IniciCentral compresProductes › Lot 2. Servei de detecció de fons europeus

Lot 2. Servei de detecció de fons europeus

Detecció, tramitació i justificació de línies d’ajut estatals o nacionals i europees. Serveis per a l’elaboració del pla de mesures antifrau.

Adjudicataris

Preu

TECHFRIENDLY S.L.

42,00 €/hora

Crowe Accelera Management

44,03 €/hora

BAa Consultors

47,40 €/hora

MES ADVOCATS INTERNACIONAL, S.L.P.

65,00 €/hora

KPMG Asesores, S.L.

109,00 €/hora

ERNST & YOUNG, S.L.

70,00 €/hora

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U.

63,00 €/hora

* Els preus no inclouen l'IVA

 

D’acord amb el que preveu la clàusula 6 del PPT per aquest lot es defineix la dedicació en hores aproximades segons la grandària de l’ens destinatari.

 

Tipus entitat per població

Nombre d’habitants

Fins 5.000

5001-20.000

20.001-50.000

50.001-20.000

Consell Comarcal

Diputació

Nombre d’hores

30

50

70

125

70

125

 

D’acord amb el punt B de la clàusula 39 del PCAP les entitats locals podran escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat (215.000 €) atenent a un dels criteris següents:

Criteri

       Empresa adjudicatària

Major puntuació

Techfriendly, S.L.

Més valorada en criteris de judici de valor

KPMG Asesores, S.L.

Qualitat de la metodologia

Idom consulting, engineering, architecture S.A.U.

Experiència de l'equip

KPMG Asesores, S.L.

Preu més baix

La que resulti un import més econòmic una vegada sumats tots els serveis a contractar

Operativitat

La que correspongui en funció dels contractes previs de l'ens local corresponent

Contracte menor (inferior a 15.000 €)

Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades

 

Empresa Dades de contacte

BAa Consultors

Anna Obach

623 461 638 / 932 154 231

aobach@baaconsultors.com

baa@baaconsultors.com

CROWE ACCELERA MANAGEMENT

Bernardo Roman / Raquel Gimenez

628 908 805 / 911 596 001

bernardo.roman@crowe.es

raquel.gimenez@crowe.es

ERNST & YOUNG

Iván Cañizares

699 519 128

ivan.canizaresmolero@es.ey.com

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U.

César Colmena de Guzman

680 029 173 / 934 092 222

cesar.colmena@idom.com

KPMG Asesores, S.L.

Agustí Sánchez

689 647 288 / 932 532 919

consultoria.barcelona@kpmg.es

MES ADVOCATS INTERNACIONAL, S.L.P.

Joaquim Llimona

629 747 787 / 932 090 940

jllimona@mesadvocats.com

TECHFRIENDLY S.L.

Laura Noguera

664 008 934

laura@techfriendly.es