IniciCentral compresProductes › Paper

Paper

Dos formats: DIN A4 i DIN A3

Tots els ens locals paguen el mateix preu pel paper!

SOSTENIBILITAT: Els preus del paper reciclat són entre un 5,5 i un 17,5% més econòmics que el paper verge

PAPER D'IMPRESSIÓ

 Adjudicatari: 

LYRECO ESPAÑA SA

Tlf. 902 100 016

Comandes a: atencionalcliente@lyreco.com

Contacte: Josep Aguililla

 

1.1 Fibra reciclada qualitat estàndard – marca Steinbeis

Preu paquet 

(sense IVA)

DINA4 ClassicWhite

2,35 €

DINA3 ClassicWhite

4,69 €

1.2 Fibra verge de qualitat estàndard – marca Steinbeis

Preu paquet

(sense IVA)

DINA4 Nº3

3,13 €

DINA3 Nº3

6,25 €

1.3 Fibra reciclada qualitat prèmium – marca Steinbeis

Preu paquet 

(sense IVA)

DINA4 TrendWhite

2,67 €

DINA3 TrendWhite

5,33 €

1.5 Paper protocol – marca Navigator

Preu paquet 

(sense IVA)

DINA4 EXPRESSION

3,51 €

 

Terminis de lliurament del paper

Hi ha quatre terminis de lliurament en funció de la situació geogràfica.

 

  • Aquest producte només s'adquireix en modalitat de compra.
  • Per adherir-se cal complir amb el requeriment previ que l’ens local estigui adherit al sistema d’adquisició centralitzada de l’ACM-CCDL. 

 

COM ADQUIRIR PAPER

 

CARACTERÍSTIQUES

- Lot 1.1 Fitxa tècnica Fibra reciclada qualitat estàndard

- Lot 1.2 Fitxa tècnica Fibra verge qualitat estàndard

- Lot 1.3 Fitxa tècnica Fibra reciclada qualitat prèmium

- Lot 1.4 Fitxa tècnica Fibra verge qualitat prèmium

- Lot 1.5 Fitxa tècnica Paper protocol

 

DOCUMENTACIÓ

2018.03 Model adhesió tercera pròrroga Acord marc (coincidint amb la primera adquisió)

2018.03-D1 Full de modelatge contracte basat Lyreco – encàrrec de provisió

2018.03. Plec de clàusules administratives

2018.03.D1 Contracte Lyreco

2018.03.D1 Contracte cessió Lyreco

2018.03.D1 Contracte 1a pròrroga Lyreco

2018.03.D1 Contracte 2a pròrroga Lyreco

2018.03.D1 Contracte 3a pròrroga LYRECO