IniciCentral compresProductes › Lot 1. Subministrament d’equips per a la g...

Lot 1. Subministrament d’equips per a la generació d’energia solar fotovoltaica

L’adjudicació dels contractes basats que siguin susceptibles de finançament amb fons del ‘pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR)-finançat per la Unió Europea-Next Generation EU’, s’efectuarà amb la prèvia licitació d’un nou procediment d’adjudicació entre les empreses seleccionades en el present acord marc. Aquesta nova licitació haurà de complir amb totes les exigències marcades per la normativa aplicable, amb especial referència, a la dictada en relació al PRTR.

Equips per a la generació d’energia solar fotovoltaica amb inversors no híbrids

Equips amb inversors no híbrids monofàsics

 

Monofàsics entre 2 i 4 kWp

Monofàsics entre 4 i 6 kWp

Adjudicatari

Panell

Inversor

Preu (€)

Panell

Inversor

Preu

ELECTRO STOCKS

Jinko

Goodwee

2.433,40 €

Jinko

Goodwee

3.170,51 €

ELECNOR

Atersa

Solis

3.158,30 €

Atersa

Solis

5.173,47 €

SERVEO

DMEGC

Solis

5.326,94 €

DMEGC

Solis

7.657,48 €

*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses poden haver presentat preus complementaris.

 

Equips amb inversors no híbrids trifàsics

 

Trifàsics entre 4 i 6 kWp

Trifàsics entre 9 i 11 kWp

Adjudicatari

Panell

Inversor

Preu

Panell

Inversor

Preu

ELECTRO STOCKS

Jinko

Goodwee

3.570,53 €

Jinko

Goodwee

5.860,39 €

ELECNOR

Atersa

Solis

5.323,42 €

Atersa

Solis

9.689,63 €

SERVEO

DMEGC

Solis

7.657,48 €

DMEGC

Solis

11.792,52 €

*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses poden haver presentat preus complementaris. 

 

Equips amb inversors no híbrids trifàsics

 

Trifàsics entre 14 i 16 kWp

Trifàsics entre 19 i 21 kWp

Adjudicatari

Panell

Inversor

Preu

Panell

Inversor

Preu

ELECTRO STOCKS

Jinko

Goodwee

8.274,70 €

Jinko

Goodwee

10.604,77 €

ELECNOR

Atersa

Solis

14.452,10 €

Atersa

Solis

15.485,67 €

SERVEO

DMEGC

Solis

16.691,09 €

DMEGC

Solis

21.440,95 €

*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses poden haver presentat preus complementaris.

 

Equips amb inversors no híbrids trifàsics

 

Trifàsics entre 24 i 26 kWp

Trifàsics entre 29 i 31 kWp

Adjudicatari

Panell

Inversor

Preu

Panell

Inversor

Preu

ELECTRO STOCKS

Jinko

Goodwee

13.167,98 €

Jinko

Goodwee

16.016,35 €

ELECNOR

Atersa

Solis

19.565,47 €

Atersa

Solis

23.301,13 €

SERVEO

DMEGC

Solis

25.968,86 €

DMEGC

Solis

30.274,80 €

*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses poden haver presentat preus complementaris.

 

Equips amb inversors no híbrids trifàsics

 

Trifàsics entre 48 i 52 kWp

Trifàsics entre 73 i 77 kWp

Adjudicatari

Panell

Inversor

Preu

Panell

Inversor

Preu

ELECTRO STOCKS

Jinko

Goodwee

25.413,41 €

Jinko

Goodwee

58.108,09 €

ELECNOR

Atersa

Solis

38.172,18 €

Atersa

Solis

36.264,49 €

SERVEO

DMEGC

Solis

41.550,17 €

DMEGC

Solis

55.904,66 €

*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses poden haver presentat preus complementaris.

 

Equips amb inversors no híbrids trifàsics

 

Trifàsics entre 78 i 82 kWp

Trifàsics entre 88 i 92 kWp

Adjudicatari

Panell

Inversor

Preu

Panell

Inversor

Preu

ELECTRO STOCKS

Jinko

Goodwee

38.320,02 €

Jinko

Goodwee

45.120,41 €

ELECNOR

Atersa

Solis

60.138,68 €

Atersa

Solis

67.434,30 €

SERVEO

DMEGC

Solis

60.971,32 €

DMEGC

Solis

66.364,85 €

*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses poden haver presentat preus complementaris.

 

Equips amb inversors no híbrids trifàsics

 

Trifàsics entre 98 i 105 kWp 

Trifàsics entre 230 i 270 kWp

Adjudicatari

Panell

Inversor

Preu

Panell

Inversor

Preu

ELECTRO STOCKS

Jinko

Goodwee

47.879,74 €

Jinko

Goodwee

113.259,18 €

ELECNOR

Atersa

Solis

75.004,38 €

Atersa

Solis

187.826,11 €

SERVEO

DMEGC

Solis

75.742,50 €

DMEGC

Solis

188.773,60 €

*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses poden haver presentat preus complementaris.

 

Equips per a la generació d’energia solar fotovoltaica amb inversors híbrids

Equips amb inversors híbrids monofàsics

 

Monofàsics entre 4 i 6 kWp

Adjudicatari

Panell

Inversor

Preu

ELECTRO STOCKS

Jinko

Goodwee

 3.485,36 €

ELECNOR

Atersa

Solis

5.987,33 €

SERVEO

DMEGC

Solis

7.657,48 €

*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses poden haver presentat preus complementaris.

 

Equips amb inversors híbrids monofàsics

 

Trifàsics entre 4 i 6 kWp

Trifàsics entre 14 i 16 kWp

Adjudicatari

Panell

Inversor

Preu

Panell

Inversor

Preu

ELECTRO STOCKS

Jinko

Goodwee

3.852,70 €

Jinko

Goodwee

10.720,95 €

ELECNOR

Atersa

Solis

6.745,64 €

Atersa

Solis

15.931,29 €

SERVEO

DMEGC

Huawei

7.657,48 €

DMEGC

Huawei

16.691,09 €

*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses poden haver presentat preus complementaris.

 

Equips amb inversors híbrids monofàsics

 

Trifàsics entre 19 i 21 kWp

Trifàsics entre 29 i 31 kWp

Adjudicatari

Panell

Inversor

Preu

Panell

Inversor

Preu

ELECTRO STOCKS

Jinko

Goodwee

13.033,31 €

Jinko

Goodwee

29.456,96 €

ELECNOR

Atersa

Solis

  19.546,49 €

Atersa

Solis

19.280,72 €

SERVEO

DMEGC

Huawei

21.440,95 €

DMEGC

Huawei

30.274,80 €

*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses poden haver presentat preus complementaris.

 

Equips amb inversors híbrids monofàsics

 

Trifàsics entre 48 i 52 kWp

Trifàsics entre 98 i 105 kWp

Adjudicatari

Panell

Inversor

Preu

Panell

Inversor

Preu

ELECTRO STOCKS

Jinko

Goodwee

31.678,68 €

Jinko

Goodwee

62.752,07 €

ELECNOR

Atersa

Solis

49.003,46 €

Atersa

Solis

98.281,36 €

SERVEO

DMEGC

Huawei

41.550,17 €

DMEGC

Huawei

75.742,50 €

*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses poden haver presentat preus complementaris.

 

Equips accessoris

Equips accessoris - panells monocristal·lins

 

Panell monocristal·lí 24V pot. entre 350 i 420 W

Panell monocristal.li 24V pot. entre 421 i 490 W

Adjudicatari

Marca i model

Preu

Marca i model

Preu

ELECTRO STOCKS

Jinko Tiger PRO 54HC

142,94 €

Jinko Tiger PRO 60HC

171,29 €

ELECNOR

Ja Solar Deep blue 3.0

141,88 €

Ja Solar Deep blue 3.0

160,60 €

SERVEO

DMEGC DM495M10-54HBB

126,83 €

DMEGC DM495M19-66HSW

150,96 €

*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses poden haver presentat preus complementaris.

 

Equips accessoris - Inversor i comptador

 

Inversor híbrid 24V, pot. 3000V i carregador 60Ah

Comptador d’energia bidireccional

Adjudicatari

Marca i model

Preu

Marca i model

Preu

ELECTRO STOCKS

Goodwee EM

948,38 €

Circutor 410D-QD1A-90B10

226,04 €

ELECNOR

Axpert King 3K-24

514,40 €

Meter solis Acrel ACR10RH

175,09 €

SERVEO

Huawei SUN2000 3KTL-L1

497,66 €

Schneider Acti 9 iEM3000

222,90 €

*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses poden haver presentat preus complementaris.

 

Equips accessoris - Bateries

 

Bateria de liti de 24V entre 4 i 6 KWh

Bateria de liti de 24V de 8 i 10 kWh

Adjudicatari

Marca i model

Preu

Marca i model

Preu

ELECTRO STOCKS

Goodwee Linx Baja tensión

2.016,53 €

Goodwee Linx Alta tensión

4.033,05 €

ELECNOR

Pylontech UP2500 (2 un.)

4.466,69 €

Pylontech UP2500 (4 un.)

6.134,80 €

SERVEO

Huawei Luna2000 5-SO

1.611,82 €

Huawei Luna2000 10-SO

1.611,82 €

*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses poden haver presentat preus complementaris.

 

Equips accessoris - Subjeccions

 

Subjecció per a coberta de teula

Subjecció sobre el terra o coberta plana

Adjudicatari

Marca i model

Preu

Marca i model

Preu

ELECTRO STOCKS

Sunfer 01V

154,46 €

Sunfer 11V

336,69 €

ELECNOR

Coplanar 01V

31,40 €

Triangular 11V

63,88 €

SERVEO

Sunfer 01V1

31,72 €

09Estructura 09V!1 15º

63,92 €

*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses poden haver presentat preus complementaris.

 

Equips accessoris - Subjecció i pantalla

 

Subjecció sobre sostre de Sandwich

Pantalla d’entre 30 i 45 polsades

Adjudicatari

Marca i model

Preu

Marca i model

Preu

ELECTRO STOCKS

Sunfer 01.1V

182,15 €

MTVLED0665

148,18 €

ELECNOR

Coplanar 04V

27,77 €

Benq PC EW3270U 4K 40”

2.039,47 €

SERVEO

Sunfer 03V1

25,57 €

Huawei Smartlogger 3000A-03

347,55 €

*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses poden haver presentat preus complementaris.

 

D’acord amb el punt B de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat (215.000 €) atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt C de la clàusula 39 del PCAP.

Criteri

       Empresa adjudicatària

Major puntuació

Electro Stocks SL

Més valorada en criteris de judici de valor

No es pot aplicar per haver-se produït empat

Mës valorada en criteris automàtics

No es pot aplicar per haver-se produït empat

Preu més baix

La que resulti de menor import un cop sumats tots els serveis a contractar

Operativitat

La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local
Contracte menor (inferior a 15.000 €)

Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades

 

Empresa Dades de contacte
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.

Sergi Francesch Masso

696 945 094 / 934 139 200

GRUPO ELECTRO STOCKS SL

Elena Garrido

662 127 050 / 936 036 688

SERVEO SERVICIOS S.A.U.

Cristian Curto Perales

620 067 002