IniciFormació › Diplomatura de postgrau en gestió pública ...

Diplomatura de postgrau en gestió pública dels serveis socials locals (semipresencial) VI edició

Data curs
30 octubre de 2023 a 01 juliol de 2024

 

L’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Universitat Rovira i Virgili (URV), mitjançant la Fundació URV (URV), la Càtedra d’Inclusió Social i la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel, i amb la col·laboració de la Xarxa Sanitària, Social i Docent Santa Tecla, inicien la sisena edició d’aquest programa universitari per tal d’oferir una formació especialitzada de postgrau en matèria de serveis socials, específicament orientada al personal al servei de les administracions públiques locals i, en particular, al que exerceix de tècnic i responsable en l’àrea dels serveis socials.

El Diploma d’especialització en gestió pública dels serveis socials locals, que es desenvoluparà durant el curs 2023-2024, és un títol universitari propi de la URV, organitzat conjuntament amb l’ACM i adaptat al sistema de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES).

El programa té una càrrega acadèmica de 35 crèdits ECTS i pretén assolir una formació completa i aplicada en la gestió pública dels serveis socials a l’Administració pública, especialment, local. Aquest diploma de postgrau intenta conjugar els continguts teòrics especialitzats amb les experiències pràctiques, tant dels diferents ens locals i com d’altres experiències d’èxit, que aportin les tècniques i instruments més adequats per a la gestió pública en l’àmbit dels serveis socials, posant èmfasi en la innovació i en les millors pràctiques per destacar aquells aspectes que contribueixen a la qualitat dels serveis socials i de les organitzacions públiques que els gestionen. D’aquesta manera, l’administració pública, en la seva condició de titular del servei públic, serà capaç de garantir un nivell òptim de gestió i funcionament dels ens locals, aconseguint millorar el servei que es presta a la societat i a la seva ciutadania.

L’equip docent del programa combina la presència de professorat universitari, bo i comptant amb la participació de docents de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de  Girona, la Universitat de Vic, la Universitat de Barcelona i de la URV– amb altres docents amb una llarga experiència en l’àmbit de la gestió d’organitzacions públiques, en general, i dels serveis socials, en particular, tant del sector públic, com del Tercer Sector. Aquest equip docent divers i plural vol oferir a les persones participants en el programa una visió àmplia de la gestió dels serveis socials locals, tant des d’una perspectiva teòrica, com pràctica, tot cercant, a més, un enfocament interdisciplinari, transversal i integrat de la gestió pública dels serveis socials locals.

Aquesta diplomatura està adaptada l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES)  i al sistema de crèdits ECTS, amb una càrrega acadèmica de 35 crèdits. Les classes s’imparteix setmanalment els dilluns en un format semipresencial, amb una combinació de sessions virtuals i sessions presencials.

El programa s’estructura en set mòduls, que han d’ésser superats en la seva totalitat per assolir el títol universitari corresponent.  Aquests mòduls combinen els continguts tècnics de caràcter teòric amb continguts pràctics, amb l’objectiu d’oferir eines per al desenvolupament de les capacitats d’autoaprenentatge, d’anàlisi del context i d’elaboració i implementació d’estratègies per a la resolució de les situacions sorgides en la gestió pública dels serveis socials que són competència dels ens locals catalans. El darrer mòdul correspon a un projecte final relatiu a la temàtica desenvolupada en el marc del programa.

En cadascun dels mòduls, les persones assistents rebran formació especialitzada a càrrec de docents universitaris i professionals de reconeguda experiència en la matèria, mitjançant la combinació  d’aspectes teòrics i pràctics que contribueixin a la reflexió i anàlisi  obre la temàtica tractada. La formació es completarà amb el debat i la resolució, de forma individualitzada o en treball cooperatiu, de casos pràctics que sintetitzaran els continguts dels mòduls i  representaran la seva avaluació.

Finalment, s’haurà de desenvolupar un projecte que permeti constatar la comprensió i funcionalitat dels coneixements adquirits en el desenvolupament modular del programa formatiu. El projecte es desenvoluparà de forma tutoritzada durant el programa formatiu

Per obtenir la titulació de postgrau és imprescindible una assistència mínima del 80% a les sessions; així com superar les pràctiques integrades i el treball de final de postgrau.

 

Documents Associats
PDF icon dpgestioserveis_socials2023.pdf
Programa:

Mòdul I

Introducció als serveis socials

1. Inauguració. Perspectives de futur en matèria de serveis socials a Catalunya

2. Models comparats de serveis socials

3. Organitzacions públiques, governança relacional i col·laboració interadministrativa en els serveis socials

4. Tercer sector i col·laboració públic-privada

5. Mecanismes de control social

6. Ètica i serveis socials

Mòdul II

Model de serveis socials de Catalunya 

1. Normativa en matèria de serveis socials

2. Organització i competències locals dels serveis socials

3. Sistema de serveis socials a Catalunya

4. Cartera de serveis

5. Finançament dels serveis socials

6. Fons Next Generation UE i serveis d’atenció a la persona

7. Prestació dels serveis socials en el sector públic

Mòdul III

Planificació i direcció pública dels serveis socials locals

1. Planificació dels serveis socials

2. Habilitats directives i de gestió

3. Direcció pública i creació de valor en serveis socials

Mòdul IV

Instruments de gestió pública del serveis socials

1. Introducció a la gestió pública dels serveis socials

2. Gestió dels serveis socials locals

3. Direcció i gestió de persones

4. Sistemes de control de gestió

5. Business Intelligence

6. Qualitat dels serveis d’atenció a les persones

7. Finances públiques en matèria de serveis socials

8. Comunicació a les organitzacions

Mòdul V.- Serveis socials locals en transformació

1. Gestió del canvi

2. Innovació en serveis socials

3. Gestió de projectes en matèria social

4. Noves tecnologies en els serveis socials

Mòdul VI.- Àmbits sectorials dels serveis socials

1. Atenció dels serveis socials en temps de crisi

2. Sessions monogràfiques

3. Experiències integrades

4. Cloenda. Serveis socials: de crisi en crisi

Mòdul VII

Pràcticum

1. Pràctiques integrades  

2. Projecte final

Destinataris:
• Personal al servei de les administracions locals, en especial de l’àmbit dels serveis socials
 
• Personal directiu i de confiança de l’administració local, en especial de l’àmbit dels serveis socials.
Requisits i criteris d´admissió:
Estar en possessió de titulació universitària de primer cicle (grau, diplomatura, enginyeria o arquitectura tècnica) o equivalents
 
Estar en possessió de la titulació universitària de segon cicle (màster, llicenciatura, enginyeria o arquitectra) o equivalents.
 
1. Curriculum vitae
2. Equilibri territorial
3. Ordre de sol∙licitud
 
Places ofertades: El nombre de places que s’ofereixen són un màxim de 30.
Informació general:
Modalitat: Semipresencial
 
Preu: 800 euros.
 
Horari: Un dia a la setmana (els dilluns) en horari de matí i tarda.
Des del 30 d'octubre de 2023 al 01 de juliol de 2024
 
Lloc: Sessions online (Plataforma Blackboard Collaborate del campus virtual Moodle de la URV)
Presencials: ACM. Aula de formació. C/València 231 planta baixa. Barcelona.
 
Direcció acadèmica
  • Dra. Maria Victòria Forns i Fernández, professora col·laboradora permanent de treball social i serveis socials, coordinadora, Grau en Treball Social i codirectora, Càtedra d’Inclusió Social, URV.
  • Dra. Judith Gifreu i Font, professora titular de dret administratiu i directora, Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, UAB.
  • Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i director, Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, URV i president, Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla.

 Coordinació acadèmica:

  • Dra. Marina Rodríguez Beas, professora lectora Serra Hun-ter de dret administratiu i subdirectora, Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, URV.
  • Dra. Elisa Alegre Agís, investigadora postdoctoral, professora associada de treball social o serveis socials i col·laboradora científica, Càtedra d’Inclusió Social, URV.
Per a més informació:
Departament de formació: Cristina Soler - formacio@acm.cat - 934961616 ext. 217
Professorat:

Elisa Abellán Hernández, vocal, Consell de Deontologia Professional, Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya i professora associada de treball social i serveis socials, URV

Dr. Joan Maria Adserà i Gebellí, director general, Xarxa Sanitària, Social i Docent Santa Tecla i president, Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla

Dra. Elisa Alegre Agís, investigadora postdoctoral i professora associada de treball social o serveis socials, URV

Joan Aregio i Navarro, director general adjunt i gerent, Àrea Social, Xarxa Sanitària, Social i Docent Santa Tecla

Àngels Armengol i Armengol, tècnica d’administració general, Ajuntament de Valls i professora associada de treball social i serveis socials, URV

Neus Arqués i Salvador, escriptora i analista digital

Dr. Xavier Ballart i Hernàndez, catedràtic de ciència política i de l’administració, UAB

Josep Miquel Beltrán i Mauri, director gerent, Institut Municipal de Serveis Socials, Ajuntament de Tarragona

 Dr. Àngel Gabriel Belzunegui Eraso, professor titular de sociologia, acreditat de catedràtic, URV

Jaume Blasco Julià, avaluador, Ivàlua i investigador, IGOP – UAB

Dra. Anna Bonafont i Castillo, professora emèrita de ciències socials i del benestar, UVic

 Maria Teresa Boldú i Alfonso, cap, unitat de serveis Socials, Consell Comarcal de la Selva i professora associada de treball social i servies socials, UdG

Ferran Busquets i Forès, director, Fundació Arrels

Dr. Joaquim Brugué i Torruella, catedràtic de ciència política i de l’administració, UdG

Julio Calvo García, director, Oficina tècnica d'Innovació Social, Àrea de Drets Socials, Ajuntament de Barcelona

Antoni Codina i Filbà, director, Fundació ISocial

Laura Costa Quiñonero, lletrada responsable de la coordinació jurídica de serveis socials, Assessoria Jurídica, Departament de Drets Socials, Generalitat de Catalunya

Mercè Darnell i Viaña, cap, Àrea Necessitats Bàsiques, Càritas Diocesana de Barcelona

Dra. Blanca Deusdad i Ayala, professora agregada de treball social i serveis socials, URV

Dra. Bàrbara Egea i Oliver, cap de secció de transparència i bon govern, Diputació de Tarragona

 Juan Carlos Eiriz López, president, DINCAT 

Lluis Casado Esquius, consultor i cofundador, Oscilatio Project

Ricard Fernández Ontiveros, gerent municipal, Ajuntament del Prat de Llobregat

Dra. Maria Victòria Forns i Fernández, professora col·laboradora permanent de treball social i serveis social i coordinadora, Grau en Treball Social, URV

Dr. Xavier García i Marimón, professor titular d’economia financera i comptabilitat, UB

Dra. Judith Gifreu Font, professora titular de dret administratiu, UAB

Xema Gil i Meneses, assessor, Gerència, Ajuntament de Rubí

Dr. Ricard Gomà i Carmona, professor titular de ciència política i de l’administració i director, Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, UAB

Dr. Emilio José Gómez Ciriano, professor titular de treball social i serveis socials, Universitat de Castella - La Manxa

Núria Gras i Nogués, cap, Secció de Suport Econòmic, Servei d’Assistència Municipal, Diputació de Tarragona i professora associada d’economia, URV

Àlex Grau i Orts, director, Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Promoció Econòmica, Diputació de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV

Tomàs Andrés Kidd, investigador i responsable de projectes, UpSocial

Dr. Antonio López Peláez, catedràtic de treball social i serveis socials, UNED

Antoni Llort i Suárez, coordinador, Àrea d’Intervenció en Salut Col·lectiva relaciona amb el Consum de Substàncies Psicoactives. Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Lucas Martínez Chito, director de serveis a les persones i al territori, Districte Sant Andreu, Ajuntament de Barcelona i professor associat de pedagogia social, UAB

Dr. David Moya Malapeira, professor agregat de dret constitucional, UB

Manel Muntada i Colell, expert en gestió del coneixement, desenvolupament i canvi organitzatiu

Miquel de Paladella i Salord, conseller delegat, UpSocial i professor associat de gestió digital, disseny i innovació, URL

Anna Palau de Rovira, directora d’acció social territorial i comunitària, Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

Dr. Xavier Pelegrí i Viaña, exprofessor col·laborador permanent de treball social i serveis socials, UdL

Conchita Peña Gallardo, directora d’atenció ciutadania i participació, Consorci Sanitari de Barcelona i degana, Col·legi de Treball Social de Catalunya

Emma Pérez Pla, responsable del programa de refugiats, Creu Roja Tarragona

Dra. Carmina Puig i Cruells, professora titular de treball social i serveis socials, URV

Dr. Javier Requejo i García, viceinterventor general, Ajuntament de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV

Montserrat Rovira Jarque, directora, Direcció de Serveis d’Urgències i Emergències Socials, Àrea de Drets Socials de Barcelona

Jordi Rustullet i Tallada, director general, SOMURIU-Consorci Sant Gregori

Fèlix Salaverría i Palanca, advocat en cap, Departament de Drets Socials, Generalitat de Catalunya i professor associat de dret del treball i de la seguretat social, UPF

Dr. Miquel Salvador i Serna, professor titular de ciència política i de l’administració, UPF

Dra. Josefina Sala i Roca, catedràtica de teoria i història de l’educació i coordinadora, Grup de Recerca IARS, UAB

Dr. Albert Sales Campos, investigador superior, Institut d’Estudis Regionals Metropolitans de Barcelona i membre, Càtedra Barcelona Estudis Habitatge

Montserrat Vilella Cuadrada, directora, Residència i Centre d’Atenció Especialitzada Marinada

Dra. Eva Zafra i Aparisi, professora agregada de treball social i serveis socials, URV