IniciActualitat › Aportacions de l’ACM al Projecte de Decret...

Aportacions de l’ACM al Projecte de Decret d’admissió als centres educatius

11 febrer de 2020

El Departament d’Educació ha presentat el Projecte de Decret que regula el procediment d’admissió als centres del servei d’educació de Catalunya en relació als ensenyaments obligatoris, així com els criteris i el procediment de programació de l’oferta educativa en aquests ensenyaments.

L’ACM ha elaborat un document on es fixa la posició sobre aquesta matèria, previ estudi i anàlisi, i on es posa de relleu aquells aspectes amb més afectació al món local.

En aquest sentit, des de l’ACM s’apunta que s’ha tingut un període breu de temps per tal d’analitzar-ho i de fer-hi propostes de millores. Alhora, també es destaca la necessitat d’aconseguir sumar més consens entre tots els agents implicats. Finalment l’ACM també apunta que, davant les noves responsabilitats que s’atorguen als ens locals a través d’aquest decret, s’haurà de dotar pressupostàriament als municipis per tal de poder-hi fer front.

 

FITXA AMB LES APORTACIONS A LA PROPOSTA DE DECRET

PROJECTE DE DECRET D'ADMISSIÓ