IniciActualitat › Posem en marxa noves formacions online per a...

Posem en marxa noves formacions online per aquest novembre i desembre en el marc del programa AFEDAP 2020

28 octubre de 2020

Durant aquest novembre i desembre tornem a impulsar accions formatives no presencials per als treballadors públics locals. En el marc del programa AFEDAP, impulsat conjuntament per les diputacions de Lleida, Girona i Tarragona i l'ACM, s'ofereixen noves sessions formatives.

El nou programa formatiu s’inicia aquest proper dimecres 3 de novembre i comptarà amb 10 sessions temàtiques molt diverses i que s’impartiran als matins. Algunes de les temàtiques giren entorn de la fiscalitat local o l'impuls dels polígons d'activitat econòmica, juntament amb altres sessions sobre procediment administratiu o participació ciutadana i gestió deliberativa en temps de pandèmia i postpandèmia. També es contempla un curs centrat en els municipis i el desenvolupament econòmic davant la Covid-19 o un curs de sis sessions centrades en el disseny d'àrees urbanes i la resiliència.

Totes les propostes formatives es faran a través de videoconferència i les places són limitades. Estan pensades només per als treballadors públics de l’administració local, de les demarcacions de Lleida, Girona, Tarragona i les comarques de Barcelona adherides al Pla AFEDAP.

El programa formatiu no presencial es va iniciar al mes d'abril amb una aposta per la formació no presencial. Al llarg d'aquests mesos amb accions formatives virtuals, s'ha comptat amb més de 9.000 alumnes.

L'oferta formativa està penjada a l'APARTAT DE FORMACIÓ de la web de l'ACM, des d'on es pot formalitzar la inscripció dins de cada proposta formativa específica. Hi ha aquestes sessions formatives:

Curs pressupostari bàsic: visió de conjunt d’un pressupost - Dies 3, 5 i 10 de novembre: MÉS INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS

Els impostos locals. Pinzellades normatives i aspectes problemàtics - Dies 4 i 12 de novembre: MÉS INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS

Disseny, àrees urbanes i resiliència - Dies 9, 11, 16, 18 , 23 i 25 de novembre: MÉS INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS

Procediment administratiu en els ens locals​ - Dies 13, 20 i 27 de novembre: MÉS INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS

Curs: Anàlisi de la situació econòmica d’una entitat local​​ - Dies 13 i 19 de novembre: MÉS INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS

Expropiació forçosa​ - Dies 17 i 24 de novembre i 1 de desembre: MÉS INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS

Participació ciutadana i gestió deliberativa en temps de pandèmia i postpandèmia - Dies 19 de novembre i 3 i 10 de desembre: MÉS INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS

Curs: Actualització en relació al compliment dels objectius de la Llei d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera - Dia 20 de novembre: MÉS INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS

Municipis i el desenvolupament econòmic davant de la COVID 19​ - Dia 2 desembre: MÉS INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS

Impuls dels Polígons d’Activitat Econòmica, una mirada endavant​ - Dia 11 desembre: MÉS INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS