IniciCentral compresProductes › Lot 13. Estudis geotècnics

Lot 13. Estudis geotècnics

Redacció de projectes d’obres, instal·lacions i la direcció d’obra i altres prestacions relacionades.

Els lots de redacció de pojectes i direcció d’obres s’han licitat en base al preu hora dels diferents professionals que poden intervenir. A continuació es relacionen les diferents categories professionals.

E.M.

Equip multidisciplinari

LLIC.

Llicenciats i titulats 2n i 3r cicle universitari i analista o equivalent

DIP.

Diplomats i titulats 1r cicle universitari. cap superior o equivalent

TEC.

Tècnic de càlcul o disseny, cap de 1a i programador d'ordinador o equivalent

DEL.P.

Delineant-projectista, cap de 2a i programador de maq. auxiliars o equivalent

DEL.

Delineant, tècnic de 1a, oficial 1a administratiu i operador d'ordinador o equivalent

DIB.

Dibuixant, tècnic de 2a, oficial 2a administratiu, perforista, gravador i conserge o equivalent

TEL.

Telefonista-recepcionista, oficial 1a oficis diversos i vigilant o equivalent

AUX.

Auxiliar tècnic, aux. administratiu, ordenança, personal de neteja i oficial 2.ª oficis diversos o equivalent

AJU.

Ajudant oficis diversos o equivalent

 

Els treballs a realitzar en el marc dels 4 lots provincials d’aquest grup són els que de forma introductòria es relacionen a continuació:

  • Estudis geotècnics.

 

Adjudicataris

e.m.

llic.

dip.

tec.

del.p.

del.

dib.

tel.

aux.

aju.

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SL

119,50

57,00

46,00

44,00

40,00

32,50

31,00

30,00

28,50

28,00

Pigra Engineering SL

92,35

55,50

43,06

41,70

38,65

35,06

30,88

30,02

28,29

27,31

D’acord amb el punt B de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat (215.000 €) atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt C de la clàusula 39 del PCAP.

Criteri

       Empresa adjudicatària

Major puntuació

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SL, 

Contracte menor (inferior a 15.000 €)

Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades

Operativitat

La que correspongui en funció dels contractes previs de l'ens local corresponent

Més valorada en criteris de judici de valor

Pigra Engineering SL

Més valorada per l'experiència

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SL, 

 

Empresa Dades de contacte
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL

Xavier Gallart

646 637 552 / 932 244 370

xavier.gallart@socotec.com

Pigra Engineering SL

José Luis Blanch

639 784 673 / 934 090 441

pigra@ciccp.es