IniciCentral compresProductes › Lot 12. Servei de tramitació d'ajuts a...

Lot 12. Servei de tramitació d'ajuts amb fons competitius europeus (Girona)

Detecció, tramitació i justificació de línies d’ajut estatals o nacionals i europees. Serveis per a l’elaboració del pla de mesures antifrau.

Adjudicataris

Preu

TECHFRIENDLY S.L.

42,00 €/hora

BAa Consultors

47,40 €/hora

Crowe Accelera Management

44,03 €/hora

ERNST & YOUNG, S.L.

70,00 €/hora

* Els preus no inclouen l'IVA

 

 

D’acord amb el que preveu la clàusula 6 del PPT per aquest lot es defineix la dedicació mitjana en hores aproximades segons  complexitat de tramitació de la sol·licitud. Consulteu al PPT les hores mínimes i màximes per cada nivell de complexitat.

Barem de complexitat com a líder

Molt simples

Simples

Complexes

Molt complexes

Pressupost subvencionable sol·licitat pel partenariat (sense IVA)

Entre 0,1 i 0,25 M€

Entre 0,25 i 0,5 M€

Entre 0,5 i 1 M€

Entre 1 i 5 M€

Nombre de fases en la sol·licitud

1

1

2

2

Nombre de socis beneficiaris

3 o menys 4 o 5 5 o més 5 o més

Mitjana hores com a líder

52

115

183

270,5

 

Barem de complexitat com a soci

Molt simples

Simples

Complexes

Molt complexes

Pressupost subvencionable sol·licitat pel partenariat (sense IVA)

Entre 0,01 i 0,1 M€

Entre 0,1 i 0,2 M€

Entre 0,2 i 0,3 M€

Entre 0,3 i 1 M€

Nombre de fases en la sol·licitud

1

1

2

2

Mitjana hores com a soci

27

37,5

52

90

 

 

D’acord amb el punt B de la clàusula 39 del PCAP les entitats locals podran escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat atenent a un dels criteris següents:

Criteri

       Empresa adjudicatària

Major puntuació

Techfriendly, S.L.

Més valorada en criteris de judici de valor

Techfriendly, S.L.

Qualitat de la metodologia

No es pot aplicar per haver-se produït empat

Experiència de l'equip

No es pot aplicar per haver-se produït empat

Preu més baix

La que resulti un import més econòmic una vegada sumats tots els serveis a contractar

Operativitat

La que correspongui en funció dels contractes previs de l'ens local corresponent

Contracte inferior a 15.000 €

Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades

 

Empresa Dades de contacte

BAa Consultors

Anna Obach

623 461 638 / 932 154 231

aobach@baaconsultors.com

baa@baaconsultors.com

 

Crowe Accelera Management

Bernardo Roman / Raquel Gimenez

628 908 805 / 911 596 001

bernardo.roman@crowe.es

raquel.gimenez@crowe.es

ERNST & YOUNG

Iván Cañizares

699 519 128

ivan.canizaresmolero@es.ey.com

TECHFRIENDLY S.L.

Laura Noguera

664 008 934

laura@techfriendly.es