IniciCentral compresProductes › Lot 24. Projectes d’activitats, projectes ...

Lot 24. Projectes d’activitats, projectes i legalitzacions d’instal·lacions (inclòs energies renovables), plans de manteniment i estalvi i eficiència energètica (Girona)

Redacció de projectes d’obres, instal·lacions i la direcció d’obra i altres prestacions relacionades.

Els lots de redacció de pojectes i direcció d’obres s’han licitat en base al preu hora dels diferents professionals que poden intervenir. A continuació es relacionen les diferents categories professionals.

E.M.

Equip multidisciplinari

LLIC.

Llicenciats i titulats 2n i 3r cicle universitari i analista o equivalent

DIP.

Diplomats i titulats 1r cicle universitari. cap superior o equivalent

TEC.

Tècnic de càlcul o disseny, cap de 1a i programador d'ordinador o equivalent

DEL.P.

Delineant-projectista, cap de 2a i programador de maq. auxiliars o equivalent

DEL.

Delineant, tècnic de 1a, oficial 1a administratiu i operador d'ordinador o equivalent

DIB.

Dibuixant, tècnic de 2a, oficial 2a administratiu, perforista, gravador i conserge o equivalent

TEL.

Telefonista-recepcionista, oficial 1a oficis diversos i vigilant o equivalent

AUX.

Auxiliar tècnic, aux. administratiu, ordenança, personal de neteja i oficial 2.ª oficis diversos o equivalent

AJU.

Ajudant oficis diversos o equivalent

 

Els treballs a realitzar en el marc dels 4 lots provincials d’aquest grup són els que de forma introductòria es relacionen a continuació:

  • Redacció de projectes d’activitats d'acord a la legislació vigent
  • Redacció d’avantprojectes d’instal·lacions (inclòs energies renovables)
  • Redacció de projectes executius d’instal·lacions (inclòs energies renovables)
  • Direcció facultativa i executiva d’instal·lacions
  • Plans de manteniment integrals (elements constructius i instal·lacions)
  • Plan de millora de l'eficiència energètica

Adjudicataris

e.m.

llic.

dip.

tec.

del.p.

del.

dib.

tel.

aux.

aju.

Esitec Energia, SL

100,00

51,00

40,00

39,50

36,00

34,00

30,00

30,00

29,00

28,00

Enric moran Boix

70,07

36,00

32,65

31,33

26,07

24,00

22,00

22,00

22,00

22,00

Miatec Innova, SL

96,00

48,00

37,24

36,06

33,42

30,32

26,71

25,96

24,46

23,61

Engivert 41, SL

96,65

42,00

39,00

38,50

38,50

28,00

28,00

28,00

26,00

26,00

F-87 Arquitectura Ingenieria Facilities SLP

101,00

47,88

37,15

35,97

33,34

30,24

26,65

25,28

23,82

23,00

OICOS Estratègia Ambiental  SL ( Abans OICOS Estratègia Ambiental SCP)

94,33

54,00

41,90

40,57

37,60

34,11

30,05

29,21

27,52

26,57

Wess project SL

90,60

46,20

35,80

34,70

32,10

29,10

25,70

24,90

23,50

22,70

Engitec Projectes d'Enginyeria

108,70

54,00

41,89

40,57

37,60

34,11

30,05

29,20

27,52

26,56

BAC Engineering Consultancy Group SL

111,70

58,20

45,00

40,00

35,00

28,00

23,00

22,00

20,00

19,00

Jota Ce Ese 1992, SC Professional

105,93

53,94

41,84

40,52

37,56

34,07

30,01

29,17

27,49

26,53

Integral Archiconsult SL

105,60

52,80

40,96

39,67

36,77

33,35

29,38

28,56

26,91

25,98

GESA S.L.

90,61

48,00

37,24

36,06

33,42

30,32

26,71

25,96

24,46

23,61

Rius arquitec.-Sergi Serra arq.-BGC SLP

101,48

50,48

39,10

37,87

35,10

31,84

28,05

27,26

25,69

24,80

 

D’acord amb el punt B de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt C de la clàusula 39 del PCAP.

Criteri

       Empresa adjudicatària

Major puntuació

Esitec Energia, SL

Contracte inferior a 15.000 €

Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades

Operativitat

La que correspongui en funció dels contractes previs de l'ens local corresponent

Més valorada en criteris de judici de valor

Esitec Energia, SL

Més valorada per l'experiència

Aquest criteri no es pot aplicar per haver-se produït empat en la puntuació

 

Empresa Dades de contacte
BAC Engineering Consultancy Group SL

Sílvia Hernández

687 315 403 / 932 244 370

silvia.hernandez@socotec.com

ENGITEC PROJECTES D'ENGINYERIA

Jofel Carreguí Ballester

661 829 776 / 964 836 621

jcarregui@engitec.net

Engivert 41, SL

Josep Ibañez Gassiot

655 953 332 / 606 522 900

info@engivert.com

Enric moran Boix

Enric Moran Boix

649 979 312

enric@enricmoran.cat

Esitec Energia, SL

Pau Roma Palacio

646 196 196 / 930 256 443

pau@esitec.cat

F-87 Arquitectura Ingenieria Facilities SLP

Mònica Cendra Simon

616 48 73 56 / 93 213 44 38

mcendra@f87.es

GESA S.L.

Josep Barberillo

600 496 670 / 938 465 320

info@gesa.cat

Integral Archiconsult SL

Jordi Seguró Capa

650 49 48 72 / 93 206 15 50

jseguro@integralsa.com

Jota Ce Ese 1992, SC Professional

Daniel Rilo

699 478 392 / 938 115 508

projectes@jcs.cat

Miatec Innova, SL

Roger Roig

690 625 576 / 933 113 974

roger@miatec.cat

OICOS Estratègia Ambiental  SL ( Abans OICOS Estratègia Ambiental SCP)

Josep Rosell

699 290 875 / 938 743 594

jrosell@oicos.cat

Rius arquitec.-Sergi Serra arq.-BGC SLP

Josep M. Clavera

607 881 106

jmclavera@bgc.cat

rsb-arquitectes@coac.cat

Wess project SL

Mirna Pedros

646 190 298 / 973 575 919

mirna@wessproject.es