IniciActualitat › Actualització de preus de l’electricitat ...

Actualització de preus de l’electricitat i gas pel 4t trimestre del 2023

segona_prorroga_contracte_electricitat_acm
02 octubre de 2023

APARTAT ELECTRICITAT

Després de tres trimestres amb el preu de l’energia elèctrica baixant, en aquest quart trimestre tornen a pujar els preus. Des de gener del 2023, en cada trimestre el preu ha anat baixant gairebé de forma contant, amb percentatges al voltant del 22%. Ara per al 4t trimestre del 2023 s’incrementarà un 21% el preu mitjà entre les tres tarifes i els seus períodes corresponents. És per aquesta raó que per al 4t trimestre es preveuen preus lleugerament inferiors als del segon trimestre del 2023 (vegeu taula de preus del terme d’energia).

 

Terme d'energia preus €/MWh 4t trimestre 2023

TARIFA/període

P1

P2

P3

P4

P5

P6

2.0 TD

208,070

160,021

131,485

 

 

 

3.0 TD

181,632

170,495

152,078

145,336

137,321

128,558

6.1 TD

162,057

151,985

136,798

125,944

124,089

117,236

 

Comparativament amb els preus d’ara fa un any (punt més alt del preu de l’electricitat dins del contracte de l’ACM), els preus per aquest trimestre vinent seran un 45% més baixos que els del quart trimestre del 2022.

De l’anàlisi del comportament dels preus el darrer any i dels preus futurs de l’energia fa l’efecte que podem estar iniciant un altre període de major estabilitat dels preus on es produeixen les desviacions estacionals que s’anaven produint abans de l’alça indiscriminada de preus del 2021 i 2022. Es recupera doncs l’estacionalitat dels preus de forma que aquests baixen per primavera per anar escalant posicions fins a arribar a l’hivern per tornar a baixar amb l’arribada de la nova primavera. Aquest retorn a la normalitat es produeix, però, amb un preu base de l’energia elèctrica d’1,5 vegades més alt que els preus dels anys 2019 i 2020.

Pel que fa a l’any 2024 i d’acord amb el preu futur de l’energia elèctrica (OMIP 2024) es preveu que la despesa en terme d’energia serà un 2% inferior al del 2023. En aquest càlcul no s’incorporen les afectacions en el preu del valor del Topall del Gas. Per l’any 2023, a diferència de l’any 2022, el topall del gas no s’ha arribat a aplicar en la majoria d’ocasions a causa de la contenció del preu del gas per sota del límit establert per a l’aplicació d’aquest concepte.

APARTAT GAS

Pel que fa a l’actualització de preus del gas pel 4t trimestre, aquest subministrament també recupera les dinàmiques prèvies a l’alça indiscriminada dels preus de l’energia de forma que en apropar-se l’hivern augmenten els preus. En el cas del contracte de l’ACM, després de dos trimestres abaixant els preus, aquests veuran incrementar-se, en terme mitjà, un 10% respecte als preus del 3r trimestre. A la taula 2 es reprodueixen els preus del 4t trimestre del subministrament de gas a baixa pressió.

Tarifa BAIXA PRESSIÓ

Interval de consum

Terme variable (€/MWh) (*)

 

 

RL.1

Fins a 5.000 kWh

115,670

 

 

RL.2

De 5.000 a 15.000 kWh

112,827

 

 

RL.3

De 15.000 a 50.000 kWh

110,667

 

 

RL.4

De 50.000 a 100.000 kWh

112,256

 

 

RLTB.5

De 100.000 a 300.000 kWh

111,305

 

 

RLTB.6

De 300.000 a 1.500.000 kWh

104,394