IniciCentral compresProductes › Lot 3. Subministrament, instal·lació i leg...

Lot 3. Subministrament, instal·lació i legalització de punt de recàrrega semi-ràpida

L’adjudicació dels contractes basats que siguin susceptibles de finançament amb fons del ‘pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR)-finançat per la Unió Europea-Next Generation EU’, s’efectuarà amb la prèvia licitació d’un nou procediment d’adjudicació entre les empreses seleccionades en el present acord marc. Aquesta nova licitació haurà de complir amb totes les exigències marcades per la normativa aplicable, amb especial referència, a la dictada en relació al PRTR.

Punts de recàrrega semi-ràpida

Lot 3 Adjudicataris

Estudi

Equip AC

Preu

Equip DC

Preu

Etecnic Mobilitat Elèctrica SRL

2.250,00€

Simon Neon AC

3.850,00€

Vega Cha. Aloha Lander

18.450,00€

Enchufing

1.789,00€

Circutor Urban T22-REA

4.410,00€

Circutor Raption 50 Trio

19.850,00€

Estabanell Impulsa

1.800,00€

Circutor Urban T22-RA

3.850,75€

Circutor Raption 25 CCS

21.350,00€

UTE Urbalux SA Miatec

3.195,00€

Wallbox Comandes2

2.898,00€

Wallbox Supernova

22.987,00€

Electricitat Boquet

1.637,10€

Circutor Urban T22-REA

6.036,58€

Circutor Raption 50 Trio

22.893,04€

Electronic Trafic SA (abans Etra Bonal SA)

1.800,00€

Circutor Urban T22-RA

6.062,44€

Circutor Raption 50 Trio

24.820,63€

Istem

3.570,00€

Circutor Urban T24 MIX

6.130,40€

Circutor Urban T24 MIX

24.362,75€

Endesa X Way

2.384,62€

Juice Pole 22+22kW

12.412,79€

StarCharge 60kW

25.822,77€

Serveo Servicios SAU

3.065,28€

Circutor IBIL box 300

30.729,71€

Circutor IBIL box 300

30.729,71€

* els preus no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d'accessoris.

 

D’acord amb el punt B de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat (215.000 €) atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt C de la clàusula 39 del PCAP.

Criteri

       Empresa adjudicatària

Major puntuació

Etecnic Mobilitat Elèctrica SRL

Més valorada en criteris de judici de valor

No es pot aplicar per haver-se produït empat

Mës valorada en criteris automàtics

No es pot aplicar per haver-se produït empat

Preu més baix

La que resulti de menor import un cop sumats tots els serveis a contractar

Operativitat

La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local
Contracte menor (inferior a 15.000 €)

Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades

 

Empresa Dades de contacte
ENDESA X WAY, S.L.

Xavier Alvarez Domènech

617 442 102

ELECTRICITAT BOQUET SL

Josep Rafús

696 496 318 / 937 990 212

ENCHUFING (Millor Energy Solutions SL)

Guillem Penalva Pous

633 106 789 / 937 127 704

ESTABANELL IMPULSA SAU

Jaume Valencia Martí

621 299 173

ETECNIC MOVILIDAD ELÉCTRICA SRL

Mireia Olivart Nolla

621 273 710 / 977 276 952

Electronic Trafic SA (abans Etra Bonal SA)

Miquel Sala Costajussa

609 757 119 / 933 778 150

ISTEM SLU

Víctor Boyer Lozano

616 418 238 / 934 210 057

SERVEO SERVICIOS S.A.U.

Cristian Curto Perales

620 067 002

UTE URBALUX SA Y MIATEC INNOVA SL

Antonio Alonso

670 284 862 / 915 173 072

urbalux@urbalux.com