IniciCentral compresProductes › Paper

Paper

Dos formats: DIN A4 i DIN A3

Tres qualitats de paper verge i dues de paper recilcat

 

SOSTENIBILITAT: Els preus del paper reciclat són entre un 3,5 i un 7% més econòmics que el paper verge

PAPER D'IMPRESSIÓ

 Adjudicatari: 

LYRECO ESPAÑA SA

Tlf. 902 100 016

Comandes a: atencionalcliente@lyreco.com

 

1.1 Fibra reciclada qualitat estàndard – marca Steinbeis

Preu paquet 

(sense IVA) *

RE-50 paquets DINA4 Steinbeis Nº 1

3,04 €

RE-125 paquets DINA4 Steinbeis Nº 1

3,04 €

       RE-240 paquets DINA4 Steinbeis Nº 1

3,04 €

       RE-50 paquets DINA3 Steinbeis Nº 1

6,08 €

       RE-125 paquets DINA3 Steinbeis Nº 1

6,08 €

        RE-240 paquets DINA3 Steinbeis Nº 1

6,08 €

 

1.2 Fibra verge de qualitat estàndard – marca  Lyreco

Preu paquet

(sense IVA) *


   

VE-50 paquets DINA4 NEW FUTURE 

3,27 €

VE-125 paquets DINA4 NEW FUTURE

3,27 €

       VE-240 paquets DINA4 NEW FUTURE

3,27 €

       VE-50 paquets DINA3 NEW FUTURE

6,71 €

       VE-125 paquets DINA3 NEW FUTURE

6,71 €

       VE-240 paquets DINA3 NEW FUTURE

6,71 €

 

1.3 Fibra reciclada qualitat prèmium – marca Steinbeis

Preu paquet 

(sense IVA)*

RP-50 paquets DINA4 Steinbeis Nº 2

3,37 €

RP-125 paquets DINA4 Steinbeis Nº 2

3,37 €

       RP-240 paquets DINA4 Steinbeis Nº 2

3,37 €

       RP-50 paquets DINA3 Steinbeis Nº 2

6,74 €

       RP-125 paquets DINA3 Steinbeis Nº 2

6,74 €
       RE-240 paquets DINA3 Steinbeis Nº 2

6,74 €

 

1.4 Paper de fibra verge qualitat prèmium – marca Discovery

Preu paquet 

(sense IVA)*

VP-50 paquets DINA4 DISCOVERY 

3,49 €

VP-125 paquets DINA4 DISCOVERY 

3,49 €

       VP-240 paquets DINA4 DISCOVERY 

3,49 €

       VP-50 paquets DINA3 DISCOVERY 

6,98 €

       VP-125 paquets DINA3 DISCOVERY 

6,98 €
       VP-240 paquets DINA3 DISCOVERY 

6,98 €

 

1.5 Paper protocol – marca Navigator

Preu paquet 

(sense IVA) *

PP-50 paquets DINA4 NAVIGATOR EXPRESSION

0,95 €

       PP-125 paquets DINA4 NAVIGATOR EXPRESSION  0,95 €
       PP-240 paquetsDINA4 NAVIGATOR EXPRESSION  0,95 €

(*) Els preus un inclouen l’IVA. Els paquets acullen 500 Fulls excepte els paquests de protocol que són de 100 fulls.  

 

Terminis de lliurament del paper

Hi ha quatre terminis de lliurament en funció de la situació geogràfica.

  • Aquest producte només s'adquireix en modalitat de compra.
  • Per adherir-se cal complir amb el requeriment previ que l’ens local estigui adherit al sistema d’adquisició centralitzada de l’ACM-CCDL. 

 

COM ADQUIRIR PAPER

Per realitzar una comanda de paper és necessari

 

CARACTERÍSTIQUES

Oferta econòmica Lyreco España

 

DOCUMENTACIÓ

2023.06 Model d'adhesió Acord marc paper

2023.06 Plec de prescripcions tècniques paper

2023.06 Plec de clàusules administratives paper

2023.06.A01 Plec de clàusules administratives paper

2023.06.A01 Formalització LYRECO ESPAÑA