IniciCentral compresProductes › Lot 4. Redacció de projectes i direcció d&...

Lot 4. Redacció de projectes i direcció d'obres d'edificació d'obra nova, ampliació, manteniment, millora i/o rehabilitació, excloent patrimoni cultural (Tarragona)

Redacció de projectes d’obres, instal·lacions i la direcció d’obra i altres prestacions relacionades.

Els lots de redacció de pojectes i direcció d’obres s’han licitat en base al preu hora dels diferents professionals que poden intervenir. A continuació es relacionen les diferents categories professionals.

E.M.

Equip multidisciplinari

LLIC.

Llicenciats i titulats 2n i 3r cicle universitari i analista o equivalent

DIP.

Diplomats i titulats 1r cicle universitari. cap superior o equivalent

TEC.

Tècnic de càlcul o disseny, cap de 1a i programador d'ordinador o equivalent

DEL.P.

Delineant-projectista, cap de 2a i programador de maq. auxiliars o equivalent

DEL.

Delineant, tècnic de 1a, oficial 1a administratiu i operador d'ordinador o equivalent

DIB.

Dibuixant, tècnic de 2a, oficial 2a administratiu, perforista, gravador i conserge o equivalent

TEL.

Telefonista-recepcionista, oficial 1a oficis diversos i vigilant o equivalent

AUX.

Auxiliar tècnic, aux. administratiu, ordenança, personal de neteja i oficial 2.ª oficis diversos o equivalent

AJU.

Ajudant oficis diversos o equivalent

 

Els treballs a realitzar en el marc dels 4 lots provincials d’aquest grup són els que de forma introductòria es relacionen a continuació:

  • Estudis previs
  • Redacció d'avantprojectes
  • Redacció de projecte bàsic
  • Redacció projecte executiu
  • Direcció de l'obra
  • Direcció executiva de l'obra

Adjudicataris

e.m.

llic.

dip.

tec.

del.p.

del.

dib.

tel.

aux.

aju.

TDA Arquitectura y Urban. 2002 SLP

106,31

49,20

40,96

39,67

36,77

33,35

31,39

30,50

28,75

27,75

Pich Aguilera Arquitectes SL

85,00

50,00

37,24

36,00

33,40

30,30

26,70

25,90

24,45

23,60

Ravellat Arq. Anima Arq. Contruc. UTE

96,60

48,00

37,00

36,00

33,00

30,00

27,00

26,00

25,00

24,00

DOPEC SL

84,50

42,00

32,50

31,50

29,25

26,50

23,25

22,75

21,50

20,75

T. Illa Arquitectos SCP

97,00

50,00

39,00

37,50

34,80

31,60

27,80

27,00

25,50

24,60

Pineda Arquitectes SLP

102,69

51,00

39,57

38,32

35,51

32,22

28,38

27,58

25,99

25,09

Casanovas, Graus, Pérez Aquitect. SCP

102,00

51,00

39,56

38,31

35,51

32,21

28,38

27,58

25,99

25,09

Engivert 41 SL

96,65

42,00

39,00

38,50

38,50

28,00

28,00

28,00

26,00

26,00

BAC Engineering Consultancy Group SL

111,70

58,20

45,00

40,00

35,00

28,00

23,00

22,00

20,00

19,00

Reverendo-Ginesta Arquitectes As. SLP

107,52

51,00

39,57

38,32

35,51

32,21

28,38

57,58

25,99

25,09

e3 Solinteg SL

85,85

40,00

35,00

30,00

30,00

29,00

22,00

20,00

20,00

19,00

BR29 Arquitectes SLP

119,50

56,00

44,00

41,00

27,00

32,00

29,00

28,00

25,00

24,00

ALOTARK Arquitectos y Consultores SL

92,00

48,00

37,24

35,06

31,42

27,32

23,71

22,96

20,46

15,61

Ruiz Larrea Arquitectura SLP

106,31

52,80

40,96

39,67

36,76

33,35

29,38

28,55

26,91

25,97

Rius arq.-Sergi Serra arq.-BGC SLP

101,48

50,48

39,10

37,87

35,10

31,84

28,05

27,26

25,69

24,80

Miquel Mas Arquitectes SLP

90,61

45,00

34,91

33,81

31,34

28,43

25,04

24,34

22,94

22,14

Manuel Ruisánchez Arquitectes SLP

108,00

45,00

34,90

33,80

31,35

28,40

25,05

24,35

22,95

22,15

Consultoria IPYDO SL

94,88

57,00

44,22

42,83

39,69

36,00

31,72

30,83

29,05

28,05

GEA Architects International SLU

96,65

48,00

37,24

36,06

33,42

30,32

26,71

25,96

24,46

23,62

Tonicasamor Annacodina Vol Studio

91,82

45,60

35,38

34,26

31,75

28,80

25,38

24,66

23,24

22,44

SOG Arquitectura Alrido SLP

90,61

45,00

34,91

33,81

31,34

28,43

25,04

24,34

22,94

22,14

JMejon-AMejon-Masala UTE

96,65

48,00

37,24

36,06

33,42

30,32

26,71

25,96

24,46

23,61

Fabric office SCCLP

90,91

54,00

41,90

40,57

37,60

34,11

30,05

29,21

27,52

26,57

Integral Archiconsult SL

105,60

52,80

40,96

39,67

36,77

33,35

29,38

28,56

26,91

25,98

CAAS Arquitectes SLPu

99,00

50,00

38,00

38,00

35,00

32,00

27,00

27,00

26,00

25,00

Bennasar & Dindareanu arquitec. SCP

114,00

57,00

44,22

42,82

39,69

36,00

31,72

30,82

29,05

28,04

Estudi Cuyas 38 SL

102,65

49,20

39,60

37,45

34,70

31,50

28,40

27,60

26,00

25,10

APPLUS Norcontrol, SL

94,23

46,80

36,31

35,16

32,59

29,56

26,04

25,31

23,85

23,03

Despatx d'arquit. Juan Manuel Nicolàs

100,00

49,65

38,54

37,32

34,59

31,38

27,65

26,87

25,32

24,44

C.M.T. Arquitectos Asociados SLP

110,00

54,00

42,00

40,00

38,00

34,00

30,00

29,00

27,50

26,00

DS Green Transition SL

114,76

57,00

44,22

42,82

29,69

36,00

31,72

30,82

29,05

28,04

Segui Arquitectura SLP

100,00

48,00

37,24

36,07

33,43

30,32

26,72

25,96

24,47

23,62

Oficina Tècnica Areni SL

90,00

45,00

35,00

34,00

31,00

28,00

25,00

24,00

23,00

22,00

Engitec Projectes d'Enginyeria

108,70

54,00

41,89

40,57

37,60

34,11

30,05

29,20

27,52

26,56

*Els preus són en €/hora sense incloure l'IVA

 

D’acord amb el punt B de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat (215.000 €) atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt C de la clàusula 39 del PCAP.

Criteri

       Empresa adjudicatària

Major puntuació

TDA Arquitectura y Urban. 2002 SLP

Contracte menor (inferior a 15.000 €)

Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades

Operativitat

La que correspongui en funció dels contractes previs de l'ens local corresponent

Més valorada en criteris de judici de valor

TDA Arquitectura y Urban. 2002 SLP

Més valorada per l'experiència

Aquest criteri no es pot aplicar per haver-se produït empat en la puntuació

Oferta econòmica lot 4 - ALOTARK

Oferta econòmica lot 4 - APPLUS

Oferta econòmica lot 4 - BAC ENGINEERING

Oferta econòmica lot 4 - BENNASAR

Oferta econòmica lot 4 - BR29 ARQUITECTES

Oferta econòmica lot 4 - C.M.T.

Oferta econòmica lot 4 - CAAS ARQUITECTES

Oferta econòmica lot 4 - CASANOVAS, GRAUS, PÉREZ ARQUITECTES

Oferta econòmica lot 4 - CONSULTORIA IPYDO

Oferta econòmica lot 4 - DESPATX D'ARQUITECTURA JOAN MANUEL NICOLÀS

Oferta econòmica lot 4 - DOPEC

Oferta econòmica lot 4 - DOSGEUVEARQUITECTURA

Oferta econòmica lot 4 - DS GREEN TRANSITION

Oferta econòmica lot 4 - e3 SOLINTEG

Oferta econòmica lot 4 - ENGITEC

Oferta econòmica lot 4 - ENGIVERT 41

Oferta econòmica lot 4 - ESTUDI CUYAS 38

Oferta econòmica lot 4 - FABRIC OFFICE

Oferta econòmica lot 4 - GEA ARCHITECTS

Oferta econòmica lot 4 - INTEGRAL ARCHICONSULT

Oferta econòmica lot 4 - JMEJÓN - AMEJÓN - MASALA

Oferta econòmica lot 4 - MANUEL RUISÁNCHEZ

Oferta econòmica lot 4 - MIQUEL MASARQUITECTES

Oferta econòmica lot 4 - OFICINA TÈCNICA ARENI

Oferta econòmica lot 4 - PICH AGUILERA

Oferta econòmica lot 4 - PINEDA

Oferta econòmica lot 4 - RAVETLLAT ARQUITECTURA

Oferta econòmica lot 4 - REVERENDO-GINESTA

Oferta econòmica lot 4 - RIUS ARQUITECTES

Oferta econòmica lot 4 - SEGUI ARQUITECTURA

Oferta econòmica lot 4 - SOG ARQUITECTURA

Oferta econòmica lot 4 - T. ILLA ARQUITECTOS

Oferta econòmica lot 4 - TDA ARQUITECTURA

Oferta econòmica lot 4 - TONICASAMOR

 

Model d'adhesió Redacció de projectes i direcció d'obra - Exp 2021.05

2021.05 Plec clàusules administratives

2021.05 Plec de prescripcions tècniques

2021.05 Contracte inicial ALOTARK

2021.05 Contracte cessió ALOTARK

2021.05 Contracte inicial APPLUS

2021.05 Contracte cessió APPLUS

2021.05 Contracte inicial BAC ENGINEERING

2021.05 Contracte cessió BAC ENGINEERING

-  2021.05 Contracte inicial BENNASAR_DINDAREANU

2021.05 Contracte cessió BENNASAR DINDAREANU

2021.05 Contracte inicial BR29 Arquitectes

2021.05 Contracte cessió BR29 Arquitectes

2021.05 Contracte inicial CAAS ARQUITECTES

2021.05 Contracte cessió CAAS ARQUITECTES

2021.05 Contracte inicial CASANOVAS, GRAUS, PÉREZ ARQ

2021.05 Contracte cessió CASANOVAS, GRAUS, PÉREZ ARQ

2021.05 Contracte inicial CMT CHICO

2021.05 Contracte cessió CMT CHICO

2021.05 Contracte inicial CONSULTORIA IPYDO

2021.05 Contracte cessió CONSULTORIA IPYDO

2021.05 Contracte inicial DOPEC

2021.05 Contracte cessió DOPEC

2021.05 Contracte inicial DS GREEN

2021.05 Contracte cessió DS GREEN

2021.05 Contracte inicial ENGITEC

2021.05 Contracte cessió ENGITEC

2021.05 Contracte inicial ENGIVERT41

2021.05 Contracte cessió ENGIVERT41

2021.05 Contracte inicial ESTUDI CUYAS 38

2021.05 Contracte cessió ESTUDI CUYAS 38

2021.05 Contracte inicial e3 SOLINTEG

2021.05 Contracte cessió e3 SOLINTEG

2021.05 Contracte inicial FABRIC OFFICE

2021.05 Contracte cessió FABRIC OFFICE

2021.05 Contracte inicial GEA ARCHITECTS

2021.05 Contracte cessió GEA ARCHITECS

2021.05 Contracte inicial INTEGRAL ARCHICONSULT

2021.05 Contracte cessió INTEGRAL ARCHICONSULT

2021.05 Contracte inicial JOAN M NICOLAS

2021.05 Contracte cessió JOAN M NICOLAS

2021.05 Contracte inicial JMEJON-AMEJON-MASALA UTE

2021.05 Contracte cessió UTE MEJON-MASALA

2021.05 Contracte inicial MANUEL RUISANCHEZ

2021.05 Contracte cessió MANUEL RUISANCHEZ

2021.05 Contracte inicial MIQUEL MASARQUITECTES

2021.05 Contracte cessió MIQUEL MASARQUITECTES

2021.05 Contracte inicial OFICINA TECN ARENI

2021.05 Contracte cessió OFICINA TECN ARENI

2021.05 Contracte inicial PICH AGUILERA

2021.05 Contracte cessió PICH AGUILERA

2021.05 Contracte inicial PINEDA

2021.05 Contracte cessió PINEDA

2021.05 Contracte inicial RAVETLLAT ANIMA UTE

2021.05 Contracte cessió RAVETLLAT ANIMA UTE

2021.05 Contracte inicial REVERENDO GINESTA

2021.05 Contracte cessió REVERENDO GINESTA

2021.05 Contracte inicial RIUS-SERGI SERRA

2021.05 Contracte cessió RIUS-SERGI SERRA

2021.05 Contracte inicial RUIZ LARREA(DOSGEUVEAU)

2021.05 Contracte cessió RUIZ LARREA (DOSGEUVEAU)

2021.05 Contracte inicial SEGUI ARQUITECTURA

2021.05 Contracte cessió SEGUI ARQUITECTURA

2021.05 Contracte inicial SOG ARQUITECTURA

2021.05 Contracte cessió SOG ARQUITECTURA

 2021.05 Contracte inicial TDA ARQUITECTURA Y URB

2021.05 Contracte cessió TDA ARQUITECTURA Y URB

2021.05 Contracte inicial T ILLA ARQUITECTOS

2021.05 Contracte cessió T. ILLA ARQUITECTURA Y URB

2021.05 Contracte inicial TONICASAMOR

2021.05 Contracte cessió TONICASAMOR

 

 

Empresa Dades de contacte
ALOTARK ARQUITECTOS Y CONSULTORES SL4 RATLLES ARQUITECTES SLP

Esther López Romero

607 397 008 / 931 129 429

esther@alotark.com

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.

Marta Corredor Lacambra

667 169 892 / 935 202 034

marta.corredor@applus.com

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL

Sílvia Hernández

687 315 403 / 932 244 370

silvia.hernandez@socotec.com

BENNASAR & DINDAREANU arquitectura SCP

M. Isabel Bennasar Félix

639 216 502 / 932 189 543

ibennasarfelix@gmail.com

BR29 ARQUITECTES, SLP

Josep M. Burgues Solanes

610 724 645 / 973249655

jburgues@br29.com

C.M.T. CHICO, MARCO, THEILACKER ARQUITECTOS ASOCIADOS S.L.P.

Montserrat Carrera Daví

697 947 901 / 932 189 584

mcarrera@cmtarquitectes.com

CAAS ARQUITECTES SLP

aaa

aa

aaaa

CASANOVAS, GRAUS, PÉREZ ARQUITECTES SCP

Joan Casanovas Miñán

680 444 465 / 933 373 315

cgp@coac.net

CONSULTORIA IPYDO, SL

José Antonio Gómez Sales

629 615 016 / 966 083 962

ipydo@ipydo.es

Despatx d'arquitectura Joan Manuel Nicolàs

Joan Manuel Nicolàs

617 711 219 / 934 517 745

j.m.nicolas@coac.net

DOPEC, SL

Albert Casajuana i Palet

629 705 941 / 933 210 505

acasajuana@dopec.com

RUIZ LARREA ARQUITECTURA SLP

Felipe Vieites Bernard

626 161 279 / 934 052 165

f.vieites@ruizlarrea.com

DS GREEN TRANSITION S.L.

Gloria-Akara Ondo Pérez

645 06 62 77 / 910 22 84 76

gloria.ondo@dsconsultores.es

e3 Solinteg, SL

Diana Duatis Rexach

934 366 606

diana.duatis@e-3.cat

ENGITEC PROJECTES D'ENGINYERIA

Jofel Carreguí Ballester

661 829 776 / 964 836 621

jcarregui@engitec.net

Engivert 41 S.L.

Josep Ibañez Gassiot

655 953 332 / 606 522 900

info@engivert.com

ESTUDI CUYAS 38 SL

Andreu Ibáñez Gassiot

673 958 282 / 937 547 146

estudi@cuyas38.com

Fabric Office SCCLP

Javier Hernani López

696 516 065 / 936 760 855

hernani@estudiofabric.com

GEA ARCHITECTS INTERNATIONAL S.L.U.

Carlos Rastrollo Sanz

966 674 318

carlosrastrollo@gearquitectos.es

JMEJÓN - AMEJÓN - MASALA UTE

Julio Mejón

616 944 497 / 973246962

mejonarquitectura@coac.net

INTEGRAL ARCHICONSULT SL

Jordi Seguró Capa

650 49 48 72 / 93 206 15 50

jseguro@integralsa.com

MANUEL RUISÁNCHEZ ARQUITECTES, SLP

Manuel Ruisánchez

677 483 595 / 934 141 614

mrc@ruisanchez.net

MIQUEL MAS ARQUITECTES SLP

Miquel Mas i Cardona

687 534 087 / 938 143 712

miquel@mmap.es

OFICINA TÈCNICA ARENI, S.L.

Esteve Niubó Albareda

659 485 763 / 973 710 955

conta@areni.cat

PICH AGUILERA ARQUITECTES SL

Joan Maria Freixes

933 016 457

jm.freixes@picharchitects.com

PINEDA ENGINEERING AND ARCHITECTURE SLP

Ignasi Pineda

617 828 463 / 932 099 997

ignasi@pineda-arquitectes.com

Ravetllat arquitectura-Anima Arquitectura Construcción (UTE)

Pere Joan Ravetllat

630 949 156 / 932 802 690

rqr@coac.net

Reverendo-Ginesta Arquitectes Associats SLP

Narcís Reverendo

661 248 305 / 972 221 716

reverendo@rg-arquitectes.com

Joaquim Ginesta

661 248 304 / 972 221 716

ginesta@rg-arquitectes.com

Rius arquitectes - Sergi Serra arquitecte - BGC, SLP

Josep M. Clavera

607 881 106

jmclavera@bgc.cat

rsb-arquitectes@coac.cat

Segui Arquitectura SLP

Marc Segui

667 484 389 / 933 095 715

seguiarq@seguiarq.es

SOG ARQUITECTURA ALRIDO, S.L.P.

Lorena Hernández

657 448 859 / 932 329 788

lorena.hernandez@sog-design.com

T. Illa Arquitectos S.C.P.

Carles Lladó

616 321 433 / 932 138 635

illa@illabcn.com

TDA Arquitectura y urbanismo 2002, SLP

Carles Diaz

629 221 522 / 934 449 040

cdiaz@tda.es

TONICASAMOR ANNACODINA VOL STUDIO ARCHITECTURE, SLP.

Anna Codina

609 572 384 / 932 776 126

anna@casamorcodina.com