IniciCentral compresProductes › Lot 12 - Serveis d'inspecció tècnica

Lot 12 - Serveis d'inspecció tècnica

Serveis de manteniment preventiu, semi risc i tot risc d’aparells elevadors d’interior i exterior i de muntacàrregues. Serveis de manteniment bàsic, avançat i prèmium de salva escales. Serveis de manteniment a tot risc d’escales mecàniques i serveis d’inspecció tècnica d’aparells elevadors.

D’acord amb el punt B de la clàusula 40 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat 214.000 €  atenent a un dels criteris següents:

 

Tipus de manteniment / tipus d'equip

SGS Inspecciones

Eurocontrol

TUV Rheinland

Inspeccions periòdiques reglamentàries de les E.I.C. corresponents a les instal·lacions d'aparells elevadors

84,50 €

92,00 € 89,00 €
Segones visites i successives derivades del resultats de les inspeccions reglamentàries 71,50 € 48,00 € 75,00 €

Preus per aparell (IVA no inclòs)

 

D’acord amb el punt B de la clàusula 40 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat (214.000 €) atenent a un dels criteris següents:

Criteri

       Empresa adjudicatària

Major puntuació

SGS Inspecciones

Contracte menor (inferior a 15.000 €)

Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades

Operativitat

La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local corresponent

Preu mes baix

La que resulti un import més econòmic una vegada sumats tots els serveis a contractar

Més valorada en criteris mediambientals

SGS Inspecciones

Més valorada en criteris de qualitat

Aquest criteri no procedeix per haver-se produït empat en la puntuació

 

Empresa Dades de contacte
SGS Inspecciones Reglamentarias SA

Ricard Vendrell

934 770 171 / 626 294 710

ricard.vendrelldiaz@sgs.com

es.barcelona.ir@sgs.com

Eurocontrol SA

Joan Pau Anguera

933 218 465 / 680 759 990

jp.anguera@eurocontrol.es

TUV Rheinland Iberica ICT SA

Alex Villanueva

930 122 046

alex.villanueva@es.tuv.com