IniciCentral compresProductes › Lot 23. Servei d'assessorament en la ge...

Lot 23. Servei d'assessorament en la gestió i justificació de fons competitius europeus (Barcelona)

Detecció, tramitació i justificació de línies d’ajut estatals o nacionals i europees. Serveis per a l’elaboració del pla de mesures antifrau.

Adjudicataris

Preu

BAa Consultors

47,40 €/hora

Crowe Accelera Management

44,03 €/hora

FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L.

60,00 €/hora

MES ADVOCATS INTERNACIONAL, S.L.P.

65,00 €/hora

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

57,85 €/hora

ERNST & YOUNG, S.L.

65,00 €/hora

* Els preus no inclouen l'IVA

 

D’acord amb el que preveu la clàusula 6 del PPT per aquest lot es defineix la dedicació mitjana en hores aproximades segons  complexitat de tramitació de la sol·licitud. Consulteu al PPT les hores mínimes i màximes per cada nivell de complexitat.

Barem de complexitat

Molt simples

Simples

Complexes

Molt complexes

Pressupost subvencionable atorgat (sense IVA)

Entre 0,1 i 0,25 M€

Entre 0,25 i 0,5 M€

Entre 0,5 i 1 M€

Entre 1 i 5 M€

Nombre de socis beneficiaris

Fins a 3 4 o 5 5 o més 5 o més

Mitjana hores dedicació anual

100

161

261

501

 

D’acord amb el punt B de la clàusula 39 del PCAP les entitats locals podran escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat atenent a un dels criteris següents:

Criteri

       Empresa adjudicatària

Major puntuació

BAa Consultors

Més valorada en criteris de judici de valor

BAa Consultors

Qualitat de la metodologia

No es pot aplicr per haver-se produït empat

Experiència de l'equip

BAa Consultors

Preu més baix

La que resulti un import més econòmic una vegada sumats tots els serveis a contractar

Operativitat

La que correspongui en funció dels contractes previs de l'ens local corresponent

Contracte inferior a 15.000 €

Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades
Empresa Dades de contacte

BAa Consultors

Anna Obach

 623 461 638 / 932 154 231

aobach@baaconsultors.com

baa@baaconsultors.com

 

Crowe Accelera Management

Bernardo Roman / Raquel Gimenez

628 908 805 / 911 596 001

bernardo.roman@crowe.es

raquel.gimenez@crowe.es

ERNST & YOUNG

Iván Cañizares

699 519 128

ivan.canizaresmolero@es.ey.com

FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, SL

Alex Vera

934 816 469

avera@faura-casas.com

faura-casas@faura-casas.com

MES ADVOCATS INTERNACIONAL, S.L.P.

Joaquim Llimona

629 747 787 / 932 090 940

jllimona@mesadvocats.com

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORS, S.L.

Miquel Creixell

682 780 948

miquel.creixell.vine@pwc.com