, entre els quals destaquen la Diplomatura de Postgrau en Gestió i Administració Local, el Màster en Govern Local i la Diplomatura de Postgrau en Lideratge i Governança Local. La necessitat d’actualitzar els coneixements oferts en aquests programes formatius i d’articular un fòrum de debat i de resolució dels problemes i reptes que preocupen els responsables de la política municipal va conduir l’any 2010 a preparar, amb voluntat de continuïtat, un seminari de periodicitat bimensual emmarcat en les activitats promogudes per la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, creada per conveni de 14 d’abril de 2009, entre la FAAEE i la UAB. Davant l’èxit de les convocatòries precedents, enguany es presenta la novena edició, en què les novetats legislatives i jurisprudencials i les qüestions d’actualitat que desperten l’interès del món local continuen constituint la ratio essendi d’aquest programa formatiu.

Les Matinals es desenvolupen en sis sessions estructurades en tres blocs permanents, que es desenvolupen els divendres al matí en format online. El primer està conformat per una sessió d’actualització normativa i jurisprudencial que pretén informar i comentar el conjunt de lleis i reglaments aprovats recentment i que afecten l’esfera competencial local, així com les sentències dictades pels tribunals de justícia que poden ser d’interès per als càrrecs electes de Catalunya. El segon està constituït per un cicle de conferències referit a diferents temàtiques d’actualitat i d’interès local i, finalment, el seminari es clou amb un taller vinculat a la matèria analitzada en el cicle de conferències en què s’analitzaran casos reals per tal de fomentar la participació i enriquir el debat entre els assistents.

Documents Associats
PDF icon diptic_prat_de_la_riba_2021.pdf
Objectius

Les Matinals Prat de la Riba es formulen amb l’objectiu que els assistents puguin assolir un conjunt de competències que els permetin:

 

 • Desenvolupar idees i propostes originals (creativitat)
 • Resoldre problemes en l’esfera competencial local de manera efectiva
 • Aplicar coneixements i habilitats en entorns i contextos multidisciplinaris
 • Actuar amb esperit crític i responsable
 • Motivar la discrecionalitat administrativa en la presa de decisions
 • Considerar l’ètica i la integritat intel·lectual com a valors de la pràctica professional dels càrrecs electes de Catalunya
 • Aprendre a aprendre i ser conscient del valor del propi coneixement i del seu impacte a la comunitat local (autoestima professional)
 • Afavorir la disponibilitat a la participació compromesa en la vida social
 • Liderar
 • Treballar en equip
 • Gestionar equips
 • Comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes (assertivitat)
 • Aprendre a planificar i organitzar
 • Fomentar l’adaptació en ambients canviants (flexibilitat als canvis normatius
 • Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat de les polítiques públiques
 • Afavorir la sensibilitat per l’entorn i el medi ambient amb l’elaboració de polítiques sostenibles
 • Gestionar el propi temps per al desenvolupament acadèmic i professional 
Programa

1a. sessió: 16 d’abril de 2021. Els governs locals davant la problemàtica de l’habitatge

9.00-9.10 h. Inauguració

 • Sr. Lluís Soler i Panisello, president de l’ACM

 9.10-9.55 h. Actualització legislativa i jurisprudencial

 • Sr. Francesc Xavier Urios Aparisi, director general d’Assumptes Contenciosos, Gabinet Jurídic, Generalitat de Catalunya

 Pausa 5 minuts

10.00-11.00 h. Mesures urbanístiques per millorar l’accés a l’habitatge

 • Sr. Agustí Serra Monté, secretari de l’Agenda Urbana i Territori, Departament de Territori i Sostenibilitat

 Pausa 5 minuts

 11.05-12.05 h.  Propostes i realitats en la contenció dels preus de lloguer dels habitatges

 • Sr. Jaime Palomera Zaidel, investigador de l’IGOP, UAB, i portaveu del Sindicat de Llogaters

 Pausa 5 minuts

12.10-13.10 h. Taller pràctic. Vulnerabilitat social i gestió de les meses d’emergència locals

 • Sra. Silvia Grau Fontanals, directora Operativa d'Actuacions d'Urgència en Matèria d'Habitatge, Agència de l’Habitatge de Catalunya

 

2a. sessió: 14 de maig de 2021. Transparència i accés a la informació local

9.00-9.45 h. Actualització legislativa i jurisprudencial

 • Sr. Francesc Xavier Urios Aparisi, director general d’Assumptes Contenciosos, Gabinet Jurídic, Generalitat de Catalunya

 Pausa 5 minuts

 9.50-10.50 h. Les obligacions dels càrrecs electes i del personal directiu local: declaracions d’activitats, patrimonials i d’interessos. Agenda pública i obsequis

 • Sr. Manel Rodríguez Tió, secretari general, Sindicatura de Comptes

Pausa 5 minuts

10.55-11.55 h.  El dret d’accés dels ciutadans a la informació pública local: requisits i causes d’inadmissió

 • Dr. Josep Mir Bagó, membre de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP)

Pausa 5 minuts

12.00-13.00 h. Taller pràctic. Els plans d’integritat local

 • Sr. Lluís Corominas Díaz, director de la Fundació transparència i bon govern local, ACM

 

3a. sessió: 9 de juliol de 2021. L’urbanisme local

9.00-9.45 h. Actualització legislativa i jurisprudencial

 • Sr. Francesc Xavier Urios Aparisi, director general d’Assumptes Contenciosos, Gabinet Jurídic, Generalitat de Catalunya

Pausa 5 minuts

9.50-10.50 h.  ODS, agendes urbanes i governança: com fer ciutats més sostenibles, inclusives, segures i resilients

 • Sra. Elisabeth Tuà Sardà, Coordinació tècnica de la Secretaria de l'Agenda Urbana i Territori, Departament de Territori i Sostenibilitat
 • Sr. Anton Carpio Rovira, cap de l’Àrea d’Estratègies Urbanes, Departament de Territori i Sostenibilitat

Pausa 5 minuts

10.55-11.55 h.  L’acció de restabliment de la legalitat urbanística municipal enfront les construccions i edificacions il·legals

 • Sr. Hèctor Garcia Morago, magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Pausa 5 minuts

12.00-13.00 h. Taller pràctic. Involucrar els propietaris en la rehabilitació dels edificis per garantir la imatge i seguretat urbanes: el deure de conservació i les ordres d’execució municipal

 • Sr. Pablo Molina Alegre, advocat, Garrigues

 

4a. sessió: 17 de setembre de 2021. Reptes i desafiaments locals post-pandèmia

9.00-9.45 h. Actualització legislativa i jurisprudencial

 • Sr. Francesc Xavier Urios Aparisi, director general d’Assumptes Contenciosos, Gabinet Jurídic, Generalitat de Catalunya

Pausa 5 minuts

9.50-10.50 h. Mesures adaptatives a nivell organitzatiu i de recursos humans. La revolució del teletreball

 • Dr. Rafafel Jiménez Asensio, consultor institucional i catedràtic (acr.) de dret constitucional, Universitat Pompeu Fabra

Pausa 5 minuts

10.55-11.55 h. Noves oportunitats adaptatives: intel·ligència artificial i automatització de processos en la prestació de serveis locals

 • Dr. Alejandro José Huergo Lora, catedràtic de dret administratiu, Universitat d’Oviedo

Pausa 5 minuts

12.00-13.000 h. Taller pràctic. Pautes per promoure el desenvolupament econòmic locals en temps post-pandèmia

 • Sr. Mateo Hernando López, excap del Servei de Desenvolupament Econòmic Local, Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

 

5a. sessió: 15 d’octubre de 2021. Habilitats i competències

9.00-9.45 h. Actualització legislativa i jurisprudencial

 • Sr. Francesc Xavier Urios Aparisi, director general d’Assumptes Contenciosos, Gabinet Jurídic, Generalitat de Catalunya

Pausa 5 minuts

9.50-10.50 h. Creació d’equips i lideratge en moments de canvi

 • Sra. Teresa Tarragó, CEO, Exheus

Pausa 5 minuts

10.55-11.55 h. Tècniques i estratègies de  gestió i resolució de conflictes per a la millora de la governança local

 • Sr. Eduard Carrera Fossas, conflictòleg, soci fundador d’IdealSolucions

Pausa 5 minuts

12.00-13.000 h. Taller pràctic. Personal branding: la projecció de les competències personals o com potenciar la pròpia marca

 • Sra. Ana Arza Jauregui, consultora en direcció estratègica de personal

 

6a. sessió: 10 de desembre de 2021. La contractació pública local

9.00-9.45 h. Actualització legislativa i jurisprudencial

 • Sr. Francesc Xavier Urios Aparisi, director general d’Assumptes Contenciosos, Gabinet Jurídic, Generalitat de Catalunya

Pausa 5 minuts

9.50-10.50 h. Qüestions problemàtiques en la contractació: baixes temeràries, contractes verbals i execució deficient

 • Sr. Roger Cots Valverde, vicesecretari, Sant Feliu de Llobregat

Pausa 5 minuts

10.55-11.55 h.  Clàusules socials i ambientals en la contractació pública

 • Dr. Jose Antonio Moreno Molina, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Castella-La Manxa

Pausa 5 minuts

12.00-13.000 h. Taller pràctic. Compliance i lluita contra la corrupció en el sector públic local

 • Sra. Silvia Subirana de la Cruz, coordinadora general, Ajuntament de Sant Celoni

 

LLoc, destinataris, calendari i preu

Totes les sessions seran on-line.

Van dirigides a 

 • Càrrecs electes locals que vulguin actualitzar els coneixements adquirits en els programes formatius cursats amb anterioritat
 • Càrrecs electes que vulguin millorar els seus coneixements i aprofundir sobre qüestions jurídiques, econòmiques i socials de competència municipal
 • Personal directiu del sector públic local
 • Calendari de les sessions: 

  -         16 d’abril

  -          14 de maig

  -          9 de juliol

  -          17 de setembre

  -          15 d’octubre

  -          10 de desembre

 • Preu: 250€ Les sis sessions (a pagar abans del 16 d'abril)

INSCRIPCIÓ