IniciCentral compresProductes › Lot 2. Maresme i Vallès Oriental

Lot 2. Maresme i Vallès Oriental

Serveis de manteniment preventiu, semi risc i tot risc d’aparells elevadors d’interior i exterior i de muntacàrregues. Serveis de manteniment bàsic, avançat i prèmium de salva escales. Serveis de manteniment a tot risc d’escales mecàniques i serveis d’inspecció tècnica d’aparells elevadors.

Tipus de manteniment / tipus d’equip

Ersce

Kone

Fain

Serra

Ebyp

Manteniment preventiu i rescat interior d’ascensors

418,00 €

415,00 €

522,60 €

569,87 €

660,00 €

Manteniment preventiu i rescat exterior d’ascensors

440,00 €

500,00 €

522,60 €

593,14 €

660,00 €

Manteniment preventiu de muntacàrregues

300,00 €

273,00 €

300,00 €

244,22 €

300,00 €

Manteniment semi risc i rescat interior d’ascensors

580,00 €

612,00 €

559,20 €

674,55 €

780,00€

Manteniment semi risc i rescat exterior d’ascensors

606,00 €

663,00 €

559,20 €

709,43 €

780,00€

Manteniment semi risc de muntacàrregues

364,00 €

406,00 €

360,00 €

267,49 €

384,00 €

Manteniment tot risc i rescat interior d’ascensors

784,00 €

785,00 €

600,00 €

814,10 €

900,00€

Manteniment tot risc i rescat exterior d’ascensors

860,00 €

888,00 €

600,00 €

965,30 €

900,00€

Manteniment tot risc de muntacàrregues

450,00 €

504,00€

444,00 €

476,84 €

540,00€

Manteniment bàsic de salva escales

236,00 €

225,00 €

300,00 €

108,00 €

60,00 €

Manteniment avançat de salva escales

300,00 €

250,00 €

336,00 €

162,00 €

120,00€

Manteniment prèmium de salva escales

330,00 €

299,00 €

360,00 €

216,00 €

180,00 €

Preus per aparell/any (IVA no inclòs)

 

D’acord amb el punt B de la clàusula 40 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat (214.000 €) atenent a un dels criteris següents:

Criteri

       Empresa adjudicatària

Major puntuació

Ersce

Contracte menor (inferior a 15.000 €)

Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades

Operativitat

La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local corresponent

Preu mes baix

La que resulti un import més econòmic una vegada sumats tots els serveis a contractar

Més valorada en criteris mediambientals

Ersce

Més valorada en criteris de qualitat

Aquest criteri no procedeix per haver-se produït empat en la puntuació

 

Peces incloses en el semi risc i de referència pel manteniment bàsic

   Ersce

Kone

Fain

Serra

Ebyp

Contacte elèctric del limitador

56,78 €

103,00 €

30,00 €

62,00 €

102,00 €

Polsadors de les botoneres de cabina i pisos

57,92 €

111,00 €

50,00 €

52,11  €

110,00 €

Indicadors lluminosos de les botoneres de cabina i pisos

41,15 €

103,00 €

50,00 €

50,21  €

160,00 € 

Llums i fluorescents d’il·luminació de cabina i sala de màquines

65,78 €

40,00 €

10,00 €

66,57 €

84,00 €

Encebadors i reactàncies d'il·luminació de cabina

36,71 €

35,00 €

8,00 €

35,28 €

16,00 €

Retenidors hidràulics de portes semiautomàtiques

55,59 €

150,00 €

110,00€

 82,07 €

69,00 €

Fleixos de torsió de portes semiautomàtiques

37,56 €

103,00 €

65,00 €

40,00 €

50,00 €

Contactes de presència de portes de pis

45,72 €

80,00 €

30,00 €

74,56 €

110,00€

Contactes dels operadors de portes automàtiques de cabina

47,77 €

80,00 €

50,00 €

74,56 €

125,00 €

Corretges dels operadors de portes automàtiques de cabina

69,81 €

150,00 €

150,00 €

94,01 €

150,00 €

Cèl·lules fotoelèctriques de les portes automàtiques de cabina

108,66 €

130,00 €

350,00 €

121,00 €

190,00 €

Relés i contactors del quadre de maniobra

75,88 €

72,00 €

150,00 €

84,00 €

 166,00 €

Resistències, condensadors, díodes i rectificadors del quadre

34,87 €

32,00 €

0,00 €

52,84 €

200,00 €

Transformadors del quadre de maniobra

97,03 €

120,00 €

275,00 €

 110,00€

165,00 €

Timbre d’emergència

92,47 €

90,00 €

180,00 €

53,66 €

150,00 €

 Bobina del electrofrè del grup tractor

185,51 €

154,00 €

150,00 €

201,00 €

203,00 €

Ferodos de les sabates de l’electrofrè del grup tractor

161,36 €

156,00 €

150,00 €

246,03 €

125,00 €

Finals de carrera en instal·lació de l’espai-forat

102,31 €

80,00 €

85,00 €

 117,79€

119,00 €

Paradors electromecànics i canvi de velocitat en l’espai-forat

65,67 €

80,00 €

85,00 €

80,13 €

123,00 €

Llums de la il·luminació de l’espai-forat

38,36 €

20,00 €

10,00 €

19,43 €

10,00 €

Guarnicions dels guiadors de guies de cabina i contrapès

86,79 €

80,00 €

140,00 €

86,34 €

110,00 €

Contactes elèctrics de seguretat del paracaigudes

80,54 €

70,00 €

30,00 €

89,00 €

95,00 €

Sistema de comunicació bidirecciona (no inclou la tarifa telefònica)

200,00 €

380,00 €

0,00 €

0,1 €

400,00 €

Els preus no inclouen l’IVA.

 

Les empreses adjudicatàries han presentat millores en el temps de resposta/reparació màxim exigit en el PPT. A continuació es repreodueix el temps de resposta/reparació màxim ofert per cada empresa i que l’obliga en l’execució del contracte.

 

Tipus de resposta / reparació màxim

Ersce

Kone

Fain

Serra

Ebyp

Temps de resposta màxim - amb aturada

2 h

2 h

2 h

2 h

2 h

Temps de resposta màxim - sense aturada

12 h

12 h

16 h

12 h

12 h

Temps de reparació màxim - amb aturada

12 h

12 h

12 h

12 h

12 h

Temps de reparació màxim - sense aturada

2 dies

2 dies

3 dies

2 dies

2 dies

En el cas dels dies, aquests es consideren dies naturals.

 

Característiques lot 2 - ASCENSORES EBYP

Oferta econòmica lot 2 - ASCENSORES EBYP

Característiques lot 2 - ASCENSORES ERSCE

Oferta econòmica lot 2 - ASCENSORES ERSCE

Característiques lot 2 - ASCENSORES SERRA

Oferta econòmica lot 2 - ASCENSORES SERRA

Característiques lot 2 - FAIN ASCENSORES

Oferta econòmica lot 2 - FAIN ASCENSORES

Característiques lot 2 - KONE ELEVADORES

Oferta econòmica lot 2 - KONE ELEVADORES

Empresa Dades de contacte

Ascensores ERSCE SAU

Jorge Suris

934 216 300 / 609 388 606

comercial@ersce.es

Kone Elevadores SA

Óscar Algeciras

932 660 167 / 625 074 403

oscar.algeciras@kone.com

Fain Ascensores SA

Daniel Fabo

932 601 800 / 687 282 313

daniel.fabo@fainelevadors.com

Ascensores Serra SA

Eduard Guillot

972 260 500 / 660 901 888

eduard.guillot@ascensors-serra.com

Ascensores EBYP SA

Marina Fuster

937 362 760 Ext 4375

marina@ebyp.com