Inici › Acord Marc de Concertació Territorial

Acord Marc de Concertació Territorial

Descripció

És el marc de referència en l’àmbit de la concertació i el desplegament de les estratègies territorials per al període 2021-2024. L’objectiu és desenvolupar  les actuacions de foment de la concertació territorial de les polítiques actives d'ocupació en el marc del SOC, mitjançant el suport a les estratègies territorials. Es fa d’acord amb el previst a l’article 11 del Decret 48/2020, de 24 de març, per tal de garantir la coordinació, cooperació i la col·laboració entre el departament competent en matèria de treball, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, les entitats municipalistes ACM i FMC i també les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya, en matèria de polítiques actives  d’ocupació. 

 

Tècnic responsable

Núria Camps

Contacte: ncamps.continguts@acm.cat

 

Documents

  • En debat